Üroloji

Üroloji

Üroloji Kliniği 

Üroloji servisi kliniğimizde gerçekleştirilen altyapı ve donanım işlemleri üst düzey teknik yeterlilik, uzman bir sağlık çalışanı kadrosu ve sağlık sektöründeki geniş tanınırlık potansiyeliyle karakterizedir. Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği  tüm inceleme ve teknikler detaylı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kliniğimiz dahilinde hayata geçirilen tüm prosedürler sağlam bir altyapı ve donanım temellerine dayandırılmaktadır. Yaşanabilecek her tıbbi sorun acil müdahale ihtiyacı doğurabilmektedir. Klinik bünyesinde bulunan kaynaklar, anında kullanıma hazır hale getirilerek bu anlamda dışarıya bağımlılığı minimalize etmekte ve ürolojik şikayetler dahilinde sorun yaşayan hastaların yaşadıkları sıkıntılara olabilecek en kısa süre içerisinde cevap vermektedir. Kliniğimizde üroloji servisi koşulları, geniş yatak kapasitesi, donanımlı son teknoloji aygıtları, uzman ekibi ve belirlediği misyonuyla kalite standartları kapsamında üst düzeydedir. Özverili sağlık personeli tüm servis hastalarına ayrıcalıklı bir hizmet sunmaktadır.

Tanı ve teşhis süreçlerinde oldukça önemli belirteçlerden olan görüntüleme teknikleri, hastalıkların tedavi sürecinde büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü doğru görüntüleme tekniklerinin ve cihazlarının kullanılmaması zincirleme olarak yanlış ya da eksik teşhise ve bunun beraberinde gelen yanlış tedavilere neden olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için son teknoloji cihazların kullanımı ve elde edilen bulguların da her biri alanında uzman bir ekip tarafından dikkatle incelenmesi gerekmektedir.  Bu anlamda kliniğimizin bünyesinde bulunan her türlü teknolojik alt yapı ürünü ve uzman sağlık personeli doğru bir tanı ve teşhis süreci için özveriyle çalışmaktadır.

Herhangi bir sağlık kurumu ya da kuruluşundan beklenen en önemli servis koşulu, sağladığı izole ve hijyenik ortamdır. Zira, üroloji bünyesinde bulunan pek çok hastalık idrar yollarını içeren enfeksiyon bulgularıyla ilişkilendirilmektedir. Bu hastalıklar direkt olarak ortam hijyen standartlarıyla belirleniyor olmasa da ilerleyen zamanda hastalığın tedavi sürecini etkilemekte ve birçok önlem gerektirmektedir. Kliniğimiz, sağladığı yüzde yüz izole ve steril ortamda ürolojik sistem bozukluklarıyla birlikte gözlemlenmeye açık olan enfeksiyonların önüne geçmeyi sağlamaktadır. Bilhassa, operasyonlar öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen hazırlık ve kontrol süreçleri, kliniğimiz bünyesinde bulunan üroloji servisi koşulları dahilinde hijyen destekli ve detaylı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Röntgen ve ultrasonik süreçler de dahil olmak üzere  üroloji servis prosedürleri titizlikle gerçekleştirilmektedir. Tüm imkanlarla donatılmış laboratuvarları, yüklü bir yatırımla elde edilmiş, gelişmiş sağlık teçhizatları ve çok daha fazlasıyla servis koşulları adı altında çok geniş kapsamlı ve yeterli bir sağlık hizmeti sunulmaktadır.  Altyapı ve donanım dahilinde, steril bir ortamda hastaların hem yaşam kalitelerini arttırmak hem de yaşanabilecek ciddi komplikasyonların önüne geçmek adına pek çok işlem uygulanmaktadır.

Transrektal Ultrason

Ses dalgaları kullanarak erkeklerde gözlemlenen prostat bezi içi bozukluklarını gözlemler. Radyasyon içermeyen bu işlem prostat çevresindeki büyümeyi tespit ederek prostat kanseri habercisi olabilecek belirteçleri ve idrar yapma zorluğuyla karakterize belirtileri anlamlandırmaya yarar. Ayrıca elde dilen bulgular sonraki süreçlerde de kullanılarak devamlılık sağlanmasına yardımcı olur.

Üroflowmetri

İdrar akış hızı ve süresi dahilindeki bir işlem olan üroflowmetri, pek çok üroloji sistem bozukluğu hakkında fikir vermektedir. Genellikle idrar yapmada bir takım işlev bozuklukları yaşayan hastalara uygulanmaktadır.

