Giray ERGİN

Doç. Dr. Giray ERGİN

Özel Koru Ankara Hastanesi
Üroloji

Robotik Cerrahi Eğitimi
Mikro Cerrahi Kursu 05-09.11.2012 Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi/Ankara
Üreme Sağlığı ve Eğitici Eğitimi 2008 Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı & Avrupa Birliği Ortak Programı
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması kursu Danışmanlık Sertifikası 2006 Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi/Ankara
İlk ve Acil Yardım Kursu 2006 Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi/Ankara

2005-2006 Gülhane Askeri Tıp Akademisi/Ankara
2006-2008 Özel Kuvvetler Komutanlığı/Ankara
2008-2013 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Üroloji A.D./Ankara.
2013-2015 Ağrı Asker Hastanesi

Pediatrik Üroloji, Endo-üroloji, Androloji, Üroonkoloji

European Association of Urology (EAU) Türk Üroloji Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Giray Ergin, Yusuf Kibar, Turgay Ebiloglu, Hasan Cem Irkilata, Burak Kopru, Engin Kaya, Metin Uyanik, Serkan Tapan, Musa Murat Dayanc. The role of urinary nerve growth factor for the diagnosis and assessment of the biofeedback success in children with dysfunc- tional voiding. Journal of Pediatric Urology. doi.org/10.1016/j.jpurol.2015.09.015
 2. Agilli M, Dogan T, Ergin G. Methodological Approach to Mesalazine Treatment in Patients with Mild-to-moderate Ulcerative Colitis. Inflamm Bowel Dis. 2015 Aug;21(8):E14-5.
 3. Ebiloglu T, Ergin G, Irkilata HC, Kibar Y. The biofeedback treatment for non-mono- symptomatic enuresis nocturna. Neurourol Urodyn. 2014
 4. Ergin G, Agilli M, Ebiloglu T, Kibar Y. Can urinary nerve growth factor distinguish high-grade prostate cancer? Urol Oncol. 2014 (letter to editör)
 5. Ergin G, Ebiloglu T, Kibar Y, Kopru B. Urinary nerve growth factor in children with overactive bladder: A promising, noninvasive and objective biomarker? J Pediatr Urol. 2014 (letter to editör)
 6. Y Kibar, G Ergin, T Ebiloğlu, HC Irkılata. Tavşanlarda Parsiyel Mesane Çıkımı Obstrüksiyon Modeli. JCAM 2012
 7. Kibar Y, Irkilata HC, Yaman H, Onguru O, Coguplugil AE, Ergin G, Seyrek M, Yildiz O, Dayanc M. The effect of intravesical acetylsalicylic acid instillation on tissue prostaglandin levels after partial bladder outlet obstruction in rabbits. Neurourol Urodyn. 2011

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. G.Ergin, Engin Kaya, Serdar Yalçın, Mehmet Salih Deveci, İ.Yaşar Özgök . Küçük Hücreli Prostat CA: Olgu sunumu. Üroonkoloji Bülteni 2015;14:238-240 doi:10.4274/uob.226
 2. G.Ergin, M.Kıraç, H.Biri. İki Buçuk Santimetreden Büyük Boyutlu Multipl Böbrek Taşları Olan Bir Olguda Tek Seansta Fleksible Üreterorenoskopi. Koru Proceedings 2015.
 3. G Ergin, E.O.Akay, T.Ebiloğlu, B.Kopru, L.Tahmaz. RETROPERİTONEAL LİPO- SARKOM: OLGU SUNUMU. Üroonkoloji Bülteni 2015;14:74-76 doi:10.4274/uob.180
 4. G Ergin, T Ebiloğlu, Y Kibar. Yeni Gelişmeler Işığında Konjenital Anomalili Böbrekle- rde Üriner Sistem Taş Hastalığı'nın Tedavisi. Endouroloji Bülteni 2014
 5. Emin Ozan Akay, Engin Kaya, Giray Ergin, Turgay Ebiloğlu, Koray Erten, Mehmet Salih Deveci, Oral Nevruz, İbrahim Yaşar Özgök. Isolated relapse of a lymphoblastic leukemia T cell precursor in the epididymis (T-hücreli prekürsör lenfoblastik löseminin izole epididimal relapsı) Turkish Journal of Urology 2013

Uluslar Arası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 1. T.Ebiloğlu, G.Ergin, B.Kopru, E.Kaya, H.C.Irkılata,Y.Kibar. Factor Affecting the Success Rate of Biofeedback Treatment on Overactive Bladder Syndrome in Children.35th Congress of the Societe Internationale d Urologie (SIU) 15-18 October 2015, Melbourne Australia.
 2. G.Ergin, S.Yentür, M.Bolat. Ağrı İlinde Bir İlk: Laparoskopik Radikal Nefrektomi. 6th Uro-oncology Winter Congress and Course. 29 January-1 February 2015. Baku. Azerbaycan
 3. S.Yentür, M.Bolat, G.Ergin, Ö.O.Çakır, S.Süleyman, E.Özkilitçi. Radikal Nefrektomi Sonrası Kontrolateral Böbrekte Renal Arter Embolisi. 6th Uro-oncology Winter Congress and Course. 29 January-1 February 2015. Baku. Azerbaycan
 4. G.Ergin, S.Yalcın, E.Kaya, E.O.Akay, İ.Y.Özgök. Small Cell Carcinoma: A rare Case. EAU 10th SEEM 2014. Belgrade, Serbia
 5. E.Kaya, A.Eken, S. Bedir, O.Erdem, T.Ebiloglu, G.Ergin. Evaluation of Oxidative Stress in Patients with Prostate Cancer, Bening Prostatic Hyperplasia and Asymptomatic Inflamatory Prostatitis Diagnosed. SIU 2014 Glasgow, Scotland. Urology Supplemet volüme 84 October 2014
 6. T.Ebiloglu, Y.Kibar, H.C.Irlikata, E.Kaya, G.Ergin, H.Yaman. Effect of Urine PGE2 Level on Bladder Growth. . SIU 2014 Glasgow, Scotland. Urology Supplemet volüme 84 October 2014
 7. T.Ebiloglu, Y.Kibar, H.C.Irlikata, G.Ergin, E.Kaya, S. Sahin. New Symptom Scale for Lower Urinary Tract Dysfunction for Children. SIU 2014 Glasgow, Scotland. Urology Supple- met volüme 84 October 2014
 8. G.Ergin, Y.Kibar, T.Ebiloglu, H.C.Irkilata, B.Kopru, S.Tapan, M.Uyanık, M.Dayanc. The Role of Urinary Nerve Growth Factor (U-NGF) in Etiology and Determining The Treat- ment Success in Children Wtih Lower Urinary Tract Dysfunction. 25 th Anniversary Congress European Society for Paediatric Urology. Innsbruck, Austria 2014. (sözlü sunu)
 9. T.Ebiloglu, Y.Kibar, H.C.Irkilata, E.Kaya, G.Ergin. Urine PGE2: A Parameter for Biofeedback Succuss or Not. 25 th Anniversary Congress European Society for Paediatric Urology. Innsbruck, Austria 2014.
 10. M.Agilli, S.Ekinci, G.Ergin. Performance Evaluation of Complete Blood Count on Automated Hematology Analyzers. IFCC Worldlab Istanbul 2014.
 11. E.O.Akay, S.Yalcın, G.Ergin, E.Kaya, S.Bedir, M.L.Tahmaz. Percutan Nephrolithoto- my for Horseshoe Kidney Associated Wtih Aberrant Vessel: Our Experience in A Case. WCE 2012 Istanbul, Turkey. Journal of Endourology Supplement Volume 26.Semptember 2012
 12. S.Bedir, B.Kopru, E.O.AKAY, G.Ergin, İ.Y.Ozgok. Our Experiences in The Treatment of Distal Ureteral Stones. WCE 2012 Istanbul, Turkey. Journal of Endourology Supplement Volume 26.Semptember 2012.
 13. T.Ebiloglu, Y.Kibar, H.C.Irkılata, D.Hacıhamdioglu, G.Ergin, F.Gök, M.Dayanc. Uroflowmetry-Electromyography (Uroflow-EMG) is not Reliable on Assessing Biofeedback Success. 23 rd Annual Meeting of ESPU. Zurich, Switzerland. 2012
 14. Y.Kibar, H.C.Irkilata, H.Yaman, O.Ongoru, A.E.Coguplugil, G.Ergin, M. Dayanc. The effect of intravesical acetylsalicylic acid instillation on tissue prostaglandin levels after partial bladder outlet obstruction in rabbits. 22 nd Annual Meeting of ESPU. Copenhagen, Denmark 2011.
 15. G.Ergin, M.Dayanc, Y.Kibar, H.C.Irkılata, A.A.Sancaktutar. Our Experiences With Y-Type Urethral Duplication. 22 nd Annual Meeting of ESPU. Copenhagen, Denmark 2011.
 16. H.C.Irkiata, Y.Kibar, T.Ebiloglu, G.Ergin, A.A.Sancaktutar, M. Dayanc. Factor Affect- ing The Success Rate of Biofeedback Treatment. 22 nd Annual Meeting of ESPU. Copenhagen, Denmark 2011.
 17. M.Dayanc, Y.Kibar, H.C.Irkilata, A.A.Sancaktutar, T.Ebiloglu, A.Gur, G.Ergin. The Effect of High Voided Volume on Voiding Patterns in Children. AUA Annual Meeting Abstract Washington D.C. USA 2011

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 1. B.Topuz, G.Ergin, S.Yılmaz, S.Yalçın, H.C.Irkilata, Y.Kibar. Biofeedback Tedavisinin Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Olan Çocuklarda İşeme Bozuklukları Semptom Skoru Üzer- ine Etkisi. 13. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 26-28 Kasım 2015 Antalya
 2. B.Topuz, G.Ergin, B.Koprü, T.Ebiloğlu, H.C.Irkilata, Y.Kibar. Disfonkisyonel İşemeli Çocukların Tansında Ve Tedvai Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Serotonin Metaboliti İdrar 5-Hidroksi İndol Asetik Asit Düzeyleri. 13. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 26-28 Kasım 2015 Antalya
 3. G.Ergin, M.Kıraç, H.Biri, İ.Bozkırlı. Akut Lenfoblastik Löseminin İzole Testisküler Relapsı. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. Ekim 2015 İzmir
 4. G.Ergin, M.Kıraç, H.Biri, İ.Bozkırlı. Postpartum Uzamış Üriner Retansiyon. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. Ekim 2015 İzmir
 5. G.Ergin, M.Kıraç, H.Biri, İ.Bozkırlı. Nadir Görülen Dev Böbrek Tümörü: Indferansiye Pleomorfik Sarkom. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. Ekim 2015 İzmir
 6. G.Ergin, M.Kıraç, Naziyet Köse, H.Biri, İ.Bozkırlı. Primer Diffüz B Hücreli Lenfoması.

24. Ulusal Üroloji Kongresi. Ekim 2015 İzmir

 1. M.Kıraç, G.Ergin, H.Biri, İ.Bozkırlı. Mikrocerrahi Subinguinal Varikoselektomide Titanyum Klipslerin Kullanımı. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. Ekim 2015 İzmir
 2. M.Kıraç, G.Ergin, N.Deniz, H.Biri, İ.Bozkırlı. Non-Obstrüktif Azospermik Erkeklerde Subinguinal Mikrocerahi Varikoselektominin Semen Parametrelerine Etkisi. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. Ekim 2015 İzmir
 3. G.Ergin, M.Kıraç, Mehmet Fırat Mutlu, Ömer Koçak, H.Biri, İ.Bozkırlı. Nadir Görülen Üriner Retansiyon Sebebi: İmperfore Hymen. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. Ekim 2015 İzmir
 4. G.Ergin, M.Kıraç, H.Biri, İ.Bozkırlı. RIRS Sonrası Uzamış Makroskopik Hematüri Nedeni: Karaciğer Sirozu. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. Ekim 2015 İzmir
 5. M.Kıraç, G.Ergin, S.Yalçın, İ.Y.Özgök, H.Biri. Fleksible üreterorenoskopi ile Renal Divertikül İçi Taş Tedavisi. 11.Ulusal Endoüroloji Kongresi.Antalya.23-26 Nisan 2015
 6. E.Kılınç, G.Ergin, E.O.AKAY. Dev Testis Tümörü: Vaka Sunumu. 23.Ulusal Üroloji Kongresi Belek, Antalya. 16-19 Ekim 2014
 7. G.Ergin, S.Yalçın, E.Kaya, E.O.Akay, İ.Y.Özgök. Small Cell Carcinoma: A Rare Case. 23.Ulusal Üroloji Kongresi Belek, Antalya. 16-19 Ekim 2014
 8. T.Ebiloğlu, B.Köprü, G.Ergin, E.Kaya, H.C.Irkılata, Y.Kibar. Aşırı Aktif Mesanede Biyofeedback Başarısını Etkileyen Faktörler. 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi. Antalya .5-9 Kasım 2014
 9. E.O.Akay, Y.Kibar, G.Ergin, B.Kopru, İ.Y.Ozgok. Üreteroskopiye Bağlı Olarak Gelişen Üreteral Avulsiyonda İleal Subsitüsyon. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi Antalya 2013
 10. E.O.Akay, Y.Kibar, H.C.Irkilata, B.Topuz, G.Ergin, H.Tomruk. BK Virüse Bağlı Hemorajik Sistit Gelişen Çocuk Hastada Mesanedeki Pıhtının Suprapubik ve Endoskopik Olarak Boşaltılması. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi Antalya 2013
 11. S.Bedir, B.Kopru, E.O.Akay, G.Ergin, İ.Y.Ozgok Üretral Alt Uç Taşları Tedavisinde URS Deneyimlerimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Girne, KKTC 2012.
 12. E.O.Akay, E.Kaya, G.Ergin, T.Ebiloglu, K.Erten, İ.Y.Ozgok. Akut Lenfoblastik Löseminin Epididim Tutulumu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Girne, KKTC 2012.
 13. E.O.Akay, S.Yalcın, G.Ergin, E.Kaya, S.Bedir, L.Tahmaz. Atnalı Taşlı Böbrek ve Aberran Dmarı Olan Olguda Perkutan Nefrolitotomi Deneyimimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Girne, KKTC 2012.
 14. E.O.Akay, G.Ergin, E.Kaya, A.E.Coguplugil, K.Erten, S.Bedir, İ.Y.Ozgok. Mesanenin İnverted Karsinomu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Girne, KKTC 2012.
 15. E.O.Akay, B.Kopru, G.Ergin, T.Ebiloglu, L.Tahmaz, İ. Y. Ozgok. Olgu Sunumu: Retroperitoneal Liposarkom. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Girne, KKTC 2012.
 16. E.Kaya, İ.Y.Ozgok, S.Yalcın, T.Ebiloglu, G.Ergin, E.O.Akay, G.Komesli. Von Hippel Lindau Tanısı Konulan, Bilateral Böbrek ya da Adrenal Bez Kitlesi Bulunan Hastalara Yak- laşım. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Girne, KKTC 2012.
 17. Y.Ozgok, K.Erten, T.Ebiloglu, E.Kaya, G. Ergin, A.Guragac. Mesane Boynu Sklero- zunda Holmiyum Lazer Uygulaması. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ankara 2011.
 18. S.Bedir, E.O.Akay, G.Ergin, E.Kaya, T.Ebiloglu, A.E.Coguplugil, M.Dayanc. Endo- skopik Mesane Taşı Tedvaisinde Holmium YAG Lazer Kullanımı ile İlgili Deneyimlerimiz. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ankara 2011.
 19. Y.Ozgok, E.Kaya, T.Ebiloglu, G.Ergin. TUR-P Sonrası Erkan Üretral Kateter Çekimi- nin Başarısı. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ankara 2011.
 20. E.O.Akay, L.Tahmaz, G.Ergin, E.Kaya, T.Ebiloglu, A.E.Coguplugil, M. Dayanc. Unutulmuş Bilateral D-J Kateter. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ankara 2011.
 21. Y.Kibar, H.C.Irkilata, A.E.Coguplugil, T.Ebiloglu, G.Ergin, M.Dayanc. Merkezimizde İnmemiş Testis İçin Skrotal Yaklaşıma Doğru Değişen Eğilimler. 21. Ulusal Üroloji Kongresi İstanbul 2010
 22. H.C.Irkilata, Y.Kibar, T.Ebiloglu, G.Ergin, A.A.Sancaktutar, M.Dayanc. Biyofeedback Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler. 21. Ulusal Üroloji Kongresi İstanbul 2010
 23. Y.Kibar, H.C.Irkilata, H.Yaman, O.Ongoru, A.E.Coguplugil, G.Ergin, M. Dayanc. Tavşanlarda Parsiyel Mesane Çıkım Obstrüksiyonu Sonrası Doku Prostaglandin Seviyeleri Üzerine İntravezikal Asetilsalisilik Asit İnstilasyonunun Etkileri. 21. Ulusal Üroloji Kongresi İstanbul 2010.
 24. M.Dayanc, Y.Kibar, H.C.Irkilata, O.Ü.Zorba, A.A.Sancaktutar, G.Ergin. Çocuklarda Skrotal Yaklaşım İle Kominikan Hidrosel Tedavisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi İstanbul 2010
 25. M.Dayanc, Y.Kibar, H.C.Irkilata, G.Ergin, A.A.Sancaktutar. Y-Tip Üretral Dup- likasyon İle İlgili Deneyimlerimiz. 21. Ulusal Üroloji Kongresi İstanbul 2010
 26. M.Dayanc, Y.Kibar, H.C.Irkilata, T.Ebiloglu, G.Ergin. Distal Hipospadias Onarımında MEMO Tekniği ile İlgili İlk Sonuçlarımız. 21. Ulusal Üroloji Kongresi İstanbul 2010
 27. M.Kilciler, L.Tahmaz, G.Ergin, S.Bedir, M.Zor, M.Dayanc. Transperitoneal Lapa- roskopik Retrokaval Üreter Onarımı. 21. Ulusal Üroloji Kongresi İstanbul 2010

Kitap Çevirileri:

1. Campbell - Walsh Üroloji, 4 Cilt 2014 Baskı.Bölüm 118 Renal Disgenezi ve Böbreğin Kistik Hastalıkları. Yazar / Yazarlar-Alan J. Wein. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Önder YAMAN ISBN: 9789752775312 Baskı Tarihi: 2014

Yurt Dışı Dergilerde Hakemlik:

1.Ref.:Ms.No.PNEP-D-14-00470 Pediatric Nephrology 2014.

1 Adet Yorum

64x64
Gulay ONER 
  14.09.2020

Harika bir doktordur giray ergin yaklaşik 3,4 sene benim sağlık sorunlarimla ilgilendi gerek kisiligi gerekse uzmanlık alaninda mukemel bir insan .

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.