Yoğun Bakım Koroner

Yoğun Bakım Koroner

Kateter Tabanlı Tanı ve Tedavi
Kardiyoloji kliniğimiz; Koroner hastalığı olan hastalar için en son teknoloji kateter bazlı tanı ve tedavi sunar.
Kateterizasyon, doktorunuza kalp ve kan akımı ile ilgili sorunları tespit edebilmesini sağlayan bir işlemdir. Doktorunuz kol veya bacakta bir damara(arter/ ven) sentetik kılıf yerleştirme ve kalp onu besleyen damarlara bir tüp (kateter) yerleştirir . Bu sayede kan örnekleri alınabilir, kalbin içinde kan basıncını ölçülmesi mümkün olur, kalp damarlarının ve kalp boşluklarının filminin çekilmesini sağlar.
Kliniğimiz yılda 2.000 'den fazla kateterizasyon ve 1000 girişimsel prosedür uygulanan , Ankara'nın en yüksek hacimli kardiyak kateterizasyon programlarından birini işletmektedir. Personelimiz kompleks kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisini başarıyla gerçekleştirmektedir.
Ünitemizde Kalp kateterizasyonu beş tamamen dijital, düz ekran kateterizasyon laboratuvarlarında yapılmaktadır.Kateterizasyon laboratuvarımızda kan akışının çalışmak için son teknoloji hemodinamik görüntüleme donanımları vardır. Bizim dijital laboratuarlarımız koroner anjiyografi, stent yerleştirme ve diğer karmaşık ve sık görülen kalp prosedürler uygulanan hastalarda daha düşük radyasyon dozlarında yüksek çözünürlük görüntüleme sağlamak üzere tasarlanmıştır. .
Kliniğimizde kardiyoloji alanındaki tüm klinik uygulamalar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda 3 profesör ve yardımcı personel günün 24 saati hastalarımıza hizmet vermektedir. Teknolojik imkânlardan faydalanarak bir çok tetkik yöntemi ile hastalarımız değerlendirilmekte ve dünyadaki en son tekniklerle incelenmektedir. Genişletilmiş ve geliştirilmiş yeni donanımı sayesinde en güncel tanı ve tedavi girişimlerine olanak veren bu ünitede, konusunda deneyimli yardımcı sağlık personeli hizmet vermektedir.Çok uzun yıllardır hem tanı hem tedavi amaçlı girişimlerle uğraşan hekimlerimiz kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi, balon anjiyoplasti ve stent uygulaması dışında mitral balon ajiyoplasti atriyal septal defekt kapatılması gibi işlemler başarıyla gerçekleştirilmektedir. Girişimsel kardiyoloji alanındaki her yenilik laboratuvarımızda hemen uygulanmaktadır.
Girişimsel İşlemler
  • Karmaşık geleneksel anjiyoplasti
  • Koroner stent yerleştirilmesi
  • İntravasküler ultrason
  • FFR( Koroner akım yedeği)
  • Aort ve mitral valvüloplasti balon anjiyoplasti
  • Periferik girişimler
  • Transkateter foramen ovale açıklığı (PFO) ve atriyal septal defekt (ASD) kapatılması
  • Geçici ve Kalıcı kalp pili yerleştirilmesi
  • CRT ve ICD yerleştirilmesi

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.