Kulak Burun Boğaz (KBB)

Kulak Burun Boğaz (KBB)

Kulak Burun Boğaz (KBB)

Kulak Burun Boğaz (KBB) servisimize gelen hastalarımızın şikayetlerini ve rahatsızlıklarını titizlikle dinleyip anladıktan sonra, alerji testleri, bilgisayarlı tomografi tarama ve endoskopi de olmak üzere son teknolojinin kullanıldığı hijyenik ve güvenilir birçok klinik ve radyografik tetkikler yaparak değerlendirilmektedir. Hastalarımızın dünyada en güncel kullanılan tedavi yöntemleri ve cihazlardan etkin ve güvenli şekilde faydalanması amacıyla Kulak Burun Boğaz (KBB) alanındaki tüm gelişmelerin takibini yaparak gerekli yenilikler gerçekleştirilmektedir. Tetkikler sonucu hasta bulguları multidisipliner yaklaşımla gözden geçirilmekte ve hastamıza en uygun olacak tıbbi ya da cerrahi müdahale ile tedavi seçenekleri sunulmaktadır.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Multidisipliner Yaklaşımın Önemi

Multidisipliner yaklaşımda Kulak Burun Boğaz (kbb), onkoloji ve uyku konseyi düzenlenir ve hastaların rahatsızlık ve şikayetleri bu toplantılarda uzman doktorlarla tarafından tartışılır, değerlendirilir ve kritik edilir. Toplantılara Kulak Burun Boğaz (kbb) baş ve boyun cerrahisi uzmanı, medikal onkolog, radyoterapist, radyoloji uzmanı ve patoloji uzmanı doktorların asgari bulunması gerekir. Özellikle baş ve boyun kanserleri, daha spesifik belirtmek gerekirse larinks kanserlerinde multidisipliner yaklaşım doğru ve başarılı tedavi uygulanması sürecinde rehber niteliğinde faydalı olmaktadır.

Hastanemizde Kulak Burun Boğaz (KBB) Multidisipliner Yaklaşım Tedavi Uygulamaları

Hastanemize kulak burun boğaz (KBB) servisine gelen hastalarımız muayene, görüntüleme (Bilgisayarlı tomografi, MR ve ultrason) ve biyopsi işlemleri kulak burun boğaz (KBB) uzmanı doktorumuz tarafından tamamlanır, sonrasında bütün bu bulgular konseye sunulmak üzere tamamlanır. Hasta konseyde olmadan bulgular Kulak Burun Boğaz (kbb) baş ve boyun cerrahisi uzmanı, medikal onkolog, radyoterapist, radyoloji uzmanı ve patoloji uzmanı doktorların katılımıyla tartışılır. İlk olarak kanser hücrelerinin yaygınlığı (radyoloji uzmanı), biyopsi incelemelerinin sonuçları (patoloji uzmanı) incelenip değerlendirilir. Bu aşamada tanı ve hastalığın aşaması tespit edilir, kesinlik kazandırılır. Sonraki aşamada medikal ve radyoterapi onkologların katkısıyla hastamız için en uygun tedavi yöntemi veya alternatif yöntemler belirlenir.

Tedavinin şekli kararlaştırıldıktan sonra hasta ve yakınlarına konuyla ilgili bilgi verilir ve görüşmeler sağlanır. Kulak Burun Boğaz (KBB) servisindeki doktorlarımız; olası riskleri, tedavinin süreci, varsa yan etkileri, alternatif tedavi yöntemlerini hastamız ve yakınları ile paylaşır. Hasta ve yakınının en doğal hakkı bu bilgiyi açıklayıcı şekilde almak ve hastanın güven içinde hastanemizde tedavi olacağını kavramasıdır. Bazı durumlarda tedavi yöntemleri arasında fark olmayabildiği gibi eşit ya da yakın tedavi şansı ihtimal dahilinde gerçekleşebilir. Bu gibi hallerde hasta ve yakını seçim yapmak konusunda özgürdür.

Doktorlarımızın görevi bütün tedavi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını detaylıca anlatarak, hastanın da bu konuyu gerçekten anladığına emin olarak hastaya yol göstermektir. Bazen hastalık dönemlerinde hastalar ve yakınları kırılgan yapıda ve karmaşık zihniyette olabilmektedir. Bu noktada doktorlarımız hastalarımızın ve yakınlarının durumlarını anlayıp daha hassas ve anlaşılır düzeyde davranış sergilemektedir. Hastanemizin Kulak Burun Boğaz (KBB) servisi yıllardır deneyimli doktor kadrosuyla hasta ve yakınları ile empatiyi göz ardı etmeden bilimsel ve gerçekçi bir iletişim kurmakta ve tedavi sürecinde tam anlamıyla destek sağlamaktadır.

Hastanemizde Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisimizin Tedavi Ettiği Hastalıklar

 • İşitme ve konuşmada yaşanan bozukluklar.
 • Sinüzit
 • Sinüs kanseri
 • Otit (orta kulak enfeksiyonları
 • Ağız kanseri
 • Nazofarenks (geniz) kanseri
 • Larenjit
 • Kulak kiri (buşon)
 • Gırtlak kanseri
 • Geniz eti büyümesi
 • Ses hastalıkları
 • Obstrüktif uyku apnesi
 • Alerjik Rinit
 • Bademcik İltihabı
 • Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu
 • Dudak Kanseri ve Ağız boşluğu kanserleri
 • Farenks (Yutak) Kanseri
 • Odyoloji
 • Çocuk kulak, burun, boğaz
 • Meniere Hastalığı
 • Vestibüler nörit (Denge siniri iltihabı)
 • Tükürük bezi kanseri
 • Oto skleroz
 • Tükürük bezinden kaynaklı hastalıklar
 • Alerji Testi
 • Gırtlak reflüsü
 • Burun ve sinüs hastalıkları
 • Boğaz hastalıkları
 • Denge bozuklukları
 • Uyku bozuklukları, horlama problemi ve uyku apnesi
 • Baş ve boyun kanserleri
 • Baş ve boyun bölgesine yerleşmiş tümöral yapıların tanı ve tedavisi hastanemizde gerçekleştiriliyor.

 Kulak Burun Boğaz Servisinde Çocukluk Dönemi KBB Hastalıkları Tedavisi

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde çocukluk döneminde yaşanan kulak burun boğaz ile ilgili sağlık sorunlarının tetkik, teşhis ve tedavilerinde alanında uzman ve deneyimli doktorlarımız ve son teknoloji cihazlarımızla titiz ve güvenilir yöntemler uygulanmaktadır.

Nefes almada güçlük çeken, horlama problemi olan, sık sık enfeksiyona maruz kalan, işitme kaybı ve işitme bozukluğu yaşayan, alerji gibi çocukluk çağı Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları geçiren hastaların tanı ve tedavilerinde hastalarımıza hizmet sunmaktayız.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisinde Uyku Apnesi ve Tedavisi

Yaşam kalitesini düşüren, nefes almada problem yaşayan, sağlıklı ve rahat uyku uyuyamayan hastalarımızın yaşadığı uyku apnesi denilen sağlık sorunu için hastanemizde başarılı hizmet sunmaktayız.

Horlama ve uykuda nefesin kesilmesi (uyku apnesi) hastalıklarının tedavisinde öncelikle hastalarımıza uyku laboratuvarında uyku testleri yapılmaktadır. Burada ulaşılan bilgiler ve muayene sonucunda en son teknoloji olan Radyo frekans cerrahisi ile başarılı bir tedavi uygulanarak hasta sağlığına kavuşmaktadır.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisinde Burun ve Sinüs Hastalıkları Tedavisi

Hastanemize Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları arasında en çok başvurulan rahatsızlıklardan biri burun ve sinüs hastalıkları tedavisidir.

 • Burun ve sinüs hastalıkları
 • Burun kemiği eğriliği
 • Sinüzit
 • Alerjik nezle
 • Burun kanaması
 • Nazal Polip
 • Burun Tıkanıklığı
 • Burun ve Sinüs Tümörleri

Şeklinde sıralanabilir. Hastanemizde tüm bu rahatsızlıkları uzman hekimlerimiz ve hemşirelerimizle, teknolojik cihazlar ve hijyenik ortamımızla tedavi etmekteyiz.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisimizde Burun Estetiği Hizmeti

Burun estetiği görsel açıdan ya da sağlık açısından sık başvurulan bir operasyondur. Genel olarak burun şeklinin beğenilmemesi ya da sonradan gelişen nedenlerden dolayı oluşan şekil bozukluğu, burnun kemerli olması, burun ucunun düşük olması, uzun olması, geniş burun deliklerinin varlığı ya da asimetri gibi şikayetler nedeniyle burun estetiği operasyonu uygulanmaktadır.

