Yoğun Bakım KVC

Yoğun Bakım KVC

TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR:
1.    Koroner Arter Hastalığı
2.    Aort Kapak Hastalığı
3.    Mitral Kapak Hastalığı 
4.    Triküspid Kapak Hastalığı 
5.    Pulmoner Kapak Hastalığı 
6.    Aort Diseksiyonu ve Anevrizmaları
7.    Erişkinde Doğuştan Kalp Hastalıkları
8.    Varis ve Venöz Yetmezlik
9.    Periferik  Damar Hastalıkları
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Yapılan Operasyonlar:
1.    Erişkin Kalp Cerrahisi
a.    On-pump koroner bypass cerrahisi
b.    Off-pump koroner bypass cerrahisi
c.    Kapak cerrahisi 
i.    konvansiyonel yöntemle
ii.     minimal invaziv yöntemle
d.    Çıkan aort anevrizması ve eşlik eden aort kapak cerrahisi
e.    Çıkan aort anevrizmaları ve aort diseksiyonları
f.    Erişkin kongenital kalp hastalıklarında cerrahi düzeltmeler 
2.    Damar Cerrahisi
a.    Aort anevrizmları ve diseksiyonlarında endovasküler tedavi yöntemleri (EVAR-TEVAR)
b.    Periferik damar cerrahisi (stent ve açık cerrahi yöntemler)
c.    Varislere yönelik tedavi edici yöntemler (Laser, RF, Siyanoakrilat uygulamaları, skleroterapi)

 

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.