Radyoloji

Radyoloji

Özel Koru Ankara Hastanesi Radyoloji Kliniği, en güncel teknoloji ile  donatılmış cihaz parkı ve tecrubeli doktor kadrosuyla radyoloji alanındaki tüm
tanısal tetkikleri ve girişimsel tedavileri dünya standartlarında bir kalite anlayışı ile gerçekleştirmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi Ünitesi:
 
Ünitede 128 kesitli multidedektörlü bir cihaz olan GE Optima CT660 ile hizmet verilmektedir. Cihaz odası tomografi eşliğindeki girişimsel işlemlere izin
verecek şekilde geniş bir zeminde konumlandırılmış olup ferah alan algısını arttıran özel iç aydınlatmalar ile desteklenmiştir. Cihazda bulunan AsiR
teknoloj isi tüm tetkikler in daha az radyasyon maruziyet i ile gerçekleştirilebilmesine olanak vermektedir.

‘Multidedektör BT’ teknolojisi sayesinde kısa nefes tutma süreleri içerisinde istenen vücut bölgesi çok ince kesitler şeklinde taranabilmekte, damarların
detaylı haritalarının oluşturulduğu anjiografik tetkikler büyük damar kateterizasyonuna ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.
 
Dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz bir tetkik olan Koroner BT Anjiografi incelemesi ile, kasıktan kateter girişine gerek duyulmadan, 5 dakika süren bir
çekimle kalp damarlarının haritası çıkarılarak darlıklar görüntülenebilmektedir.
 
Yine ‘Multidedektör BT’ teknolojisi sayesinde mümkün olan ‘sanal kolonoskopi’ incelemesiyle, 1 günlük hafif bir diyet sonrasında, 10 dakika süren ağrısız bir tetkik ile tüm kalın barsağın 3 boyutlu haritası çıkarılarak, kanser öncülü olan barsak polipleri tanısı klasik kolonoskopi tetkiki ile eşdeğer başarı oranları ile yapılabilmektedir.
 
Cihaz çene cerrahisi ve diş protezlerinin planlanması aşamasında gerekli olan Dentascan özelliğine de sahipdir.

Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ünitesi:

Ünitede GE Optima MR360 ve Siemens Essenza olmak üzere her ikisi de 1.5T manyetik alan gücüne sahip iki adet MR cihazı ile hizmet verilmektedir. Hareketli kalp incelemeleri, beyin ileti yollarının haritalanması gibi tekniklere imkan veren birçok ileri yazılım sistem bünyesinde bulunmakta olup çekim teknik ve protokolleri bu alandaki gelişmelere parallel olarak uzman klinik ekibi tarafından sürekli güncellenmekte, tetkiklerde elde edilen veri kalitesinin dünya standartlarına uygunluğu temin edilmektedir.

MR görüntülemede kuşkusuz en önemli gereklilik, görüntülerin yeterli çözünürlük ve kalitede elde edilmesidir. Ünite yüksek teknoloji ürünü cihazları
ve incelemeler için gerekli olan sürelerden ödün verilmeden çalışılan protokoller ile klinisyen ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verecek tetkik
kalitesini sunmaktadır.

Ünite bünyesinde hepsi MR uyumlu olmak üzere anestezi cihazı, klinik monitör ve sedye de mevcut olup anestezi eşliğindeki çekimler rutin olarak
gerçekleştirimektedir.

Direkt Radyografi Ünitesi:

Radyografi ünitesinde General Electric Optima XR646 model, sınıfının öncüsü durumundaki tam dijital (DR) bir direkt röntgen cihazı hizmet vermektedir.

Cihazda kemik ve yumuşak dokunun birbirinden ayırılarak görüntülemesine olanak veren ‘Dual Energy’ modu bulunmaktadır. Bu özellik kemik ve
yumuşak dokuyu ayırarak, klasik röntgen görüntülerinde saklı kalabilecek bazı lezyonların daha kolay saptanmasına olanak verebilmektedir.

Tüm klasik tetkikler yanında skolyoz grafileri, uzun bacak grafileri gibi daha kompleks incelemeler ergonomik ve kolay şekilde gerçekleştirilmekte,
görüntüler saniyeler içerisine hastane dijital görüntü arşivine ve ilgili klinisyene ulaşmaktadır.

Ek olarak hastane bünyesinde, yatan hastalarımıza yatak başında hizmet veren dijital kasetli iki adet taşınabilir röntgen cihazı bulunmaktadır.

Dijital Meme Tomosentez Ünitesi:
Dijital meme tomosentez meme kanseri taramasında en güncel yöntem olup klasik dijital mamografiye göre daha erken tanıya imkan verebilen, saptanan
lezyonların daha net karakterize edilmesini sağlayarak gereksiz ileri tetkik ihtiyacını azaltabilen bir yöntemdir. Çekim 2 boyutlu bir yöntem olan klasik
dijital mamografiden farklı olarak memenin kesitsel olarak, yani 3 boyutlu şekilde değerlendirilebilmesine olanak verir. Çekim süresi, çekim şekli ve
radyasyon dozu klasik dijital mamografi ile yaklaşık aynıdır.

Ünitemizde GE Senographe Essential model bir dijital meme tomosentez cihazı hizmet vermektedir. Cihazda aynı zamanda kontrastlı mamografi çekimi
özelliği de mevcuttur. Çekimler yine unite bünyesinde bulunan ve sadece tomosentez görüntülerinin değerlendirilmesi için geliştirilmiş GE Senographe
iş istasyonunda değerlendirilmektedir.

Ünitede mamografi eşliğinde biyopsi ve meme işaretleme işlemleri sadece bu işlemler için geliştirilmiş bir otomatize bir aparat ile rutin olarak
gerçekleştirilmektedir.

Radyoloji ünitesinde dijital tomosentez cihazı dışında meme görüntüleme için kullanılan ultrasonografi cihazlarında meme kanseri tanısında ileri
görüntülemeye imkan veren elastografi, micropure gibi yazılımlar mevcuttur.

Yine meme görüntülemede ek inceleme olarak sıklıkla kullanılan MR cihazında meme için özel çekim sargıları, çekimlerin değerlendirildiği iş
istasyonlarında lezyon karakterizasyonuna yardımcı olan ek yazılımlar bulunmaktadır. Gereklilik halinde MR eşliğinde meme biyopsisi ve lezyon
işaretlemesi de ünitede rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi ünitesi:
Ultrasonografi incelemesi radyasyon içermeyen pratik bir tetkik olmasıyla radyoloji sürecinin önemli bir parçası olup cihaz teknolojisinin tanısal kaliteye
direkt olarak etki ettiği bir incelemedir.

Ünitede sınıfının en gelişmiş örneklerinden olan Toshiba Applio model cihazlar ile hizmet verilmektedir. Tüm cihazlar Elastografi, Micropure gibi ileri
ultrasonografi yazılımlarına sahipdir. İleri teknolojiye ek olarak, aynı anda hizmet veren 3 ayrı ultrasonografi birimi ve raporlamanın tetkik esnasında
birebir gerçekleştiği iş akışı sayesinde klinisyene doğru tanının kısa süre içerisinde ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Girişimsel Radyoloji Merkezi:
Ünite sınıfının öncüsü konumunda olan Siemens Artiz Zee model biplan anjiografi cihazı ile hizmet vermektedir.

Ünitemizde başta beyin ve boyun damarlarına ait stentleme ve embolizasyon işlemleri de dahil olmak üzere tüm vücut damarlarına yönelik anjiografi,
anjioplasti, stentleme ve embolizasyon işlemleri, biyopsi işlemleri, apse ve/ veya sıvı drenajları, böbrek ve idrar yollarına yönelik girişimler, safra kesesi ve
yollarına yönelik girişimler, toplar damarlara filtre yerleştirilmesi, diyaliz kateteri ve port kateter yerleştirilmesi gibi işlemler görüntüleme eşliğinde
yapılmaktadır.

Ek olarak Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi ünitelerinde de görüntüleme eşliğinde biyopsi, drenaj ve kanser olgularında ablasyon tedavisi gibi işlemler
rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

Panoramik Röntgen Ünitesi:
Ünitede Kodak 8000 model Dijital Panoramik Röntgen cihazı bulunmaktadır. Cihazın yüksek frekans jeneratörü sayesinde maruz kalınan
radyasyon miktarından en az %30 azalma sağlanmaktadır.

Kodak Dental Yazılımı sayesinde ağız ve diş sağlığı kliniğimiz ile cihaz arasındaki görüntü aktarımları hızla ve zahmetsizce yapılabilmekte, görüntüler
üzerinden detaylı ölçümler dijital olarak alınabilmektedir.

Raporlama merkezi:
Radyoloji kliniğinde elde edilen tüm tetkik görüntüleri, çok geniş bir spektrumu içeren ileri klinik yazılımların bulunduğu GE AW model iş istasyonlarında
değerlendirilmektedir.

Bu iş istasyonlarının görüntüleri işleme yetenekleri sayesinde çok detaylı vücut haritalandırmaları yapılabilmekte, saptanması güç lezyonlar
bilgisayarlar tarafından taranarak otomatik olarak işaretlenmekte, saptanan lezyon boyutlarının iki tetkik arasındaki gelişimi sayısal olarak çok hassas
şekilde otomatik olarak hesaplanabilmekte, cerrahi planlamanın daha kolaylıkla yapılabilmesi için yüksek çözünürlüklü çizimler oluşturulabilmektedir.
 
Görüntü Arşiv ve Basım merkezi:
Radyoloji kliniğinde elde edilen tüm tetkik görüntüleri veri merkezinde yedekli olarak güvenlikli biçimde depolanmaktadır. Görüntüler PACS sunucusu aracılığıyla hastane içerisinde tüm klinisyenlere anında ulaştırılmakta olup acil durumlarda hastane dışından erişim için yetkilendirilmiş klinisyenlere web
veya mobil cihaz arayüzü de sunulmaktadır. Merkez bünyesinde bulunan CD robotu ile tetkik CD’leri otomatik olarak isimlendirilerek basılabilmektedir.
 

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.