Plazma Kinetik Tur-P
Üroloji

Plazma Kinetik Tur-P

  Plazma Kinetik Tur-P

  İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemdir. Amaç yakınmalara sebep olan prostatın büyümüş orta bölümünü de ortaya çıkmaktadır. TUR-P 1930’lu yıllardan beri yapılmaktadır. Son 40 yılda standart tedaviler arasında yerini almıştır. Plazma kinetik TUR-P teknolojinin gelişmesi ile oldukça fazla gelişmiştir.

  İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) tedavisinde günümüzde uygulanan en güncel ve en ileri lazer ameliyatı olan ise ThuFLEP (Thulium Fiber) lazer yöntemidir. Thulium Lazer ile diğer yöntemlere göre önemli avantajları bulunan bir sistemdir. Koru Ankara Hastanesi’nde Thulium Lazer yöntemi başarı ile uygulanmaktadır.

  İyi huylu prostat büyümesi 40’lı yaşlarda başlayan ve erkeklerde ortaya çıkan şikâyetler neticesinde kendisini gösteren bir hastalık olmakla beraber tedavisi de mümkündür. Ne yazık ki toplumumuzda oldukça yaygın olan bu hastalığın ameliyat ile tedavisi vardır. Plazma Kinetik Tur-P bu tedavi yöntemi içerisinde son derece gelişmiş bir tekniği bulunmaktadır.

  TUR-P Nedir?

  Transüretral rezeksiyon olarak karşımıza çıkan TUR kelimesi bir İngilizce kökenli olmaktadır. Bu işlem ile prostat işlemi yapıldığında tıbbi olarak TUR-P olarak söylenir. İyi huylu olan prostatların tedavisinde günümüzde altın standart yöntemleri kullanmaktadır. Plazma kinetik TUR-P en güncel ve en verimli tedavi şekline denmektedir. Bu yöntem farklı enerji kaynakları kullanılarak farklı tarzlarda yapılmadır. Işıklı bir alet kullanılarak idrar kanalı içerisine girilir ardından endoskop içerisinden bir yıkama sıvısı geçer ve sıvı vasıtasıyla prostat görüntülenmesi sağlanır. Prostat endoskopik olarak kesilir ardından parça parça dışarı alınması ile süreç devam eder.

  Klasik TUR yöntemi içerisinde elektrik akımı kullanılır. Ekim akımı içerisinde geçilerek tedaviler sağlanır. Hastaya bir elektrod bağlanmasının ardından klasik elektrik akımı kullanımı verilir ve bir kesme işlemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile tek taraflı bir diğer monopolar TUR sistemi olarak da bilinmektedir.

  Plazma Kinetik Tur-P Nedir?

  Plazma kinetik TUR-P son teknolojik gelişmelerin hayatımıza kattığı bir yeni sağlık hizmetidir. Temele yine klasik TUR gibi endoskopik olarak prostat görüntülenmesi yapılır. Ardından parça parça şekilde kesim yapılara dışarıya alınması sağlanır. Bu yöntemde bipolar bir sistem söz konusudur. Elektrik akımının hastadan geçmektedir. Kullanılan cihazın ucunda iki noktadan enetrji adı geçmektedir.

  Bu sistemin diğer önemli farkını şöyle açıklayabiliriz kullanılan enerjinin elektrik akımı yerine plazmakinetik enerji olmasından kaynaklıdır. Ayrıca yıkama sıvısı olarak da serum fizyoljik kullanılmaktadır.

  Plazma Kinetik TUR-P’nin Klasik Tur-P’ye Oranla Farkları Nelerdir?

  Plazma kinetik TUR-P’nin klasik yöntemlere oranlı farkları şunlardır;

  • Daha yeni ve güncel bir teknik olarak görülmektedir.
  • Bipolar bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Hastalardan enerji akımı geçmemektedir.
  • Yıkama sıvısı olarak fizyolojik serum olarak kullanılmaktadır.
  • Klasik yöntemlere oranla daha az maliyetidir.

  Plazma Kinetik TUR-P’nin Avantajları Neler Olmaktadır?

  Plazma kinetik TUR klasik TUR yöntemlerine oranla oldukça avantajlı bir yöntemdir. Bu avantajın en fazla olan kaynağı da biipolar bir sitem olarak yapılmasıdır. Bu yöntemin avantajları ise şöyledir;

  • Daha güvenli olmaktadır. Özellikle ileri yaşta kalp pili olan kalp hastaları olanlar ve düşükün olanlarda da bu yöntem daha güvenli olmaktadır.
  • Daha az kanamalar olmaktadır.
  • Daha az komplikasyon görülme riski vardır.
  • Daha etkin bir kesme işlemi bulunmaktadır.
  • Büyük hacimli prostatlarda daha uzun sürede kullanılmaktadır.
  • Yıkama sıvı olarak da serum fizyolojik kullanıldığı için TUR sendromu denilen ve klasik TUR-P yönteminde görülen bir sıvı zehir asla görülmemektedir.

  TUR-P Yöntemi Ne Zaman Düşünülmelidir?

  TUR-P iyi huylu prostat büyümesi olan orta ya da ağır derecede şikâyetleri olan erkeklerin tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemi arasında yer almaktadır. Genellikle prostat hacmi 30-100 ml olan hastalar bu tedavi yöntemini düşünebilir.

  TUR-P Plazmakinetik Prostatektominin Avantajları Nelerdir?

  Son 10 yılda standart TUR-P kanama ve TUR sendromu gibi istenmeyen yan etkileri ortadan kaldırmak için üroloji hekimler tarafından tercih edilmektedir.

  Operasyon temelde standart TUR-P ile benzer şekilde yapmaktadır. Kesme ve kanama kontrolleri özel bir elektriksel akım kullanılarak plazma kinetik enerji ile yapılmaktadır. Klasik TUR-P etkin doku çıkarma özelliği ile lazer prostattakinin güvenli kanama kontrolleri gibi birçok avantajı bir arada sunmaktadır.

  İşlem esnasında steril su yerine izotonik tuzlu su kullanılır bundan dolayı TUR sendromu oldukça nadir kullanılmaktadır. Operasyon sonrası lazerin aksine etkin bir soku ortaya çıktığından parçalarım patoloji birimine gitmesi gerekir. Mikroskobik incelemesi de mümkün olmaktadır.

  TUR-P Operasyonuna Hasta Hazırlanır?

  Bu operasyon öncesi doktorunuz size nasıl hazırlanmanız konusunda yardımcı olmakta ve detaylı bilgi sunmaktadır. Operasyon öncesi anestezi doktoru hastayı görmekte ve gerekli olan tüm testlerin planlamasını yapmaktadır. Eğer hastanın kullanmış olduğu düzenli bir ilaç varsa bunu hastanın hekime bildirmesi gerekmektedir. Plazma kinetik TUR-P tedavisi öncesi operasyondan günler önce özellikle kan sulandırıcı ilaçları da hastaların bırakması gerekmektedir. Anesteziye bağlı olarak hazırlık evresinde cerrahi müdahale öncesi 6 saat boyunca hasta hiçbir şey yememeli, içmemeli hatta sigara dahi kullanmamalıdır.

  TUR-P Plazma Kinetik Prostatektomi Nasıl Yapılmaktadır?

  Hastaya genel ya da belden bir şekilde anestezi uygulanmaktadır. Önce sistoskop adında kameralı sistemde idrar yolundan girilmektedir. İdrar yolu, prostat ve idrar torbasından içerisinin değerlendirilmesi bu şekilde yapılır. Hasta içerisindeki görüntüler bir ekrana yansıtılır ve tüm operasyon 10 ila 12 kat arasında daha da büyütülmüş görüntü eşliğinde yapılması sağlanır. İdrar yolundan rezektoskop adı verilen bir özel tıbbi alet yardımı ile girme işlemi sağlanır ve prostat dokuları çeşitli elektriksel akımlar kullanılarak kesilmektedir. Elektrik akımı tıp dilinde “loop” adı verilen bir yarım daire şeklinde bir tel aracılığı ile dokulara iletilir ardından prostat dokusu şeritler halinde kesilir ardından idrar torbasına bunlar itilir. Belirgin halde olan damarsal kanamalar yine “loop” yardımı ile dağlanır ardından kontrol işlemine geçilir. Operasyon sırasında sürekli aynı şekilde yıkama sıvısı kullanımı gerekmektedir. İdrar kesesi içerisinde biriken kesilmiş olan prostat dokuları daha sonra özel bir vakum kullanılarak çıkartılır. TUR-P operasyonu sonrası çıkarılan dokular hemen patolojik incelemeye gönderilmektedir.

  TUR-P Operasyonu Sonrası Hastaların Dikkat Etmesi Gerekenler

  Bir prostat hastası genelde cerrahiden 2 ya da 3 gün sonra hastaneden taburcu olabilmektedir. Takılan sonda alındıktan sonra 3-4 gün içerisinde idrarda kan görülebilir. Rengin aşamalı olarak açılması beklenilmeli hasta acele etmemeli ya da endişeye kapılmamalıdır. Birkaç hafta süren ani sıkışıklık ya da idrar yapımı esnasında yanma hissi de olabilir. Cerrahi müdahalenin ardından takiben 4 ila 6 hafta boyunca;

  • Her gün en az 1-2 litre sıvı tüketimi özellikle bolca su tüketimi yapılmalıdır.
  • Lifli besinler tüketiminden kaçınılmalı ve kabızlık durumlarında ıkınma asla yapılmamalıdır.
  • Ağır yük kaldırımı yapılmamalı
  • Ağır egzersizler yapılmamalı ve bisiklet gibi araçlara binilmemelidir.
  • Termal banyolara, kaplıca ve sauna gibi ortamlara da gidilmemelidir. Ayrıca daha önce kullanılan ilaçları da doktorunuza sorarak doktor müsaadesi altında kullanıma başlanılmalıdır.

  Operasyon Sonrası Cinsel Hayat

  Plazma kinetik TUR-P tedavi sonrası hastaların cinsel yaşamları için uzman hekimlerin tavsiyeleri şöyle olmaktadır;

  • En az 4 hafta cinsel ilişkiden kaçınılmalı.
  • Plazma kinetik TUR-P operasyonu sonrası retrograd ejakülasyon olma sorununa karı doktora danışılmalı.
  • Retrograd ejekülasyon orgazm sırasında hastadan çıkan meninin üretradan atılmadığı kronik duruma verilen addır aslında sağlığa bir zararı da olmamaktadır.
  • Mesane içine geri giden meniler ilk idrar ile dışarı atılmaktadır.

  Hangi Durumlarda Yeniden Doktora Başvuruda Bulunmalıyım

  Eğer hastalarda aşağıdaki belirtilerden bir ya da birkaçı varsa hemen doktora danışılmalıdır. Bunlar;

  • Yüksek ateş
  • İdrara çıkamama
  • Şiddetli görülen kanama
  • Şiddetli ağrı olmaktadır. Bu durumlar cerrahi operasyon sonrası ender görülen şikâyet belirtileri arasında yer almaktadır.

  Plazma kinetik TUR-P tedavisi ve sonrası hakkında detaylı bir bilgilendirme için hastanelerimizden randevu alınız.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."