Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji

 

Günümüzde insanlar gündelik modern ve şehir yaşantısı içinde çeşitli ortopedik hastalık ve rahatsızlıklar ile karşılaşmaktadır. Ortopedi ve travmatoloji rahatsızlıkların tedavisi, profesyonel bir ekip eşliğinde koordineli ve güncel tedaviler kullanılarak yapılmalıdır. Bu gibi hastalıklar kişilerin hareketli ve aktif yaşantıları sırasında meydana gelen düşme, iş kazası, trafik kazası, travma ve spor yaralanmaları gibi sorunlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu gibi çeşitli nedenler sonucu ortaya hasarlar, yaşanan travmanın şiddetine göre küçük bir doku ezilmesine ya da büyük kemiklerde parçalı kırıkların oluşmasına kadar birçok soruna neden olabilmektedir.

Herhangi bir travma geçirmiş olan hastaların tedavi olabilmeleri için ciddi donanımlara sahip bir hastane, doğru bir organizasyon ile hareket eden ekip çalışması gerekmektedir. Senelerdir sağlık konusunda danışanlarının her ihtiyacını en eksiksiz şekilde karşılamakta olan hastanemizin ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanları ya da acil servis ekibi her zaman bu tarzdaki acil travmalara donanımlı bir ekip ile hazır bulunmaktadır. Çünkü travma hastalarının doğru bir şekilde karşılanması, ilk müdahalenin ilgili doktorlar ve donanımlı ekibi tarafından dikkatli bir şekilde yapılması, neredeyse hayati bir önem taşımaktadır. Kırık tedavisinde uygulanan yaklaşımlar ve ameliyat yöntemleri sürekli olarak yenilik ve değişiklik göstermektedir. Hastanemizin ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanları, hastalarına daha modern, daha iyi ve daha yenilikçi tedavi yöntemleri sunabilmek adına, bu alanda yapılan yenilik ve gelişmeleri düzenli olarak takip etmektedir. Ayrıca tecrübeli ve donanımlı ekibimiz, güncel ve gelişmekte olan teknikleri takip ederek, yeni tedavi yöntemleri ve tedaviler sırasında kullanılacak donanımlı gereçleri geliştirmeye çalışmaktadır. Hastanemizde hizmet veren ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanlarının en temel amacı, bizlere başvuran her hastanın en sorunsuz ve en kısa sürede hastanemizden ayrılmasını, gündelik yaşantısına ya da ailesine mutlu ve sağlıklı bir şekilde dönmesini sağlamaktır.

Hastanemizde hizmet veren ortopedi ve travmatoloji bölümünde şu hastalıkların tedavileri yapılmaktadır :

Spor Yaralanmaları ve Artroskopi ( diz-omuz, ayak bileği )

- Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi: Spor yaralanmaları, bağ yırtılmaları, ayak ve ayak bileğinde meydana gelen dejeneratif hastalıkları, ayak deformiteleri (topuk dikeni, halluks valgus, epin kalkanei, halluks rigitius), kırıklar, kıkırdak yaralanmalarında uygulanan ameliyatlı ya da ameliyatsız, çözüm ve tedaviler ile ilgilenmektedir.

Artroz-( Kireçlenmeler )

Hastanemizin ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanları, ileri yaş grubundaki hastaların genellikle diz ve kalçalarında gelişen kireçlenmelerin teşhisi sonrası diz protezi ameliyatları, diz içi enjeksiyonları ve bu hastalıkların yenileme ameliyatları. Kalça eklemlerindeki bozulmalar sonucunda meydana gelen kalça-diz protezleri,  protez gevşemelerinde yenileme ameliyatları, protez enfeksiyonu ameliyatları ve koksartroz tedavileri ile ilgilenmektedir.

Travma Sonrası Kırıklar

Uzmanlarımız trafik kazası, düşme, spor yaralanmaları sonrası tüm yaş gruplarında meydana gelen ekstremite kırıkların tedavisi, travma tecrübesi ve tedavisi, erken hareket rehabilitasyonu ve tedavisi, kol ve bacak kemiklerinde travma ya da doğuştan kaynaklı problemlerin ameliyatları, kırık kaynamaması, kemik deformiteleri, external fiksatör uygulamaları ve kemik enfeksiyonları ile ilgilenmektedir.

