Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları bölümümüzde, erişkinlik, çocukluk ve erken bebeklik dönemlerinde periyodik olarak göz muayenesi yapılmaktadır. Çocuklarda senede bir, bebeklerde bir yaşa kadar altı ayda bir ve erişkinlerde ise altı ayda bir göz muayenesi yapılması tavsiye edilmektedir.

Altyapı ve Donanım

Pakimetri, Kornea Topografisi,Heidelberg Retinal Tomografi (HRT) Statik Damar Analizi, Dinamik Damar Analizi, A-Scan Ultrasonografi (İmmersiyon) A-B Scan Ultrasonografi, Hess Perdesi, Bilgisayarlı Görme Alanı OCT (Optical Coherens Tomografi),FFA (Fundus Flöresein Anjiyografi) Argon Laser,YAG Laser,SLT Laseri (Selektif Laser Trabeküloplasti) Kontakt Lens Uygulama Setleri,PlusOptix (Pediatrik Refraksiyon Ünitesi) Prizmalar (Şaşılık Muayenesi için),Stereopsis Testleri,Egzoftalmometri
 
Üniteler ve Birimler
 •     Ön Segment Ünitesi
 •     Glokom Ünitesi
 •     Retina Ünitesi
 •     Oftalmo-pediatri ve Oküloplasti Ünitesi
 Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 •     Kapakta kist şalazyon ameliyatı,Kapak tümörü ameliyatı
 •     Entropiyum ameliyatı, Ektropiyum ameliyatı
 •     Kapaklar krio aplikasyonu, Tarsorafi, Blefarorafi
 •     Konkresyon küretajı, Pterjium ameliyatı, Enükleasyon
 •     Konjoktivadan tümör çıkarılması, Konjonktiva plastiği
 •     Konjonktiva örtmesi, Korneadan yabancı cisim çıkarılması
 •     Korneal debridman, Kornea kesisinin sütüre edilmesi
 •     Ön kamara ponksiyonu-lavajı, Keratoplasti Limbal Otogreft
 •     Astigmatik keratotomi, Pediatrik Katarkt Cerrahisi
 •     Fako yöntemi ile katarakt ameliyatı ve göz içi lensi konulması
 •     Sekonder göz içi lensi konulması, Göz içi lensi çıkarılması
 •     Pupilloplasti, Sineşiotomi, Laser kapsülotomi
 •     Laser sineşiotomi, Kapsül germe halkası konulması
 •     Periferik iridektomi, Trabekülektomi, Laser trabeküloplasti
 •     Laser iridotomi, Seton ameliyatları, Ankiste bleb revizyonu
 •     Şaşılık ameliyatları, Nazolakrimal kanal sondalaması
 •     Kese flegmon drenajı, Eksternal dakriosistorinostomi
 •     Retina Argon Laser fotokoagülasyonu,  Retina Dekolman Ameliyatı
 •     Anterior Vitrektomi, Evisserasyon, Mobil implant
 •     İridodializ düzeltilmesi, Pupilloplasti, Göz travma cerrahisi
 •     Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi
 •     Makula dejenerasyonu için intravitreal enjeksiyon
 •     Vitreoretinal cerrahi
 •     Skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu
 •     İntraoküler yabancı cisimlerin çıkarılması
 •     İntraorbital yabancı cisimlerin çıkarılması

 

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.

Bölüm İle İlgili Medikal Teknolojiler