Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız İçi Tarayıcı ve Dijital Ölçü

Çene Botoksu (MasseterBotox)

Dental Tomografi 

İmplant Diş Tedavisi

Zigomatik İmplant Tedavisi

Zirkonyum Diş Kaplama

Lamine Diş Kaplama

Zoom Diş Beyazlatma

Kompozit Diş Dolgusu

Kanal Tedavisi (Endodonti)

Bonding Diş Tedavisi

Ortodonti (Diş Teli Tedavisi)

Dijital Diş Hekimliği Nedir?

Diş hekimliğindeki klasik yöntemlerle gerçekleştirilen işlemlerin akıllı bir ağız içi tarayıcı ve bilgisayar desteği ile yapılmasına Dental Diş Hekimliği adı verilmektedir. Dental Diş Hekimliği ikiye ayrılmaktadır.

a. Ağız içinden klasik yöntemle alınan ölçüden çıkarılan alçı model ağız içi tarayıcı ile bilgisayara aktarılıyordu. Fakat söz konusu yöntemde hata payı yüksek olduğundan kullanımı önerilmemektedir.

b. Bu yöntemde ise yöntemde ise ağız içi tarayıcı ile hastanın ağzından alınan ölçü 3d modellenerek bilgisayara aktarılır. Böylelikle klasik yöntemle ölçü almadan kaynaklanmakta olan hatalar ortadan kaldırırlı. Hassas ağız içi tarayıcılarla yeni nesil cihazlarla alınan ölçülerde hata payı 1000/1 düzeyine kadar indirilmiştir.

Cad Cam Sistemi Nasıl Çalışır?

Ağızın içinden kamera desteği ile hazırlanmış kavitenin ya da prepare edilmiş dişin optik dijital ölçüsü elde edilir. Bilgisayar programı desteği ile tasarımı gerçekleştirilir, blok kazınır klinikle kullanılan CAD CAM sistemi ile dijital ölçünün elde edilmesini ile tasarım ve üretim hastanın hemen yanında yapılır ve işlem tek seansta sonuçlandırılır.

Dental Cad/Cam sistemleri diş hekimliğinde bilgisayar yardımı ile doğrudan olarak hasta ağzından dijital ölçü alınarak tarama ve buna uygun restorasyonların hazırlanabildiği en yeni teknolojidir.

Yeni nesil teknoloji ile klasik ölçü aşamalarında kaybolmakta olan zamandan büyük ölçüde tasarruf edilmektedir. Diğer bir önemli yönü de klasik ölçüde çokça gerçekleşen hataların dijital ölçüde neredeyse sıfıra yakın olmasıdır. Ölçünün dijital ortamda yer alması uzak mesafedeki laboratuvarlara bilgisayar yardımı ile tek bir tuşa tıklayarak gönderilme imkanı vermektedir.

Çene Botoksu Nedir? (MasseterBotox)

Diş sıkma, ağız içerisindeki sert ve yumuşak dokulara oldukça zarar verir. Bu da uzun sürede zarfında kare çene görünümüne sebebiyet verir.

Masseter kasının büyük boyutlarda olması, yüzün alt kısmının görüntüsünü farklılaştırdığından özellikle kadınlarda estetik sorunlara neden olur. Estetik kaygının kadınlarda daha çok yaşanmasının sebebi ise çene görünümün kareleşmesinin erkeksi bir görüntüye neden olmasıdır.

Çene Botuksu olarak da adlandırılan Masseterbotoksu, diş sıkmadan sorumlu kası yani masseter kasını zayıflatmaktadır. Estetik açıdan çenenin küçülmesini ve yüzün incelmesine yol açarken, bununla birlikte diş sıkma ve çenede gerginlik problemlerinin de tedavi edilmesine de destek sağlar. Söz konusu işlem ile birkaç hafta içinde yüzün alt bölümünde dar ve oval bir görüntü gerçekleşir.

Çene botoksu uygulamasının faydası sadece estetik açıdan iyileştirme şeklinde değildir. Bununla birlikte çenede bulunan kasların istemsiz bir şekilde kasılmasını ve kontrolsüz diş sıkmasını da önlemektedir. Böylelikle diş gıcırdatma problemi ve bunu neden olduğu diğer ağrı ve sorunlar da giderilmiş olmaktadır.

Dental Tomografi Nedir?

Koru Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinde uygulanan Dental Tomografi x-ışını ile incelenmek istenilen alanın kesitsel görüntüsünü oluşturmak amacıyla radyolojik teşhis yöntemidir. Panoramik radyografiler, teşhis ve tedavi planlamasında uzun zamandır kullanılmaktaydı. Fakat iki boyutlu panoramik radyografiler, üç boyutlu ilgili değerlendirmelerin gerektiği durumlarda yetersiz kalmaktadır.

Panoramik filmlerde yapılan ölçümlerde 3,0 mm – 7,5 mm kadar sapmalar meydana gelirken tomografi üzerindeki ölçümlerde bu değerler 0,2 mm – 0,5 mm ‘ye kadar inmektedir. Böylelikle mühim cerrahi ameliyatlar öncesinde tüm hesaplamalar çok daha doğru gerçekleştirilir. Ayrıca komplikasyon riskleri bu yöntemle azaltılır.

Dental Tomografi Kullanım Alanları;

-İmplant planlamaları (Kemiğin kalınlığı ve yüksekliğinin belirlenmesi).

-Cerrahi planlanan alanlara komşu anatomik yerlerinin net bir şekilde tespiti.

-Gömülü 20 yaş dişi cerrahisinde.

-Çenedeki kistlerin görüntülerinin elde edilmesi.

-Travma vakaları.

-Kök kanallarının görüntülenmesi.

-Kemik ve kök kırıklarının belirlenmesi.

Dental Tomografi Avantajları;

-Panoramik ve periapical röntgenlerde görüntülenmesi mümkün olmayan alanların görüntülenmesi.

-Çok daha teşhis imkanı.

-Daha doğru ve komplikasyon en aza indirilmiş tedavisi.

-Yumuşak doku ve kemik dokusu ile alakalı detaylı muayene ve ölçümler gerçekleştirilmesi.

İmplant Diş Tedavisi

Dental implant yönteminin gelişiminden daha önce kaybolan diş ya da dişlerin yerine kök vazifesi görmeyen yandaki dişler destek olarak kullanılan tedavisi uygulanmaktaydı. İmlplantlarla birlikte eksik buluna dişin yerine doğal dişte olduğu gibi kök görevini üstlenen titanyum implantlar çene kemiğine konuldu. Böylelikle köprü işlemine göre sağlam dişlere zarar verilmeden ve kök görevi gören titanyum implantın üzerine gerçekleştirilebilmektedir.

Öte yandan dental implantlar için her aday uygun olmayabilmektedir. İyi bir implant için hastanın doğru kemik yoğunluğu ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi bulunması gerekmektedir. Diyabet hastaları ya da kronik diş gıcırdatma alışkanlığı bulunanlar doğru adaylar olarak görülmemektedir. Ayrıca koşullar ne olursa olsun dental implantlar için iyi bir anal hijyen gerektirirler.

Dental implantlar iyi dizayn edildiklerinde doğal dişin tüm fonksiyonlarını yerine getirirler. Sentetik ve biyolojik olarak uyumlu metal veya seramikten üretilirler.

Dental implant uygulamaları birkaç seansta gerçekleştirilmektedir. İmplatın yerleştirilmesinin ardından vidanın kemikte kaynaşacağı ve sıkı bir bağlanma sağlayacağı birkaç ay zamana ihtiyaç vardır.

Zigomatik İmplant Tedavisi

Zigomatik yani bilinen diğer adıyla elmacık kemiği implantları, üst çene kemiği bulunmayan olmayan hastalar için çok önemlidir. Bu yöntem ile üst çene kemiği bulunmadığından implant gerçekleştirilemeyenlerde zigoma implant ile tedavi gerçekleştirilmesine olanak tanınmaktadır.

İleri derecede kemik kaybı gerçekleşmiş dissizmaksillaya sahip bulunan hastalarda cerrahi ve protetik tedaviler çok zor olmaktadır. Erken dönemde diş kayıpları, periodontal hastalıklar, tümör rezeksiyonu vb. sistemik ve lokal faktörler neticesinde alveoler yapıda ileri seviyede yatay ve dikey kemik kaybı meydana gelebilmektedir.

Zigomatik kemik esasında elmacık kemik olarak adlandırılan kemiğin içine gerçekleştirilen implant sistemidir. Zigomatik kemik üst çene kemiğini bağlayan kemik yapısıdır. Bu nedenle çok sert bir kemik olması gerekmektedir. Üst çene kemiğinde implant uygulanaracak yerde yeterli alan bulunmuyorsa zigomatik kemikten yararlanılabilir.

Zirkonyum Diş Kaplama 

Estetik diş hekimliği metal destekli kaplamalarda zirkonyum destekli kaplamalara doğru bir geçiş gerçekleşmektedir.

Estetik ve sağlamlığın aynı anda sunması, diş eti uyumunun yüksek olması gibi nitelikleri bir arada sağlayan alt yapılarda metal yerine beyaz bir alaşım olan zirkonyumun kullanılması da her geçen gün artmaktadır. Zirkonyum alaşımlı porselenler ön dişlerde estetik ve doğal görünümü sağlarken öte yandan da arka dişlerde kullanılabilecek dirençli bulunmaları açısından günümüzde tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır.

Monolitik Zirkonyum Diş Kaplama

Monolitik zirkonyum yekpare zirkonyumdur. Monolitik zirkonuyum üzerine porselen yerleştirilmeden ama sanki porselenmişçesine renklendirerek ve makyajlandırarak, doğal ve estetik görünümlü dayanıklı yeni nesil zirkonyumdur.

Monolitik zirkonyumun klasik zirkonyum kurondan ön önemli farkı yekpare olmasıdır. Kırılması neredeyse mümkün değildir. Monolitik zirkonlar yekpare yapısı nedeniyle sağlamlık sunması ile birlikte herhangi bir altyapı olmadığı için ışık geçirgenliği doğal diş ile aynıdır.

Lamine Diş Kaplama

Lamine Diş Kaplama görüntünün olumsuz etkilenmesine neden olan diş bozukluklarında uygulanan kozmetik bir çözüm olarak nitelendirilebilir. Laminat yaprak kaplamalarda estetik sorunları bulunan ön dişlerde, porselenden tabakanın dişlerin ön tarafına yapıştırılmasıyla bu sorunların giderilmesini hedeflenmektedir. Birçok durumda sağlam yapıları ve bozulmayan renkleriyle dişlere doğal bir güzellik vermektedir. Öte yandan doğal işlev de sağlar. Porselenden imal edilen kaplamalar ince, yarı geçirgen yapıdadır. Mevcut diş üzerine çok iyi uyum ve hassasiyetle yerleştirilirler. Dişlerin ön tarafı ile kaplamanın iç tarafı özel bir yapıştırıcı madde ile yapıştırılır.

Zoom Diş Beyazlatma

Dişlerde uygulanacak Hidrojen Peroksit ile dişlerde önemli bir fark oluşturmak mümkündür. Zoom tekniği de sağladığı özel led ışığı sayesinde yüksek düzeyde olumlu sonuçlar oluşturur. 15 dakikalık 4 seans ile belirgin sonuçlar alınmasına yol açar. Üstelik dişte ve diş etinde herhangi bir hassasiyet de meydana gelmez. Seans sırasında diş etlerine koruyucu uygulanıp, seans sonrasında ise "E" vitamini ile koruma altına alınmaktadır. Tek seansta beyazlatma yapılabilen yeni nesil diş beyazlatma yöntemini klasik yöntemlerden ayıran en önemli özellik 45 dakikada beyazlık sağlar. Bununla birlikte gerçekleştirilen araştırmalarda beyazlığının daha kalıcı olduğu tespit edilmiştir.

Kompozit Diş Dolgusu

Kompozit dolgularda dolgu maddesi kompozit reçine kullanılmaktadır. Kompozit reçine diş renginde olabilen estetik bir dolgudur. Söz konusu madde önceleri amalgam kadar dirençli olmadıkları için sadece ön dişlerde kullanılmıştı. Ancak günümüzde ise kompozit reçinelerin gösterdiği ilerleme ile tüm dişlere uygulama yapılmaktadır.

Kompozit dolgu işleminde öncelikle çürükler temizlenerek ışınla dolgu yapılır. Bağlanan yüzeyi arttırmak amacıyla bizotaj uygulanır. Bonding işlemi yapılarak diş ve kompozit dolgu birbirine sabitlenir. Işınla sertleştirme uygulandıktan sonra diş üzeri cilalanır. Dişlerde gerçekleşen çürüklerde en aktif çözümdür.  Dolgunun uygun olamayacağı hallerde estetik kaplamalar yapılabilir.

Kanal Tedavisi (Endodonti)

​Diş tedavisinde en bilinen koruma yöntemlerinden biri de kanal tedavisidir. Hasar gören dişlerin korunmasını sağlar. Pulpa yani sinir, kan, lenf damarlarını barındıran dişin içindeki yumuşak tabaka, kendini tamir edemeyecek derecede hasar gerçekleştiğinde pulpa ölür. Kırık dişlerdeki veya derin çürüklerdeki bakteriler genellikle pulpanın ölümüne sebep olur. Bakteriler dişin özünde iltihaba neden olur. Hasar gören ya da hastalanan pulpa çıkarılmazsa diş ve çevresindeki dokular enfeksiyon ile karşı karşıya kalır. Bunun sonucunda ise dişinizi tamamen kaybedebilirsiniz.

Bonding Diş Tedavisi

Bonding uygulaması dişlerin görüntüsünü daha iyi hale getirmek amacıyla kullanılan işlemdir. Bu amaçla kullanılan malzemeler doğal dişin dış tarafına tutturularak şekil ve renk bozuklukları rahatlıkla giderilir. Bu uygulama dişlerin yapısal ve fiziksel bozukluklarının estetik olarak giderilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Neticede; eğri, kırık, eksik, lekeli ve buna benzer diş sorunları ortadan kalkmış olur. Bununla birlikte dişlerde herhangi bir kesme ya da  delme gibi işlemler yapılmaz. Ekleme, cilalama ve kompozit gibi işlemler gerçekleştirilir. Böyelikle dişin boyları, renkleri ve kusurları ortadan kaldırılır.

20' lik Diş Çekimi

Dişler genelde 17-25 yaşları arasında sürmeye başlarlar. Bu dişlerin ağızda bırakılıp bırakılmayacağı konusu tartışma konusudur. Doğru pozisyonda sürerlerse ve çevre dokulara zarar vermiyorsa dişlerin yerinde kalmasında bir sakınca yoktur. Ancak çene kemiğine kaynaşmış ve anormal pozisyonlu dişin ileride yol açacağı zararlar göz önüne alınarak çekimine karar verilebilir.

Ortodonti (Diş Teli Tedavisi)

Ortodonti günümüzde hitap ettiği kitle oldukça genişlemiş ve uygulama alanı da aynı oranda artmıştır. Koruyucu diş hekimliğinin önem kazanması, daha bilinçli bir kitle yaratmış ve diş çürüğü vakalarında gözle görülür azalma meydana gelmiştir, buna bağlı olarak da kalıtım, gelişim yetersizlikleri, çeşitli yanlış alışkanlıklar nedeniyle meydana gelen rahatsızlıklar sonucu ortodontiye duyulan ilgi de artmıştır.

Ortodonti (Tel Tedavisi) Hangi Yaş Guruplarında Uygulanır?

Dişsel düzeltmelerde yaş sorun olarak karşımıza çıkmamaktadır. Hasta kaç yaşında olursa olsun tedavisi gerçekleştirilmektedir. Bireyin kemik yapısında bir düzensizlik söz konusu ise yaş önemlidir. Bu halde fonksiyonel tedaviye gereksinim vardır. Bu tedavi de ergenlik dönemine kadar sürede gerçekleştirilir. Yaklaşık tedavi süresi 24 ay bulunmasına rağmen kişiden kişiye farklılıklar gösterir.

Ortodontiste Ne Zaman Gidilir?

Çocuklarda süt dişleri konumları hakkında çok fazla endişelenmeye gerek bulunmamaktadır. Süt dişleri arasında bulunan boşluklar, doğal gelişim göstergesidir. Erişkinlerin dişlerindeki gibi sıkı temaslar ileri dönemlerde gerçekleşebilecek yer darlığı ve nedeniyle dişlerde çapraşıklığın göstergesi olabilir. Bu arada daimi dişler 6-7 yaşlarında sürmeye başlarlar fakat 7-9 yaşları arasında, kesici dişler sürene dek pek fazla sorun görülmez. Bununla birlikte süt dişlerinin tamamı daimi dişlerle yer değişene kadar yerinde kalmalıdır. Çocuklarda çenesel problemlere erken dönemlerde müdahale etmek gerekirken, sadece dişlerin düzensizlik gösterdiği hallerde tedaviye zaman vardır. Erişkin hastaların da dişleri hareket ettirilebilir.

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.