Elekta Versa HD

Koru Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde radyoterapi cihazı olan Elekta Versa HD ile hizmet sunulmaktadır. Cihazımızda bulunan Agility TM sayesinde 160 olan şekillendirici (MLC) tedavi sırasında hedefe tümörün şeklini belirlemekte ve sağlam oranların alacağı dozun azaltılabilmesine olanak tanımaktadır. Yüksek MLC hızına sahip olması ise tedavilerin süresinin kısaltılmasına katkı sağlarken, yüksek pozisyonlama teknolojisi sayesinde büyük bir hassasiyet ile tedavi uygulanabilmektedir. Kolimatör yapısının özel olması sayesinde diğer lineer hızlandırıcılara göre 5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahiptir. Böylece sağlam organları korurken ikincil kanser oluşum riskini azaltmaktadır.

Elekta Versa HD ile Tedavi ve Doz

Tedavi planlamaları radyoterapi planlamaları için “Monte Carlo Algoritması”nı kullanan Monaco tedavi planlama sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Bu sayede biyolojik doz optimizasyonu yapılarak hastaya en uygun doz oranı hesaplanıp, sağlam doku hasarını önleyecek en uygun tümör dozları belirlenebilmektedir.

Elekta Versa HD ile Görüntü Eşliğinde Radyoterapi

Elekta Versa HD cihazımızda bulunan conebeam CT teknolojisi sayesinde tedavi ettiğimiz bölgeyi her gün izleme ve hassasiyet ile ilgili bölgenin doğruluğundan emin olarak tedavilerini uygulama imkânı bulunmaktadır. lekta Versa HD cihazında bulunan Simetry özelliği sayesinde tedavi sırasında tümör ve sağlam organ hareketlerini izleyerek oluşabilecek hataların önüne geçilebilmektedir.

Elekta Versa HD ile Radyocerrahi

Elekta Versa HD cihazı ile halk arasında nokta atış diye tabir edilen radyocerrahi tedavileri 1-3 günlük tedaviler şeklinde büyük bir hassasiyetle uygulanabilmektedir. Cihazın yüksek doz hızı ile tedavi uygulayabilme teknolojisi sayesinde üç kat fazla maksimum doz oranı sağlanmakta ve tedavi süresi azalırken tedavi başarı şansı artmaktadır. Elekta Versa HD ile linak tabanlı radyocerrahi ve yoğunlu ayarlı radyoterapi (IMRT) benzeri cihazlara göre daha hızlı uygulanabilmekte ve bu sayede tedavi sırasında oluşabilecek hasta hareketinin önüne geçilebilmektedir.

Radyoterapi Nedir ?

Radyoterapi iyonlaştırıcı ışın kullanarak kanser hastalığının tedavi edilebilme şeklidir. Genellikle tümör dokusunun ameliyat öncesi veya sonrası yeniden oluşmaması veya yok edilmesi için ileri teknoloji cihazlar kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir.

Radyoterapi Kaç Gün Sürer ?

1 gün ile 40 gün arasında tedavi süresi olabilmektedir. Radyoterapinin başarısı hedef tümör dokusunun yok edilmesi ile birlikte çevre organ ve dokularca en az zarar vermekle ölçülür.

Radyoterapi alanında uzman hekim, radyasyon fiziği uzmanı ve radyoterapi teknikerinin koordineli çalışması ile uygulanır.

Radyoterapi kemoterapi öncesi, eş zamanlı olarak veya kemoterapi sonrası ya da kematorapi olmadan kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Radyoterapide Multidisipliner Yaklaşım

Multidisipliner yaklaşımla tedavilerin hasar oranı daime yüksek olacaktır. Tüm kanser hastaları hastalık aşamasından birinde mutlaka radyoterapi ile karşılaşabilmektedir.

Radyoterapi organ korunma protokolleri içerisinde önemli rol oynamaktadır. Organ kaybı veya ilişkili fonksiyon kayıplarının engellenmesinde etkili bir yöntemdir.

Hastanemizde son teknoloji cihazlar kullanılmaktadır. Kliniğimizde yeni nesil Elekta Versa HD yüksek teknolojili Linak (lineer akseleratör) cihazı ile hastalarımız tedavi edilmektedir.