Üroloji uzmanı olarak hekimlik hizmeti veren Prof. Dr. Hasan Biri 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesin'den mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi üroloji kliniğinde ihtisasına başladı ve 1992 yılında ihtisasını tamamlayarak üroloji uzmanı oldu. Dr. Biri 1993-1995 yılları arasında mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, 1995 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yardımcı doçent doktor olarak atandı. 1997 – 1998 yılları arasında University of Southern California Kneed Norris üroonkoloji merkezinde radikal prostatektomi, radikal sistektomi gibi üro-onkolojinin birçok alanında araştırmaların içinde yer aldı ve çok sayıda klinik pratiğin içinde bulundu. 1998 yılında doçentlik sınavını başarıyla geçtikten sonra, Gazi Üniversitesi'nde doçent olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etti. 2000-2003 yılları arasında Gazi Ankara Hastanesi'nde ürolog olarak başhekimlik yaptı.  2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olan Hasan Biri, akademik kariyeri boyunca uluslararası alanda 80'den fazla  hem yurtiçi hem yurtdışı yayını yaptı ve bildiriler yayınladı. Koru Sağlık Grubunun kurucu başkanı olan Prof. Dr. Hasan Biri şu an hastalarına Özel Koru Ankara Hastanesinde hizmet vermektedir. Özellikle robotik cerrahi alanında uzmanlaşmış Prof. Dr. Hasan Biri’nin tıbbi ilgi alanları şunlardır:
Üroonkoloji

 • Prostat Kanseri
 • Mesane Kanseri
 • Böbrek Kanseri
 • Testis Kanseri

Androloji

Robotik Cerrahi (Prostat, Mesane, Böbrek, Renal Arter Stenozu)

Endoüroloji

İyi Huylu Prostat Büyümesi

Böbrek Taşı Hastalıkları

İnfertilite (kısırlık)

1981 – 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
1988 – 1992 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD. Araştırma Görevlisi, ANKARA
1995 – 1998 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD. Yardımcı Doçent, ANKARA
1998 – 2003 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD. Doçent, ANKARA
2004 – ~ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD. Profesör, ANKARA

1992 – 1995 Üroloji uzmanı, Zorunlu Hizmet, Niğde Devlet Hastanesi
1997 – 1998 Southern California Üniversitesi Üroonkoloji Merkezi
2000 – 2002 Gazi Üniversitesi, Gazi Hastanesi Başhekimliği
2000 – 2001 Sağlık Bakanlığı, İlaç Ruhsatlandırma Ana Komisyon üyeliği
1988 – ~ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, ANKARA

Üroonkoloji Robotik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi

Prostat Kanseri

Endoüroloji Ürojinekoloji

Prof. Dr. Hasan Biri’nin SSCI da yayınlanmış çok sayıda uluslararası yayını ve bu yayınlara yapılan 600’ün üstünde atıfı bulunmaktadır. Prof. Dr. Hasan Biri’nin yurtiçinde basılmış veya Türkçe’ye çevrilmiş kitaplarda alanı ile ilgili çok sayıda kitap bölümü bulunmaktadır.

Yurtiçi dergilerde basılmış çok sayıda yayını ile 80’nin üzerinde yurtiçi ve yurtdışı yayın, toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

 1. Surgical treatment of an acquired posterior urethral diverticulum with cystoscopy assisted robotic tech- nique.

  Guneri C, Kirac M, Biri H.

  J Robot Surg. 2016 Jul 20.

 2. Does the Intensity of Cutting Power Affect Postoperative Symptoms During Transurethral Resection with a Monopolar System?

  Kirac M, Guneri Ç, Deniz N, Biri H.

  Indian J Surg. 2015 Dec;77(Suppl 2):589-93. doi: 10.1007/s12262-013-0933-1. Epub 2013 Jun 19.

 3. Reduced radiation fluoroscopy protocol during retrograde intrarenal surgery for the treatment of kidney stones.

  Kirac M, Tepeler A, Guneri C, Kalkan S, Kardas S, Armagan A, Biri H. Urol J. 2014 Jul 8;11(3):1589-94.

 4. Laparoscopic nephropexy with polymer clips. Güneri C, Tunç L, Kiraç M, Biri H, Bozkirli I.

  JSLS. 2014 Jan-Mar;18(1):116-9. doi: 10.4293/108680813X13693422519235.

 5. Ureteroscopy: the first-line treatment for distally located ureteral stones smaller than 10 mm. Kiraç M, Atkin MS, Biri H, Deniz N.

  Urol J. 2014 Jan 4;10(4):1028-34.

 6. The efficacy of bupivacaine infiltration on the nephrostomy tract in tubeless and standard percutaneous nephrolithotomy: a prospective, randomized, multicenter study.

  Kirac M, Tepeler A, Bozkurt OF, Elbir F, Ozluk C, Armagan A, Unsal A, Biri H. Urology. 2013 Sep;82(3):526-31. doi: 10.1016/j.urology.2013.02.083. Epub 2013 Jul 4.

 7. Comparison of retrograde intrarenal surgery and mini-percutaneous nephrolithotomy in management of lower-pole renal stones with a diameter of smaller than 15 mm.

  Kirac M, Bozkurt ÖF, Tunc L, Guneri C, Unsal A, Biri H.

  Urolithiasis. 2013 Jun;41(3):241-6. doi: 10.1007/s00240-013-0552-0. Epub 2013 Mar 13.

 8. The use of titanium ligation clips in microsurgical subinguinal varicocelectomy. Kıraç M, Tunç L, Deniz N, Biri H.

  Turk J Urol. 2013 Mar;39(1):29-34. doi: 10.5152/tud.2013.006.

 9. The effect of microsurgical varicocelectomy on semen parameters in men with non-obstructive azoosper- mia.

  Kiraç M, Deniz N, Biri H.

  Curr Urol. 2013 Jan;6(3):136-40. doi: 10.1159/000343527. Epub 2012 Dec 21.

 10. Safety of ESWL in elderly: evaluation of independent predictors and comorbidity on stone-free rate and complications.

  Polat F, Yeşil S, Ak E, Farahvash A, Karaoğlan U, Biri H, Bozkirli I.

  Geriatr Gerontol Int. 2012 Jul;12(3):413-7. doi: 10.1111/j.1447-0594.2011.00781.x. Epub 2011 Dec 23.

 11. Direct upper kidney pole access and early ligation of renal pedicle significantly facilitates transperitone- al laparoscopic nephrectomy procedures: Tunc technique.

  Tunc L, Canda AE, Polat F, Onaran M, Atkin S, Biri H, Bozkirli I.

  Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011 Dec;21(6):453-7. doi: 10.1097/SLE.0b013e31823badc1.

 12. Treatment outcomes of semirigid ureterorenoscopy and intracorporeal lithotripsy in pregnant women with obstructive ureteral calculi.

  Polat F, Yeşil S, Kıraç M, Biri H.

  Urol Res. 2011 Dec;39(6):487-90. doi: 10.1007/s00240-011-0376-8. Epub 2011 Mar 30.

 13. Association of genetic polymorphisms in vitamin D receptor gene and susceptibility to sporadic prostate cancer.

  Onen IH, Ekmekci A, Eroglu M, Konac E, Yesil S, Biri H.

  Exp Biol Med (Maywood). 2008 Dec;233(12):1608-14. doi: 10.3181/0803-RM-110. Epub 2008 Oct 10.

 14. The use of polymer clips in transperitoneal laparoscopic nephropexy. Tunc L, Yesil S, Guneri C, Biri H, Ure I, Bozkirli I.

  Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2008 Feb;18(1):124-6. doi: 10.1097/SLE.0b013e31815678d7.

 15. Laparoscopic nephrectomy for xanthogranulomatous pyelonephritis in the absence of kidney stones or clinical urinary infection.

  Tunc L, Biri H, Onaran M, Krac M, Yesil S, Bozkirli I.

  Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2007 Dec;17(6):570-2.

 16. The association of 5alpha-reductase II (SRD5A2) and 17 hydroxylase (CYP17) gene polymorphisms with prostate cancer patients in the Turkish population.

  Onen IH, Ekmekci A, Eroglu M, Polat F, Biri H. DNA Cell Biol. 2007 Feb;26(2):100-7.

 17. Assessment of urinary symptoms in children with dysfunctional elimination syndrome. Tokgöz H, Tan MO, Sen I, Ilhan MN, Biri H, Bozkirli I.

  Int Urol Nephrol. 2007;39(2):425-36. Epub 2007 Feb 17.