Hastanemizin Kulak Burun Boğaz (KBB) servisimizde burun estetiği konusunda açık teknik veya kapalı teknik cerrahi işlemi uygulanmaktadır. Açık rinoplasti denilen yöntem burun deliklerinin arasındaki kısmın alt bölümünde küçük bir kesi açılarak cerraha daha geniş görüş açısı sağlanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Deformitesi ileri düzeyde olan veya Sekonder cerrahi adı verilen geçirilmiş estetik operasyonu geçmişi olan hastalarda açık rinoplasti tekniği uygun görülmektedir. Bu teknikte cerrah daha rahat çalışmakta bununla birlikte burun ucunda ödem ve morluklar kapalı rinoplasti yöntemine göre daha uzun sürede iyileşmektedir.

Kapalı rinoplasti yönteminde ise kesiler burun deliklerinin içinden yapılmaktadır. Cerrahi görüş daha az olmakla birlikte dikiş ya da kesik izi dışardan asla görünmemektedir. İyileşme süresi daha kısadır.

Burun estetiği operasyonlarında Kulak Burun Boğaz (KBB) servisimizde hasta ve cerrah açısından daha rahat ve konforlu olması nedeniyle, hastalarımıza genel anestezi uygulanmaktadır.

Hangi tekniğin uygulanması gerektiği, avantajları ve dezavantajları doktorlarımız hasta ile görüşüp hasta için en sağlıklı ve uygun olan yöntemi belirleyip karar vermektedirler.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisimizde Vertigo Tedavisi

Hastanemizde Kulak Burun Boğaz (KBB) servisimizde şiddetli baş dönmesi ve görüş açısındaki her şeyin döndüğünün hissedilmesiyle birlikte mide bulantısı ve denge kaybı ile kendisini belli eden vertigo hastalığının tedavisi yapılmaktadır. Hastanemize gelen hastaya vertigo teşhisi konulmadan önce duyduğu his tarif ettirilir, nedenini bulmaya yönelik iç kulak ve merkezi sinir sistemi ile ilgili testler yapılır. Beyine yetersiz kan akışı sağlandığından şüpheleniliyorsa doppler ultrason, manyetik rezonans anjiyografi, kateter anjiyografi veya bilgisayarlı tomografi anjiyografi yöntemleri uygulanarak teşhis konulabilir. Teşhis sonrası hastamız için en uygun tedavi yöntemi uygulanır.

Vertigo çift görme,  kol ve bacaklarda güçsüzlük, konuşma güçlüğü, denge kaybı, baş ağrısı ve bilinç kaybı yaşanması halinde doktora başvurulacak bir hastalıktır.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisimizde İşitme ve Konuşma (Odyoloji) Tedavileri

Hastanemizde işitme ve konuşmadan kaynaklı sorunların tanı ve tedavisi konusunda hizmet sunulmaktadır. İşitme kayıpları bebekler ve çocuklar için öğrenme ve konuşma sürecinde ciddi sorunlar oluşturmaktadır ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. İşitme kaybının ilerlemesi ise bireyin gelecek hayatında yaşıtlarından daha geride gelişim göstermesi ve mutsuz olmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla erken yaşta işitme kaybının çocuk ve bebeklerde tedavi edilmesi gelişim açısından çok kıymetlidir.

Yaşlılık zamanında yaşanan işitme kayıplarında ise tek başına kendi ihtiyaçlarını karşılayamama, desteksiz dışarı çıkamama, sosyal uyumsuzluk, unutkanlık, algı eksikliği ve demans gibi sorunlar oluşturur. Hastanemizde Kulak Burun Boğaz (KBB) servisimizde işitme kaybı rahatsızlıkları ile ilgili son derece gelişmiş teknolojik sistemlerle tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Günümüzde kullanılan işitme cihazları hem estetik hem de daha iyi duyulan sistem üzerine kurulmuştur. Bu anlamda hastanemizde koklear implant uygulamaları kullanılmaktadır. Bu nedenle hastalarımız son derece memnundur.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisimizde Koklear İmplant Tedavisi

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde Koklear İmplant tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi ileri hatta çok ileri derecede işitme kaybı bulunan hastalar için geliştirilmiş son derece hassas elektronik medikal cihazla gerçekleştirilir. Bu anlamda cihaz tüm sesleri doğrudan işitmeye yarayan sinirlere göndererek elektronik simülasyonun çevirmesiyle çalışmaktadır. Hastanın kulağında çok ciddi bir hasar olsa bile koklear implant kulağın hasarlı bölgelerini geçerek sağlıklı duyulmasını sağlar.

Koklear implant, ses işlemcisi denilen dış kısım ve koklear implant olarak ifade edilen iç kısımdan oluşur. Dış kısım, kulağın içindeki ses işlemcisinin arka tarafında bulunur ve işlemcinin antene bağlanmasından sorumludur. Anten ise iç kısmın doğrudan üzerindeki deriye manyetik olarak takılmasıyla bağlanır. Cihazın iç kısmı, cerrahi operasyon yapılarak temporal kemiğin üstündeki deriye yerleştirilen bir alıcıdan oluşmaktadır. Alıcı, kokleara yerleştirilmiş bir elektrot dizisinden ibarettir.

Kimler Koklear İmplant Tedavisinden Yararlanır?

1 yaşından büyük bebekler, çocuklar, yetişkinler ve yaşlı hastalar uzman doktorlar ve odyologlar tarafından uygun görüldüğüne karar verildiyse bu tedaviden yararlanabilir.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisimizde Radyo-Frekans Uygulamaları

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde radyo-frekans tedavisi uygulanmaktadır. Radyo-frekans 70 yılı aşkın süredir kullanılan ısı tedavisi şeklidir. Günümüzde de gittikçe artan uygulama alanı bulmakta olan radyo-frekans yönteminde dokunun içine elektrotlar vasıtasıyla belli frekanslarda radyo dalgalarının verilmesiyle bu dalgalar sayesinde doku üzerinde kontrollü ve yerel bir ısı oluşur. Uygulanan yerin mukozasına zarar vermeden dokuyu büzer ve sertleştirir. Bu sayede uygulanan dokunun hacminde azalma görülür.

Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında radyo-frekans uygulamaları genelde konka denilen burun etlerinin şişmesi ve nefes almayı engellemesi durumlarında faydalı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca horlama, uyku apnesi, küçük dil, yumuşak damakta sarkma, kalınlaşma ve dil kökünde şişlik gibi sorunlarda uygulama alanı bulmaktadır. Radyo-frekans enerjisi dokuda oluşan mukoza altındaki salgı hücrelerinin azalmasına da katkı sağlar. Bu nedenle alerjik nezle rahatsızlığı yaşayan hastalarda aşırı derecede olan akıntının kurutulmasını sağlar.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisimizde Meniere Hastalığı ve Tedavisi

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde Meniere hastalığı tanı ve tedavisi alanında hizmet verilmektedir. Meniere hastalığı iç kulağın aşırı basınca maruz kalması ile oluşabilen iç kulakta bu nedenle denge bozukluğuna sebebiyet veren bir hastalıktır. Belirtileri, kulak çınlaması, ani vertigo atakları ve işitmede azalma şeklindedir. Hastanemizde hastaya gerekli tetkikler yapıldıktan sonra en uygun tedavi yöntemi sunulmaktadır.

Bölümümüzde kulak, burun, boğaz ve baş -boyun hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.
Altyapı ve Donanım
Odyoloji Bölümü'nde  oto-akustik emisyon, odyolojik testler , orta kulak basınç ve refleks testleri yapabilen cihazlar bulunmaktadır.
Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar  
 • Burun içi eğriliği, bademcik, geniz eti, endoskopik sinüzit ameliyatı uygulamaları başarıyla yapılmaktadır.
 • İleri endoskopik ameliyatlar, kulak zarı tamiri,ventilasyon tüpü tatbiki, işitme kayıpları, kemikçik zincir bozukluğu-kireçlenmesi ve kulak iltihaplarına yönelik ameliyatlar, ses hastalıklarına yönelik cerrahi müdahaleler ve fonksiyonel ve estetik burun ameliyatları,
 • Larengeal neopazmların cerrahi tedavisi, boyun diseksiyonları, parotis ve diğer tükürük bezi cerrahisi,
 • Lazer asiste cerrahi uygulamalar, radyo-frekans uygulamaları, Meniere hastalığının tıbbi ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.
 • Bölümümüz koklear implant uygulamaları için uygun alt yapıya sahiptir.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU