Ziyaretçi ve Refakatçi Politikası

ZİYARETÇİ KABULÜ
 • Ziyaret saatleri 10:00–22:00 saatleri arasındadır.
 • Her ziyaretçi kartı ile bir ziyaretçi odaya çıkar.
 • Hasta odasına aynı anda en fazla 2 ziyaretçi kabul edilmektedir.
 • Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret, doktor iznine bağlıdır. Bu durum hastanın hemşiresi ve hasta danışmanına bildirilir.
 • Ziyaretçi kısıtlaması ile ilgili bilgiler hemşire tarafından hasta danışmanına, hasta danışmanı aracılığı ile de 1. kat resepsiyona/-3. kat danışmaya iletilir.
 • Hasta odalarına enfeksiyon riski açısından çiçek kabul edilmez. Gönderilen çiçekler resepsiyon tarafından kabul edilerek “Çiçek Kartı” ile hastaya ya da hasta yakınına aynı gün içinde iletilir. Hasta veya hasta yakını “Çiçek Kartı” ile çiçekleri resepsiyondan teslim alır.
 • Çocukların psikolojik etkilenmemeleri ve hastane risklerine karşın 10 yaş altında çocuk ziyaretçi alınması istenilmemektedir. Kadın Doğum ve birinci dereceden aile yakınları yatması durumunda (anne, baba) ziyaretlere izin verilir.
 • Yoğun bakımların kendi oluşturduğu özel ziyaret politikaları bulunmaktadır ve  buna uyulması zorunludur.
 • Tüm yoğun bakımlarda hasta fotoğraf ve filmi çekilmesi yasaktır. İzin verilmez.
 • Ziyaretçilerin kuruma yiyecekle gelmesi ve dışardan talep etmesi yasaktır.
Yoğun Bakım Ünitelerinde;
 • Yoğun Bakım Üniteleri’ne birinci derece hasta yakınları dışında ziyaretçi kabulü yapılmaz
 • Her yoğun bakımın ziyaret saatleri farklılık göstermektedir.
 • Hasta ziyaretlerinde enfeksiyonların önlenebilmesi için uyulması gereken en önemli temel kural el hijyeninin sağlanmasıdır. Bu bağlamda hastanemiz Yoğun Bakım Üniteleri’ne kişisel koruyucu malzeme kullanmadan girmekten çekinmeyin bu durum bilakis uluslararası uygun görülmüş bir giriş sistemidir.
 • Bilgilendirme saatleri dışında bilgi almak isteyen hasta yakınları, genel yoğun bakım doktorunun uygun olduğu bir zamanı beklemek durumunda kalabilirler.
 • Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitelerine hasta ziyaretlerine izin verilmemektedir. Uzun yatışlı hastalarda KVC uzmanının onayı ile belirlediği saatlerde ziyaretler yapılır.
 • Çocuk yoğun bakım ve Yenidoğan yoğun bakıma anne ve baba dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 • Bebek hakkında bilgilendirme yalnızca ziyaret saatlerinde doktoru tarafından anne ve babaya verilmektedir.
REFAKATÇİ KABULÜ
 • Servislerde refakatçi olarak odada hasta ile beraber yalnızca bir kişi kalabilir
 • Hastalarımızın sağlığı için tüm hastane binası içerisindeki kapalı alanlarda sigara içilmesine kesinlikle izin verilmemektedir.
 • Hasta ve hasta yakınları tarafından hasta odalarında yiyecek, içecek vb. gıda ürünlerinin bulundurulmasına  kesinlikle izin verilmemektedir.
 • Refakatçilerin katlara yiyecek çıkarmamaları için gerekli kontrol güvenlik görevlileri tarafından yapılacak bu konudaki uyarı ve hatırlatmalar ise hemşireler tarafından yapılacaktır.
 • Katlara hasta ve hasta yakını tarafından yiyecek, içecek çıkartılması yasaktır.
 • Çocuk ziyaretçilerin hastanemizde yatan hastaları ziyaret etmeleri çocukların sağlığı açısından sakıncalı olabileceğinden tavsiye edilmemektedir.