Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kardiyovasküler Cerrahi Yapılan İşlemler

Koroner Bypass
a . Kalp Akciğer makinası eşliğinde koroner bypass
b.  Atan kalp de koroner bypass 
Minimal İnvaziv Cerrahi
 
Kapak Ameliyatları
a. Kapak Değişimi
b. Kapak Tamiri
Aritmi Cerrahisi / Atriyal Fibrilasyon
 
Atar Damar Cerrahisi
a . Büyük Damar Ameliyatları (Anevrizma, Diseksiyon)
b .  Bacak Arter Hastalıkları
        Balon Uygulaması 
           Anjiyografi 
           Stent uygulaması  
        Açık cerrahi 
c .  Karın Ana Arter Anevrizması (Abdominal aort anevrizması) 
        EVAR (Kapalı yöntemle anevrizma tamiri)
        Açık Cerrahi 
d.    Karotis Arter Cerrahisi 
          
Toplar Damar Hastalıkları
a. Varis / Venöz yetmezlik 
      Radyofrekans termokougülasyon ile kılcal damar tedavisi
      Skleroterapi -köpük
      Yapıştırma tekniği ile varis tedavisi 
        Radyofrekans ablasyon ile varis tedavisi 
      Açık cerrahi 
b. Derin ven trombozu (DVT)
       

Kongenital Kalp Cerrahisi

Redo Vaka Cerrrahisi ( tekrar açık kalp cerrahisi olması gereken hastaların operasyonları )

 
 
 
 

Çocuk Kalp Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Aort Damarı Ameliyatları
Kalp ve Damar Cerrahisi
Şah Damar ve İnme
Kalp ve Damar Cerrahisi
Koroner Anjiyografi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Bacak Atardamarı Ameliyatları
Kalp ve Damar Cerrahisi
Çocuklarda Kalp Sağlığı
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kalp Kapak Hastalıkları Tanısı
Kalp ve Damar Cerrahisi
Lazerle Varis Tedavisi
Kalp ve Damar Cerrahisi