İnsan Kaynakları

Koru Sağlık Grubu  olarak İnsan Kaynakları alanındaki Amacımız ;
Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlayarak, teknolojik gelişmeler doğrultusunda kuruma olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak, iş yaşamının kalitesini yükseltmek, güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır.
Hedeflerimiz :
 • Kurum yetkinliklerine sahip, üstün nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,
 • Çalışanlarımıza büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve kurum için değerli olduklarını hissettirmek,
 • Çalışanlarımızın sürekli olarak gelişimini desteklemek ve motivasyonunu yüksek tutmak,
 • Başarılı bir performans için koşulsuz, çalışanlarımızın yetkinliklerini eğitim ve gelişim programları ile desteklemek,
 • Sürekli öğrenen ve gelişen kurum kültürü yaratarak önce bireysel gelişimlerine, sonra kurum adına katkı sağlamalarına  imkan vermek.
Bu amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirirken etik davranış kurallarını da göz önünde bulundurarak  insan haklarına saygılı, çalışanlarına karşı adil ve hak ettikleri değeri veren bir yönetim anlayışı içerisinde hareket etmeye özen göstermekteyiz. Etik kuralların işleyişi, disiplin kurulu aracılığıyla gerçekleşmekte olduğundan tüm süreçlerin işleyişinde ise karşılıklı  doğruluk ve dürüstlük öncelikli prensiplerimizdendir. 
 “Her çalışanımız bizim için ayrı bir değerdir.” bakış açısıyla iyileştirdiğimiz tüm süreçlerimizi, kurum vizyon, misyon ve hedefleri ile de  destekleyerek ileriye taşımak  en büyük  hedefimizdendir.
İşe Alım ve Değerlendirme Süreci
Gücünü çalışanlarından alan kurumumuzun, işe alım sürecinde en önemli hedefi, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirerek, nitelikli insan gücünü kuruma kazandırmaktır. Bu doğrultuda amacımız, organizasyonumuzun bugün ve gelecekteki nitelikli insan kaynağına yönelik ihtiyaçlarının en optimum şekilde karşılanması açısından büyük önem taşımaktadır.
Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için Koru Hastanesi veri tabanı ve kariyer portallarında yer alan başvurular değerlendirilerek, adaylar görüşmeye davet edilmektedir. İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilen bu görüşmenin amacı; kariyer hedeflerinizi, eğitim durumunuzu, yeteneklerinizi, uzmanlıklarınızı, tecrübelerinizi ve işinizde başarılı olmanızı neyin sağladığını tespit etmektir.
Kurumumuzda işe alım süreci; ihtiyaç duyulan pozisyonun gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyi, nitelikleri, yetkinlikleri ve deneyimleri dikkate alınarak ön değerlendirmeden geçirilir. İlk görüşmeler ve değerlendirmeler İnsan Kaynakları tarafından tamamlanır. Olumlu değerlendirilen adaylar ikinci görüşmeyi yapmak üzere ilgili bölüm yöneticilerine yönlendirilir. Karar verilen aday ile ilgili son olarak; adayın iş performansı, yetenekleri ve iş yerindeki davranışları ile ilgili referans araştırması yapılması ile  uygun bulunan adaya ücret ve tüm sosyal haklarını içeren şirket işe alım teklifi sunularak süreç tamamlanır.
Staj Süreci
Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar, eğitimlerini tamamlamadan önce sektörü tanımak adına hastanemizde ya da idari ofislerimizde staj yaparak sektör deneyimini sağlayabilmektedirler.
Staj için başvuran öğrencide aradığımız kriterlerimiz: 
 • Öğrencinin okul başarı düzeyi
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün kurum iş süreçleri ile ilgili olması
 • Kurum içinde ilgili bölümlerdeki stajyer kontenjanları
Adayların başvuruları bu kriterlere göre değerlendirilerek  yerleştirilmektedir. 
Staj İmkanı Sağladığımız Birimlerimiz
 • Sağlık Birimleri (Hemşirelik, Ebelik ve Diğer Bölümler),
 • İnsan Kaynakları,
 • Kurumsal İletişim ve Pazarlama,
 • Satın Alma,
 • Kalite Yönetimi,
 • Bilgi Sistemleri,
 • İdari Hizmetler,
 • Kalite,
 • Hasta Hizmetleri,
Oryantasyon (İşe Alışma Süreci)
Oryantasyon, yeni çalışanı kuruma kazandırabilmek ve çalışandan en kısa zamanda verim alabilmek için işe alım sürecinin devamı olarak değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur.
Kuruma yeni katılan çalışanlarımızın, kurum kültürümüze profesyonel ve sosyal anlamda alışmalarını, etkin ve hızlı entegre olmalarını sağlamak amacıyla, genel ve bölüm uyum (Oryantasyon) programları düzenlenir. Genel Oryantasyon Programı Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilmekte ve takip edilmektedir.
Performans Değerlendirme Süreci
Koru Sağlık Grubunda Hedef ve  Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi uygulanmakta olup hedef ve stratejilerimizle entegre bir şekilde performans ölçümlenmesi yapılmaktadır.
Sistemin amacı çalışanın kendi performansını ölçebilmesine olanak tanımak ve değerlendirme sonuçları üzerinden çalışanın performansının iyileştirilmesi için ilgili ihtiyaçları tespit etmek ve  gelişim planlanı oluşturmaktır.
Eğitime yönelik oluşturulan Gelişim Planları ise yıl içerisinde takip edilerek Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanarak  kayıt altına alınmaktadır.
Eğitim ve Gelişim Planlama Süreci,
Kurum çalışanlarının  mesleki ve kişisel gelişimleri için katkı sağlamak ve güçlü alanlarını daha da geliştirmek için, faaliyet gösterdikleri uzmanlık alanlarına yönelik mesleki eğitimlerden, kişisel gelişim eğitimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlenir.
Eğitim ve Gelişim İhtiyaçları belirlenirken ;
 • Kurumsal   Hedefler,
 • Performans Geri Bildirim ve Değerlendirme Sonuçları,
 • Mesleki ve Davranışsal Yetkinlik Sonuçları,
 • Yönetici ve Çalışan Talepleri dikkate alınmaktadır.
Ücretlendirme Sistemi 
 Koru Hastanesi’nde işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri esas alınarak belirlenmektedir.