Gamma Knife

Koru Hastanesi Onkoloji Bölümü, deneyimli onkolojik cerrahi kadrosu,   dünyanın en ileri teknolojiye sahip cihazlarıyla donatılmış Radyasyon Onkolojisi Bölümü ile Türkiye'nin en iyi onkoloji merkezlerinden biridir.

Gamma Knife Nedir ?

Bölümde kullanılan ve milimetrik kitlelerin neşter ile çekilmiş gibi çıkarılmasını sağlayan Gamma Knife cihazı ile kafatası açılmadan çok başarılı beyin tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Gamma knife beynin anormal alanlarında, Beyin ve Sinir Cerrahları tarafından herhangi bir kesiye gerek kalmadan ameliyat gerçekleştirmelerine olanak sağlayan yeni nesil bir tedavi yöntemidir.

Gamma Knife Radyocerrahisi

Gamma knife, stereotaktik radyocerrahi adı verilen bir teknik kullanarak uygulanmaktadır. Bu yöntemle koordinatları daha önceden hastalıklı beyin dokusunun, gamma ışınları kullanılarak yok edilmesi sağlanır.

Gamma knife cerrahisinin etkinliği, tedavi amaçlı kullanılan cihazın duyarlılığına ve beyindeki anormal dokuyu saptamak amacıyla kullanılan yöntemler ile yakından ilişkilidir.

Radyoterapi (Işın tedavisi)

Beynin anormal bölgelerinde kullanılan tedavilerden biri de ışın tedavisi (radyoterapidir). Işın tedavisi ile yararlı hücreler korunarak beyinde çoğalmış zararlı hücrelerin küçülmesi hedeflenir.  

Gamma Knife; Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlarının beynin anormal bölgelerinde, bir kesiye ihtiyaç duyulmadan ameliyat gerçekleştirmesine imkan veren üst düzey bir teknolojidir.

Gamma Knife Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir ?

Gamma Knife, stereotaktik radyocerrahi olarak adlandırılan bir teknik şeklinde uygulanmaktadır. Bu yöntemde koordinatları tam olarak saptanmış hastalıklı beyin dokusunun, gamma ışınları ile ortadan kaldırtmasına imkân veren bir tedavi şeklidir. 

Gamma Knife beyin dokusunda hasar oluşturmayacak enerjisi bulunan 201 adet küresel olarak yerleştirilmiş ve farkı kaynaktan gelen ışınların tek bir noktadan hastalıklı beyin dokusunda birleştirip, yüksek enerjiyi hastalıklı dokuya ileterek yok edilmesini sağlayan bir sistemdir.  

Gamma Knife’nin Üstün Yanları Nelerdir ?

Gamma-Knife cihazı, Cyberknife ve Truebeam gibi radyocerrahisi olan cihazlara göre daha keskin bir ışın oluşturabilir ve az sayıdaki üstün tasarımı sayesinde sağlıklı beyin dokusuna radyasyon dozunu altıya kadar düşürebilir. Beyin lezyonlarının tedavisi için geliştirilmiş hareketli parçalar böylelikle beyin lezyonlarının tedavisinde kritik olan entelektüel faaliyetlerin zarar görmemesi sağlanabilir.

Gamma Knife, pantoserebellar köşe tümörleri, metastazlar, küçük veya orta meningiom, trigeminal nevralji hareket bozukluğu tedavisinde ve psikocerrahi dahil fonksiyonel beyin cerrahisinde kullanılır.

Beyin ve Sinir Cerrahisinde radyasyon tedavisinden farklı olarak kullanılan bu cerrahi tedavi yönteminde tedavi tek seansta tamamlanmaktadır. Açık beyin ameliyatlarına imkân olmadığı ya da oldukça yüksek risk taşıyan beyin ameliyatları halinde Gamma Knife ile tedavi yöntemi tercih edilmektedir.

Gamma Knife ile Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Gamma Knife ile yapılacak tedavide öncelikle başın sabit tutulması sağlanır. Sabitleme işlemi tedavinin doğru olarak yapılması ve hastaya verilecek radyasyonun tam olarak gerekli noktaya verilebilmesi amacıyla hayati önem arz etmektedir. Hastanın sabit tutulması için metal bir çerçeveye sabitlenmesi gerekir. Bu nedenle kafanın yerleştirileceği bölgeye lokal anestezi uygulaması yapılır.

Sabitleme işlemi yapılmasının ardından görüntü alınır. Hasta cihazın içine doğru kaydırılır ve ışın tedaisi başlar. Işın gerekli sürede ve doğru yere verildikten sonra hasta cihazdan çıkarılır.

Gamma Knife ile Beyin Tümörü Ameliyatı

Gamma Knife ile iyi huylu olarak adlandırılan beyin tümörleri (menenjiomalar, hipofiz adenomları, akustik nöromalar) ayrıca kötü huylu olarak nitelendirilen beyin tümörlerinin  (beyin metastazları, glial tümörler) tedavisi gerçekleştirilebilmektedir.

Beyin tümörü dışında Gamma Knife ayrıca, damarsal beyin hastalıkları (arteriovenöz malformasyonlar) ve fonksiyonel beyin hastalıklarında (trigeminal nevralji, parkinsonizm, epilepsi) da tercih edilmektedir.

Gamma Knife Avantajları

Gamma Knife girişimsel olmayan bir cerrahi tedavi şeklidir. Kafatası açılmasına ihtiyaç duyulmadan cerrahi tedavi kesinliği sağlamaktadır.

Gamma Knife tedavisinin hemen ardından bir gün sonra normal sosyal ve iş hayatına geri dönmektedir.

Gamma Knife tedavisi ile hastanın hastanede yatış süresi azalmaktadır. Hasta bir gün yatışın ardından taburcu edilmektedir.

Gamma Knife tedavisinde genel anastezi kullanılmamaktadır. Bu nedenle tedavide açık cerrahi yapılamayan hastaların da tedavi olabilmesine olanak tanımaktadır.

Yoğun bakıma gerek duyulmadan hastanın hemen günlük yaşantısına dönebilmektedir.

Gamma Knife tedavisinde tedaviye bağlı ölüm riski oldukça düşüktür. Bu oran yüzde 0.5'in altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra tedaviye bağlı kalıca sakatlık risk oranı da yüzde 2’nin altındadır.