Üroloji

Üroloji

Üroloji Kliniği 

Koru Ankara Hastanesi Üroloji Kliniğimizde kliniğimizde gerçekleştirilen altyapı ve donanım işlemleri üst düzey teknik yeterlilik, uzman bir sağlık çalışanı kadrosu ve sağlık sektöründeki geniş tanınırlık potansiyeliyle karakterizedir.

Koru Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği'mizde sağlık hizmetlerinin gerektirdiği  tüm inceleme ve teknikler detaylı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Üroloji Kliniğimiz dahilinde hayata geçirilen tüm prosedürler sağlam bir altyapı ve donanım temellerine dayandırılmaktadır. Koru Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği'miz yaşanabilecek her tıbbi sorunda acil müdahale gerçekleştirilebilirecek şekilde donatılmıştır. Üroloji Kliniği bünyesinde bulunan kaynaklar, anında kullanıma hazır hale getirilerek bu anlamda dışarıya bağımlılığı minimalize etmekte ve ürolojik şikayetler dahilinde sorun yaşayan hastaların yaşadıkları sıkıntılara olabilecek en kısa süre içerisinde cevap vermektedir.

Koru Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği Teknik Altyapı

Tanı ve teşhis süreçlerinde oldukça önemli belirteçlerden olan görüntüleme teknikleri, üroloji sorunu olan hastaların tedavi sürecinde büyük bir önem arz etmektedir. Doğru görüntüleme tekniklerinin ve cihazlarının kullanılmaması zincirleme olarak yanlış ya da eksik teşhise ve bunun beraberinde gelen yanlış tedavilere neden olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için son teknoloji cihazların kullanımı ve elde edilen bulguların da her biri alanında uzman bir ekip tarafından dikkatle incelenmesi gerekmektedir.  Bu anlamda kliniğimizin bünyesinde bulunan her türlü teknolojik alt yapı ürünü ve uzman sağlık personeli doğru bir tanı ve teşhis süreci için özveriyle çalışmaktadır.

Üroloji Hastalıklarının Tedavis Süreçleri 

Herhangi bir sağlık kurumu ya da kuruluşundan beklenen en önemli servis koşulu, sağladığı izole ve hijyenik ortamdır. Zira, üroloji bünyesinde bulunan pek çok hastalık idrar yollarını içeren enfeksiyon bulgularıyla ilişkilendirilmektedir. Bu hastalıklar direkt olarak ortam hijyen standartlarıyla belirleniyor olmasa da ilerleyen zamanda hastalığın tedavi sürecini etkilemekte ve birçok önlem gerektirmektedir. Koru Ankara Hastanesi Ürloji Kliniğimiz, sağladığı yüzde yüz izole ve steril ortamda ürolojik sistem bozukluklarıyla birlikte gözlemlenmeye açık olan enfeksiyonların önüne geçmeyi sağlamaktadır.

Koru Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği'nde Tedavi Süreçleri 

Bilhassa, operasyonlar öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen hazırlık ve kontrol süreçleri, Koru Ankara Hastanesi Üroloji Kliniğimiz bünyesinde bulunan üroloji servisi koşulları dahilinde hijyen destekli ve detaylı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Röntgen ve ultrasonik süreçler de dahil olmak üzere  üroloji servis prosedürleri titizlikle gerçekleştirilmektedir. Tüm imkanlarla donatılmış laboratuvarları, yüklü bir yatırımla elde edilmiş, gelişmiş sağlık teçhizatları ve çok daha fazlasıyla servis koşulları adı altında çok geniş kapsamlı ve yeterli bir sağlık hizmeti sunulmaktadır.  Altyapı ve donanım dahilinde, steril bir ortamda hastaların hem yaşam kalitelerini arttırmak hem de yaşanabilecek ciddi komplikasyonların önüne geçmek adına pek çok işlem uygulanmaktadır.

Koru Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği “Da Vinci Robotik Cerrahi” Ekipmanları

Üroloji Kliniğimizde uzman üroloji doktorları tarafından kullanılan Da Vinci Robotik Cerrahi sistemi, konsol başındaki cerrahın komutlarını birebir uygulayan mekanizma port adı verilen küçük kanallarla cerrahın belirlediği işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirmektedir. Kliniğimizde kullanılan bu yapay zeka temalı son teknoloji cihaz ve sistem üroloji bölümü hastalıklarındaki operasyonların kusursuza yakın ilerlemesini sağlamaktadır.

Üroloji Kliniğinde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

Koru Ankara Hastanesi Üroloji Kliniğimize ürolojik bozukluk şikayetleriyle başvuran hastaların kliniğe giriş anlarından itibaren tanı ve teşhis süreçleri planlanmaktadır. Beyan ve tetkik esasına dayanan, aile hikayeleriyle genetik ve kronik hastalıkları belirleyen ve ardından süregelen teşhis aşamasını içeren süreç, zaman zaman uzun bir periyotta olabilmektedir.

Tanı ve teşhis süreci, tedavinin en küçük ayrıntılarını dahi belirlediğinden büyük önem teşkil etmektedir. Kliniğimizde alanında uzman üroloji doktorlarının bir ekip tarafından uygulanan sisteme göre ürolojik bozukluklar kapsamında detaylı bir literatür taramasının ardından başarılı doktor kadromuzun bilgi ve tecrübesiyle şekillenen bulgular hastaları, hasta yakınlarını tanı ve teşhis süreciyle tanıştırmaktadır.

Üroloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir ?

Üroloji, birçok hastalık ya da belirtisiyle ilişkilidir. Bu nedenle, teşhis sürecinde çok detaylı bir tetkik ve uzman bir kadro ihtiyacı gerektirir. Koru Ankara Hastanesi Ürloji Kliniğimizde, teknik destek, tam donanımlı teçhizat, uzman bir ekip, özverili bir sağlık personeli de dahil olmak üzere pek çok olumlu faktör sayesinde üst düzey bir sağlık hizmeti verilmektedir. Bahsi geçen detaylı bir tanı ve tedavi gerektiğinde birimlerimiz arası çeşitli konsültasyon işlemlerinin ardından başarıyla tedavi sürecine geçilmektedir. Üroloji Kliniğimizde gerçekleştirilen tedavi süreci çok kapsamlıdır ve çoğunlukla hastalar tarafından tam olarak kavranamayacak derecede karmaşıktır. Gözlem ve tetkikler, ilaç tedavileri, cerrahi operasyonlar, operasyon sonrası tedavi rutinleri, kontroller ve durumun şartlarına göre başlayabilen bir tedavi süreci daha şeklinde uzayan tedavi aşamaları listesi vardır. Kliniğimizde üroloji bölümünde pek çok hastalık tedavi edilmektedir.

Üroloji Kliniğinin İlgilendiği Hastalıklar

Prostat Hastalıkları

Üriner Sistem Taş Hastalıkları

Ürolojik Kanserler

Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları

Kadın Ürolojisi Hastalıkları

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları

Nöroürolojik Hastalıklar

Üroloji Kliniğinde Ameliyat İşlemleri 

Koru Ankara Hastanesi Ürloji Kliniği'nde sistoskopi eşliğinde stent yerleştirilmesi-alınması, transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi, perkütan böbrek absesi drenajı gibi birçok tedavi alanında uzman üroloji doktorları tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Ereksiyon bozukluklarının tedavisine yönelik her türlü cerrahi girişimler, penis protezi ve testis protezi yerleştirme ameliyatları kişilerin hem sağlıkları hem de yaşam kaliteleri gereği önemli işlem ve girişimlerdir. Kadın ürolojisi kapsamında idrar kaçırma ameliyatları ve yine çocuk ürolojisi alanında idrar kaçırma ameliyatları dahil olmak üzere endoskopik laparoskopik ya da açık operasyonları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Cerrahi operasyonlar, gerek aşama olarak gerekse hazırlık süreci olarak hem uzmanlık hem tecrübe gerektirmektedir.

