Yoğun Bakım Koroner

Yoğun Bakım Koroner

Kateter Tabanlı Tanı ve Tedavi

Kardiyoloji kliniğimiz; Koroner hastalığı olan hastalar için en son teknoloji kateter bazlı tanı ve tedavi sunar.
Kateterizasyon, doktorunuza kalp ve kan akımı ile ilgili sorunları tespit edebilmesini sağlayan bir işlemdir. Doktorunuz kol veya bacakta bir damara(arter/ ven) sentetik kılıf yerleştirme ve kalp onu besleyen damarlara bir tüp (kateter) yerleştirir . Bu sayede kan örnekleri alınabilir, kalbin içinde kan basıncını ölçülmesi mümkün olur, kalp damarlarının ve kalp boşluklarının filminin çekilmesini sağlar.
Kliniğimiz yılda 2.000 'den fazla kateterizasyon ve 1000 girişimsel prosedür uygulanan, Ankara'nın en yüksek hacimli kardiyak kateterizasyon programlarından birini işletmektedir. Personelimiz kompleks kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisini başarıyla gerçekleştirmektedir.
Ünitemizde Kalp kateterizasyonu beş tamamen dijital, düz ekran kateterizasyon laboratuvarlarında yapılmaktadır.Kateterizasyon laboratuvarımızda kan akışının çalışmak için son teknoloji hemodinamik görüntüleme donanımları vardır. Bizim dijital laboratuarlarımız koroner anjiyografi, stent yerleştirme ve diğer karmaşık ve sık görülen kalp prosedürler uygulanan hastalarda daha düşük radyasyon dozlarında yüksek çözünürlük görüntüleme sağlamak üzere tasarlanmıştır. .
Kliniğimizde kardiyoloji alanındaki tüm klinik uygulamalar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Teknolojik imkânlardan faydalanarak bir çok tetkik yöntemi ile hastalarımız değerlendirilmekte ve dünyadaki en son tekniklerle incelenmektedir. Genişletilmiş ve geliştirilmiş yeni donanımı sayesinde en güncel tanı ve tedavi girişimlerine olanak veren bu ünitede, konusunda deneyimli yardımcı sağlık personeli hizmet vermektedir. Çok uzun yıllardır hem tanı hem tedavi amaçlı girişimlerle uğraşan hekimlerimiz kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi, balon anjiyoplasti ve stent uygulaması dışında mitral balon ajiyoplasti atriyal septal defekt kapatılması gibi işlemler başarıyla gerçekleştirilmektedir. Girişimsel kardiyoloji alanındaki her yenilik laboratuvarımızda hemen uygulanmaktadır.

Girişimsel İşlemler
  • Karmaşık geleneksel anjiyoplasti
  • Koroner stent yerleştirilmesi
  • İntravasküler ultrason
  • FFR( Koroner akım yedeği)
  • Aort ve mitral valvüloplasti balon anjiyoplasti
  • Periferik girişimler
  • Transkateter foramen ovale açıklığı (PFO) ve atriyal septal defekt (ASD) kapatılması
  • Geçici ve Kalıcı kalp pili yerleştirilmesi
  • CRT ve ICD yerleştirilmesi

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi İşlevi

Koroner yoğun bakım, müdahalenin gecikmesi durumunda ciddi risklerin gelişebileceği hastalar üzerinde tam teşekkürlü tedavi işlemlerinin gerçekleştirildiği donanımlı ünitelerdir. Bu özelleşmiş birimler, kalp krizi geçiren, geçirmek üzere olan ya da yakın zamanda bu şikayetlerden muzdarip olmuş hastalar için oluşturulmuştur. Temel amaç acil müdahaleden sonra son teknoloji cihazlar ve uzman bir ekip tarafından uzun soluklu ve detaylı bir tedavi geliştirmek üzeredir. Çünkü bu ünitelerde tedavi gören hastalar, genellikle ağır komplikasyonlar geçirmekte ya da bu potansiyele sahip hastalardır. Bu nedenle, koroner yoğun bakım, hastaların her saniye yakından ve detaylı bir şekilde, aynı zamanda dış tüm etken ve faktörlerden uzak, tamamen izole bir şekilde incelenmesi gerçekleştirmektedir.

Koroner yoğun bakım, gelişmiş imkanları, yatak kapasitesi ve her biri alanında uzman ekibiyle en hızlı katater tanı ve tedaviyi sağlayarak hasta sağlığı adına uzun ve kısa vadede en doğru yol haritasını çizmektedir. 7/24 hizmet veren bu ünite daima ulaşılabilir olup etik kurallar çerçevesindeki tüm tedavileri başarıyla uygulamaktadır. Koroner hastalıkları tetikleyen ya da direkt olarak meydana gelen faktörler de kendi içinde alt kollara ayrılmaktadır. Genetik ya da çevresel tetikleyiciler (bazı ilaç kullanımları, beslenme bozuklukları vb.) bu alt kollardan bazılarıdır. Bu nedenle koroner yoğun bakım ünitesi, aile hikayeleri ve gerektiğinde konsültasyon işlemleriyle organize ve sistematik bir şekilde her hastalık sürecine özel prosedürlerle hizmet vermektedir.

Koroner Yoğun Bakım Önemi

Koroner yoğun bakım, kalp ve damar hastalıkları geçiren hastaların yatarak geçirdikleri tedavi sürecinde büyük önem arz etmektedir. Çünkü kalp problemleri yaşayan hastalar özel bir yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Enfeksiyon oluşumlarına fırsat vermeyen son derece steril bir ortamda uzman bir ekibe ek olarak yardımcı sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen denetim ve son teknoloji cihaz kullanımı koroner yoğun bakım hastaları için hayati risklerin düşürülmesi açısından önemlidir. Kliniklerimizde bu önemli faktörlerin yanı sıra yoğun bakım ünitelerinin öneminin farkında olarak ve farkındalığı yayarak profesyonel bir ekiple tam teşekkürlü hizmet verilmektedir. 

Koroner yoğun bakım, hastalara sağladığı tamamen izole ortam ve başarılı ekibiyle 7/24 tam denetim sunmaktadır. Tam denetimin önemi esasen genel olarak yoğun bakım ünitesinin önem temeline dayanmaktadır. Çünkü kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören hastalarda meydana gelen komplikasyonlar çok ciddi boyutlara ulaşabilmekte ve acil tedavi gerektirmektedir. Bu işlemler sağlık personelinden ve tüm tıbbi alt yapıdan yoksun evlerde gerçekleştirilememekte hatta yoğun bakım ünitesi harici yetersiz tıbbi servislerde dahi tedaviler tam anlamıyla güvensiz olmaktadır. Bu nedenle, meydana gelmesi son derece muhtemel olan acil müdahale gerektiren durumlarda koroner yoğun bakım ünitesi ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Hastaların tüm süreçte oluşabilecek her türlü komplikasyona karşı denetim altında tutulması hem bu komplikasyonların etkisinin azaltılmasında hem de ani krizlerin ve belki de beraberinde gelebilecek ölümlerin önüne geçmektedir.

 

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.