Varikosel Nedir?
Üroloji

Varikosel Nedir?

  Varikosel Nasıl Yapılır?

  Varikosel olan tüm hastalar muhtemelen durumları için tedaviye ihtiyaç duymayabilir. Ancak teşhisi konan erkeklerin önemli bir kısmı herhangi bir tedavi olmadığında baba olmaya devam ediyor. Tedavisinin sperm kalitesini iyileştirdiği çok iyi belgelenmiş olmasına rağmen, tedavi edilmeyen birinin sperm kalitesinde bir düşüşe neden olup olmadığı henüz bilinmemektedir.

  Erkeklerin doğal olarak gebe kalmasına veya spermlerinin kalitesini iyileştirmesine yardımcı olabilecek bir tedavi edilebilir ve bu daha sonra tüp bebek (IVF) gibi yardımcı üreme teknolojilerinde kullanılabilir.

  Bununla birlikte, cerrahi düzeltme, testislerin küçülmesine veya ergenlik ilerledikçe kötüleşen anormal sperm sayılarına neden olup olmadığını araştırmak için bir seçenek olabilir. Bu özellikle testislerin küçülmesine neden oluyorsa geçerlidir.

  Her durumda, hastalar genel veya lokal anestezi altında cerrahi tedaviyi tercih edebilirler. Kasık yolu, cerrahın cerrahi işlem sırasında damara erişmek için kullanacağı geleneksel giriş yoludur. Ancak kesi yerine midenizde veya kasıklarınızda yapmaya karar verebilir.

  Bu prosedürün amacı, pampiniform pleksusun kan damarları yoluyla kan akışını engellemektir. Yeni teknolojinin gelişmesi sonucunda başarısız varikosel ameliyatlarının yüzdesi önemli ölçüde azalmıştır. Bu aletlerden biri de adından da anlaşılacağı gibi cerrahın etkilenen bölgeyi daha net görmesine yardımcı olan cerrahi mikroskoptur.

  Prosedürün başarılı bir şekilde yönlendirilmesine katkıda bulunan bir diğer araç ultrason, Doppler'dir. Diğer cerrahi tekniklerle karşılaştırıldığında, dilaltı, mikroskop destekli açık yöntem en yüksek başarı oranını sunar.

   

  Varikosel Ameliyatı Riski Var Mı?

  Varikosel ameliyatı sırasında mikrocerrahi yöntemlerin kullanılması, bu işlemle ilişkili komplikasyon insidansının son derece düşük olmasına neden olabilir. En ciddi risk, testis arterinin yanlışlıkla tıkanması ve testis atrofisi ve testislerden kan akışında azalma ile sonuçlanmasıdır.

  Ancak tedavi mikrocerrahi ile yapılıyorsa hastanın atardamarı ile toplardamarını ayırt etmek mümkün olabilir. Bu noktada böyle bir zorluğu yaşama ihtimali o kadar uzak ki, neredeyse imkansız. Ayrıca, testisleri çevreleyen bölgede sıvı toplanması olarak tanımlanan hidrosel gelişme riski de vardır.

  Ayrıca ameliyat ne olursa olsun ameliyat sonrası enfeksiyon ve kanama gibi problemlerin olma ihtimalinin her zaman olduğunu unutmamak gerekir. Titiz hijyen sağlamak ve kan kaybını yönetmek gibi önlemler almak, sorun geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

   

  Varikosel Ameliyatı Sonrası

  Tıp teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak, günümüzde bu işlemi geçiren hastaların sorun yaşama olasılığı çok daha azalmıştır. Bu işlemi sırasında cerrahi mikroskop kullanılması, cerrah için tedavi bölgesinin görünürlüğünü arttırdığı için önemli gelişmelerden biri olmuştur. Doppler ultrasonografi cerrahisine yön vermede kullanılabilecek ek bir yöntemdir.

  Bu işlemi gören kişiler, zorunlu olmayan aktivitelerle iki gün içinde normal hayatlarına dönebilirler. Ek olarak, başka bir komplikasyon olmadığını varsayarak, iki hafta içinde egzersiz yapmak gibi zorlu görevlere başlayabilirler. Bu gelişmeler sayesinde işlemi olan kişiler iki gün içerisinde zorunlu olmayan aktivitelerle normal hayatlarına dönebilmektedirler.

  Ameliyat işleminden sonra yaşadığınız hafif ağrı birkaç gün veya hafta daha kalabilir. Bu nedenle ameliyattan sonra doktorunuz bir süre sınırlı miktarda ağrı kesici ilaç almanızı önerebilir. Öte yandan, gelecekteki ağrı ve sızıları tedavi etmek için reçetesiz satılan varikosel ilacı önerecektir.

  Cerrah, işlemden sonra bir süre cinsel aktiviteden kaçınmanızı önerebilir. Ameliyattan birkaç ay sonra hastanın sperminin incelenmesi, çoğu vakada hastanın sperm kalitesinde bir iyileşme olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, yeni spermin olgunlaşma sürecinin yaklaşık üç ay sürmesidir.

