Gamma Knife

gamma knife tedavisi

GAMMA KNIFE  (Gamma Bıçağı - Stereotaktik Radyocerrahi) NEDİR ?

Gamma Knife tedavisi başta beyin tümörleri ve damar yumakları olmak üzere, bir çok beyin rahatsızlığında, beyin cerrahlarının herhangi bir kesi uygulamadan ameliyat yapabilmelerini sağlayan, etkinliği yüksek yeni nesil bir tedavi yöntemidir. 

Gamma Knife (Gamma Bıçağı)  aslında gerçek anlamda bir bıçak değildir. Bu sistemde normalde beyin dokusunda hasar oluşturmayacak enerjisi bulunan ve çevresel olarak yerleştirilmiş 192 adet radyoaktif kobalt kaynağından gelen gama ışınları kullanılır. Tedavi hastalıklı hedef dokuya, bu ışın demetinin odaklanarak tek bir seferde yüksek dozda enerji verilmesi ile esasına dayanır. En önemli avantajı hedef dokuya maksimum enerji aktarımı yapılırken, sağlıklı beyin dokusu ve çevre dokulara zarar vermemesidir. Özellikle erken dönemde saptanan küçük boyutlu tümörler ile derin yerleşimli beyin tümörlerinde başarı oranı oldukça yüksektir.  

Gamma Knife Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Gamma Knife’ın en sık kullanıldığı hastalıklar arasında iyi huylu beyin tömörleri ile kötü huylu beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları ve fonksiyonel beyin hastalıkları yer almaktadır. Gamma Knife tedavisi genellikle 3 -3,5 cm'den küçük lezyonlarda tercih edilmektedir. 


İyi huylu beyin tümörlerinde Gamam Knife

-meningiomlar

-akustik nörinom

–vestibüler schwannoma

-köşe tümörleri

-hipofiz adenomları

Kötü huylu beyin tümörlerinde Gamma Knife

-beyin metastazları

-glial tümörleri

Beyin Damar Hastalıklarında Gamma Knife

-Arteriovenöz Malformasyonlar (AVM)

-Kavernomlar

Fonksiyonel Beyin Hastalıklarında Gamma Knife

-Trigeminal Nevralji

-Parkinsonizm

-Epilepsi

Nöropsikiyatride Gamma Knife 

-Obsessif Kompulsif Bozukluk

Açık beyin ameliyatı geçiren hastalarda, rezidü – nüks tümör olması durumu

Koru Hastanesi Gamma Knife Tedavi Ekibi 

Gamma Knife, Hastanemizin Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümünden Doç.Dr. Güner MENEKŞE önderliğinde kurulan, Op.Dr. Yunus KAÇAR ve Radyasyon Onkolojisi uzmanı Haluk Metin AŞIKOĞLU'nun bulunduğu Koru Hastanesi Gamma Knife Ekibi hastalarımızın tedavisi üstlenmektedir. Hastanemizde Leksell Gamma Knife® Perfexion™ cihazı  kullanılmaktadır.

Knife Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Hasta için tedavi kararı alınması ve hazırlık aşaması

Beyin Cerrahi bölümüne başvuran ve Gamma knıfe tedavisine aday olan hastalar öncelikle Gamma Knife Konseyimizde değerlendirilir. Konseyde Gamma Knife tedavisi kararı alınan hastalar için, anestezi açısından işlem öncesi değerlendirme yapılır. İşlemden bir gün önce Gama Knife tedavi planı için hastaya özel bir kontrastlı (ilaçlı) Beyin MR görüntülemesi yapılır. 

Stereotaktik Çerçeve (Frame) Takılması 

Hasta tedavi günü Gamma Knife Ünitesine alınır. Tedavinin en hassas şekilde ve milimetrik güvenilirlikle uygulanabilmesini sağlyan Leksel stereotaktik çerçeve (frame),  lokal anestezi uygulaması sonrasında 4 adet pin ile hastanın başına sabitlenir. Hasta bu işlem esnasında ağrı hissetmez. 

Nöroradyolojik Görüntüleme

Hastaya çerçeve takıldıktan sonra hasta görüntüleme merkezine alınır ve hastanın patolojisine uygun görüntüleme yöntemi uygulanır. Tümör hastalarında daha çok Beyin MR ve Beyin CT yapılırken, AVM gibi damar patolojisi bulunan olgularda stereotaktik çerçeve ile anjiografi yapılır. 

Tedavi Doz Planlaması

Tedavi planlama ve yönetimi Beyin Cerrahı tarafından özel bir bilgisayar programı (Leksell GammaPlan) kullanılarak yapılır. Hedef doku milimetrik olarak belirlenir ve uygulanacak radyasyon dozu tespit edilir. Çevre dokuların güvende olması sağlanır. Modern ve üstün özellikli Leksell Gamma Knife® Perfexion™ cihazı ve hastaya takılan çerçeve sayesinde hedef dokuda milimetrik sapmanın önüne geçilir. 

Tedavinin Uygulanması 

Bilgisayarda tedavi planı yapıldıktan sonra hasta ayrı bir kısım olan tedavi ünitesine alınır. Hasta yatar pozisyonda başındaki çerçeve ile platforma alınır.  Tedavi sırasında hasta vital bulgular açısından takip edilir. Hasta güvenliği ve konforu açısından odadaki ses ve kamera ile işlem boyunca izlenir. Tedavi başladığında hastanın baş bölgesi çerçeve ile cihaz içinde bulunur. Tedavi süresi lezyonun niteliklerine göre değişiklik göstermekle birlikte 15 dakika ile 2 saat arasında değişiklik gösterebilir. 

Tedavinin Sonlandırılması

Cihazda tedavi süresi tamamlanan hasta platformdan alınır. Hastanın kafasında bulunan çerçeve çıkartılır ve pansumanı yapılır. Hasta gözlem amaçlı dinlenmeye alınır. Takiplerinde problem olmayan hasta aynı gün, saatler içinde tedavisi tamamlanmış şekilde taburcu olarak evine dönebilir. Hasta tedavi sonrası gündelik yaşamına kaldığı yerden devam edebilir. Tedavi sonrası  herhangi bir seyahat kısıtlaması yoktur. Uçak, tren ve karayolu ile istediği şekilde seyahat yapabilir. 

Gamma Knife Tedavisinin Farklılıkları? 

1. Gamma Knife tedavisi girişimsel olmayan bir cerrahi tedavi şeklidir. Kafatası açılmasına ihtiyaç duyulmadan, ağrısız, acısız, kanamasız bir şekilde cerrahi tedavi başarısı sağlamaktadır.

2. Gamma Knife tedavisinin hemen ardından bir gün sonra hastalar normal sosyal ve iş hayatına geri dönebilmektedir. İş gücü ve maddi kayıplara neden olmaz. 

3. Gamma Knife tedavisinde hastanede yatış süresi oldukça kısadır. Hastanın yoğun bakım yatışına ihtiyaç duyulmaz. Hasta  günübirlik yatışın ardından aynı gün taburcu edilebilmektedir.

4. Gamma Knife tedavisinde genel anastezi kullanılmamaktadır. Bu nedenle özellikle genel anestezinin yüksek riskli olduğu sistemik ve kronik hastalığı olan hastalarda, İleri yaş ( 65 yaş üzeri) hastalarda ve/veya açık cerrahi yöntemi kabul etmeyen hastalarda tedaviye olanak sağlamaktadır.

5. Gamma Knife tedavisine bağlı kalıcı sakatlık ve ölüm riski oldukça düşüktür. 

6. Gamma Knife tedavisinde, klasik beyin radyoterapisinden farklı olarak tedavi tek seansta tamamlanmaktadır.

7. Gamma Knife tedavisinde saç kesilmesine gerek olmaz, tedavi sonrasında saç dökülmesi olmaz. 

8. Gamma Knife tedavisi; Cyberknife veTruebeam gibi diğer radyoterapi uygulamalarına göre daha keskin bir ışın oluşturabilir ve  Leksell Gamma Knife® Perfexion™ cihazının üstün özellikleri sayesinde sağlıklı beyin dokusunda radyasyon dozunu minimuma düşürür. Böylelikle nörolojik fonksiyon kayıpları gözlenmez. 

9. Gamma Knife tedavisi, daha önce açık ameliyat olmuş ve tümörün tam olarak çıkarılamadığı hastalarda veya tümörün tekrar ettiği durumlarda hastaya tekrar açık ameliyata gerek kalmadan tedavinin tamamlanabilmesi imkanını sağlar. 

10. Gamma Knife tedavisi esnasında hasta yakını ve refakatçilerinin dinlenme odasnda hastaya eşlik edebilmesi mümkündür. 

Gamma-Knife cihazı keskin bir ışın oluşturabilir ve az sayıdaki sağlıklı beyin dokusuna radyasyon dozunu altıya kadar düşürebilir. Beyin lezyonlarının tedavisi için geliştirilmiş hareketli parçalar böylelikle beyin lezyonlarının tedavisinde kritik olan entelektüel faaliyetlerin zarar görmemesi sağlanabilir.

Gamma Knife, pantoserebellar köşe tümörleri, metastazlar, küçük veya orta meningiom, trigeminal nevralji hareket bozukluğu tedavisinde ve psikocerrahi dahil fonksiyonel beyin cerrahisinde kullanılır.

Beyin ve Sinir Cerrahisinde radyasyon tedavisinden farklı olarak kullanılan bu cerrahi tedavi yönteminde tedavi tek seansta tamamlanmaktadır. Açık beyin ameliyatlarına imkân olmadığı ya da oldukça yüksek risk taşıyan beyin ameliyatları halinde Gamma Knife ile tedavi yöntemi tercih edilmektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi