Radyoloji

Radyoloji

Özel Koru Ankara Hastanesi Radyoloji Kliniği, en güncel teknoloji ile  donatılmış cihaz parkı ve tecrubeli doktor kadrosuyla radyoloji alanındaki tüm
tanısal tetkikleri ve girişimsel tedavileri dünya standartlarında bir kalite anlayışı ile gerçekleştirmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi Ünitesi:
 
Ünitede 128 kesitli multidedektörlü bir cihaz olan GE Optima CT660 ile hizmet verilmektedir. Cihaz odası tomografi eşliğindeki girişimsel işlemlere izin
verecek şekilde geniş bir zeminde konumlandırılmış olup ferah alan algısını arttıran özel iç aydınlatmalar ile desteklenmiştir. Cihazda bulunan AsiR
teknoloj isi tüm tetkikler in daha az radyasyon maruziyet i i le gerçekleştirilebilmesine olanak vermektedir.

‘Multidedektör BT’ teknolojisi sayesinde kısa nefes tutma süreleri içerisinde istenen vücut bölgesi çok ince kesitler şeklinde taranabilmekte, damarların
detaylı haritalarının oluşturulduğu anjiografik tetkikler büyük damar kateterizasyonuna ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.
 
Dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz bir tetkik olan Koroner BT Anjiografi incelemesi ile, kasıktan kateter girişine gerek duyulmadan, 5 dakika süren bir
çekimle kalp damarlarının haritası çıkarılarak darlıklar görüntülenebilmektedir.
 
Yine ‘Multidedektör BT’ teknolojisi sayesinde mümkün olan ‘sanal kolonoskopi’ incelemesiyle, 1 günlük hafif bir diyet sonrasında, 10 dakika süren ağrısız bir tetkik ile tüm kalın barsağın 3 boyutlu haritası çıkarılarak, kanser öncülü olan barsak polipleri tanısı klasik kolonoskopi tetkiki ile eşdeğer başarı oranları ile yapılabilmektedir.
 
Cihaz çene cerrahisi ve diş protezlerinin planlanması aşamasında gerekli olan Dentascan özelliğine de sahipdir.


Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ünitesi:

 
Ünitede GE Optima MR360 ve Siemens Essenza olmak üzere her ikisi de 1.5T manyetik alan gücüne sahip iki adet MR cihazı ile hizmet verilmektedir.

Hareketli kalp incelemeleri, beyin ileti yollarının haritalanması gibi tekniklere imkan veren birçok ileri yazılım sistem bünyesinde bulunmakta olup çekim
teknik ve protokolleri bu alandaki gelişmelere parallel olarak uzman klinik ekibi tarafından sürekli güncellenmekte, tetkiklerde elde edilen veri kalitesinin
dünya standartlarına uygunluğu temin edilmektedir.

MR görüntülemede kuşkusuz en önemli gereklilik, görüntülerin yeterli çözünürlük ve kalitede elde edilmesidir. Ünite yüksek teknoloji ürünü cihazları
ve incelemeler için gerekli olan sürelerden ödün verilmeden çalışılan protokoller ile klinisyen ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verecek tetkik
kalitesini sunmaktadır.

Ünite bünyesinde hepsi MR uyumlu olmak üzere anestezi cihazı, klinik monitör ve sedye de mevcut olup anestezi eşliğindeki çekimler rutin olarak
gerçekleştirimektedir.


Direkt Radyografi Ünitesi:


Radyografi ünitesinde General Electric Optima XR646 model, sınıfının öncüsü durumundaki tam dijital (DR) bir direkt röntgen cihazı hizmet vermektedir.

Cihazda kemik ve yumuşak dokunun birbirinden ayırılarak görüntülemesine olanak veren ‘Dual Energy’ modu bulunmaktadır. Bu özellik kemik ve
yumuşak dokuyu ayırarak, klasik röntgen görüntülerinde saklı kalabilecek bazı lezyonların daha kolay saptanmasına olanak verebilmektedir.

Tüm klasik tetkikler yanında skolyoz grafileri, uzun bacak grafileri gibi daha kompleks incelemeler ergonomik ve kolay şekilde gerçekleştirilmekte,
görüntüler saniyeler içerisine hastane dijital görüntü arşivine ve ilgili klinisyene ulaşmaktadır.

Ek olarak hastane bünyesinde, yatan hastalarımıza yatak başında hizmet veren dijital kasetli iki adet taşınabilir röntgen cihazı bulunmaktadır.
 
Dijital Meme Tomosentez Ünitesi:
Dijital meme tomosentez meme kanseri taramasında en güncel yöntem olup klasik dijital mamografiye göre daha erken tanıya imkan verebilen, saptanan
lezyonların daha net karakterize edilmesini sağlayarak gereksiz ileri tetkik ihtiyacını azaltabilen bir yöntemdir. Çekim 2 boyutlu bir yöntem olan klasik
dijital mamografiden farklı olarak memenin kesitsel olarak, yani 3 boyutlu şekilde değerlendirilebilmesine olanak verir. Çekim süresi, çekim şekli ve
radyasyon dozu klasik dijital mamografi ile yaklaşık aynıdır.

Ünitemizde GE Senographe Essential model bir dijital meme tomosentez cihazı hizmet vermektedir. Cihazda aynı zamanda kontrastlı mamografi çekimi
özelliği de mevcuttur. Çekimler yine unite bünyesinde bulunan ve sadece tomosentez görüntülerinin değerlendirilmesi için geliştirilmiş GE Senographe
iş istasyonunda değerlendirilmektedir.
 
Ünitede mamografi eşliğinde biyopsi ve meme işaretleme işlemleri sadece bu işlemler için geliştirilmiş bir otomatize bir aparat ile rutin olarak
gerçekleştirilmektedir.

Radyoloji ünitesinde dijital tomosentez cihazı dışında meme görüntüleme için kullanılan ultrasonografi cihazlarında meme kanseri tanısında ileri
görüntülemeye imkan veren elastografi, micropure gibi yazılımlar mevcuttur.

Yine meme görüntülemede ek inceleme olarak sıklıkla kullanılan MR cihazında meme için özel çekim sargıları, çekimlerin değerlendirildiği iş
istasyonlarında lezyon karakterizasyonuna yardımcı olan ek yazılımlar bulunmaktadır. Gereklilik halinde MR eşliğinde meme biyopsisi ve lezyon
işaretlemesi de ünitede rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi ünitesi:
Ultrasonografi incelemesi radyasyon içermeyen pratik bir tetkik olmasıyla radyoloji sürecinin önemli bir parçası olup cihaz teknolojisinin tanısal kaliteye
direkt olarak etki ettiği bir incelemedir.

Ünitede sınıfının en gelişmiş örneklerinden olan Toshiba Applio model cihazlar ile hizmet verilmektedir. Tüm cihazlar Elastografi, Micropure gibi ileri
ultrasonografi yazılımlarına sahipdir. İleri teknolojiye ek olarak, aynı anda hizmet veren 3 ayrı ultrasonografi birimi ve raporlamanın tetkik esnasında
birebir gerçekleştiği iş akışı sayesinde klinisyene doğru tanının kısa süre içerisinde ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Girişimsel Radyoloji Merkezi:
Ünite sınıfının öncüsü konumunda olan Siemens Artiz Zee model biplan anjiografi cihazı ile hizmet vermektedir.

Ünitemizde başta beyin ve boyun damarlarına ait stentleme ve embolizasyon işlemleri de dahil olmak üzere tüm vücut damarlarına yönelik anjiografi,
anjioplasti, stentleme ve embolizasyon işlemleri, biyopsi işlemleri, apse ve/ veya sıvı drenajları, böbrek ve idrar yollarına yönelik girişimler, safra kesesi ve
yollarına yönelik girişimler, toplar damarlara filtre yerleştirilmesi, diyaliz kateteri ve port kateter yerleştirilmesi gibi işlemler görüntüleme eşliğinde
yapılmaktadır.

Ek olarak Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi ünitelerinde de görüntüleme eşliğinde biyopsi, drenaj ve kanser olgularında ablasyon tedavisi gibi işlemler
rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

Panoramik Röntgen Ünitesi:
Ünitede Kodak 8000 model Dijital Panoramik Röntgen cihazı bulunmaktadır. Cihazın yüksek frekans jeneratörü sayesinde maruz kalınan
radyasyon miktarından en az %30 azalma sağlanmaktadır.

Kodak Dental Yazılımı sayesinde ağız ve diş sağlığı kliniğimiz ile cihaz arasındaki görüntü aktarımları hızla ve zahmetsizce yapılabilmekte, görüntüler
üzerinden detaylı ölçümler dijital olarak alınabilmektedir.

Raporlama merkezi:
Radyoloji kliniğinde elde edilen tüm tetkik görüntüleri, çok geniş bir spektrumu içeren ileri klinik yazılımların bulunduğu GE AW model iş istasyonlarında
değerlendirilmektedir.

Bu iş istasyonlarının görüntüleri işleme yetenekleri sayesinde çok detaylı vücut haritalandırmaları yapılabilmekte, saptanması güç lezyonlar
bilgisayarlar tarafından taranarak otomatik olarak işaretlenmekte, saptanan lezyon boyutlarının iki tetkik arasındaki gelişimi sayısal olarak çok hassas
şekilde otomatik olarak hesaplanabilmekte, cerrahi planlamanın daha kolaylıkla yapılabilmesi için yüksek çözünürlüklü çizimler oluşturulabilmektedir.
 
Görüntü Arşiv ve Basım merkezi:
Radyoloji kliniğinde elde edilen tüm tetkik görüntüleri veri merkezinde yedekli olarak güvenlikli biçimde depolanmaktadır. Görüntüler PACS sunucusu aracılığıyla hastane içerisinde tüm klinisyenlere anında ulaştırılmakta olup acil durumlarda hastane dışından erişim için yetkilendirilmiş klinisyenlere web
veya mobil cihaz arayüzü de sunulmaktadır. Merkez bünyesinde bulunan CD robotu ile tetkik CD’leri otomatik olarak isimlendirilerek basılabilmektedir.
 

Radyoloji

Radyoloji , röntgen ışınları aracılığı ile vücudun iç organlarında yer alan hastalıkların teşhisi ile uğraşan tıp dalıdır. Temel Radyoloji ünitesi tanısal tetkikler ve girişimsel tetkikler olarak 2 ’ye ayrılmaktadır.

Röntgen Cihazları

Röntgen cihazları, istenilen süre kapsamında istenilen kalite ve miktar dikkate alınarak x ışının elde edilmesini sağlamaktadır. X ışınları iyonizan radyasyon olup radyasyon atomlarını iyonlaştıracak boyutta bir enerjiye sahiptir. Röntgen ( Görüntüleme ) cihazları, radyolojik tanı işlemlerinde en eski cihazlardan olup bu cihazın tanısal amaçlı ilk kullanımı , 1986 yılında gerçekleşmiştir.

Röntgen cihazları ile vücut üzerinde , farklı x ışınları oranları fotoğraf plakları veya fluoresan ekran üzerine düşürülerek canlı veya sabit görüntüler elde edilmektedir. X ışınlarının radyoloji bölümünde kullanılmasının en önemli nedeni, dokuyu geçebilme yeteneğine sahip oluşudur. Normalde insan vücudu, farklı atom kalınlıklarında ve yoğunluklardan oluşmaktadır. Dolayısı ile x ışınları da , dokuları geçiş esnasında röntgen filmleri üzerine farklı oranlar yansıtır. Yansıyan bu oranlar sonucunda ise siyahtan beyaza dönüşen gri renkli görüntüler meydana gelmektedir. X ışınları neticesinde etkilenen bölümler, röntgen filmlerinin üzerinde siyah renkte görünürken ışınlardan daha az etkilenen bölümler beyaz renkte görünmektedir.

Radyografi , x ışınlarının vücudun bölgesinden geçirilerek film üzerine düşürülmesi sonucu görüntü elde edilen yöntemin adıdır. Görüntüleme esnasında kullanılan cihazlar, görüntüleme yapılacak organ veya çeşidine göre, farklı güç ve büyüklükte üretilmektedir.

Radyoloji bölümünde kullanılan röntgen cihazları, radyoskopi ve radyografi cihazları olarak 2 ‘ye ayrılmaktadır. Günümüzde ise bu cihazlar, dijital ve konvansiyonel olarak kendi aralarında ayrılmaktadır. Fluoroskopi ve radyografi cihazları, gelişmiş olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile entegre edilmiş halde dijital olarak gündeme getirilmiştir. Bu nedenle hasta üzerinden geçen x ışınları fluoroskopi veya röntgen filminin ekranına değil , ışın miktarının ölçülebildiği düzenek üzerine düşürülmektedir. Bunun sonucunda ise görüntüler, bilgisayar vasıtası ile ölçümlerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilmiş olur.

Panoromik Diş Röntgeni

Diş röntgenleri , genel olarak diş hekimlerinin uygulamış olduğu periapikal filmler şeklinde 2 -3 dişin görüntülenme alanına alındığı filmleri oluşturmaktadır.

Radyoloji tanısal tetkikler kapsamında panoramik diş röntgenleri, tüm dişlerin, alt çene ve üst çene kemikleri görüntülenebilmektedir. Görüntülenen alt çene ve üst çene kemikleri bir düzlem üzerinde kesitler halinde görüntülenebilmektedir. Yapılan bu yöntemde ( X-Işını ) uygulanmaktadır.

Anjiyografi

Röntgen ilkeleri kullanılarak görüntüleme yapılmasına olanak tanıyan bir cihazdır. Radyoskopi ilkesi ile X-ışınları kullanılarak canlı görüntüleme olanağı sağlamakta olup damarsal girişimlerde temel yöntemleri oluşturmaktadır. Damara giriş yolunu takiben yapılan ve vücut üzerinde ulaşılmak istenen damara rehberlik yapmaktadır. Damar içerisine verilen opak madde ile damar ağaçları görüntülenmektedir. Bunun yanı sıra doku damarlanmaları ve anormal düzeyde seyreden damar değişiklikleri izlenebilmektedir. Bu işlemler, tanı için kullanılırken diğer taraftan radyoloji girişimsel yöntemlerin damar tedavi uygulamalarına da rehberlik etmektedir.

Doppler

Ultrason cihazlarında bulunan özellik olmasının yanı sıra özellikle damar içerisindeki kanın yönünü ve kan akış hızının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu cihaz ile anormal dokuların ve organların kanlanma oranları incelenmektedir. Damar incelenmesi neticesinde kan akışının analizi yapılmaktadır. Bu sayede aynı damar ile bağlantılı olabilecek damarların tıkanıklığı, yetmezliği gibi hastalıklar belirlenmektedir.

Radyoloji Alanında Yapılan Girişimsel Tedaviler

Girişimsel radyoloji terimi, cerrahi kesi oluşturmaksızın iğne deliği küçüklüğü kadar vücuda girilerek yapılan tanı ve tedavi uygulamaları içermektedir. Radyoloji tedavi uygulamaları, drenaj, biyopsi anevrizma tedavileri, tümör embolizasyonları , skleroterapi , stent takılma işlemleri , tömör ablasyonu , trombolitik tedavi gibi uygulamalardır. Radyoloji ünitesindeki çekimlerde ‘ İyonizan Radyasyon ’ adını vermiş olduğumuz zararlı ışınlar ve ‘ X - Işınları ’ adını vermiş olduğumuz ışınların kullanıldığı cihazlar mevcuttur. Girişimsel radyolojide tedavisi yapılan işlemler aşağıdaki gibidir.

Tıkanıklık veya Atardamar Darlık Tedavisi

Vücutta gelişen damar sertleşmesi veya diğer sebeplerden ötürü gelişen damar darlıkları veya tıkanıklıkları anjiyografi sırasında bazı tekniklikler kullanılarak tedavi edilmektedir. Bu teknikler ; balonlama yöntemi veya kafes şeklinde yapay damar ( Stent ) yerleştirilmesi şeklinde yapılmaktadır.

(AAA, TAA) Abdominal Aort Anevrizma ve Torakal Tedavisi

Bu radyoloji tedavi yöntemleriyse karın ve göğüs bölgesinde olmak üzere vücut üzerindeki en büyük atardamarlarda gelişen anevrizma yani balonlaşma uygulamalarıdır. Uygulama esnasında , herhangi bir cerrahi kesiğe maruz bırakmaksızın kasıktan girilmek sureti ile yapılmaktadır.

Varis ( Endovenöz Lazer Ablasyon – EVLT veya EVLA) Tedavisi 

Başarı oranı % 97 ‘lik bir dilimde olan bu tedavi yönteminde damar içine lazer yöntemi uygulanmaktadır. Bacak bölgesinde yer alan varislere uygulanacak tedavi yöntemleri, en yüksek başarı sağlayan tedavi yöntemleridir. Bu tedavi öncesinde , bacak bölgesindeki toplardamarların ‘ Renkli Doppler ’ ultrasonografi aracılığı ile detaylı olarak incelenip değerlendirilmektedir. Renkli Doppler ultrasonografi aracılığı ile değerlendirildikten sonra tedavi işlemleri uygulanmaktadır.

Beyin Damarı Hastalıkları Tedavisi

Radyoloji tedavi uygulamalarından olan diğer bir tedavi ise beyin damarı tedavisidir. Beynin içerisindeki damarlarda görülen küçük balonlaşmalar, normal damar duvarına göre daha ince olduğu için çatlayabilmektedir. Dolayısı ile çatlayan damar duvarları beynin içindeki sıvıya kanama yapabilmektedir. Bu esnada yapılması gereken öncelikle, MR ve anjiyografi gibi görüntüleme yöntemlerinin uygulanarak anjiyografi vasıtasıyla kasıktan atar damara girmektedir. Balonlaşmanın tespit edilmesi, damarın kapanmasını ve damar içine iletilmiş olan maddelerin tıkanmasına yönelik anjiyografi ile damar girişi sağlanmaktadır.

Drenaj ve Biyopsi

Görüntüleme cihazlarının son teknolojik ürünlere bağlı olarak gelişmesine rağmen bazı hastalıkların tanı ve tedavisi için doku örnekleri almak gerekmektedir. Örneğin Radyoloji bölümünde ele alınan Guatr hastalıklarında, tiroid nodüllerinden ince iğneler ile biyopsi alınması için cihazlar kullanılır. Bunun yanı sıra bazı kitlelerde veya karaciğer - böbrek gibi rahatsızlıklarda, kalın iğneler ile biyopsi alınabilmesi amacıyla görüntüleme cihazları kullanılmaktadır. Tomografi ve ultrason görüntüleme cihazları sayesinde vücut içindeki yüzeysel veya derin dokulardan ameliyata ihtiyaç duyulmaksızın bir iğne yardımı ile doku örnekleri alınabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Girişimsel Ağrı Tedavisi

Hasta konforunu sağlayabilmek amacı ile ağrı ile birlikte çeşitli hastalıkların bir kısmını veya tamamını girişimler yöntemler kullanarak kontrol etmek mümkündür. Tedavi yönteminde, daha çok ‘ BT ’ veya ‘ US ' kullanmak sureti ile hali hazırda anestetik maddenin enjeksiyonu vasıtasıyla geçici olarak yapılabilmektedir. Radyoloji girişimsel ağrı tedavisinde kullanılan anestetik madde ( Sinir Paketi Komşuluğuna Uyarıcı maddeler ) geçici olarak yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra alkol gibi yakıcı maddeler de, uzun süreli olarak yapılabilmektedir.

Diyaliz Fistül Tıkanıklığının Açılması

Diyalize girmiş olan hastalarda, damarların içerisine yerleştirilen fistüller tıkanıklığa yol açabilmektedir. Böyle bir durum, diyalize girmeye engel olmaktadır. Bu durumu aşabilmek için ise girişimsel radyoloji uygulamaları devreye girmekte ve var olan tıkanıklıkları açabilmektedir. Fistülde meydana gelen darlıklar, pıhtıyı dışarı çıkarma olarak adlandırdığımız trombektomi , yine pıhtı eritme olarak adlandırdığımız pıhtılar tromboliz uygulamaları yardımı ile damar tıkanıklıkları ortadan kaldırılmaktadır. Bunun yanı sıra radyoloji girişimsel tedavilerde uygulanan stent ve balon uygulamaları yardımı ile de damar tıkanıkları ortadan kaldırabilmektedir.

Miyom Embolizasyonu – Miyom Tedavisi

35 yaş üzerindeki kadınlarda sıklıkla görülen miyomlar, kadınlarda adet düzensizliğine, ağrıya , idrar yaparken zorlanmaya kadar pek çok önemli rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Son yıllarda geliştirilmiş olan uterin arter embolizasyonu adını verdiğimiz girişimsel radyoloji uygulamaları yardımı ile miyom rahatsızlıkları sorunları ortadan kalkmakta. Bu uygulamalar ile miyomların neden olduğu rahatsızlık ve ağrıların ortadan kaldırılması mümkün hale gelmektedir.

Buerger Hastalığı Tedavisi 

Özellikle sigara içen kişilerde sıklıkla görülen bu hastalık , kol ve bacaklarda küçük ve orta çaplı atardamar ve toplardamarı etkilemektedir. Radyoloji girişimsel tedavi kapsamında değerlendirilen periferik damar hastalığı olarak nitelendirdiğimiz hastalığın gelişmiş olduğu bölgeye lokal anestezi tekniği uygulanmaktadır. Lokal anestezi yardımı ile uyuşturulan bölgeye katater ile giriş yaparak damar genişletme tedavisi dediğimiz anjiyoplasti tekniği uygulanmaktadır.

Varikosel Tedavi

Kısırlık sorunu ile başvuran erkeklerde sıklıkla görülmekle birlikte testislerdeki toplardamarın bacaklardaki varisler gibi genişlemesi şeklinde olmaktadır. Genişleyen bu damarlar, testislerde ısı artışı meydana getirerek sperm hücrelerinin canlılığını yitirmektedir. Dolayısı ile bu da kısırlığa yol açmaktadır.

Mikro cerrahi yöntemler aracılığı ile uygulanmakta olan varikosel ameliyatları, kasık bölgesinden küçük bir kesik açılmak sureti ile genişlemiş toplardamarlar bağlanmaktadır. Bunun haricinde Radyoloji girişimsel tedaviler kapsamında uygulanan diğer bir tedavi yönteminde ise yine kasık bölgesinde girişimsel radyoloji uygulamaları kullanılmaktadır. Bu uygulamada , testis bölgesindeki varisleşmiş hale gelen damarların iç kısmına, damar tıkayıcı bir maddenin enjekte edilmesi tekniği uygulanmaktadır.

Doğrudan Kanser Tedavisi Yapılan İşlemler

Girişimsel tedavi yöntemlerine ek olarak onkolojide tanı amaçlı kanser tedavilerinde uygulanan tedavilerde söz konusudur. Kanserli hücrelerin yok edilmesini sağlayan radyolojik uygulamalardan elektropolasyon , intraarteriyal kemoterapi , kemosatürasyon , radyo frekans ablasyon gibi yöntemler onkolojide uygulanan radyolojik tedavilerdir.

Safra Kesesi ve İdrar Yollarındaki Temel Drenaj İşlemleri

Girişimsel radyoloji teknikleri ile uygulanan bu işlemlerde , idrar yolları tıkanmaları ve safra kesesi tıkanmaları tedavi edilmektedir. Radyoloji bölümü girişimsel tedavi kapsamında sıvı birikimi kaynaklı tıkanmalara neden olabilecek akut sorunlar, drenaj işlemleri ile ortadan kaldırılmaktadır. Yapılan bu işlemlerin ardından ise altta yatan asıl soruna yönelik tedaviler uygulanmaktadır.

İğne Biyopsileri

Biyopsi, hastalık şüphesi bulunan organdan alınan örneğe kesin tanı koyma amaçlı uygulanan işlemdir. İğne biyopsisi olarak adlandırdığımız teknik , ultrason ve tomografi görüntüleme cihazları ile yapılmaktadır. Bu cihazlar eşliğinde iğne yardımı ile biyopsi yapılacak organa giriş yapılarak örnek alınmaktadır. Yapılan bu biyopsiler ile hiçbir kesi söz konusu olmaksızın lenf bezleri, karaciğer, meme prostat gibi organlardan biyopsi alınabilmektedir.

Apse ve Kist Tedavileri

Radyolojik görüntüleme cihazları yardımı ile tıpkı biyopsi işlemlerindeki gibi vücut içerisinde biriken sıvı iğne yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler, radyoloji görüntüleme teknikleri ile yapıldığından bölge net bir şekilde tespit edilir ve drenaj işlemleri gerçekleştirilir. Yapılan bu tedaviler, ameliyathanede yapılmamakta olup anjiyografi odasında veya normal tedavi odalarında yapılmaktadır.

Girişimsel radyoloji tedavilerinin açık ameliyatlara göre avantajları şunlardır :

  • Hastanın günlük hayatına dönmesi daha kısadır .
  • Yapılan tedaviler sadece iğne deliğinden yapılmakta ve vücutta herhangi bir kesi veya bıçak izi bırakmamaktadır.
  • Girişimsel radyoloji teknikleri ile yapılan tedaviler , açık ameliyatlara göre daha kolay ve daha az risk barındırmaktadır.
  • Girişimsel radyoloji tekniklerinde , sıklıkla narkoz yani anestezi gerekmemektedir.

Sizler de girişimsel radyoloji tedavi yöntemleri gerektiren bir rahatsızlığa sahipseniz alanında uzman hekimlerce radyolojik işlemler titizlikle gerçekleştirilmektedir. Radyoloji bölümünde uygulanan tedavi işlemleriyle hem hastalıkların tanısı - tedavisinde başarı oranı artmakta hem de uzun süreli hastanede yatış süreleri kısalmaktadır. Böylece girişimsel tedaviler ile hastanın yaşam kalitesi artmaktadır.

 
 

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU