Stratejik Hedeflerimiz

  • Büyümeyi sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, personel ve özkaynak yapısına sahip olmak,
  • Hastaların her türlü ihtiyacını karşılayarak, kaliteli ürün ve hizmetler geliştirerek uygulamaya koymak,
  • Risk algılama gücünü artırmak,
  • Teknolojiye ve araştırma geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak sürekli yenilenmek,
  • İnsana yatırım yaparak personel kalitesini ve motivasyonu artırmak, iş tatmini sağlamak,
  • Hizmet kalitemizi sürekli artırmak suretiyle koşulsuz hasta memnuniyeti sağlamaktır.