Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel  Radyoloji Nedir?

Girişimsel radyoloji, radyoloji uzmanları tarafından çeşitli girişimlerin yapıldığı bir tıbbi branştır. Bu girişimler, radyoloji uzmanlarının kateterler, balonlar ve stentler gibi özel araçlar kullanarak vücudun içinde yapıldığı için, bu branşa "girişimsel" denir. Girişimsel radyologlar, radyografi ve diğer görüntüleme yöntemlerini kullanarak, vücudun iç yapısını görüntülerler ve bu görüntüleri kullanarak, vücuttaki bazı problemleri çözmek için girişimler yaparlar. Girişimsel radyoloji, özellikle damar sistemindeki problemlerin çözümünde ve kanser tedavisinde kullanılan önemli bir tıbbi branştır.

Girişimsel Radyoloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Girişimsel radyoloji bölümleri, çeşitli tıbbi problemleri tanılamak ve tedavi etmek için girişimler yaparlar. Bu girişimler, radyoloji uzmanları tarafından kateterler, balonlar ve stentler gibi özel araçlar kullanılarak yapılır. Aşağıdaki hizmetler, girişimsel radyoloji bölümlerinin tanı ve tedavi hizmetleri arasında yer alabilir:

Damar sistemindeki tıkanıklıkların giderilmesi: Girişimsel radyologlar, damar sisteminde meydana gelen tıkanıklıkları gidermek için kateterler kullanırlar. Bu işlemler, özellikle kalp krizi geçiren hastalarda yaygın olarak kullanılır.

Kanser tedavisi: Girişimsel radyologlar, radyoterapi ve brachyterapi gibi teknikleri kullanarak, kanser hücrelerini yok etmek için girişimler yaparlar.

Varis tedavisi: Varisler, damarlarda meydana gelen genişlemelere verilen isimdir. Bu genişlemeler, kanın doğru şekilde dolaşımını engellediği için, ciltte morluklar ve şişlikler oluşur. Girişimsel radyologlar, varisleri tedavi etmek için kateterler kullanırlar.

Akut ağrı tedavisi: Girişimsel radyologlar, ağrıyı hafifletmek için kateterler kullanarak, ağrı nöbetlerini azaltırlar. Bu işlemler, özellikle bel ağrısı olan hastalarda yaygın olarak kullanılır.

Bu hizmetlerin yanı sıra, girişimsel radyoloji bölümleri ayrıca, diğer tıbbi branşlar tarafından yapılamayan işlemleri de yapabilirler. Örneğin, girişimsel radyologlar, beyin ve omurilik tümörlerini cerrahi olmadan tedavi edebilirler.

Vasküler Girişimsel Yöntemleri Nelerdir?

Vasküler girişimsel yöntemler, vücuttaki damarların (vasküler sistem) çeşitli problemlerini tedavi etmek için kullanılan girişimlerdir. Bu yöntemler, genellikle radyoloji uzmanları tarafından kateterler, balonlar ve stentler gibi özel araçlar kullanılarak yapılır. Aşağıdaki vasküler girişimsel yöntemler sayılabilir:

Angioplasti: Bu yöntem, damar sisteminde meydana gelen tıkanıklıkları gidermek için kullanılır. Radyoloji uzmanları, bir kateteri damarın tıkanıklık yerine yerleştirirler ve bu kateterin ucunda bulunan bir balonu şişirirler. Bu sayede, tıkanıklık açılır ve kan dolaşımı normal hale gelir.

Stent uygulaması: Bu yöntem, damar sisteminde meydana gelen genişlemeleri düzgün hale getirmek için kullanılır. Radyoloji uzmanları, damarın genişlemesi olan bölgesine bir stent (çelik bir ağ) yerleştirirler. Bu sayede, damar düzgün hale gelir ve kan dolaşımı normal hale döner.

Anevrizma tedavisi: Bu yöntem, damar sisteminde anevrizma (damarın anormal şekilde genişlemesi) oluşan bölgeleri tedavi etmek için kullanılır. Radyoloji uzmanları, anevrizma oluşan bölgeye bir stent yerleştirirler ve bu sayede, anevrizma ortadan kalkar.

Trombektomi: Bu yöntem, vücutta meydana gelen trombüsleri (kan pıhtılarını) çıkarmak için kullanılır. Radyoloji uzmanları, trombüsleri çıkarmak için bir kateteri vücudun içine yerleştirirler ve bu kateterin ucunda bulunan bir makineyle trombüsleri çıkartırlar.

Bu vasküler girişimsel yöntemler, özellikle kalp krizi geçiren hastalarda yaygın olarak kullanılır.

Nonvasküler Girişimsel Yöntemleri Nelerdir?

Nonvasküler girişimsel yöntemler, vasküler olmayan yöntemler olarak da adlandırılır ve genellikle koroner arterler gibi vasküler yapılar üzerinde değil, organların içinde bulunan yapılar üzerinde kullanılır. Bu yöntemler arasında şunlar sayılabilir:

Endoskopik retrograde kolanjiopankreatografi (ERCP): Bu yöntem, pankreas ve safra kesesi ile ilgili sorunların tanısı ve tedavisinde kullanılır. ERCP, bir endoskop aracılığıyla mide ve ince bağırsakların içine gönderilen bir kamera ve aletler yardımıyla yapılır.

Endoskopik ultrasondayla girişim (EUS): Bu yöntem, mide, pankreas, safra kesesi ve diğer organların içine bakmak ve bu organlardaki sorunları tanımlamak için kullanılır. EUS, bir endoskop aracılığıyla mide ve ince bağırsakların içine gönderilen bir ultrasondaki kamera yardımıyla yapılır.

Endoskopik transpankreatik spinkterotomi (ETS): Bu yöntem, safra kesesi ile pankreas arasındaki spinkter (ağızcık) adı verilen yapıyı açarak, pankreas sıvılarının safra kesesine daha kolay drenajını sağlar. ETS, bir endoskop aracılığıyla mide ve ince bağırsakların içine gönderilen aletler yardımıyla yapılır.

Plevral girişimler: Bu yöntemler, akciğerlerin ön tarafına yerleştirilen bir girişim aracıyla yapılır. Plevral girişimler, akciğerlerdeki su toplama (plevral efüzyon) veya hava toplama (pneumotoraks) gibi sorunların tanısı ve tedavisinde kullanılır.

Laparoskopik girişimler: Bu yöntemler, batın içine bir laparoskop (küçük bir kamera) yerleştirilerek yapılır.

Girişimsel Radyolojinin Avantajları Nelerdir?

Girişimsel radyoloji, diğer tıbbi branşlarla birlikte kullanıldığında, çeşitli tıbbi problemlerin tanı ve tedavisinde önemli avantajlar sağlar. Aşağıdaki gibi avantajları sayılabilir:

Girişimsel radyoloji, cerrahi olmadan tıbbi problemlerin tedavisinde kullanılır. Bu sayede, hastaların ağrı çekme riski azalır ve iyileşme süreleri kısaltılır.

Girişimsel radyoloji yöntemleri, genellikle anestezi gerektirmez. Bu sayede, hastaların anestezi riskleri azalır.

Girişimsel radyoloji yöntemleri, genellikle yapılış süreleri kısadır. Bu sayede, hastaların yoğun bakım ünitesinde yatma süreleri kısaltılır.

Girişimsel radyoloji yöntemleri, genellikle hastaların aktivite sürelerini azaltmaz. Bu sayede, hastaların işyerine veya evlerine daha hızlı dönüşleri mümkün olur.

Girişimsel radyoloji yöntemleri, özellikle kalp krizi geçiren hastalarda, daha yüksek iyileşme oranları sağlar.

Girişimsel radyoloji, diğer tıbbi branşlarla birlikte kullanıldığında, çeşitli tıbbi problemlerin tanı ve tedavisinde önemli avantajlar sağlar. Ancak, her girişimsel yöntem gibi, girişimsel radyoloji yöntemleri de bazı riskler taşır. Bu nedenle, girişimsel radyoloji yöntemleri uygulanmadan önce, hastaların genel sağlık durumları ve riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.