Robotik Cerrahinin Ürolojide Kullanım Alanları
Üroloji

Robotik Cerrahinin Ürolojide Kullanım Alanları

  Tıpta çağın teknolojisi Robotik Cerrahinin ürolojide kullanım alanları;
  Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi
  -Robotik prostatektomide açık radikal prostatektomiye oranla idrar kontrolü daha erken sağlanmaktadır. Görüntünün daha iyi olması, daha az kanamanın olması ve daha uzun bir üretral uzunluğun bırakılabilmesi  idrar kontrolünün erken oluşmasını sağlayan  etkenlerdir.

  -Uygun hastada prostat civarındaki sinir-damar demetinin korunması, robotik prostatektomide daha iyi yapılabilmekte ve cinsel yaşam bu hastalarda daha erken normale dönmektedir.
  Böbrek kanserinde Radikal nefrektomi ve parsiyel nefrektomi
  Mesane kanserlerinde Radikal sistektomi ve ileal neobladder
  Üreterovezikal darlık veya vezikoüreteral reflü tedavisinde Üreteral reimplantasyon ve üreteroneosistostomi ameliyatları
  Böbrek çıkışındaki darlığın düzeltilmesi için yapılan Piyeloplasti ameliyatı
  Testis tümörlerinde yapılan Retroperitoneal LND ameliyatı
  Ürolojide robotik cerrahi açık veya laparoskopik cerrahiye oranla daha az komplikasyon oranları ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."