Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Sürdürülebilir Sağlık Sistemini; şimdiki ve gelecek nesiller için, sağlığı iyileştiren, koruyan, aynı zamanda çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirerek sağlığın ve refahın yararına sağlığı iyileştirme fırsatlarından yararlanan bir sistem olarak tanımlamaktadır.