Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

Median Sternotomi ile yapılan kalp ameliyatları

 1. Koroner bypass :  a. Kalp akciğer makinası kullanılarak (onpump)

                             b. Kalp çalışırken, pompa kullanılmaksızın  (offpump, beating heart)

 

 1. Kalp Kapak Ameliyatları :
 1. Mitral Kapak Ameliyatları
 1. Mitral kapak değişimleri
 2. Mitral kapak Onarımları

      

 1. Aort Kapak Ameliyatları
 1. Aort kapak replasmanı
 2. Perikarddan aort kapak protezi yapılması (OZAKİ PROSEDURU)

 

 1. Triküspid kapak ameliyatları

 

 1. Ritm ablasyon işlemleri: Atriyal fibrilasyon için yapılır. Genellikle kapak ameliyatlarına ek olarak aynı ameliyatta yapılır. (cryoablasyon veya RF ablasyon)

 

 1. Aort Cerrahisi: Aort anevrizmasları ve diseksiyonları, bental ve david ameliyatları

 

 1. Kalp anevrizması ameliyatları: Bu ameliyatlar genellikle koroner bypass ameliyatları ile birlikte yapılır. İleri derecede hasar görerek genişlemiş kalp dokusu çıkarılarak plasti işlemleri ile kalp küçültülür.

 

 1. Sekonder pulmoner hipertansiyonlarda pulmoner arter endarterektomisi

 

 

MİNİMAL İNVAZİV KALP AMELİYATLAR

 1. Mitral kapak, triküspid kapak, ASD, VSD ameliyatları sağ meme altından yapılan 5-6 santimetrelik bir kesi ile yapılır.
 2. Aort kapak: Sağ klavikula altı genellikle 2.ICA’dan yapılan 5 santimetrelik bir kesi ile yapılır (RAT AVR). Sternumun yukarı 1/3 ünden yapılan bir kesi ile de yapılabilir ama RAT AVR gerçek anlamda minimaldir.
 3. Koroner Baypass: Uygun hastalarda sol memenin ya hemen üzeri ya da hemen altından yapılan 5-6 santimetrelik kesi ile yapılır.

  DAMAR AMELİYATLARI

 1. Karotis cerrahisi: Rutinimizdeki cerrahilerdir. Karotis endarterektomi yapılan hastaların en az yarısında eş zamanlı koroner bypass ameliyatı da yapmaktayız.
 2. Aort cerrahisi: Çıkan ve arkus aorta cerrahisi, inen aorta torakoabdominal aorta, abdominal aorta ameliyatları açık veya endovasküler olarak ( EVAR, TEVAR) yapılmaktadır.
 3. Periferik damar cerrahisi: Alt ekstremite, üst ekstremite, servikal tüm arteryel operasyonlar açık veya hibrid olarak (ameliyathane koşullarına bağlı olarak) yapılmaktadır.
 4. AV Fistül açılması ve kapatılması
 5. Venöz cerrahi: Varis ve venöz yetmezliklerinde endovasküler tedaviler oldukça sık olarak uygulanmaktadır. Safen kapatma yöntemi olarak RF ablasyonu tercih etmekteyiz.
 6. Pulmoner emboli:  Akut ve masif pulmoner embolide sağ ventrikül yüklenmesi çoksa her iki pulmoner arteri de kateterize edip kateter directed thrombolysis- EKOS uygulamaktayız.
 7. Endovaskuler müdahaleler. Uygun hastalarda girişimsel periferik işlemler. Periferik damar darlıkları ve tıkanıklıklarında uygun hastalarda kateter yöntemi ile balon ve stent uygulamaları

 

HÜCRESEL /REJENERATİF TEDAVİLER

             Bu tür çalışmalar uzun zamandır deneysel ve klinik bazda yapılmakla beraber birkaç yıl öncesine kadar klinik uygulamalar çok yoktu. Özellikle insanın yağ dokusunda kök hücre sayısının kemik iliğinden onlarca kat fazla olmasının bulunması, ayrıca yine yağ dokusunda parakrin etkinin ve trofik hormonların çok daha yoğun olduğunun tespitinden sonra yağ dokusundan basitçe hazırlanan ve içinde yoğun kök hücreler ve paracrin etkenleri barındıran SVF denilen pelleti ilgili organa ekmek suretiyle önemli etkiler elde edilmektedir.

                        Biz şu anda cerrahi / girişimsel / medikal tedavilerle şansını tüketmiş ve hala ayağında canlılık olan ( yara olabilir) kritik bacak iskemilerinde SVF veya kemik iliği kaynaklı Mezankimal kök hücreleri kullanmaktayız. Kapanmayan yaralarda ve iskemik ağrılarda önemli bir tedavi alternatifidir. SVF uygulamaları aslında eklem dejenerasyonlarında, cildin rejuvenatif estetik tedavilerinde, erkek tipi kellikte, ereksiyon sorunlarında, gözde, tüp bebekte ovulasyon başarısını arttırmada önemli rolü vardır.