  Bu hastalıktan muzdarip ve varikosel tedavisi olan kısır erkeklerin yaklaşık yüzde ellisinin durumlarından iyileşme yaşayacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca testis büyümesi durmuş gençlerin çoğu cerrahi müdahaleye olumlu yanıt verir. Bunun nedeni, ameliyatın testis gelişimini uyarabilmesidir.

   

  Varikosel Belirtileri

  Bu hastalığı olan birçok kişi hiçbir belirti yaşamaz. Bununla birlikte, nadir durumlarda aşağıdaki Varikosel belirtileri ortaya çıkabilir:

  • Sol testiste, ayakta durmakla şiddetlenen ve uzanmakla hafifleyen, donuk, saplanan ağrı.
  • Skrotal sıcaklıktaki kademeli bir artışın neden olduğu hücre kütlesindeki azalmaya bağlı olarak testis atrofisini bıraktık.
  • Çocuk sahibi olma konusunda daha az başarı veya doğurganlıkta azalma.

  Bir erkeğin sağ testisinin varikosel hastalığı olasılığı sol testisine göre daha fazladır. Bunun nedeni vücuttaki kan damarlarının konfigürasyonudur. Ancak bu durum kişilerin yüzde 33'ünde vücudun her iki tarafını da etkiler.

  Bu nedenle sağ tarafınızda bu hastalık varsa, daha büyük arterlerde sonuç riski olduğundan dikkatli olmanız gerekir. Bu hastalığın en yaygın semptomlarından biri erkek kısırlığıdır. Varikosel varlığı ile erkek kısırlığı arasında yüzde kırk oranında bir ilişki vardır.

  İkincil kısırlık nedenleri de dahil edildiğinde bu oran %75-81'e çıkıyor. Ancak erkeklerin yüzde sekseninde sperm testleri standarttır ve bu erkeklerin yüzde yetmiş beşinde doğurganlık sorunu yoktur. İnfertil çiftler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, sperm anormallikleri olan kişilerde görülme sıklığı daha fazlaydı.

   

  Varikosel Tanısı Nasıl Konur?

  Varikosel teşhisi tipik olarak kolaydır. Hastaların durumunu doğru teşhis etmek için üroloji kliniğine veya hastaneye gitmeleri gerekir. Ürologlar genellikle hastanın semptomlarının derinlemesine sorgulanmasını ve hastanın sağlığı hakkında ayrıntılı arka plan bilgisi toplamayı içeren kapsamlı muayeneler yapacaklardır.

  Tanıyı doğrulamak için, hastanın bir tıp uzmanı tarafından yapılan fizik muayeneden geçmesi gerekir. Muayene boyunca, ürologlar genişlemiş skrotal damarları arayacak ve dış genital organların kapsamlı bir kontrolünü yapacaklardır.

  Bu destekleyici yapılar da değerlendirme sırasında kapsamlı bir incelemeye tabi tutulur. Bu, damar düğümlenmesinin bu bölgede yaratabileceği olası riskler nedeniyle yapılır. Skrotumdaki damarlar dik pozisyonda daha rahattır.

  Sonuç olarak, öznenin testin tamamı için geçerli olması gerekecektir. Bir doktor, muayene sürecinin bir parçası olarak bir hastadan öksürmesini veya ıkınmasını isteyebilir. Bu yöntem gelişme derecesini belirlemeye yardımcı olur.

  Her iki testis de bu hastalıktan etkilenebileceğinden, her ikisinin de bu hastalığı olup olmadığının incelenmesi gerekir. Ayrıca testislerin boyutları karşılaştırılır.

  Çoğu durumda, skrotumun boyutunu küçültür. Klinik muayeneye ek olarak, doktor tanıyı doğrulamak için ultrason testi de yapabilir. Testisin ultrason muayenesi sırasında, genişlemiş damarlardaki kanın ters akışı belirlenebilir ve bu da doğru bir teşhise olanak tanır.

  Vücudun sağ tarafında görmek oldukça zordur. Sol taraf oldukça nadir görülmekle birlikte, hastada böbrek malign varsa gelişmesi imkansız değildir. Bu koşullar altında, böbreklerin ultrasonu da gerekli olabilir.

   

  Varikosel Oluşumu Nedeni Nedir?

  Nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Yetişkin nüfusun ebeveynlerinin yüzde 15 ila 20'sini olgunluğa kadar etkiler. Kısırlığı olan erkek hastaların yüzde 30 ila 40'ını etkiler. Daha önce çocuk sahibi olan ancak daha fazla çocuk sahibi olmakta sorun yaşayan kişiler, yüzde altmışa kadar çıkabilen orandaki bir artıştan sorumludur.

  Buna ek olarak, erkeklerin %90'ının sol testislerinde olmasına rağmen, erkeklerin %8-9'unda her iki testisde olacaktır. Nüfusun yalnızca yüzde bir ila ikisinde yalnızca sağ tarafta görme olduğu bildirilmektedir. Çeşitli anatomik faktörler nedeniyle vücudun sol tarafında ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.

  • Sol testis sağın altına yerleştirilmiştir.
  • Bir insan testisine bakarsanız, sol taraftaki damarın sağdakinden önemli ölçüde daha uzun olduğunu görürsünüz.
  • Sol testis damarı ve diğer karın organlarına yakınlığı.
  • Testis damarının çıkış anatomisi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle sol tarafta daha sık görülür.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."