İlaç tedavileri pek çok faktöre göre değişebilmektedir. Bilhassa dozaj belirlemeleri kliniğimizde tamamen kişiye özel yapılmaktadır. Kişilerin kronik hastalığının bulunup bulunmamasına ve eğer bulunuyorsa( yan etkileri ciddi şekilde belirleyecektir) bu kronik hastalıkların çeşidine göre, hasta ağırlıkları ve boyu gibi fiziksel özellikleri bağlı olarak özel olarak ilaç tedavileri belirlenmektedir.  Bu tedaviler kişilerin bir süre klinikte bulunmaları tarafından sağlık personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastaların taburcu olmalarının ardından aynı klinik tedavi aşamaları ve ilaç tedavileri evlerde ve belirli günlerde gerçekleştirilen klinik kontrollerle devam etmektedir.

Üroloji servisi, kapsamında yaşanabilecek hastalıklar, ciddiyetleri vesilesiyle zaman zaman yoğun bakım gereksinimi gösterebilmektedir. Yoğun bakımlar, durumu kritik olan hastalar için çok daha kapsamlı, 7/24 uzman bir kadro tarafından son teknoloji cihazlarla gerçekleştirilen zorlu süreçlerdir. Kliniğimiz donanımlı teknik alt yapısı ve uzman kadrosu sayesinde yoğun bakım süreçleri de dahil olmak üzere hastaların, üroloji servisi klinik aşamalarını en düzgün şekilde atlatabilmelerini sağlamaktadır.

Koru Ankara Hastanesi Üroloji Kliniğimevcut alt yapısıyla modern üroloji  alanında uygulanan  teşhis ve tedavi amaçlı tüm girişimlerin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

Altyapı ve Donanım
 • Transrektal ultrason
 • Üroflowmetri
 • Modern videoendoskopi sistemleri
 • C-kollu skopi cihazı
 • Holmium lazer
 • Pnömotik ve ultrasonik taş kırma cihazı
 • Fleksibl tip üreterorenoskoplar
 • Böbrek içerisinde taş kırma (RIRS) ameliyatının tüm ekipmanlar.
 • Üroloji Kliniğimizde  “Da Vinci Robotik Cerrahi” ekipmanları
Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
 • Prostat hastalıkları
 • Üriner sistem taş hastalıkları
 • Ürolojik kanserler
 • Erkek cinsel işlev bozuklukları
 • Kadın ürolojisi hastalıkları
 • Çocuk ürolojisi hastalıkları
 • Nöroürolojik hastalıklar
Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 • Sistoskopi eşliğinde stent yerleştirilmesi-alınması
 • Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi
 • Perkütan böbrek absesi drenajı
 • Perkütan nefrostomi
 • Perkütan kist drenajı
 • Fleksibl rijitüreteroskopik taş ameliyatları
 • Endoskopik ve açık tüm taş ameliyatları
 • Retrogradintrarenal böbrek cerrahisi-RIRS
 • Holmium lazer ile böbrek içerisinde taş kırma işlemi
 • Endoskopik  ve açık tüm prostat ameliyatları
 • Böbrek,mesane,prostat,testis ve penis kanserlerinin her türlü radikal ameliyatları
 • Laparoskopik yöntemler ile böbrek hastalıklarının tedavisi
 • Mikroskopik varikoselektomi ameliyatı
 • Ereksiyon bozukluklarının tedavisine yönelik her türlü cerrahi girişimler, penis protezi ve testis protezi yerleştirme ameliyatları
 • Kadın ürolojisi alanında; idrar kaçırma ameliyatları
 • Çocuk ürolojisi alanında; idrar kaçırma ameliyatları, üriner sistemin tüm doğumsal hastalıklarının endoskopik laparoskopik ya da açık olarak operasyonları
 • Çocuklarda her türlü üriner sistem taş hastalıklarının ameliyatları