Modern Videoendoskopi Sistemleri

Üst düzey görüntüleme yöntemlerinden olan endoskopi sağladığı son teknoloji, ayrıntılı görüntüyle teşhis sürecinde yardımcı olmaktadır. Modern video endoskopi sistemleri ise bu görüntünün en güncel ve modern yöntemlerle elde edilmesini sağlamaktadır.

C-Kollu Skopi Cihazı

Bir çeşit röntgen cihazı olan C- kollu skopi cihazı ameliyat sırasında kullanılmaktadır. Anında ve gerçek zamanlı görüntü elde edilmesini sağlayan cihaz, oldukça derindeki bölgelerden görüntü alınmasını sağlayarak ameliyat sürelerinin kısalmasını sağlamanın yanında aynı zamanda ameliyat ekibine doğru tercihleri yapmak konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır.

Holmium Lazer

Böbrek ve idrar yolu taşlarından kurtulma imkanı veren holmium lazer, vücut dışından ses dalgalarıyla taş kırılma imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda iyi huylu prostat büyümesinde de kullanılan holmium lazer bu mekanizma sırasında bölgedeki damar ve sinirlere zarar vermemektedir.

Pnömotik ve Ultrasonik Taş Kırma Cihazı

Bir diğer taş kırma cihazı olan pnömotik ve ultrasonik taş kırma cihazı, üroloji bölümü hastalıklarında çok yaygın olan taş bulgularında büyük bir yardımcıdır.

Fleksibl Tip Üreterorenoskoplar

Kıvrılabilme özelliği, esnekliği ve inceliğiyle oldukça ergonomik ve kullanışlı bir sağlık hizmeti sunan fleksibl tip üreterorenoskoplar böbrek hastalıkları tedavisinde kullanılan teknoloji ve mühendislik harikası ürünlerdir. Kliniğimizde görüntüleme sistemlerinden biri olarak kullanılmaktadır ve böbrek içindeki odacıklara dahi tek tek girimi sağlayarak görüntü eldesini başarmaktadır. Elde edilen bulgular ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır.

Böbrek İçerisinde Taş Kırma (RIRS) Ameliyatının Tüm Ekipmanları

Kapalı böbrek ameliyatlarında yaygın olan işlem ve ekipmanlar, hastaların idrar yollarından geçerek kameralarla idrar torbasına ulaşır. Bu sayede, taşlara ulaşım, lazer işlemi ve taşları tutmaya yaran teçhizatlarla böbrek taşı kırma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Üroloji Kliniğimizde  “Da Vinci Robotik Cerrahi” Ekipmanları

Bir robotik cerrahi sistemidir. Konsol başındaki cerrahın komutlarını birebir uygulayan mekanizma port adı verilen küçük kanallarla cerrahın belirlediği işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirmektedir. Kliniğimizde kullanılan bu yapay zeka temalı son teknoloji cihaz ve sistem üroloji bölümü hastalıklarındaki operasyonların kusursuza yakın ilerlemesini sağlamaktadır.

Üroloji Servisi Tanı Ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

Kliniğimizde bulunan üroloji servisi aşamaları ürolojik bozukluk şikayetleriyle başvuran hastaların kliniğe giriş anlarından itibaren tanı ve teşhis süreçleri başlamaktadır. Beyan ve tetkik esasına dayanan, aile hikayeleriyle genetik ve kronik hastalıkları belirleyen ve ardından süregelen teşhis aşamasını içeren süreç, zaman zaman uzun bir periyotta olabilmektedir. Tanı ve teşhis süreci, tedavinin en küçük ayrıntılarını dahi belirlediğinden büyük önem teşkil etmektedir. Kliniğimizde profesyonel bir ekip tarafından uygulanan sisteme göre ürolojik bozukluklar kapsamında detaylı bir literatür taramasının ardından başarılı doktor kadromuzun bilgi ve tecrübesiyle şekillenen bulgular hastaları, hasta yakınlarını tanı ve teşhis süreciyle tanıştırmaktadır. Üroloji, birçok hastalık ya da belirtisiyle ilişkilidir. Bu nedenle, teşhis sürecinde çok detaylı bir tetkik ve uzman bir kadro ihtiyacı gerektirir. Kliniğimizde, teknik destek, tam donanımlı teçhizat, uzman bir ekip, özverili bir sağlık personeli de dahil olmak üzere pek çok olumlu faktör sayesinde üst düzey bir sağlık hizmeti verilmektedir. Bahsi geçen detaylı bir tanı ve tedavi gerektiğinde birimlerimiz arası çeşitli konsültasyon işlemlerinin ardından başarıyla tedavi sürecine geçilmektedir. Tedavi süreci çok kapsamlıdır ve çoğunlukla hastalar tarafından tam olarak kavranamayacak derecede karmaşıktır. Gözlem ve tetkikler, ilaç tedavileri, cerrahi operasyonlar, operasyon sonrası tedavi rutinleri, kontroller ve durumun şartlarına göre başlayabilen bir tedavi süreci daha şeklinde uzayan tedavi aşamaları listesi vardır. Kliniğimizde üroloji bölümünde pek çok hastalık tedavi edilmektedir.