Ortopedik Onkoloji

Ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanlarımız ortopedik onkoloji hastalarının tüm kas, yumuşak doku ve kemik dokuları başta olmak üzere; ekstremitelerin yani iyi huylu tümörlerin cerrahi tedavileri, medikal tedavileri ve onkoloji kliniği aracılığı ile takibiyle ilgilenmektedir.

Omuz ve Dirsek Cerrahisi

Rotator kılıf kırıkları ve yırtıkları, tekrarlayan çıkıklar, dirsek ve omuz artrozları, kırıklar, omuzda sıkışma sendromu, travmaya ya da aşırı kullanıma bağlı olarak gelişen hastalıkların açık cerrahi ve artroskopik tedavileri bölümümüzde gerçekleştirilmektedir.

El ve Üst Ekstremite Cerrahisi

Ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanlarımız  akut yumuşak doku travmaları, cilt ve kas dokusu kayıpları, tendon kesikleri, karpal tünel sendromu, tetik parmak, el kırıkları, ön kol kırıkları, el bileği kırıkları, kol kırıkları ve dirsek kırıklarının tanı ve tedavi süreci ile ilgilenmektedir.

Yaşlı Hasta Kırıkları

İleri yaş ve yaşlı hasta gruplarının özellikle travma ve düşme sonrasında meydana gelen kırıkları etkili bir tedavi süreci gerektirmektedir. Ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanlarımız bu gruba dahil olan hastaların, endoprotez tedavisi ve rehabilitasyon tedavisi başta olmak üzere çeşitli yöntemler ile en kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerini sağlamaktadır.

Çocuk Ortopedisi ve Travmatolojisi

Ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanlarımız çocuk hastalarda meydana gelen çarpık ayak, kalça çıkığı, düz tabanlık, gelişimsel bozukluklar, tümörler, yumuşak doku yaralanmaları, doğumsal deformiteler ve kırıklar ile ilgilenmektedir.

Topuk Dikeni

Topuk kemiğinde kalsiyum birikintileri sonucunda meydana gelen sivri uçlu kemik büyümeleri, topuk dikeni olarak adlandırılmaktadır. Hastanemizde hizmet veren ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanlarımız çektirdikleri röntgen filmi sayesinde, bir bir buçuk santime kadar olan topuk dikenlerini rahatlıkla görebilmekte ve röntgen sonuçlarında görünür kanıt olmayan durumlarda ise hastalığı topuk dikeni sendromu olarak adlandırmaktadır. Topuğun ön kısmında, ayak kemerinin alt kısmında ya da topuğun arkasında görülebilen topuk dikenleri, herhangi bir sağlık sorununun sebebi olarak gelişebileceği gibi herhangi bir neden olmaksızın da görülebilmektedir. Topuk dikenleri, ayakların ön kısmında yer aldığında, uygulanan basınç nedeni ile şiddetli topuk ağrısına neden olmaktadır.

Ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanlarımız, topuk dikeni tedavisi sırasında hastaların ayaklarına binen basıncı azaltmak, doku iyileşmesini sağlamak, yumuşak dokuların esnekliğini arttırmak, ağrı ve iltihabı kontrol altına almayı amaçlamaktadır. Uzmanlarımız topuk dikeni tedavisi için birçok uygulamadan faydalanmaktadır. İstirahat, buz tatbiki, ortez kullanımı, gece ateli, gece alçısı, germe egzersizleri, fizik tedavi, ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi, PRP, akupunktur, steroid enjeksiyonları, proloterapi ve nadir durumlarda ise ameliyat uygulamaları topuk dikeni tedavilerinde önerilmekte ve kullanılmaktadır.

Ön Çapraz Bağlarında Kopma

Dizler zıplamak, yürümek, çömelmek, eğilmek, basmak, koşmak ve tekme atmak gibi birey hareketlerinde en önemli rolü oynaması nedeniyle, en sık travmaya maruz kalan ve bu sebeple en sık ağrı şikayetlerine neden olan eklemlerdir. Dizin ön iç kısmında çapraz şekilde bulunan ve dizin stabilizasyonu için önemli bir role sahip olan bağ ise ön çapraz bağ adını almaktadır. Ön çapraz bağ ve çapraz bağ yaralanmaları, genel olarak spor yaralanmaları olarak da bilinmektedir. Ortopedi ve travmatoloji bölümü hastalıkları arasında sıklıkla karşılaşılan ön çapraz bağ yırtılmaları, dize darbe alınması, ani duruşlar, sıçramalar sonucu dengesiz bir düşüş, ani yavaşlama, ani yön değiştirme, uygun zeminde uygun spor müsabakalarının yapılmaması, futbol ya da kayak gibi sporlarda uygun ekipmanların kullanılmaması gibi birçok neden sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ön çapraz bağlarının hasar görmesi halinde, dokular tamamen ya da kısmen yırtılabilmektedir. Ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanlarımız özellikle sporcularda görülen ön çapraz bağ yaralanmalarına, kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlamaktadır. Uzmanlarımız bunun nedenin bağlardaki gevşekliğin artması, pelvis ve bacak hizasındaki farklılıklar, kas kuvveti, fiziksel kondisyon, anatomik farklılıklar ve östrojenin yarattığı etkiler olduğunu düşünmektedir.

Hareketlilik sırasında dizin iç kısmından ses gelmesi ve uyuşma, diz kısmındaki hızlı şişmeler, yürürken rahatsız hissetme, hareket kaybı ve şiddetli ağrı şikayetlerine sebep olan ön çapraz bağı yaralanmaları, Ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanları tarafından tedavi edilmektedir. Uzmanlarımız hastaların şikayetlerini dinledikten sonra, manyetik rezonans, artroskopi ve röntgen gibi görüntüleme yöntemlerini kullanarak, hastalığı teşhis etmektedir.

Uzmanlarımız ön çapraz bağ sorunu ile gelen hastaların tedavi uygulamalarını belirlerken, hastaların şikayetlerini ve yaralanmanın seviyesini dikkatlice incelemektedir. Özellikle sporcularda ve genç hastalarda tercih edilen en etkili yöntem cerrahi uygulamalardır. Ön çapraz bağ yaralanmaları şikayeti ile gelen hastalar sporu bırakmış kişilerse ya da günlük hareketlerini şikayet etmeden yapabilen kişiler ise ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanlarımız, cerrahi uygulamalarının dışındaki tedavi yöntemlerinden faydalanmaktadır. Ön çapraz bağ yırtılmalarında genellikle buz tedavisi, yükseklik, fizik tedavi ve bandaj uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca ön çapraz bağ yırtığı bulunan hastaların ağrı ve şişlikleri azaltmak adına dizlerini dinlendirmeleri gerekmektedir. Ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanlarımız ameliyatsız tedaviler arasındaki, en etkili uygulamanın fizik tedavi yöntemi olduğunu düşünmekte ve birçok hastaya önermektedir. Fizik tedavi uygulamaları sayesinde kişilerin ağrı ve şişlikleri hafiflemekte, eklem hareketleri normallik kazanmakta, kişilerin çeviklik ve denge sistemleri gelişmekte ve tekrar yaralanma ihtimalleri minimuma inmektedir.

Kireçlenmeler

Kişilerin eklemlerindeki her kemiğin ucu, kıkırdak adı verilen sağlam bir materyal ile kaplıdır. Normal bir eklemde kıkırdak, eklemlerin daha rahat hareket edebilmesi adına, kemiklerin arasında yastıkçık görevi görmekte ve kaygan bir yüzey sağlamaktadır. Kireçlenme sorunu olan kişilerin ise kıkırdak yapıları aşınma nedeni ile bozulmakta, bu durum kişilerin eklemlerinde, yıpranma, şişme, eklem hareketlerinde çeşitli sorunlar ve ağrıya neden olmaktadır. İleri dönemlerde kireçlenmeler, kötüye giderek kemiklerin parçalanmasına be eklemler içerisinde kemik parçalarının birikmesine neden olabilmektedir. Zaman içinde iltihap oluşumuna neden olabilen bu durum, kıkırdakların ve eklemlerin daha fazla hasar almasına yol açabilmektedir.

Kireçlenme sorunu yaşayan kişiler hastanemizin ortopedi ve travmatoloji bölümüne başvurduklarında, hastalığın şiddetine ve hastalıktan etkilenen eklemlerin durumuna göre farklı belirtilerden şikayet etmektedir. fakat kişilerin belirttiği şikayetler arasında en sık rastlananı sertlik, eklemlerden ses gelmesi, hareket kısıtlanması, uzun süreli hareketler sonunda eklemlerde şişme ve ağrı gibi yakınmalardır. Kireçlenme sorunları kişilerin kalçalarında, ayaklarında, parmaklarında ve dizlerinde görülebilmektedir.

Kireçlenme problemleri daha çok ileri yaştaki kişilerde, geçmişte kaza ya da spor gibi nedenlerden dolayı kaza geçirmiş kişilerde, eklemlerin sürekli zorlanmasına neden olacak meslek gruplarında yer alan kişilerde, doğuştan eklem ya da kemik hastalıkları ile doğan kişilerde görünmektedir. Ayrıca bazı kişiler kireçlenme sorunlarına genetik olarak yatkınlık göstermektedir ve kireçlenme sorunları erkeklere göre kadınlarda daha sık karşılaşılan durumlar arasında yer almaktadır.

Hastanemizin ortopedi ve travmatoloji bölümünü uzmanları, kireçlenme şikayetleri ile gelen kişilerin hastalık nedeni ile etkilenmiş olan eklemlerini dikkatlice incelemekte ve şişlik, hassasiyet, eklemlerdeki hareket açıklığı ve kızarıklık gibi sorunları titizlikle kontrol etmektedir. Ayrıca hastanemizin uzmanları, en doğru tedavi yöntemini belirlemek adına kişilerden direk grafi, MRG, eklem sıvısı analizi, kan testi gibi laboratuvar ve görüntüleme testleri de talep etmektedir.

Ortopedi ve travmatoloji bölümünün en sık karşılaşılan rahatsızlıklarından biri olan kireçlenmelerin, kesin iyileşme sağlayacak kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Fakat belirtileri ve semptomları hafifletecek çeşitli tedavi uygulamaları bulunmaktadır. Uzmanlar, ilk olarak eklemlerdeki iltihabı durumları ve ağrıları azaltmak adına ilaç tedavisi uygulamaktadır. İleri durumlardaki hastalar için ise fizik tedavi uygulaması, cerrahi yöntemler ve eklem içine uygulanan ilaç enjeksiyonları da tercih edilen en etkili tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Ortopedi ve travmatoloji bölümünü uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda, hastalığın durumuna göre uygulanan tüm tedaviler kişilerin:

-Ağrı, şişlik ve sertlik gibi belirtilerinin yok olmasını sağlamaktadır.

-Kişilerin eklem hareketliliğinin ve esnekliğinin artmasını sağlamaktadır.

-Ayrıca kireçlenme sorunu yaşayan kişilere fazla kilolarından kurtulmaları ve eklemlerini yormayacak egzersiz yapmaları önerilmektedir.

Çağımız insanı modern ve çağdaş şehir yaşamı içerisinde günlük hayatta birçok ortopedik rahatsızlık ve hastalıkla karşılaşmaktadır. Bu hastalıkların tedavisi ekip çalışmasıyla koordineli ve güncel tedavilerle yapılmalıdır. Aktif ve daha hareketli yaşam sonucu bu tip olaylar travma; düşme, spor yaralanması, iş kazası veya trafik kazası olarak karşımıza çıkar. Meydana gelen hasar, travmanın şiddetine göre, basit bir yumuşak doku ezilmesinden büyük kemiklerde parçalı kırıklara kadar oluşabilir

Travma geçirmiş bir hastayı tedavi edebilmek iyi bir donanım, ciddi bir organizasyon ve ekip çalışması gerektirir. Hastanemizin ortopedi ve travmatoloji uzmanları ve acil servis ekibi bu tip acil travmalara ekip olarak hazır bulunmaktadır. Travma hastasının karşılanması ve ilk müdahalelerinin ilgili uzman ve deneyimli bir ekip tarafından yapılması hayati önem taşımaktadır. Kırıkların tedavisinde yaklaşım ve ameliyat yöntemleri sürekli yenilenmektedir. Yeni gelişen teknikleri tecrübeli ekibimiz takip ederek, teknolojik gelişmeler paralelinde devamlı olarak daha iyi, daha modern ve daha az girişimsel tedavi yöntemi ve gereçleri geliştirilmektedir. Amacımız bizlere başvuran hastayı en kısa sürede ve sorunsuz olarak mutlu bir şekilde günlük yaşamına ve ailesine sağlıklı olarak döndürmektir.
 
Kliniğimizde tedavileri yapılacak hastalıklar:
 
Artroskopi ve Spor Yaralanmaları (Diz-omuz, ayak bileği)
Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi
Ayak ve ayak bileğinin dejeneratif hastalıkları, spor yaralanmaları, kırıkları, bağ yırtılmaları, kıkırdak yaralanmalarının ameliyatsız ve ameliyatlı çözümleri ve tedavisi. Ayak deformiteleri (halluks valgus , halluks rigitius. epin kalkanei (topuk dikeni)) ile ilgilenmektedir.
Artroz-(kireçlenmeler )
Yaş grubu ileri hastalarda kalça ve dizlerde gelişen artroz (kireçlenme) teşhisi ile diz içi enjeksiyonlar ve diz protez ameliyatları ve bunların tekrar revizyon ameliyatlar. Kalça ekleminde bozulma sonucu koksartroz tedavisi, kalça-diz protezleri, protez enfeksiyonu ve protez gevşemelerinde revizyon ameliyatları.
Travma sonucu kırıklar
Düşme trafik kazası, spor yaralanması sonucu her yaş grubunu ilgilendiren ekstremite kırıkların tedavisi travma tecrübesi ile tedavisi, erken hareket prensibi ve rehabilitasyonu. Kol ve bacak kemiklerinin travma veya doğuştan olan problemlerinin uzatma ameliyatları başta olmak üzere; kemik deformiteleri, kırık kaynamaması, kemik enfeksiyonları ve external fiksatör uygulamaları.
Çocuk Ortopedisi ve Travmatolojisi
Çocuk hastaların doğumsal kalça çıkığı, PEV (çarpık ayak), serebral paralizi, , doğumsal deformiteler, düztabanlık, tümörler, gelişimsel bozukluklar ve kırıklarının ve yumuşak doku yaralanmalarının takip ve tedavisi ile ilgilenmektedir.
Ortopedik Onkoloji
Tüm kemik, kas ve yumuşak dokular başta olmak üzere; ekstremitelerin iyi huylu tümörlerinin medikal ve cerrahi tedavisi ve onkoloji kliniği ile takibi.
Omuz ve Dirsek Cerrahisi
Omuz ve dirseğin artrozları, kırıkları, rotator kılıf hastalıkları, yırtıkları, tekrarlayan çıkıklar, omuzda sıkışma sendromu, aşırı kullanıma veya travmaya bağlı hastalıklarının artroskopik ve açık cerrahi yöntemlerle tedavisi, 
Yaşlı hasta Kırıkları
Yaşlı hasta grubunun özellikle düşme ve travmalar sonrası tedavi gerektiren kırıkları tecrübeli ekibimiz tarafından gerek içerden tespit, gerek endoprotezlerle tedavisi ve rehabilitasyonla bu grup hastaların normal aktiviteleri dönmeleri için tecrübeli ekibimiz ile tedaviler yapılacaktır.
El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
Üst ekstremiteyi ilgilendiren akut yumuşak doku travmalarının ( tendon kesileri, ezilme ve sıkışma sonucu oluşan cilt ve kas dokusu kayıpları), tetik parmak, karpal tünel sendromu dequervain tendiniti,dupuytren kontraktürü el, elbileği, önkol, dirsek ve kolda meydana gelen kırıkların tanı ve tedavisi yer alır.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU