Robotik Cerrahi
Üroloji

Robotik Cerrahi

  Robotik Cerrahi

  Robotik cerrahi tüm dünyada çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere hızla gelişmiştir. Robot destekli cerrahi doktorların geleneksel tekniklerle mümkün olan durumdan daha fazla hassasiyet, esneklik ve kontrol ile birçok kompleks prosedürü gerçekleştirmesine izin verir. Robotik cerrahi sıklıkla minimal invaziv cerrahi ile yakından ilişkilidir. Bazen geleneksel açık cerrahi prosedürlerinde de kullanılabilir. Robotik cerrahi prototip olarak 1997 yılında da Vinci sistemi olarak ortaya atılmıştır. İlk robotik cerrahi operasyonları kolesistektomi ile gerçekleştirilmiş olup bu sistemi NASA Araştırma Merkezi ve Stanford Üniversitesi Araştırma Merkezi’nde çalışan uzmanlar bulmuştur. Günümüzde cerrahlar tarafından yaygın olarak kullanılan robotik cerrahi sisteminde bir kamera ve bunlara bağlı cerrahi aletler bulunan mekanik kollar vardır. Cerrah ameliyat masasının yakınındaki bir bilgisayar konsolunda otururken, kolları kontrol altına alır. Konsol cerrahi alanın büyütülmüş, üç boyutlu bir görünümünü verir. Cerrahi operasyon sırasında yardımcı olan diğer ekip üyelerini yönetir.
   

  Robotik Cerrahinin Avantajları

  Robotik cerrahi sistemini kullanan cerrahlar gerçekleştirdikleri operasyonlarda hassasiyet, esneklik ve kontrolü artırdığı için geleneksel tekniklere göre daha iyi sonuç almaktadır.
  Çoğu zaman robotik cerrahi minimal invaziv cerrahiyi mümkün kılar. Minimal invaziv cerrahinin faydaları ise şu şekildedir;
  • Cerrahi alan enfeksiyonları gibi komplikasyonlarda azalma
  • Ağrı ve kan kaybında azalma
  • Ameliyat sonrası daha hızlı iyileşme süreci
  • Daha küçük ve farkedilmeyecek boyutlarda yara izleri
  • İyatrojenik hatalarda azalma
  Robotik cerrahinin bu kadar avantajının yanı sıra geleneksel cerrahi yöntemlerine göre daha az bir enfeksiyon riski taşır.
   

  Robotik Cerrahinin Kullanım Alanları

  Günümüzde robotik cerrahinin kullanım alanı her geçen gün artmaktadır.
  Obezite ameliyatlarında robotik cerrahi sistemi
  Obezite ameliyatlarında kesi yerinde ve ameliyat bölgesinde yağlı dokunun çok olması bazı durumlarda cerrahı zora sokabilir. Robotik cerrahi sistemi sayesinde böyle bir durum ortadan kalkmaktadır.
  Robotik cerrahinin kullanıldığı diğer alanlar ise şu şekildedir;
  • Ürolojide prostat kanseri, böbrek kanseri, kasa invaziv mesane kanserleri, erişkin ya da çocuklarda üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisi ve çocuklarda vezikoüreteral reflü olarak isimlendirilen bunun yanında nörojen mesaneli hastaların mesane kapasitelerinin büyütüldüğü gibi durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır.
  • Kalp ve damar hastalıklarından mitral kapak onarımı, ritim bozuklukları, atrium anormallikleri gibi durumlarda tercih edilmektedir.
  • Genel cerrahide özellikle kolesistektomi operasyonlarında kullanılır.
  • Jinekolojide uterusun çıkarılması, miyomların alınması ve çeşitli jinekolojik kanser operasyonlarında tercih edilir.
  • Kulak burun boğaz hastalıkları ve
  • Tiroid hastalıklarında da sıklıkla robotik cerrahiden faydalanılmaktadır.

   

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."