Hakkımızda

Koru Sağlık Grubu, 2010 yılında Prof. Dr. Hasan Biri ve Prof. Dr. Aydan Biri önderliğinde akademik, nitelikli ve etik kurallar çerçevesinde sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Bünyesinde yer alan Koru Ankara Hastanesi, Koru Sincan Hastanesi ve 5 yıldızlı Bolu Koru Otel ile Ankara kökenli sağlık hizmet sunucusudur. 

Koru Sağlık Grubu, hekim ve akademisyen kökenli kurucularının da etkisiyle akademik ve etik anlayışı ön planda tutan, hasta memnuniyeti odaklı, tıbbın her alanındaki değişimleri takip ederek büyüyen bir sağlık kuruluşu olmayı misyon edinmiştir.

Alt yapısı, vizyonu, akademik hekim kadrosu ile ulusal ve uluslararası sağlık hizmeti sunumuna devam etmektedir. 

Yabancı hasta grubunun hızlı, güvenilir ve konforlu hizmet almasına yönelik tüm düzenlemeler ve insan kaynağı planlanmış olup Uluslararası Hasta İlişkileri Departmanınca 62 ülken gelen yıllık 8.500 - 10.000 yabancı hastaya ayaktan ve yatarak sağlık hizmeti verilmiştir.

Koru Sağlık Grubu, fiziki altyapısı ile 301 yatak kapasitesine sahiptir. 71 yoğun bakım, 31 yenidoğan yoğun bakım yatağı, 13 ameliyathane ile toplam 42.000 m2 alanda tüm cerrahi, dahili, görüntüleme ve klinik laboratuvar hizmetleri sunulmaktadır.

Koru Ankara Hastanesi’nde yılda ortalama 285.000 ayaktan hasta hizmeti, 35.000 hastaya günübirlik hasta hizmeti verilmektedir. Yaklaşık 30.000 ameliyat, 4.000 doğum gerçekleştirilmektedir.

Elektrofizyoloji laboratuvarında yılda 2.000 civarında işlem gerçekleştirilmekte, Girişimsel Nöroradyoloji Kliniğinde yaklaşık 300 girişimsel işlem yapılmaktadır.
  
Koru Sincan Hastanesi’nde ise yılda ortalama 100.000 ayaktan hasta hizmeti, 11.000 hastaya günübirlik hasta hizmeti verilmekte olup yaklaşık 4.000 ameliyat, 1.800 doğum gerçekleştirilmektedir.

Koru Ankara Hastanesi; Radyasyon Onkolojisi, Gama Knife Tedavi, Nükleer Tıp Radyonüklid Tedavi ve PET CT Ünitesi, Girişimsel Nöroradyoloji, Kemik İliği Nakil Merkezi, Onkoloji, Kadın Doğum ve Perinatoloji, Da Vinci Robotu ve Thulium Lazerle hizmet veren Üroloji-Üroonkoloji ile sağlık hizmet sunumunda faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda Koru Ankara Hastanesi’nde tüm cerrahi, dahili görüntüleme ve klinik laboratuvar hizmetleri sunulmaktadır.

Da Vinci Robotik Cerrahi Sisteminin aktif olarak kullanıldığı özellikli Robotik Cerrahi Merkezlerden olan Koru Ankara Hastanesi üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi branşlarında yaptığı robotik cerrahi ameliyatlarında hasta güvenliğini ön planda tutan bakış açısını devam ettirmektedir. 

Tıbbın her alanındaki gelişmeleri takip ederek büyülen Koru Sağlık Grubu fiziki altyapısı, güncel teknolojik donanımı, akademik hekim kadrosuyla Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunmaktadır.

 

Koru Tanıtım Filmi

 

 

Koru Logo

Koru Hastanesi Logo