Laboratuvar

Laboratuvar

Laboratuvar

Bir hastanın mevcut hastalığının tanısını yapmak, hastalığı önlemek, tedavisini yapabilmek adına hastadan alınan materyallerin hematolojik, mikrobiyolojik, patolojik, biyolojik ya da diğer analizleri laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Teknolojik gelişmeleri analizlere entegre etmekte olan hastanemiz laboratuvarlarında son derece teknolojik aletler ile analiz işlemlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda uluslar arası standartlara uygun olarak çok kısa süre içerisinde, en doğru şekilde analiz edilen sonuçlar çıkmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle kullanılan cihazların son teknolojiye sahip olması sebebi ile mevcut bekleme süresini kuşkusuz en aza indirmekte ve son derece güvenilir ve doğru analiz sonuçlarını ortaya koymaktadır. Hastanın tanısının konulmasındaki süreci hızlandırarak gerçekleştirilecek olan tedavi sürecinin daha erken başlamasına olanak sağlamaktadır. Sürekli olarak hizmet halinde olan laboratuvar ortamında tümör belirtileri, alerji testleri, hormon değerleri ölçümü, iç organları ilgilendiren pek çok hastalığın tanısını, kan ile ilgili testlerin tespitini sağlamak adına yapılan testler alanında uzman olan teknik ekip tarafından yapılmaktadır. Kullanılan üst düzey teknoloji ile yapılmakta olan analizler, testler sonucunda çıkan sonuçların hata payı yok denecek kadar azdır.

Laboratuvar ortamında çalışmakta olan uzman teknikerler ve personellerin radyoaktif ve kimyasal maddelere maruz kalmaması adına profesyonel ekipmanlar tedarik edilmektedir. Umulmadık bir olay karşısında ne yapılması gerektiği konusunda da eğitim verilerek olası bir durumun önüne geçilmektedir. Bunlara ek olarak laboratuvar ortamında kullanılmakta olan ekipmanların ve cihazların bakım ve temizliği de büyük bir dikkatle yapılmaktadır. Bu sayede hiçbir zaman hataya izin verilmemekte ve çıkacak olan sorunların önceden hızlı bir şekilde önüne geçilmektedir. Bu durum labaratuvar ortamında alınıcak sonuçların her zaman kesin ve doğru olmasına imkan tanımaktadır. Bu sayede hataya hiçbir zaman yer verilmemiş olur.

Laboratuvar Hizmetleri

Poliklinik tarafından doktorların istediği testler laboratuvar ortamında yapılmaktadır. İstenilen test, hastalığın tanısı, önlenmesi, tedavinin gerçekleşmesi adına hastadan alınan örnekler ile yapılmaktadır. Laboratuvarlarda yapılan analizler hastalığın ne olduğunu belirtme, ölçme ya da diğer mikroorganizmaların var olup olmadığını açıklayan bir sistemdir. Polikliniklerde yatan hastaların hastalığının tanısını koymak, hastalığı önlemek ve tedavi sürecini başlatmak adına doktorlar tarafından analiz istemekte, laboratuvar ortamında son derece titizlikle ve alanında uzman olan teknik ekip ile yapılmaktadır. Laboratuvarlarda çıkan sonuçlar birçok bölümün doktorları tarafından birlikte konsültasyon hizmeti sağlanmaktadır. Hasta güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan testlerde doğru ve güvenilir sonuçların alınması gerekmektedir. Bu bağlamda büyük bir titizlikle yapılmakta olup hata olasılığı sıfırlanmaktadır. Laboratuvarlarda mikrobiyolojik, patolojik analiz ve test hizmetleri verilmekte olup laboratuvarlar kapsamı bakımında üçe ayrılmaktadır.

Laboratuvarların Sınıflandırılması

1.Basit Hizmet Laboratuvarı

Basit hizmet laboratuvarlarında hastanede ya da kurumda ayakta teşhis ve tedaviyi yapmakta olan kurumun laboratuvar uzmanına gerek duymaksızın, sadece kendi hastalarının testlerini yapabilen, sorumluluğu testi isteyen doktorun üstlendiği kayıt alınıp saklanan testlerdir.

2. Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı

Kapsamlı hizmet laboratuvarlarında her bir alanın kendine ait laboratuvarı, alanında uzman en az biri ve laboratuvardaki sorumlunun bulunduğu, uzmanlık alanı dahilinde yapılmakta olan laboratuvar testleri uygulanan tıbbi laboratuvardır.

3.Eğitim Hizmet Laboratuvarı

Eğitim hizmet laboratuvarlarında, en az iki alanında uzman kişinin bulunduğu, laboratuvar sorumlusunun olduğu, tıbbi laboratuvar alanında eğitim vermekte olan üniversitelerde ya da eğitim ve araştırma hastanelerinde araştırma yapmak amacıyla bulunan tıbbi laboratuvarlardır.

Tıbbi Laboratuvarların Çalışma Esasları

Tıbbi laboratuvarlar sürekli hizmet vermekte olup hastanın mevcut hastalığının tanısını ve tedavinin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Tıbbi laboratuvarlar bakanlık tarafından yayınlanmakta olan esaslar baz alınarak analizler ve testleri yapmaktadır. Tıbbi laboratuvarlarda bulunan bilgisayar kullanımı ile yapılan analizlerin raporlanması, kayıt alınması ya da sonuçlanan analizlerin ya da testlerin istenilen yere ulaştırılması sağlanmaktadır. Laboratuvar ortamında yapılmakta olan çalışmalar ulusal ya da uluslararası standartlar çevresinde geçerliliği kabul görmekte olan yöntemler kullanarak yapılması esastır. Geçerliliği bulunamayan testlerin ise komisyon tarafından kabul edilen bilimsel yöntemler ile araştırması ve analizi yapılmaktadır. Laboratuvar ortamında yapılan testlerin sonuçlarının doğru olarak, güvenilir ve istenilen zamana yetiştirilmesi için gerekli işlemler yapılmaktadır. Laboratuvarlarda çıkan sonuçların Bakanlık istediği takdirde bilgiler bakanlığa ulaştırılmaktadır. Yapılan testlerin hiçbir zarar görmeksizin senelerce uygun şartlar altında muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.

 Laboratuvarlarımız Hangi Hizmetleri Vermektedir?

Günün her saati faaliyet göstermekte olan laboratuvarlarınız haftanın her günü hizmet vermektedir. Laboratuvarlarımızda hastanın iç organlarındaki (kalp, böbrek, karaciğer) rahatsızlıkların tanısını belirlemeye yardım eden testler, tümör belirteçleri, alerji testleri, hormon düzeyindeki farklılıkların ölçümü, pek çok enfeksiyonu, hamilelik öncesi testleri, kan ile ilgili çeşitli rahatsızlıkları, kişinin romatizmal rahatsızlıklarını ve bunun gibi pek çok tanısını ve tespitini bulmak adına son derece titizlik ile testler yapılmaktadır.

Bakteri, mantar, parazitler gibi mikrobiyolojik hastalıkları izole edebilmek adına mikrobiyolojik laboratuvar ortamında insan vücudunun çeşitli bölgelerinden (idrar, dışkı, kan örnekleri gibi) numuneler alınarak tespit ve tanısı yapılmak üzere analizi yapılmaktadır. Bakteri ve maya ayırımı olan identifikasyon analizleri uzmanlık ve uzun süre uğraş gerektirmektedir. Hastalığın tanısı yapılmasında ve benzerlerinden ayırt edilmesi ve hastalık sürecinin uzmanlar tarafından büyük bir dikkat ile incelenmesi hasta vücudunun çeşitli sıvı, doku örneklerine bakılarak inceleme yapılması gerekmektedir. Hasta tanısı koymak için elde edinilen veriler ile analizler sonuçlarının birbirine entegre olması gerekmektedir. Laboratuvar ortamında elde edilen negatif ya da pozitif sonuçlar hastalığın tanısı koymakta ve tedavi sürecini başlatmakta yön gösterici olmaktadır. Doktorların tedaviye nasıl devam edeceklerini hangi yolu ya da yöntemi izleyeceklerini seçmelerinde laboratuvar testlerinin sonuçlarının güvenilir ve doğru olması büyük bir öneme sahip olmaktadır.

 Laboratuvar Ortamında Uzman Kadro

Hastaların mevcut hastalığının belirlenmesinde, tanısının konulmasında, hastalığın önüne geçebilmek ve tedaviye bu doğrultuda başlamasına ya da devam etmesine büyük yardımı dokunan laboratuvar testlerinin, analizlerinin son derece titizlikle yapılması gerekmektedir. Gerek görüldüğü takdirde günün tamamını alınan örneklerin analizi ve incelenmesi ile geçirilmektedir. Bu bağlamda son derece önemli ve zorlu bir görev olan laboratuvar uzmanlığının, her türlü unsura dikkat edilerek yapılması gerekmektedir. Bu sebeple laboratuvar ortamında çalışacak olan uzmanların öğrencilik döneminde almış olduğu eğitim, bu meslekte geçirmiş olduğu kariyer ve tecrübesi şüphesiz son derece önem arz etmektedir. Eğitim almış olduğu kurumun ve vermiş olduğu eğitimin kalitesi ya da laboratuvar ortamında çalışacak olan kişinin kendini bu alanda geliştirmiş olması seçim yapılırken göz önünde bulundurulan en büyük unsurdur. Büyük bir titizlikle yapılması gereken laboratuvar analizlerinin ve testlerin incelenmesi en ufak bir dikkat dağınıklığı sonucu büyük hatalar doğuracağı için laboratuvar ortamında çalışacak kişinin yüksek konsantrasyon sahibi kişiler olması gerekmektedir.

 Tıbbi Laboratuvarların Kalitesi

Hastaların iyileşebilmesi adına yapılan tanı ve inceleme testlerinde çıkacak sonuçların güvenilir ve doğru olması adına ulusal ve uluslararası standartlar sağlamak üzere kalite yönetim sistemi kurulmaktadır. Laboratuvar ortamında yapılan testlerin doğruluğunun değerlendirilmesi için test programına girmekte buna bağlı olarak kayıt tutulmaktadır. Ayrıca laboratuvar sonuçları ulusal testlere girmekte ve belgelendirme yapılmaktadır. Tıbbi laboratuvarlar sonuçlanan testlerin güvenirliği sağlamak adına yöntemlerini ve sağladığı faaliyetleri kontrol etmek zorundadır. Laboratuvar ortamında son derece kaliteli ekipmanlar ve her biri alanında uzman olan teknik ekip ile son derece titizlikle görevini yerine getirmekte olan personeller ile çıkan sonuçların hatasız ve doğruluğu kesin olarak görülmektedir. Laboratuvarlarımız kalite kontrol güvencesi sağlamak adına CAP (Collage of Amerikan Pathologist) ve QC Net ( BIO RAD) kalite kontrol programlarına dahildir. Bu bağlamda ortaya koymuş olduğumuz sonuçların doğruluğu sayesinde doğru tanı ve doğru tedavi uygulaması yapılmaktadır. Laboratuvar ortamında çalışmakta olan ve alanında uzman ekibimizin ve personellerimizin uzun uğraş ve büyük dikkat gerektiren analizlerin üzerinde son derece titiz bir şekilde çalışmaktadır.

 Tıbbi Laboratuvarların Güvenliği

Laboratuvar ortamında çalışmakta olan personellerin ve teknik ekibin kimyasal ve radyoaktif maddelere maruz kalmamaları adına riski azalmakta ve önlemektedir. Beklenmedik bir yangın çıkma olasılığına karşı yangın söndürme tüplerinin hazır halde bulunması, laboratuvar ortamında çalışan personellere radyoaktif, kimyasal ve enfeksiyon riskinden korumak adına gerekli kıyafet ve ekipmanların tedarik edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde personeller ve teknik ekip beklenmeyen ve büyük hasara yol açabilecek sorunlar ile karşı karşıya kalabilir. Bunun yanı sıra personellere beklenmedik olaylar karşısında ne yapmaları gerektiği ya da nasıl davranıp riskin önüne geçebileceklerinin eğitimi verilmektedir. Herhangi bir şüphe söz konusunda laboratuvar ortamındaki personel ve teknik ekibin aşı ya da diğer tedavi yöntemleri uygulaması yapılmaktadır. Kullanılacak olan kimyasalların neden olabileceği zararlar hakkında bilgiler verilmektedir. Laboratuvar içerisine girişler belirli kontroller dahilinde yapılmakta olup gerekli önlemler alınmaktadır. Acil durum anlarında kolay bir şekilde laboratuvarın boşaltılması adına laboratuvar giriş çıkışları uygun şekilde sağlanmaktadır. Testler ve analizler sonrası ortaya çıkan tıbbi atıkların imhası yapılmaktadır.

Laboratuvar Teknikeri Görevleri Nedir?

Laboratuvar teknikerleri hastanelerde, sağlık kurumlarında doktorların hastaları için gerekli gördüğü test ve analizlerin laboratuvar ortamında yapılmasını sağlayan buna ek olarak görevini en kısa sürede ve büyük bir titizlikle yapması gereken teknik elemandır. Laboratuvar teknikeri testlerin yapılmasında kullanılacak olan test cihazlarının korunmasını ve kullanım öncesi kontrollerini sağlamakla yükümlüdür. Hastaların vücutlarından alınan sıvı ya da katı numunelerin hazırlanmasını sağlamaktadır. Laboratuvar teknikeri test öncesi gerekli fiziksel koşulları sağlamak zorundadır. Doktorların hastaları için gerek gördüğü test ve analizleri gerekli süre içerisinde büyük bir dikkat ve titizlikle gerçekleştirmesi gerekmektedir. Gerçekleştirmiş olduğu testlerin, analizlerin sonuçların raporlaması ve sonrasında bu sonuçları kayıt altına alınması gerekmektedir. Laboratuvar ortamında bulunan araç gereç ve ekipmanların gerekli temizliğinden sorumludur.

Laboratuvar Neden Gereklidir?

Teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesi ile hayatımızın pek çok alanını daha kolay bir hale gelmiş olmaktadır. Buna ek olarak zamandan tasarruf etmemizi de sağlamaktadır. Hastanelerde ya da sağlık kurumlarında doktorların hastalıkların tanısını koymak, ilerlemesini önlemek amacıyla laboratuvar araştırmasına gönderdiği, hastalardan alınan sıvı ya da katı numunelerin analizi için de son model cihazlar kullanarak, sonuçlar en kısa sürede ve hata payı olmaksızın çıkmaktadır. Doktorların hastalıkların tanısını yapmak, hastalığın önüne geçmek, tedavi yöntemi belirlemek adına laboratuvar sonuçları son derece önem arz etmektedir. Doktorların tedaviye nasıl devam edeceklerini hangi yöntemi uygulayacaklarına yön vermekte olan laboratuvar testleri son derece titizlikle ve alanında uzman teknikerler tarafından yapılmaktadır.

Son teknoloji cihazlar ve  profesyonel ekipmanlar ile analizlerin kayıt altına alınması, raporlanması, doğru ve güvenilir sonuçların poliklinik doktorlarına ulaşmasını sağlamaktadır. Laboratuvar ortamında yapılan testlerin kesinliği konusunda ulusal ve uluslararası standartlar sağlamak adına kalite yönetim sistemi kurulmaktadır. Alanında uzman olan ve son derece kaliteli ve tecrübeli teknik ekip ile personellerin sayesinde analizler en kısa zamanda büyük bir dikkatle tamamlanmaktadır. Teknikerler laboratuvar ortamında karşılaşabilecek her türlü beklenmeyen durum karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim almaktadır. Analiz işlemleri sonucunda hastadan alınan sıvı ya da katı numunelerin pozitif ya da negatif çıkması durumunda doktorlar tarafından ona göre tedavi yöntemi seçilmektedir.

 
Koru Hastaneleri Klinik Laboratuvarları
"Sağlık hizmetinde; güveni, saygınlığı ve hasta memnuniyetini sağlama" politikası ile hizmet sunmak için laboratuvarlarımızda en son teknolojik cihazları ve güncel metotları kullanmaktayız.
Koru Hastaneleri Klinik Laboratuvarları, Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji ve Hematoloji dallarında kendilerini sürekli yenileyen ve yeni gelişmeleri takip eden tecrübeli uzman doktorları ve personeli ile hizmet vermektedir. Bilgi, beceri ve tecrübelerimizi sizlere uluslararası standartlara eşdeğer şekilde, en kısa zamanda ve en doğru biçimde ulaştırmaktayız.
Klinik Laboratuvarımız; hastanemizin poliklinik, yatan hasta, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinden hizmet alan hastalarımıza laboratuvarlarımız hizmet vermektedir.
Laboratuvarlarımız haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir. Laboratuvarlarımızda kalp, karaciğer, kemik ve böbreği ilgilendiren birçok önemli hastalığın tanısına yardımcı testler, tümör belirteçleri, alerji testleri, hormon düzeyi ölçümleri, gebelik öncesi tarama testleri, ve çeşitli enfeksiyonların, romatizmal hastalıkların, kanama bozukluklarının tanısına ve uyuşturucu madde kullanımının tespitine yönelik testler yapılmaktadır.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda idrar, dışkı ve kan numuneleri yansıra vajinal ve boğaz sürüntü gibi insan vücudunun çeşitli örnekleri analiz edilir. Amaç; bakteri, mantar, küf, ve parazitler gibi hastalık etkenleri izole etmektir.
Bakteri ve maya ayırımı (İdantifikasyon) çalışmalarında geleneksel yöntemlerin yanında yeni nesil besiyerleri ve Otomatize Mikrobiyoloji Sisteminden yararlanılmaktadır. Otomatize Mikrobiyoloji Sistemi ile klinik önemi olan mikroorganizmalar tür düzeyinde ayırt edilebilmektedir. Antibiyotik duyarlılık çalışmaları otomatik sistemlerle çalışılır ve CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) kriterlerine göre raporlanır.
Hastanelerimizde, hasta başı testlerden, kan gazları ve glukoz testi online olarak hasta sonuçları ve internal kontrolleri doğrudan laboratuvar tarafından izlenmektedir.
Laboratuvarlarımız günlük internal kalite kontrol yanı sıra uluslararası kalite kontrol güvencesi altındadır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan CAP (College of American Pathologists) ve QC Net (BIO RAD) kalite kontrol programlarına dahildir.
Laboratuarlarımızda kullanılan cihaz ve donanımlarımız:
 • Biyokimya Otoanalizör Cihazları : Cobas Integra 400 plus (Roche Diagnostics)
 • Hormon / Seroloji Cihazları  : Cobas e 411 (Roche Diagnostics)
 • Hormon / Seroloji Cihazları : Vidas-3 (Bio Merieux)
 • Kan sayım Cihazları (22 parametre)  : Sysmax 1800i (Roche Diagnostics)
 • Sedimentasyon Cihazı : Monitor 100. Vital
 • Kan Grubu Tayini : Dia med
 • Koagülometreler : Start 4 (Diagnostico Stago)
 • İdrar Analizörleri : Uroscan
 • Otomatize İdentifikasyon Sistemi : Phoenix (Becton Dickinson)
 • Otoklav : Nüve (İndem)
 • Laminar Flow : Klass II A2 (Metis )
 • İnkübatörler (CO2) : Nüve (İndem)
 • İnkübatörler : Nüve (İndem)
 • Su Banyosu :Nüve (İndem)
 • Kan Kültürü Cihazı :Bactec 9050(Becton Dickinson)
 • Hastabaşı Glukoz testi :Accu Chek InformII

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU