Temel Değerlerimiz

Güvenilirlik:  Yurt içi ve dışında güvenilir ve itibarlı bir hastane olmak
Hastalar ile ilişkiler:  Tüm hastalarının haklarının korunmasında eşit ve adil olmak
Şeffaflık:  Sağlıkta sunulan hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda açık ve net olarak kamuyu aydınlatmak
Sosyal Sorumluluk:  Hastanemiz, toplumsal yarara ve çevreye saygıyı içeren projelere destek sağlamaktadır.
Koşulsuz Hasta Memnuniyeti:  Hasta memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ve güvenli hizmet vermek
Değişime Açıklık:  Değişime ve gelişime açık ve istekli olmak
İş Ahlakı ve Etik Değerler:  Yapılan iş ve işlemlerde ahlaki değerlere önem vermek, etik davranmak
Katılımcılık:  Yönetim ve karar alma süreçlerinde katılımcılık anlayışına uygun hareket etmek, etkin ekip ruhuna inanmak, her boyutta iletişime açık olmaktır.