Üroloji

Hipospadias (Peygamber Sünneti)
Üroloji

Hipospadias (Peygamber Sünneti)

    Hipospadias (Peygamber Sünneti)

    Hipospadias normalde penisin uç kısmında yer alması gereken idrar deliğinin penisin alt kısmında (ventral kısım) herhangi bir noktaya açılması durumudur. Bu hastalık doğuştan olan yapısal bir bozukluktur ve hemen hemen 300 erkek bebekten birinde görülür. Hipospadiaslı çocuklar idrarlarını penisin alt yüzünden yaparlar. Halk arasında bu çocuklar için “yarım sünnetli”, “doğuştan sünnetli” veya “peygamber sünnetli” deyimleri kullanılır. İdrar deliği penis ucundan skrotuma (yumurtalık torbasına) doğru yaklaştıkça bozukluğun ağırlık derecesi artar. Ancak en sık glanüler tip denilen, idrar deliğinin penis ucuna yakın olduğu tip görülmektedir. İdrar deliğinin skrotum (yumurtalık torbası) ile makat arasında olduğu en ağır tip olan vakalarla nadiren karşılaşılmaktadır.