 18. No association between polymorphism in the vascular endothelial growth factor gene at position -460 and sporadic prostate cancer in the Turkish population.

  Onen IH, Konac E, Eroglu M, Guneri C, Biri H, Ekmekci A. Mol Biol Rep. 2008 Mar;35(1):17-22. Epub 2007 Jan 11.

 19. Minimally invasive treatment of ureteral calculi in children. Tan MO, Karaoglan U, Sozen S, Biri H, Deniz N, Bozkirli I. Urol Res. 2006 Dec;34(6):381-7.
 20. Prolapse of a simple ureterocele presenting as a vulval mass in a woman. Sen I, Onaran M, Tokgoz H, Tan MO, Biri H, Bozkirli I.

  Int J Urol. 2006 Apr;13(4):447-8.

 21. Incidence of stress urinary incontinence among women in Turkey. Biri A, Durukan E, Maral I, Korucuoğlu U, Biri H, Týraş B, Bumin MA.

  Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2006 Nov;17(6):604-10. Epub 2006 Apr 21.

 22. Renal brucelloma: a rare infection of the kidney. Onaran M, Sen I, Polat F, Irkilata L, Tunc L, Biri H. Int J Urol. 2005 Dec;12(12):1058-60.
 23. Extracorporeal shock wave lithotripsy in L-shaped kidneys: report of two cases. Tokgöz H, Sen I, Tan MO, Onaran M, Biri H, Bozkirli I.

  Int Urol Nephrol. 2005;37(4):685-9.

 24. An uncommon application of shock wave lithotripsy: encrusted double pigtail ureteral stent. Polat F, Yeşil S, Kiraç M, Tan MO, Biri H, Bozkirli I.

  Int Urol Nephrol. 2005;37(2):231-3.

 25. The importance of re-evaluation in patients with cystitis glandularis associated with pelvic lipomatosis: a case report.

  Sözen S, Gürocak S, Uzüm N, Biri H, Memiş L, Bozkirli I. Urol Oncol. 2004 Sep-Oct;22(5):428-30.

 26. Aqueous extract of Urtica dioica makes significant inhibition on adenosine deaminase activity in pros- tate tissue from patients with prostate cancer.

  Durak I, Biri H, Devrim E, Sözen S, Avci A.

 27. Simple dorsal plication near the 12 o'clock position for the correction of congenital ventral penile curva- ture.

  Tan MO, Biri H, Gürocak S, Sen I, Küpeli B, Bozkirli I. Int J Urol. 2003 Dec;10(12):676-9.

 28. Cavernosal tissue nitrite, nitrate, malondialdehyde and glutathione levels in diabetic and non-diabetic erectile dysfunction.

  Tuncayengin A, Biri H, Onaran M, Sen I, Tuncayengin O, Polat F, Erbaş D, Bozkirli I. Int J Androl. 2003 Aug;26(4):250-4.

 29. Primary high grade malignant lymphoma of bladder.

Coskun U, Günel N, Eroglu A, Biri H, Poyraz A, Gurocak S, Musa Bali MD. Urol Oncol. 2002 Sep-Oct;7(5):181-3.

13 Adet Yorum

Abubakar I. 
  16.01.2024

As an international traveler who is always on the move you never know when or where you will get sick and this is how I first came to KORU hospital through referral from a family I was visiting , since then I have been coming to this hospital to see I care for myself and my family for years. The hospital management (international desk were amazing and made sure I was assured with the induction and getting the right appointment) The team of Kivanc , Mehmet and Zeinab have been more helpful to me and my family with getting around the hospital, schedules and translations ( I rate them 10 out of 10 ) I will continue to recommend this hospital and all the doctors they have to my family and friends, they have been nothing but professional in all aspects. Thank you KORU team

Camila M. 
  27.12.2023

قبل ٦ اشهر تقريبا سويت عملية تفتيت الحصى في العراق ولكن مانجحت. خلال هاي الفترة كنت اعاني من آلام شديدة وكنت اخذ علاج مضاد حيوي ولكن لم اتحسن. وقمنا بالبحث على مستشفيات خارج تركيا واتواصنا مع المترجم استاذ عباس هو الي ساعدنا وجينا إلى مستشفى كورو التقينا مع دكتور حسن بيري بعد الكشف طلب الدكتور الفحوصات اللازمة خلال ساعات قليلة من أجراء الفحوصات قرر إجراء العملية.وبعد العملية بيوم واحد طلعت من المستشفى والحمدلله أنا بصحة جيدة. اشكر الدكتور وكادر المستشفى على حسن تعاملهم معانا.

Bavel F. 
  14.12.2023

The best doctor for prostate treatment

Cemal Ö. 
  10.12.2023

Üretra darlığı probleminden dolayı hastaneye başvurdum, Hasan hoca ve ekibi benimle çok ilgilendi. Çok başarılı bir operasyon geçirdim.

Allaverdi M. 
  01.12.2023

Prof.Dr.Hasan Biri Hocamiz Özel Koru Hastanemizde Çalişan Dunyanin En Mukemmel En Entellektüel En İyi Hocasidir.Biz çok zor süreçten geçtik.Çok hoca aradik.Derdimize çare bulamadik..En sonunda Kiymetli Hocamiza ulastik.Hocam sizin insani yonunuz,hastalara yaklasiminiz,hastalar ile ilgilenmeniz bizi inanilmaz duygulandirdi..Sizin hakkinizi Asla odeyemeyiz..İyi ki varsiniz ve İyi ki size geldik.Beni oyle bir iyilestirdiniz ki ben yasadigim sure boyunca size hep dua edecem.Rabbim Sizi basimizdan eksik etmesin.Sizi Butun Azerbaycan halki seviyor..Siz canimizin cani oldunuz.Sizi cokkk seviyoruz...

Aynur M. 
  01.12.2023

Men yaklasik 3 yildir Koru Hastanesine gelirem.Prof.Dr.Hasan Biri meni o kadar guzel muayene etti ki..Aılah Kiymetli Hocamdan bin kere razi olsun.Menim uroloji ile alakali butun problemlerimi cozdu.Rabbim basimizdan eksik etmesin.Sadece Azerbaycan degil butun Dunya hocamizi bilsin ve tanisin

Arzuman M. 
  01.12.2023

Yaklasik 5 yildir ozel koru hastanesine gelirem. Prof.Dr. Hasan Biri meni cok guzel amelyat etdi.Prostat ile ilgili cok ciddi problemlerim vardi.Biz Koruya gelmeden once cok arastirma yapdik ve en sonunda Hasan Biri hocamizi secdik.Hem insani hemde isinde bir numarali bir doktordur.

Soner S. 
  20.08.2023

Hasan Hocam 17.08.2023 yılında robotik lenf nodu diseksiyonu ameliyatımı gerceklestirdi. Başka hastanedeki hekimlerin Böbrek ve dalak kaybı ile sonuçlanabilir dediği ameliyatı başarı ile gerçekleştiridi.Başarı tesadüf değildir dedirten, hastasına karşı ilgili sevecen bir hekim. Allah Razı olsun kendisinden.

Ahmet Y. 
  12.05.2023

Profesör Dr. Sayın Hasan Biri hocama ve ekibine çok şükranlarımı sunuyor başarılı ameliyat yaptıkları için tüm ekibi güler yüzlü oldukça iyi ilgilendiler Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum

Süleyman T. 
  12.04.2023

koru hastanesi hocamız Hasan Biri konseyi tobladı bir karara geldiler. Kararını uygulamaya devam ediyorum. finalde de mutlu yorumumu yapacağım. iyi çalışmalar.

BAHATTİN G. 
  02.11.2022

Teşhis ve müteakiben ameliyat konusunda her türlü desteği sağlayan, ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren Prof.Dr. Hasan BİRİ Hocama ve ekibine saygı ve selamlarımla...

Saren A. 
  14.10.2022

Hasan hocam hem çok klas ve hem de muhteşem bir hekim. Hastası ve yakınlarıyla inanılmaz güzel diyaloğu var. Teşhis ve tedavisinde de mükemmel...

Abdul gafur O. 
  10.11.2021

2 kasım 2021 tarihinde robotik cerrahi ile ameliyat oldum.Bu operasyon için Mersinden geldim.Şu an evimde ve bugün sondamı çıkarttıracam.Bu süreçte kedimi evimde gibi sahiplendiğimi hissettim.İlgi ve alaka süperdi Hasan BİRİ hocama ve değerli ekibine minnettarım.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.