Hipospadias (Peygamber Sünneti)
Üroloji

Hipospadias (Peygamber Sünneti)

  Hipospadias (Peygamber Sünneti)

  Hipospadias normalde penisin uç kısmında yer alması gereken idrar deliğinin penisin alt kısmında (ventral kısım) herhangi bir noktaya açılması durumudur. Bu hastalık doğuştan olan yapısal bir bozukluktur ve hemen hemen 300 erkek bebekten birinde görülür. Hipospadiaslı çocuklar idrarlarını penisin alt yüzünden yaparlar. Halk arasında bu çocuklar için “yarım sünnetli”, “doğuştan sünnetli” veya “peygamber sünnetli” deyimleri kullanılır. İdrar deliği penis ucundan skrotuma (yumurtalık torbasına) doğru yaklaştıkça bozukluğun ağırlık derecesi artar. Ancak en sık glanüler tip denilen, idrar deliğinin penis ucuna yakın olduğu tip görülmektedir. İdrar deliğinin skrotum (yumurtalık torbası) ile makat arasında olduğu en ağır tip olan vakalarla nadiren karşılaşılmaktadır.

   

  Glandüler Hipospadias

  Özellikle hastalığın ağır formlarında hipospadiasa diğer organ anomalileri eşlik edebilir. Bu nedenle olabilecek diğer organ anomalileri yönünden hastaların araştırılması gerekir. Hipospadias ile birlikte her iki testisin inmemiş olduğu durumlarda bu araştırmaya genetik değerlendirmenin de eklenmesi gereklidir.
  Hipospadias tedavisi cerrahidir. Cerrahisinde günümüze kadar olan süreçte pek çok cerrahi teknik tarif edilmiştir. Tüm bu tekniklerin esas amacı kozmetik yönden kabul edilebilir bir penis oluşturmanın yanında yeterli kalınlıkta bir idrar kanalı (üretra) oluşturmaktır. Cerrahi tedavi için en uygun zaman 6 ay ile 1.5 yaş arası kabul edilmektedir. Ancak yaş için bir üst sınır bulunmamaktadır. 6 ay ile 1.5 yaş arası çocuklarda psikolojik travmanın en az olduğu, ameliyat sonrası yara bakımının ve iyileşmenin daha kolay olduğu bilinmektedir. Ameliyat sırasında yeniden oluşturulan idrar yolunun (üretra) içerisine idrar ile teması önlemek ve bu sayede iyileşmesini hızlandırmak amaçlı bir sonda yerleştirilir. İdrar bu sonda içerisinden dışarı akar. Sonda ameliyat sonrası ortalama 7 gün sonra poliklinik şartlarında kolayca çıkarılmaktadır. Hastalar genellikle ameliyattan 2 veya 3 gün sonra taburcu edilmektedir.
   

  Hipospadias cerrahi tedavi aşamaları

  Hipospadiaslı çocuklarda en önemli konulardan bir tanesi sünnettir. Sünnet derisi ameliyat sırasında yeni idrar kanalının (üretra) oluşturulması için kullanılmaktadır. Bu nedenle hipospadiaslı çocuklar ameliyat öncesinde kesinlikle sünnet ettirilmemelidir.
  Günümüz şartlarında hipospadias tedavisi tek seansta tamamlanmaktadır. Ancak nadir görülen ağır, ileri derece hipospadias olgularında ameliyat 2 aşamada gerçekleştirilebilir.
  Başarılı bir şekilde hipospadias ameliyatı olan çocuklarda idrar yapma ve ileride cinsel fonksiyonları açısından normal erkeklerden hiçbir farkları kalmaz.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."