Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Koru Hastanesi Göz Hastalıkları

Vücudumuzun boyut olarak küçük fakat işlev olarak en önemli organlarından birisi gözdür. Beş duyu organımızın arasında yer alan gözler, günlük hayatta beyne aktarılan verilerin yüzde seksen beşinin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle kişilerin sağlıklı gözlere sahip olması, sağlıklı bir vücuda sahip olması ile tamamen doğru orantılıdır. Genetik ya da çevresel faktörlerin etkisi ile meydana gelen ve çeşitli görme sorunlarına yol açabilen fiziki rahatsızlıklar göz hastalıkları olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca göz kapaklarında, gözün dış etkenlere karşı korunmasını sağlayan saydam bir tabaka olan göz zarında, göz yaşı merceğinde, gözü sarmalayan sinir dokularında ve göz yaşı kanallarında ortaya çıkan her hastalıkta göz hastalığı olarak adlandırılmaktadır.

Ankara'da hizmet veren sağlık kuruluşumuz Koru Hastanesinde bulunan göz hastalıkları bölümümüzde, erişkinlik, çocukluk ve erken bebeklik dönemlerinde periyodik olarak göz muayenesi yapılmaktadır. Çocuklarda senede bir, bebeklerde bir yaşa kadar altı ayda bir ve erişkinlerde ise altı ayda bir göz muayenesi yapılması tavsiye edilmektedir.

Kişiler herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşmasa bile mutlaka her yıl göz muayenesi yaptırmalıdır. Gerekli alt yapı, donanım, bakım ünitesi ve birimlere sahip olan hastanemizde; kapakta kist şalazyon ameliyatı, tarsorafi, enükleasyon, blefarorafi, korneadan yabancı cisim çıkarma, konjoktivadan tümör çıkarma, kapaklar krio aplikasyonu, konjonktiva plastiği, sineşiotomi, kapsül germe halkası koyulması, intraorbital yabancı cisimleri çıkarma, Retina Argon Laser fotokoagülasyonu, sekonder göz içi lensi koyulması, seton ameliyatı, keratoplasti limbal otogreft, astigmatik keratotomi göz hastalıkları, laser iridotomi, laser sineşiotomi,  evisserasyon, laser trabeküloplasti, fako yöntemi kullanılarak yapılan katarakt ameliyatı ve göz içine lens koyulması, makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavisi, iridodializ düzeltilmesi, konjonktiva örtülmesi, entropiyum ameliyatı, kornea kesi tedavisi, pupilloplasti, kapak tümörü ameliyatları, makula dejenerasyonu için intravitreal enjeksiyon,  korneal debridman,  konkresyon küretajı, pediatrik katarkt cerrahisi, göz içi lensi çıkartılması, pterjium ameliyatları, vitreoretinal cerrahisi, anterior vitrektomi, periferik iridektomi, göz travma cerrahi, anterior vitrektomi, ektropiyum ameliyatları, skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu,  ön kamara ponksiyonu-lavajı, ankiste bleb revizyonu,  şaşılık ameliyatları, mobil implant, vitreoretinal cerrahi, retina dekolman ameliyatı, trabekülektomi, laser kapsülotomi, kese flegmon drenajı, eksternal dakriosistorinostomi, pupilloplasti ve nazolakrimal kanal sondası gibi göz hastalıkları ameliyat, girişim ve işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde yapılan tüm işlemler yeterli tecrübe ve donanıma sahip hekimler tarafından, ileri teknoloji cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Hastanemizde göz hastalıklarının tanı sürecinde manuel ve bilgisayarlı ölçüm cihazları ile değerlendirme yapılmakta, her hastanın kayıt ve bilgileri bilgisayar ortamında tedavi tamamen bitene kadar saklanmaktadır.

Glokom, ön segment, oftalmo, retina ve oküloplasti ünitelerine sahip olan hastanede tüm göz ameliyatları, deneyimli ve donanımlı cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Ameliyat sırasında son teknoloji cihazlar kullanılmakta ve en yenilikçi ameliyat teknikleri takip edilmektedir.

Göz Hastalıklarının En Temel Belirtileri Nelerdir?

Gözler, kişilerin vücudunda bulunan en önemli ve en temel organlardan biridir. Kişilerde ortaya çıkan göz hastalıkları gözlerde batma, kaşıntı, yanma, görme duyusunda azalma ya da gerileme gibi şikayetler ile kendini göstermekte ve bu gibi durumlarda mutlaka bir göz doktoruna başvurulmalıdır. Hastanemizde bulunan göz hastalıkları bölümünde, sağlık hizmeti veren hekimlerimiz alanında yeterli donanım ve tecrübeye sahip kişilerdir ve hastaların sağlık sorunlarından en hızlı şekilde kurtulmalarını sağlayacak tedavi yöntemleri kullanmaktadır. Göz sağlığı ile ilgili her hangi bir problem ile karşılaşan kişiler, hastanemizin İnternet sitesi ya da telefon numaralarımız üzerinden göz hastalıkları bölümü doktorlarımızdan anında randevu alabilmektedir. En belirgin göz hastalığı belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz.

-Gözlerinde, şiddetli bir şekilde kızarıklık kaşıntı ve yanma yaşayan kişiler,

-Gözlerinde ağrı ve ağırlık hisseden kişiler,

-Gözlerinde yabancı bir cisim varmış hissi duyan kişiler,

-Gözlerinde çapaklanma, ağlarmış gibi göz yaşı gelmesi ve yaşarma sorunu olan kişiler,

-Göz kapaklarında düşme ve şişlik sorunu ile karşı karşıya olan kişiler,

-Görme açısında daralma ve görme duyusunda azalma hissi duyan kişiler,

-Gözlerini kısarak bakan ya da eğerek bakmak zorunda kalan kişiler, mutlaka bir uzmana başvurmalıdır.

Göz Hastalığı Nedenleri Nelerdir ?

Kişilerde görülen göz hastalığı nedenleri, çevresel ya da genetik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Hastanemizde çalışan ve alanında uzman olan göz hastalıkları hekimlerimiz, kişilerin sorunlarını detaylı bir şekilde dinleyerek ve gerekli incelemeleri detaylı bir şekilde yaparak, tanı ve tedavi süreçlerini en etkili şekilde yürütmektedir. Kişilerde görülen en yaygın göz hastalığı nedenlerini, şu şekilde sıralayabiliriz.

-Gözlere yabancı cisimler kaçması nedeni ile ortaya çıkan göz hasarları

-Çalışma alanındaki ışığın yetersiz ya da aşırı yüksek olması

-Grip, baş ağrısı, nezle, ateşli hastalıklar ve sinüzit gibi hastalıkların yan etkileri

-Çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan göz kuruluğu ve göz yaşı kanallarının tıkalı olması

-Kalp ve diyabet gibi temel hastalıklar

-Kişilerin genetik geçmişi

En sık Karşılaşılan Göz Hastalıkları Nelerdir ?

Kişilerde çevresel ve genetik gibi temel faktörler nedeni ile ortaya çıkan göz hastalıkları, uzman bir hekim kontrolünde tedavi edilebilmekte ya da hastalığın ilerlemesi önlenebilmektedir. Hastanemizde hizmet veren göz hastalıkları hekimlerimiz yenilikçi sağlık uygulamaları ve kullandıkları son teknoloji cihazlar sayesinde, göz hastalıklarını en etkili şekilde tedavi etmektedir. Uzmanlarımız yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda kişilerde sıklıkla karşılaşılan hastalıkların yaşlılığa bağlı, doğuştan, genetik, enfeksiyon, alerji, iltihap ve çevresel faktörlere dayalı olduğunu saptamıştır. Bu hastalıklar ise kendi arasında birçok çeşide ayrılmakta ve her birinin tedavi süreci farklı şekilde sürdürülmektedir. Kişilerde en sık karşılaşılan göz hastalıkları, şu şekilde sıralanmaktadır.

-Katarakt

Yaşa göre sınıflandırılan göz hastalıkları arasında en sık rastlanılan rahatsızlıkların başında katarakt yer almaktadır. Kişilerin yaşlarının ilerlemesi ile ortaya çıkan katarakt senil katarakt, doğum anından itibaren var olan katarakt türüne ise konjenital katarakt adı verilmektedir. Göz içinde bulunan damar ve sinir içermeyen merceklerin bulanıklaşması, bu alanda saydamlığın azalması ve lekelenmelerin oluşması ile birlikte ortaya çıkan, ileri safhalarda ise görme duyusunun azalmasına yol açan hastalık katarakt olarak adlandırılmaktadır. Katarakt her iki gözde görülebilmektedir, fakat bir göz diğerine göre her zaman daha fazla etkilenmektedir. Katarakt tedavisinin yapılmaması, bulanıklaşan kısımların genişlemesine, hastalıklı hücre sayısının artmasına ve en sonunda ise kişilerin günlük işlerini yapamayacak duruma gelmesine neden olmaktadır.

Genel olarak yaş faktörü ile ilerleyen katarakt, birkaç durumda aşırı ilaç kullanımı, travma sonucu, çeşitli göz hastalıkları sonucunda ya da doğumsal olarak ortaya çıkabilmektedir. Doğum anında var olan katarakt, göz bebeğini tamamen kaplamış durumda ise hemen operasyon yapılmalıdır. Üç yaşını doldurmaya bebeklerde ise katarakt operasyonu, göz fiziki gelişimini tamamen tamamladığında yapılmalıdır. Yaşlanma nedeni ile ortaya çıkan katarakt hastalığının temel sebebinin bilinmemesi, özellikle elli beş yaşını dolduran kişilerin her sene bir hekime muayene olmasının ne kadar önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Hastanemizin uzman göz hastalıkları doktorları tarafından son teknoloji cihazlar ile muayene olmak, tanı ve tedavi süreçlerini en etkili şekilde yürütmek isteyen kişiler, İnternet sitemiz üzerinden ya da çağrı merkezi danışanlarımız aracılığı ile kolaylıkla randevu oluşturabilmektedir.

-Şaşılık

Sağlıklı her kişide, iki gözde birbirine uyumlu ve paralel bir şekilde hareket etmektedir. Genetik bağ, diyabet, beyin felci, beyin tümörleri, çocukluk döneminde yaşanan ateşli hastalıklar, kaza ve travmalar, kromozom bozuklukları ve hidrosefali gibi çeşitli nedenler sebebi ile iki gözün paralelliğinin bozulması, doğuştan gelişebilen göz hastalıkları arasında en sık rastlanan hastalık olan şaşılık olarak adlandırılmaktadır. Şaşılık sorunu olan kişilerde gözlerin biri normal bakarken biri içe, aşağı, yukarı ya da dışa bakabilmektedir. Daha ileri durumlarda ise iki gözde de kayma gözlemlenmektedir. Genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan ve kendi arasında çeşitlere ayrılan şaşılık tanısı, gerekli incelemeler ve muayeneler yapıldıktan sonra konulabilmektedir. Hastanemizde en kaliteli sağlık hizmetini alabileceğiniz uzmanların yapacağı gerekli incelemeler sonucunda şaşılık hastalığının erken teşhis edilmesi, tedavi sürecinin başarı ve etki oranını arttırmasını sağlamaktadır. Bu nedenle özellikle çocukların dört yaşına kadar senede bir kez göz hastalıkları uzmanına görünmesinde yarar vardır.

-Renk Körlüğü

Renk körlüğü hastalığı, görme merkezinde bulunan ve renklerin ayırt edilmesini sağlayan pigmentlerin tamamen olmaması ya da yetersiz miktarlarda olması nedeni ile meydana gelmektedir. Kalıtsal bir sorun olan renk körlüğünde, genellikle yeşil, mavi ve kırmızı renklerinin birinin ya da daha fazlasının ayırt edilememesidir. Kadınların yüzde birinde, erkeklerin ise yüzde sekizinde görülen renk körlüğünün belirli bir tedavisi bulunmamaktadır. Görme bozukluğu ya da görme sinirlerinde zayıflama ile birlikte ortaya çıkan renk körlüğünün ilerlemesi bir nebze engellenebilmektedir. Göz hastalıkları arasında en sık rastlanan ve kişilerin genellikle detaylı bir muayene sonucunda farkına vardığı bu hastalık, kalıtsal bir hastalık olması nedeni ile oldukça zararsızdır.

-Behçet Hastalığı

Göz hastalıkları arasında neden olduğu bilinmeyen ve birçok organı etkisi altına alabilen Behçet hastalığı, kronik bir rahatsızlıktır. Sık sık tekrarlayan genital, ağız ve göz ülserleri şeklinde ortaya çıksa da, ilerleyen dönemlerde eklemler, böbrek, sinir sistemi, sindirim sistemi, akciğer, kalp ve damarlarda bulgular gösterdiği gözlemlenmiştir. Ülkemizde genel olarak yirmi ve kırk yaş aralığındaki kişilerde görülen bu hastalığa erkeklerde daha sık rastlanmaktadır. Kadınlarda, yaşlılarda ve çocuklarda Behçet hastalığının görülme olasılığı daha azdır.

Hastalığın temel nedeninin virüsler, genetik ve çevresel faktörler olduğu bilinmektedir. Hastalığın temel nedeninin tam olarak bilinmemesi ise belirli bir tedavi yönteminin bulunmamasına neden olmaktadır. Hastanemizde hizmet veren göz hastalıkları uzmanları, gerekli test ve muayeneler sonucu hastalığın tanısını koyabilmektedir.

Göz Hastalıkları Tanısı Nasıl Koyulmaktadır ?

Yüksek şiddette göz ağrısı, baş ağrısı, görmede bulanıklık, gözlerde kızarma, şişme ve bulantı gibi rahatsızlıklardan şikayet eden kişilerin birçoğunda, göz hastalıkları bulunmaktadır. Bu gibi şikayetler ile hastanemizde hizmet veren uzmanlara başvuran kişilerin belirtileri dikkatli bir şekilde incelenmekte, gerekli muayeneler, testler yapılmakta ve hastalığın teşhisi tüm bunlar göz önüne alınarak koyulmaktadır. Uzmanlarımızın teşhis koyarken en sık kullandığı yöntemlerin başında retina muayenesi, optik sinir muayenesi, göz dibi muayenesi ve görme kaybı testler gelmektedir.

Göz hastalıklarının tedavi yöntemleri nelerdir?

Görme alanında büyük oranda daralmalara neden olan göz hastalıkları, kişilerin gündelik yaşantısının olumsuz etkilenmesine neden olacağı için, uzmanlarımız hastaları dikkatli bir şekilde incelemeye, doğru muayene ve testleri uygulamaya büyük özen göstermektedir. Gerekli incelemeler ve testleri yapan uzmanlarımız, hastalara en doğru tedavi şeklini bulmak için hizmet vermektedir. Çevresel, fiziksel ve doğuştan gelen göz hastalıkları için birbirinden farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Kişilerin hastalığı ve problemleri doğrultusunda  ilaç tedavisi, gözlük kullanımı ya da cerrahi uygulamalar gibi tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. Doğru teşhis ve etkili tedavi yöntemleri ile kullanılarak tedavi edilemeyen göz hastalıkları, kişilerin ileride görme kaybı gibi büyük problemler yaşamasına neden olabilmektedir. Bu nedenle kişiler en etkili sağlık hizmetini alacağı göz hastalıkları uzmanlara gelerek, düzenli olarak muayene olmayı ihmal etmemelidir.  Göz sağlığı ile ilgili her hangi bir problem ile karşılaşan kişiler, hastanemizin İnternet sitesi ya da telefon numaralarımız üzerinden göz hastalıkları bölümü doktorlarımızdan anında randevu alabilmektedir.

 Altyapı ve Donanım

Pakimetri, Kornea Topografisi,Heidelberg Retinal Tomografi (HRT) Statik Damar Analizi, Dinamik Damar Analizi, A-Scan Ultrasonografi (İmmersiyon) A-B Scan Ultrasonografi, Hess Perdesi, Bilgisayarlı Görme Alanı OCT (Optical Coherens Tomografi),FFA (Fundus Flöresein Anjiyografi) Argon Laser,YAG Laser,SLT Laseri (Selektif Laser Trabeküloplasti) Kontakt Lens Uygulama Setleri,PlusOptix (Pediatrik Refraksiyon Ünitesi) Prizmalar (Şaşılık Muayenesi için),Stereopsis Testleri,Egzoftalmometri
 Üniteler ve Birimler
 •     Ön Segment Ünitesi
 •     Glokom Ünitesi
 •     Retina Ünitesi
 •     Oftalmo-pediatri ve Oküloplasti Ünitesi
 Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 •     Kapakta kist şalazyon ameliyatı,Kapak tümörü ameliyatı
 •     Entropiyum ameliyatı , Ektropiyum ameliyatı
 •     Kapaklar krio aplikasyonu , Tarsorafi , Blefarorafi
 •     Konkresyon küretajı , Pterjium ameliyatı , Enükleasyon
 •     Konjoktivadan tümör çıkarılması , Konjonktiva plastiği
 •     Konjonktiva örtmesi , Korneadan yabancı cisim çıkarılması
 •     Korneal debridman , Kornea kesisinin sütüre edilmesi
 •     Ön kamara ponksiyonu-lavajı , Keratoplasti Limbal Otogreft
 •     Astigmatik keratotomi , Pediatrik Katarkt Cerrahisi
 •     Fako yöntemi ile katarakt ameliyatı ve göz içi lensi konulması
 •     Sekonder göz içi lensi konulması , Göz içi lensi çıkarılması
 •     Pupilloplasti , Sineşiotomi , Laser kapsülotomi
 •     Laser sineşiotomi , Kapsül germe halkası konulması
 •     Periferik iridektomi , Trabekülektomi , Laser trabeküloplasti
 •     Laser iridotomi , Seton ameliyatları , Ankiste bleb revizyonu
 •     Şaşılık ameliyatları , Nazolakrimal kanal sondalaması
 •     Kese flegmon drenajı , Eksternal dakriosistorinostomi
 •     Retina Argon Laser fotokoagülasyonu ,  Retina Dekolman Ameliyatı
 •     Anterior Vitrektomi , Evisserasyon , Mobil implant
 •     İridodializ düzeltilmesi , Pupilloplasti , Göz travma cerrahisi
 •     Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi
 •     Makula dejenerasyonu için intravitreal enjeksiyon
 •     Vitreoretinal cerrahi
 •     Skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu
 •     İntraoküler yabancı cisimlerin çıkarılması
 •     İntraorbital yabancı cisimlerin çıkarılması

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU