Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, çocukluk dönemindeki kan ve kanser hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibiyle ilgilenen tıbbi bir disiplindir. Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji uzman doktoru 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve adolesanlardaki kan ve kanser hastalıklarının teşhisini koyar, tedavi planlarını oluşturur ve hastaların iyileşme sürecini izler.

Çocuk Hematoloji Nedir?

Çocuk Hematoloji, çocukluk döneminde ortaya çıkan kan hücreleri ile ilgili doğuştan veya sonradan olan hastalıkları konu alır. Anemi (hemoglobin değerinin yaş ve cinse göre normal değerinin altında olması), trombositopeni (trombosit değerinin düşük olması), trombositozis (trombosit değerinin yüksek olması), nötropeni (nötrofil değerinin düşük olması) gibi hastalıkların yanında diğer kan hastalıklarının tanı ve tedavisini sağlayan bölümdür. 

Çocuk Hematoloji’nin tanı, tedavi ve takibini yaptığı hastalıklar

Anemi (doğuştan veya sonradan oluşmuş kansızlık) 

•    Demir eksikliği anemisi 
•    B12 vitamin eksikliği 
•    Ailevi Akdeniz anemisi (Talasemiler) 
•    Kan hücrelerinin şekil bozukluğu (Orak hücreli anemi, Herediter sferositoz)
•    Aplastik anemi (Kemik iliği yetersizliği)
•    Diğer doğumsal kan hastalıkları

      Trombositopeni (Düşük trombosit sayısı)

      Nötropeni/Lenfopeni (Düşük nötrofil/lenfosit sayısı)

      Polisitemi (Eritrosit sayısı ve hemoglobin değerinin yüksek olması)     

      Trombositozis (Yüksek trombosit sayısı)

      Lenf bezi büyüklüğü (Lenfadenomegali)

      Dalak büyüklüğü (Splenomegali)

      Anormal pıhtı oluşumu (Tromboz)

      Pıhtılaşma faktör eksiklikleri (Hemofili)

Çocuk Onkoloji Nedir?

Çocuk Onkoloji, çocukluk döneminde ortaya çıkan kanser hastalıklarının tanı, tedavi ve takibiyle ilgilenen bir tıbbi disiplindir. Çocuk Onkoloji uzman doktoru 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve adolesanlardaki kanser hastalıklarının tanısını koyar, tedavi planlarını oluşturur ve hastaların iyileşme sürecini izler. Çocuk Onkolojisi, lösemi, beyin tümörleri, renal tümörler, yumuşak doku tümörleri ve diğer çocukluk dönemi kanserleri gibi farklı kanser hastalıklarının tanısını, tedavisini ve hastaların takibini yapan bir bölümdür.

Çocuk Onkoloji’nin tanı, tedavi ve takibini yaptığı hastalıklar

      Lösemi (akut lenfoblastik, miyeloblastik lösemi) 

      Lenfoma (Hodgkin, Non-Hodgkin lenfoma)

      Beyin tümörleri (Gliom, pilositik astrositom, medulloblastom)

      Böbrek (Wilms’ tümörü) ve böbrek üstü bezi (Nöroblastom) tümörleri

      Yumuşak doku sarkomları (Rabdomiyosarkom)

      Göz-retina kaynaklı tümör (Retinoblastom)

      Diğer çocukluk çağı organ tümörleri

 

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.