Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Koru Sağlık Grubu olarak beyin ve sinir cerrahisi alanında son derece uzman doktorlar ile çalışmaktayız. Çocuk ve yetişkin gruplarında beyin ile omurilik hastalıklarında tanı ve tedavi yapıyoruz. Boyun ve bel fıtığı, beyinde damar tıkanıklıkları, beyin kanamaları, omurilik yaralanmaları, omurilik damarlarını besleyen alanlarda baloncuk oluşma gibi tüm hastalıklarınız profesyonel şekilde izleniyor. Acil olarak gelmeniz halinde de doktorlarımız anında tanı koymak adına yardımcı olmaktadır. Hastahanemizde akademik anlamda yeterlilikleri yüksek olan beyin cerrahları hasta rehberliği yapmaktadır. Bu bağlamda gerektiği takdirde yoğun bakım, ameliyathane, MR gibi alanlar da kullanılmaktadır. Ameliyat sonrası kalması gereken hastalar için beyin ve sinir cerrahisi uzmanları yine gecelik destek sağlamaktadır.

Nöroşirürji, nöron ve şirürji kelimelerinden oluşmaktadır. Anlamı ise sinir sistemi yaralarının iyileştirilmesi, sinir sistemi yaralarını iyi edendir. Nöroşirürji bilim dalı alanında uzman olan doktorlara beyin cerrahı ya da nöroşirürjiyen denir. Nöroloji, nöroradyoloji, nöroanestezi bu alanda beraber çalışarak hastalara gerekli tanı ve tedavi uygular. Teknolojik olarak son derece gelişmiş olan tüm cihazlar hastahanemizde bu alanda destek ekipmanlardır.

Çocukluk Döneminde Beyin ve Sinir Cerrahisi

Anne karnında meydana gelen bebeklik döneminde ve çocukluk çağında beyin cerrahisi oldukça önemlidir. Bu dönemde yaşanılan hastalıklara en doğru tanıyı koymak ve çok dikkatli tedavi uygulamak gerekir. 18 yaşa kadar olan tüm beyin ve omurilik hastalıklarına beyin cerrahisi bakar. Doğum sırasında gerçekleşen sinir bozuklukları, omurga şeklinde bozukluk, çocukluk çağında görülen hareket bozuklukları, kafatası şekil bozukluğu, beyinde su toplanması durumu, damarsal hastalıklar, moya moya hastalığı, doğumda gerçekleşen beyin kanaması, beyinde su toplanması, omurilik tümörü, beyin tümörü ve kafa yaralanmaları gibi tüm hastalıklara hastanemizde bakılmaktadır. Uzman doktorlarımız çocukluk ile bebeklik dönemi beyin ve sinir cerrahisi alanında oldukça profesyoneldir.

Çocuklar, yetişkin hayatında daha fazla hastalık ile ilgili problem yaşamaması adına doğru tedavi edilmelidir. Modern tıp teknolojisi sayesinde günümüzde beyin ve omurilik hastalıklarının tedavisinde oldukça yol kat edilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok fazla hastalık görülme ihtimali vardır. Burada önemli olan doğru doktor ile doğru tedavi izleyebilmektir.

Bir çocuk doğduktan sonra en az iki yaşına kadar beyin ve sinir takibi doğru yapılmalıdır. Belirli periyotlarla çocuklar doktor kontrollerine mutlaka götürülmelidir. Sinir sistemi gelişimi bebeklerde 2 yaşına kadar devam eder. Bu nedenle bu dönemde yapılacak bir teşhis dahi hayat kurtarabilir.

Yetişkin Dönemde Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve damar hastalıkları toplumda çok farklı şekillerde görülebilir. Beyin ve sinir cerrahisi denilince ilk akla gelen beyin tümörü olsa da beyin cerrahları birçok farklı hastalığa da bakar. Türk toplumunda en fazla karşılaşılan hastalıklardan biri bel ve boyun fıtığıdır. Bel ve boyun fıtığı için kişiler mutlaka uzman bir beyin cerrahına görünmelidir. Bunun dışında epilepsi, parkinson, karotis stenozu (şah damarı daralması ya da tıkanması), beyin damarlarının tıkanması sonucu gerçekleşen felç, beyin damarı baloncuğu ile gelişen anevrizma, omurilik eğriliği (skolyoz), beyin tümörü, omurilik tümörü, beyin kanaması, kaza sonucu meydana gelen beyin travmaları da beyin cerrahının ilgilendiği hastalıklardır.

Hastahanemizde bu hastalıklara bağlı olarak birçok beyin ve omurilik ameliyatı yapılmaktadır. Son derece teknolojik donanımlı ve cerrahi yeterliliğe sahip ameliyathanelerimiz vardır. Ayrıca yoğun bakım üniteleri ve ameliyat sonrası odaları da son teknoloji ile donatılmıştır. Bel boyun fıtığı ameliyatları, skolyoz ameliyatları, beyin tümörü ameliyatları, omurga kırılması, kayması ve kireçlenmesi ameliyatları, beyin kanaması ameliyatları ve el bileklerinde sinir sıkışması gibi ameliyatlar beyin ve sinir cerrahisi olarak ameliyat edilir.

Beyin ve Sinir Cerrahisinin İlgilendiği Hastalıklar
Beyin Tümörü

Koru Hastanesi olarak en çok uzman olduğumuz konulardan biri de beyin tümörü ameliyatlarıdır. Beyin tümörü günümüzde çok sık rastlanan bir hastalıktır. Çok hızlı ve ani bir şekilde yayılabilen bu tümörlere erken tanı koymak çok önemlidir. Hastalık primer ve sekonder olarak iki gruba ayrılır. Primer beyin tümörü beyinden kök alır ve bu şekilde gelişir. Beyin aracılığı ile kan dolaşımı sayesinde damarlardan ya da beyin omurilik sıvısından vücudun başka alanlarına ilerleyebilir. Genetik görülse de çevresel faktörlerden meydana gelme ihtimali de vardır.

Sekonder beyin tümörü ise vücudun herhangi bir yerinden başlayarak beyne sıçrayan tümördür. Bu tümör kolon kanseri, akciğer kanseri, pankreas kanseri ya da böbrek kanserinden sonra beyne sıçrama ihtimaline sahiptir. Sekonder beyin tümörüne sahip kişilerde kişilik değişimi, kişilik bozukluğu görülebilir. Beyin ve sinir cerrahisi kafatasına baskı yapan tümörü temizlemeyi hedef alır. Doktor hastanın durumuna ve tümörün durumuna bakarak bir tedavi yolu izlemelidir. Tümörün tam olarak nerede bulunduğu ve sekonder ya da primer olup olmaması tedaviyi tamamen etkileyen etmenlerdir.

Beyin tümörü belirtileri; hafıza bozukluğu, konuşmada güçlük, işitme kaybı, dengesizlik, güçsüzlük, sağ ya da sol tarafta uyuşma ya da kuvvetsizlik ya da yürüme bozukluğu olabilir. Eğer hipofiz bezi tümörü varsa el ve ayak büyümesi ile kadınlarda adet düzensizliği belirtisi de görülebilir.

Beyin tümörü hastalığı dört evreden oluşan bir hastalıktır. 1. evre beyin tümörü yavaş büyüyen tümörler olarak bilinir. 2. evre beyin tümörü yavaş büyüse de dokuya temas ettiği için riskin başladığı evredir. 3. evre beyin tümörü dokulara baskı olduğu için zarar görmeye başlanılan evredir, anormal şekilde hücre artışı görülür. 4. evre beyin tümörü ise dokulara çok hızlı yayılır ve oldukça yüksek riske sahiptir.

Beyin ve sinir cerrahisi hekimleri bu hastalığı tespit edebilmek için beyin tomografisi kullanır. Fakat bazı durumlarda tomografi net sonuç vermeyebilir. Bu nedenle anjiyografi, PET, manyetik ve standart rezonans da tespit için kullanılabilir. Beyin tümörlerinde üç farklı tedavi kullanılabilir. Cerrahi tedavi, kemoterapi denilen ilaçlı tedavi veya radyasyon adı verilen ışın tedavisi uygulanabilir. Tedavi türü tümörün durumuna göre belirlenir. Cerrahi tedavi korkulsa da patolojik olarak ilerleme için oldukça faydalı bir yöntemdir. Ayrıca teknolojinin gelişmesi ile de korkulacak durumun kalmadığı bir tedavidir.

Omurga Hastalıkları

Omurga hastalıkları küçük yaştan itibaren şekil bozuklukları olarak karşımıza çıkmaktadır. İleri yaşlarda ise omurga yılların yükünü aldığından dolayı daha fazla yıpranabilir. Omurga tümörleri, boyun fıtıkları, eklem ağrıları, bel fıtıkları, sinir sıkışmaları, omurga enfeksiyonları, lezyonlar, kas ağrıları, travmalar, skolyoz ve kifoz omurilik hastalıklarıdır. Skolyoz ile kifoz omurilik eğriliği olarak bilinen şekil bozukluklarıdır. Skolyozda yana doğru, kifozda ise öne doğru omurilik eğilmesi görülür. Bazı hastalarda bu durum elle muayenede dahi anlaşılabilecek seviyededir. Hastalığın seviyesi tedavi açısından çok önemlidir. Genellikle %40 orandan itibaren skolyoz ameliyatları önerilmektedir. Eğer omurilik ağrınız varsa çanta taşımakta bile zorlanıyorsanız mutlaka beyin ve sinir cerrahisi bölümümüzle iletişim haline geçerek doktor kontrolüne girmelisiniz.

Beyin Kanaması

Beyinde gerçekleşen şiddetli ve ani baş ağrıları, bilinçte kayıp, kusma, mide bulantısı, bayılma, denge kaybı, görmede zorluk, yutkunmada zorluk, aşırı uyku hali, konuşmada zorluk ve güçsüzlük beyin kanamasına işaret olan belirtilerdir. Beyindeki atardamar zayıflar ve balon görünümlü yapı yırtılırsa beyin kanaması gerçekleşir. Buna neden olarak alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, yüksek tansiyon, kafa travması, böbrek yetmezliği ve kan uyuşmazlığı gösterilebilir. Beyin tümörü olan kişilerde de beyin kanaması görülme riski yüksektir. Beyin kanaması aniden kendiliğinden de olabilir bir travma sonucu da olabilir. Burada önemli olan beyin ve sinir cerrahisi doktorunun erken tedavi uygulamasıdır. Beyne ne kadar hızlı şekilde oksijen verilirse o kadar hızlı sonuç alınır. Beyin yeteri düzeyde oksijen almalıdır. Beyin kanaması şikâyeti ile gelen hastalarda cerrahi müdahale yapıldığı da olmuştur.

Omurilik ve Beyin Travmaları

Dokularda ve organlarda dış etkenler sonucu oluşan hasarlara travma denir. Omurilik ve beyinde görülebilen travmaların sonucu ciddi anlamda zarar verme ihtimaline sahiptir. Silahlı yaralanmalar, bir yerden düşme, trafik kazaları ya da spor sonucunda travma geçirilebilir. Omurga zedelenmesi sonucunda kişinin yaşam kalitesi düşebilir işitme görme gibi duyularda kayıplar ve hareket kayıpları meydana gelebilir. Omurga içinde bulunan sinir dokusu hasar gördüğünde omurga travması yaşanır. Omurga travması radyolojik görüntüleme ile tespit edilmektedir. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarımız bu duruma cerrahi şekilde müdahale etmekte ve tedavi uygulamaktadır.

Kafa travması ise omurga travmasına oranla daha hızlı tanı konulması gereken bir durumdur. Anında müdahale gerekir. Kişinin kafa kısmına gelen darbeler yine radyolojik olarak inceleme altına alınır. Omurga travmasına benzer nedenler sonucu oluşabilir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık yaşanan bir durumdur. Genellikle ergenlik ve ilk gençlik çağlarında daha fazla yaşanır. Travmanın beyinde bırakabileceği hasarlar incelenir. Oluşan hasara bağlı şekilde doktor hastayı inceler ve buna göre hızlı tedavi uygulamaya konulur.

Beyne giden damarlarda herhangi bir tıkanıklık yaşanması sonucunda kan akışı engellenir. Beyne giden kan akışı engellendiğinde ya da tamamen durduğunda beyinde hücrelerin ölümü başlar. Beyin hasar gördüğünde hastanın hayatı tehlikeye girer hatta ölümle dahi sonuçlanabilir. İstemik ile hemorajik olarak inme ikiye ayrılır. Beyin ve sinir cerrahisi bu alanda yüksek tansiyona da bakmaktadır. Çünkü hemorajik inme denilen durum yüksek tansiyona bağlı şekilde patlama olması sonucu beyine hasar verir. İstemik inme ise kan pıhtısının atması sonucu yaşanır. Bu durumlar her insanda yaşanabilecek durumlardır. İstemik atak ya da istemik inme beyne giden kan akışı durduğunda ya da duraksadığında oluşur.

Yüzün bir kısmında uyuşukluk, kayma, hareketsizlik ya da atma, şiddetli ve ani baş ağrıları, algılamada zorluk, yorgunluk, baş dönmesi, konuşmada güçlük, uyuşukluk ve yorgunluk inmenin belirtilerindendir. Yüksek kolesterol, yaşanan kötü bir olay sonucu üzgünlük, sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığı, obezite, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon inmeye sebep olan hastalıklardandır. Beyinde yaşanan inmenin sebebine bağlı olarak müdahale ve tedavi şekli değişebilir. Ayrıca bilinmelidir ki bu hastalığın belirtileri geniş bir zaman diliminde görülmez. Genellikle ani ve hızlı bir süreçte gelişir. Bu nedenle beyin felci ve inme yaşanması durumunda hızlıca doktora gidilmeli ve müdahale edilmelidir. Cerrahi operasyonla veya ilaçla tedavi uygulanabilir.

Beyin felci bebeklerde ve çocuklarda erken fetal dönemi ile 5 yaşa kadarki süreçte görülebilir. Belirtileri kimi zaman fark edilmeyecek kadar az kimi zaman ise hareket bozuklukları ve eklem sertleşmeleri ile kendini belli edecek kadar fazladır. Beyin ve sinir cerrahisi serebral palsi denen beyin felci hastalıklarına bakmaktadır. Beyne giden oksijenin yetersiz kalması ya da enfeksiyon sonucu meydana gelebilir. Etkiler hastalığın bulunduğu alana veya derecesine bağlı olarak değişir. Bebekler ve çocuklarda hiçbir şekilde hareket sağlanamayan uzuvlar hastalığın göstergesidir. Bu hastalıkta kesin bir tedavi görülmemektedir. Fakat konuşma seansları, fizyoterapi, ilaçla tedavi, ergoterapi ve cerrahi müdahale gibi yöntemlerle hasta ulaşabileceği maksimum potansiyele getirilmeye çalışılır.

Koru Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü; beyin ve sinir sistemiyle ilgili tüm girişimleri ve ameliyatları; tıbbi ve etik değerlerden ödün vermeden, en son bilgi ve teknolojiyi kullanarak, nitelikli ve uluslararası standartlarda başarı ile yapmaktadır. Nöroradyoloji, Nöroanestezi, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Psikiyatri konusunda uzman doktorlar ile birlikte çalışılarak hastalarımızın takip ve tedavilerinin multidisipliner bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Ameliyatlarda, modern tıbbın gerektirdiği yeni nesil cerrahi aletler kullanılmaktadır. Ameliyat mikroskobu, intraoperatif radyografik görüntülerin alınabilmesi için mobil skopi cihazı, beyin tümörü ameliyatlarında kullanılan nöronavigasyon cihazı ve tümör cerrahisi ameliyatlarında kullanılan ultrasonik cerrahi aspiratör, beyin ve sinir cerrahisi ameliyathanesinde aktif olarak kullanılan yeni nesil cerrahi cihazlarımızdandır. Hastalarımız; ameliyat sonrası, gerekli görüldüğü takdirde, teknolojik altyapısı çok iyi olan yoğun bakım ünitemizde takip edilmektedir. Yoğun bakım ünitesinde, her an, uzman anestezi ve reanimasyon doktoru ve deneyimli hemşireler ve yardımcı sağlık personelleri bulunmaktadır. Radyoloji ve laboratuvar bölümlerimiz, acil hizmeti vermekte olup; bu, hizmet bütünlüğü açısından önem arz etmektedir. 
Ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastalarımız, son derece konforlu odalarımızda, gerekli görülürse refakatçileri ile birlikte kalabilmektedirler. 

Koru Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde aşağıda adı geçen ameliyatlar yapılabilmektedir:
Spinal Cerrahi (Omurga Cerrahisi)
Bel fıtığı (lomber disk hernisi) ameliyatı (mikrocerrahi teknik ile)
Boyun fıtığı (servikal disk hernisi) ameliyatı (mikrocerrahi teknik ile)
Spinal dekompresyon ve stabilizasyon-enstrümantasyon ameliyatları (omurgada kireçlenme, omurga kayması ve kırıkları, tekrarlayan bel fıtıkları) (servikal, torakal ve lomber)
Spinal tümor (omurga, omurilik, sinir zarı ve metastatik tümörler) (servikal, torakal ve lombosakral)
Skolyoz (omurgada ‘’S’’ şeklinde eğrilik) düzeltme cerrahisi
Kifoplasti ve vertebroplasti (omurga kırıklarında)
Spinal travma cerrahisi
Kranial Cerrahi (Kafatası ve Beyin Cerrahisi)
Kafa travması ameliyatları
Subdural, epidural ve intraparankimal hematom (beyin kanaması) ameliyatları
Glial tümor (supratentorial ve infratentorial beyin tümörü) ameliyatları
Menenjiom (beyin zarı tümörü) ameliyatları
Kranio-vasküler (beyin damar hastalıkları) cerrahi
Hidrosefali ameliyatları
Periferik Sinir Cerrahisi (Mikroskop ile):
Karpal tünel sendromu (el bileğinde sinir sıkışması) ameliyatı
Ulnar sinir tuzak nöropati ameliyatı
Diğer periferik sinir tuzak nöropati (sinir sıkışması) ameliyatları
Sinir kesilerinin mikrocerrahi ile tamiri

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU