Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölüm'ümüz 24 saat acil servis, koroner yoğun bakım ünitesi ve yataklı servisleri ile hizmet sunmaktadır. Kardiyoloji Bölümü'müz'de tüm yataklar, merkezi monitör sistemi takibindedir.
Altyapı ve Donanım
 • 8 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi.
 • 2 adet Elektrokardiografi cihazı
 • 2 adet Ekokardiografi cihazı,
 • 1 adet Multiplane Transözofagial Ekokardiogarfi cihazı
 • 1 adet Efor testi
 • 5 adet ambulatuar kan basıncı monitörizasyon cihazı
 • 5 adet ambulatuar ritim monitörizasyon cihazı
 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
 • Koroner yoğun bakım ünitesinde, kalp ve damar hastalığı nedeniyle acil müdahale gerektiren hastaların (kalp krizi, kalp blokları, hayatı tehdit eden ritim bozuklukları, ciddi kapak hastalıkları) takibi ve tedavisi yapılmaktadır.
 • Floroskopi altında geçici kalp pili, kalp akciğer kateterlerinin konulması da dâhil her türlü acil işlem 24 saat aralıksız yapılabilmektedir.
 • Kateter laboratuarı rutin günlük uygulamaları yanında özellikle acil şartlarda gelen ve kalp krizi geçirmekte olan hastalara 24 saat hizmet verecek şekilde çalışmaktadır.
 • Birimimizde koroner arterlere balon anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesi işlemleri uygulanmaktadır.
 • Doğumsal kalp delikleri açık cerrahi yapılmadan perkutan yolla kapatılmaktadır
 • Mitral Valvuloplasti
 • Aritmi Tanı ve Tedavisi
 • Kalıcı Pace-Maker Tedavisi
 • EECP tedavisi
 • Hemofiltrasyon Uygulaması

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.