Prostat Hastalıkları

İlerleyen yaşla birlikte erkek hastalarda idrar atımı sorunlarıyla karakterize olarak kendini gösteren prostat hastalıkları kişilerin yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda hayati risklerle seyretmektedir. Anormal prostat büyümeleriyle gözlemlenebilen bozukluklar, zaman zaman bu kadar basit mekanizmaya sahip olmayan işleyişler göstererek başka hastalıklara evrilebilmektedir. Prostat kanseri bunlardan biridir. Bireylerde sosyal hayat başta olmak üzere ciddi şekilde etki gösteren prostat kanseri, hayat standartlarını düşürmesinin yanı sıra yüksek ölümcül riskle de kendini gösterebilmektedir. Bu nedenle prostat hastalıklarıyla ortaya çıkan ürolojik bozukluklar önem arz etmektedir.

 Üriner Sistem Taş Hastalıkları

Üriner sistem taş hastalıkları, ürolojik hastalıklar gözlemlenen hastalarda oldukça yaygındır. Kesin olarak belirlenmiş bir nedene bağlı olmayan üriner sistem taş gelişimi zaman zaman kötü beslenme koşulları benzeri çevresel faktörlere bağlı olabildiği gibi genetik yatkınlığa göre de gözlemlenebilmektedir. Çok şiddetli ağrı ve sızılarla ortaya çıkan üriner sistem taşları acil müdahale gerektirmektedir. Bu müdahalenin gerçekleşmemesi durumunda hastada yüksek ateş ve titreme gibi pek çok ciddi belirti gözlemlenebilmektedir.

Ürolojik Kanserler

Kontrolsüz hücre büyümeleri olan tanımlanan kanserler çoğu zaman kötü huylu tümörlere ve saldırgan yayılmacı bir tutuma sahip olarak ciddi ölüm riskleri taşıyabilmektedir. Günümüzde sayısız farklı ilerleyiş biçimiyle kendini gösteren kanserlerin birçok doku, organ ve sistemde gözlemlendiği bilinmektedir. Üroloji sisteminde de karşılaşılması yaygın olan kanserler ciddi morbidite yani ölüm vakalarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, tedavisi çok büyük önem teşkil etmektedir.

Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları

Kliniğimizde tedavisi mümkün olan bir diğer ürolojik işlev bozukluğu da erkek hastalarda görülen cinsel işlev bozukluğudur. Hastaların kişisel yaşamını etkileyen bu durum giderilmesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Bireylerin psikolojik durumunu ve etik faktörleri etkilen erkek cinsel işlev bozukluğu tedavisi ürolojik müdahalelerde önem arz etmektedir.

Kadın Ürolojisi Hastalıkları

Kadın ya da erkek fark etmeksizin gözlemlenebilen üroloji hastalıkları istatistiklere göre kadınlar da sıklıkla enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilmektedir. Böbrek taşı bulguları, akut renal yetmezlik, addison hastalığı ve çok daha fazlasıyla kadın üroloji hastalıkları yaygın ve tedavisi mutlaka ertelenmemesi gereken hastalıklardır.

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları

Taş gelişimi, böbrek ya da üreter genişlikleri farklılıklarıyla gözlemlenebilen çocuk üroloji hastalıkları en az yetişkinler kadar geniş bir yelpazededir. Ancak özel olarak inmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti gibi karakteristik bulgularla gözlemlenebilmektedir.

Nöroürolojik Hastalıklar

İdrar tutma gibi pek çok ürolojik aksiyon sinir sisteminin kontrolü altındadır. Bu nedenle, sinir sistemi bozuklukları çoğunlukla ürolojik sistem bozukluklarıyla kendini gösterebilmektedir. Birçok nörolojik hastalık ürolojik hastalıkla bağlantılıdır ve bu hastalıklar birlikte tetkik edilerek yeni hastalık grupları oluşturmaktadırlar. Bu nedenle nöroürolojik hasta grupları oluşmaktadır.

Ameliyat İşlemleri Ve Girişimleri Kapsamı

Sistoskopi eşliğinde stent yerleştirilmesi-alınması, transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi, perkütan böbrek absesi drenajı gibi birçok tedavi kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır. Ereksiyon bozukluklarının tedavisine yönelik her türlü cerrahi girişimler, penis protezi ve testis protezi yerleştirme ameliyatları kişilerin hem sağlıkları hem de yaşam kaliteleri gereği önemli işlem ve girişimlerdir. Kadın ürolojisi kapsamında idrar kaçırma ameliyatları ve yine çocuk ürolojisi alanında idrar kaçırma ameliyatları dahil olmak üzere endoskopik laparoskopik ya da açık operasyonları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Cerrahi operasyonlar, gerek aşama olarak gerekse hazırlık süreci olarak hem uzmanlık hem tecrübe gerektirmektedir.

İlaç tedavileri pek çok faktöre göre değişebilmektedir. Bilhassa dozaj belirlemeleri kliniğimizde tamamen kişiye özel yapılmaktadır. Kişilerin kronik hastalığının bulunup bulunmamasına ve eğer bulunuyorsa( yan etkileri ciddi şekilde belirleyecektir) bu kronik hastalıkların çeşidine göre, hasta ağırlıkları ve boyu gibi fiziksel özellikleri bağlı olarak özel olarak ilaç tedavileri belirlenmektedir.  Bu tedaviler kişilerin bir süre klinikte bulunmaları tarafından sağlık personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastaların taburcu olmalarının ardından aynı klinik tedavi aşamaları ve ilaç tedavileri evlerde ve belirli günlerde gerçekleştirilen klinik kontrollerle devam etmektedir.

Üroloji servisi, kapsamında yaşanabilecek hastalıklar, ciddiyetleri vesilesiyle zaman zaman yoğun bakım gereksinimi gösterebilmektedir. Yoğun bakımlar, durumu kritik olan hastalar için çok daha kapsamlı, 7/24 uzman bir kadro tarafından son teknoloji cihazlarla gerçekleştirilen zorlu süreçlerdir. Kliniğimiz donanımlı teknik alt yapısı ve uzman kadrosu sayesinde yoğun bakım süreçleri de dahil olmak üzere hastaların, üroloji servisi klinik aşamalarını en düzgün şekilde atlatabilmelerini sağlamaktadır.

 Üroloji Bölüm'ümüz mevcut alt yapısıyla modern üroloji  alanında uygulanan  teşhis ve tedavi amaçlı tüm girişimlerin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

Altyapı ve Donanım
 • Transrektal ultrason
 • Üroflowmetri
 • Modern videoendoskopi sistemleri
 • C-kollu skopi cihazı
 • Holmium lazer
 • Pnömotik ve ultrasonik taş kırma cihazı
 • Fleksibl tip üreterorenoskoplar
 • Böbrek içerisinde taş kırma (RIRS) ameliyatının tüm ekipmanlar.
 • Üroloji Kliniğimizde  “Da Vinci Robotik Cerrahi” ekipmanları
Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
 • Prostat hastalıkları
 • Üriner sistem taş hastalıkları
 • Ürolojik kanserler
 • Erkek cinsel işlev bozuklukları
 • Kadın ürolojisi hastalıkları
 • Çocuk ürolojisi hastalıkları
 • Nöroürolojik hastalıklar
Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 • Sistoskopi eşliğinde stent yerleştirilmesi-alınması
 • Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi
 • Perkütan böbrek absesi drenajı
 • Perkütan nefrostomi
 • Perkütan kist drenajı
 • Fleksibl rijitüreteroskopik taş ameliyatları
 • Endoskopik ve açık tüm taş ameliyatları
 • Retrogradintrarenal böbrek cerrahisi-RIRS
 • Holmium lazer ile böbrek içerisinde taş kırma işlemi
 • Endoskopik  ve açık tüm prostat ameliyatları
 • Böbrek,mesane,prostat,testis ve penis kanserlerinin her türlü radikal ameliyatları
 • Laparoskopik yöntemler ile böbrek hastalıklarının tedavisi
 • Mikroskopik varikoselektomi ameliyatı
 • Ereksiyon bozukluklarının tedavisine yönelik her türlü cerrahi girişimler, penis protezi ve testis protezi yerleştirme ameliyatları
 • Kadın ürolojisi alanında; idrar kaçırma ameliyatları
 • Çocuk ürolojisi alanında; idrar kaçırma ameliyatları, üriner sistemin tüm doğumsal hastalıklarının endoskopik laparoskopik ya da açık olarak operasyonları
 • Çocuklarda her türlü üriner sistem taş hastalıklarının ameliyatları
 

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU