Holep Ameliyatı? (Holmium Lazerle Prostat Cerrahisi)
Üroloji

Holep Ameliyatı? (Holmium Lazerle Prostat Cerrahisi)

  Holep Nedir? (Holmium Lazerle Prostat Cerrahisi)

   

  Holep (holmium lazer) iyi huylu prostat büyümesi (bph) tedavisinde kullanılan aktüel cerrahi lazer yöntemdir. Holep (holmium lazerle prostat enükleasyonu) teknolojisi hastanemizde uygulanmaktadır. Ancak iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde ThuFLEP (thulium fiber lazer) en güncel tedavi olarak karşımıza çıkmakta bu teknoloji de hastanemizde uygulanmaktadır.

   

  Thuflep (thulium fiber lazer) iyi huylu prostat büyümesi (bph) tedavisinde, mesane kanserlerinin endoskopik rezeksiyonu ve evrelemesinde, üst üriner sistem tümörlerinin rezeksiyonu ve evrelemesinde kullanılan ileri bir lazer teknolojisidir.

   

  Thuflep tekniği, Holep’e göre yan etkileri ve dokudaki bozulmaların daha az gerçekleşmektedir. Her iki lazer enerjisi ile yapılan işlemler birbirine benzemekle birlikte Thuflep lazerin daha iyi kesici gücü ve daha az doku derinliğine ulaşması söz konusudur. Bu kapsamda daha az kanama, ameliyat sonrası idrar tutmayı sağlayan kasların ve meni çıkışının ve sinirsel yapının iyi korunması sağlanır.

   

  Holep Kapalı Ameliyat Yöntemidir

   

  Holep prostat dokusunun tamamının çıkarılmasını sağlayan kapalı cerrahi yöntemdir. Holep, kapalı (endoskopik) bir prostat ameliyatı yöntemidir. Holep lazer yöntemi ile büyümüş olan prostat iç dokusunun kapsülünden ayrılarak çıkarılması sağlanır. İyi huylu prostat büyümesi (bph) yaşla beraber büyüyen prostatın çevresini sardığı mesanenin çıkışını tıkaması ve idrar akımına mani olması durumudur.

   

  Holep Ameliyatı Nasıl Gerçekleştirilir?

   

  Holep ameliyatı, hasta genel anestezi yada belden aşağısı uyuşturularak yapılır.  Holep yöntemi ile prostat ameliyatı herhangi bir kesiye gerek duyulmadan idrar kanalından bir endoskop ile girilerek gerçekleştirilir. İdrar kanalından kameralı özel aletlerle girilmek suretiyle büyüyen dokusu dikkatli bir halde lazer ile kapsülden ayrıştırılır ve mesane içine atılır. Prostat dokusu daha sonra morselatör adı verilen bir cihazla parçalanarak vakumlanır ve dışına alınır. İşlem tamamlandıktan sonra hastaya sonda takılarak işleme son verilir. Hastadan çıkarılan prostat kanser araştırılması için patolojiye gönderilir.

   

  Holep Yöntemi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

   

  Holep yöntemi öncelikle iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle 80 gram ve üzeri boyuttaki prostatlarda diğer kapalı prostat ameliyatı şekillerinin etkinliği düşük olduğundan, Holep yöntemi daha çok tercih edilir. Holep tekniğinden daha yeni olan ThuFLEP (thulium fiber lazer) tekniği ise birçok farklı hastalıkta da kullanılabilmektedir.

   

  Holep Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

   

  Holep her büyüklükteki prostata uygulanabilir.

  Holep çok büyük prostatlarda bile vücutta herhangi bir kesi yapmadan uygulama imkanı sağlar.

  Holep açık ameliyata alternatif bir yöntemdir.

  Holep ameliyatı sonrası tekrar ameliyat olma ihtimali yok denecek kadar azdır.

  Holep eşeysel işlevlere zarar vermemektedir.

  Holep ameliyatı sonrası kanama riski çok azdır ve ameliyatta kan nakli ihtiyacı olmaz.

  Holep, zorunlu hallerde, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda bile uygulanabilir.

  Holep ameliyatı sonrasında hastanede kalış süresi çok kısadır. (1-2 gün).

  Holep ameliyatı sonrası sondası çekilen hastalarda idrar yaparken yanma hissi yaşanmaz.

  Holep lazer enerjisinin etkilediği doku derinliği çok azdır. Bundan dolayı prostatın haricinde seyreden ve ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilemez.

   

  Diğer ameliyat tekniklerine göre Holep yönteminde kanama oldukça az görülür. Holep ameliyatı sonrası hastalığın tekrarlama riski nerede ise yok denecek kadar azdır.

   

  Holep kanalıyla meydana getirilen operasyon sonrasında hastanede kalış süresi son derece azdır.

   

  Holep ameliyatı bu kapsamda önemli avantajları bulunmaktadır. Ancak bu konuda en son teknoloji olan ThuFLEP (thulium fiber lazer) tekniği Holep’e göre çok daha fazla avantajları getiren bir sistemdir.

   

  Holep Ameliyatı Kimlere Yapılır?

   

  Holep, prostat ameliyatı ihtiyaç duyulan herkes için uygulanan bir cerrahi yöntemidir. Holep tekniğinin bazı avantajları olduğundan diğer yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda da daha güvenilir bir halde uygulanmaktadır. Genel anlamda 80 gr’dan daha büyük prostatlara açık ameliyat önerilmektedir. Ancak Holep yönteminde prostatın büyüklüğünün önemi yoktur.  

   

  Holep tekniği prostat büyüklüğüne eşlik eden mesane taşı bulunduğunda da da yine aynı seansta başarı ile uygulanır ve eş zamanlı söz konusu taşlar da kapalı bir lazer tekniği ile kırılabilmektedir. Yeniden idrar kanalında darlık olan hastalarda işlem sırasında lazer ile bu darlık da açılabilmektedir.

   

  Holep yönteminde kanama az gerçekleştiği için kalp-damar hastalıkları olanlarda, kalp damarında stenti bulunan kişilerde, by-pass geçirmiş olanlarda, damar tıkanıklığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanmak durumunda kalan hastalarda da güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir.

   

  Holep Sonrası Hastanede Kalış Süresi Nedir?

   

  Holep ameliyatı gerçekleşmesinin ardından, genelde ameliyattan sonraki günde hastanın sondasını çıkarır ve taburcu edilir. Sadece yaşı ilerlemiş ve ek hastalıkları bulunan hastalar bir gün daha hastanede tutulabilir.

   

  Holep Ameliyatı Sonrası Cinsellik Hasar Görür Mü?

   

  Prostat çevresinden geçen ve erkeklerde sertleşmeyi sağlayan sinirler Holep ameliyatında prostat kapsülünün yalnızca 0,4 mm derinliğine etki etmiş olduğundan etkilenmez. Ancak ThuFLEP (Thulium Fiber Lazer) teknolojisinde 0,25 mm derinlik olduğundan bu teknolojide etki Holepe göre çok neredeyse yok denecek kadar azdır.  Holep, sertleşmeye en az zarar veren yöntemdir. Bu açıdan bakıldığında ThuFLEP (Thulium Fiber Lazer)yöntemi Holep’ten daha iyi bir sinir yapısı güvenliği sağladığı söylenebilir.

   

  Ameliyattan Sonrasında Hastaları Ne Bekler?

   

  Holep ameliyatı sonrasında sonda takılmasının ardından hastaneden taburcu olan hastalarda idrar renginde bazı farklılıklar görülebilir. İdrarın başlangıcında ve sonucunda ufak tefek kanama gerçekleşebilir. Bu çoğunlukla geçicidir. İdrar yaparken yanma ve sızı, Holep yönteminde çok az görülür. Uzun zaman sondalı kalan ve bağışıklık sistemi zayıflamış bazı hastalarda çok az miktarda da olsa irin kalabilmektedir.

   

  Holep Sonrası Normal Yaşama Ne Zaman Dönülür?

   

  Holep ameliyatı yapıldıktan sonra hasta, ameliyattan 2-3 ay sonra normal hayatlarına dönebilirler. Ağır olmayan fiziksel egzersizler yapabilirler. Rejim olarak bolca lifli besin alıp kabız kalmamaları gerekmektedir. Özellikle ilk 1 aylık dönemde asitli içeceklerden, acı baharatlı yiyeceklerden uzak durmalarını önermekteyiz. Ameliyat sonrasında ilk 4-6 hafta cinsel ilişkiden kaçınılması gerekir.

   

  Holep Sonrasında Prostat Tekrar Büyür Mü?

   

  Prostat dokusu lazer ile kapsülden tamamen ayrıştırılıp çıkarıldığı için geride parça kalmamaktadır. Geride prostat dokusu kalmadığı için hastaların yeniden ameliyat ihtiyacı gerçekleşmez.

   

  Holep Prostat Dokusu Patoloji İncelemesine Gönderilir

   

  Holep ameliyatının en önemli avantajlarından biri de çıkarılan prostat dokusu, patolojik araştırma için laboratuvar incelemesine gönderilir. Genelde hastalar ameliyat öncesi kanser açısından detaylı değerlendirilir. Ancak her türlü ihtimal göz öngüne alınarak numuneler patolojiye gönderilir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."