Yoğun Bakım Koroner

Yoğun Bakım Koroner

Girişimsel İşlemler Ayrıntıları

Doktorlar tarafından belirlenen girişimsel işlemler tedavinin seyri açısından koroner yoğun bakım işlemlerde büyük önem taşımaktadır. Karmaşık geleneksel anjiyoplasti temelde ateroskleroz sonucu daralmış ya da tıkanmış damarları genişletme tekniği üzerine kuruludur. Koroner stent yerleştirilmesi bir diğer önemli işlem olup koroner arter içine destek amaçlı kullanılan metal bir parçadır. Oldukça yaygın olan stent tedavisi halk arasında damar tıkanıklıklarından sonra oldukça popüler bir tedavi işlem olarak bilinmektedir. Esasen anjiyoplastiyle entegre ve kombine bir şekilde çalışabilmektedir. Gelişimsel işlemlerin bir diğer kolu olan intravasküler ultrason, kateter kullanımıyla karakterize tıbbi bir görüntüleme şeklidir. Her tıbbi görüntüleme işleminde olduğu gibi koroner yoğun bakım işlemlerde tanı ve tedavi kapsamında büyük önem arz etmektedir. Koroner akım yedeği(FFR), birçok damar hastalığında kullanılan görüntü esaslı bir fonksiyonel değerlendirme işlemidir. Aort ve mitral valvüloplasti balon anjiyoplasti, aort daralmasında kullanılan bir başka komplike bir tedavidir. Dolayısıyla, bu tedavi damarın balon anjiyoplastisi ile genişletilmesine dayanmaktadır. Periferik girişimler de aynı amaçla tıkanan damarların genişletilmesi işlemine dayanmaktadır. Transkateter foramen ovale açıklığı (PFO) ve atriyal septal defekt (ASD) kapatılması da girişimsel işlemlerin bir parçasıdır. Geçici ve Kalıcı kalp pili yerleştirilmesi ve CRT ve ICD yerleştirilmesi yaşanan kalp mekanizması bozuklukları için kullanılan yaygın tedavilerdendir.

Kateterizasyon Programları

Kateterizasyon programları yoğum bakım koroner prosedürlerinde bir tedavi şekli değil bir tanı yöntemidir. Bu program sonucu elde edilen bulgular, uygulanan tedavinin boyut kazanmasında büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu tanı yönteminin kullanılmaması ya da düzgün kullanılmaması durumunda tedavi yol haritası çiziminde aksaklıklar meydana gelebilir.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi İşlevi

Koroner yoğun bakım, müdahalenin gecikmesi durumunda ciddi risklerin gelişebileceği hastalar üzerinde tam teşekkürlü tedavi işlemlerinin gerçekleştirildiği donanımlı ünitelerdir. Bu özelleşmiş birimler, kalp krizi geçiren, geçirmek üzere olan ya da yakın zamanda bu şikayetlerden muzdarip olmuş hastalar için oluşturulmuştur. Temel amaç acil müdahaleden sonra son teknoloji cihazlar ve uzman bir ekip tarafından uzun soluklu ve detaylı bir tedavi geliştirmek üzeredi. Çünkü bu ünitelerde tedavi gören hastalar, genellikle ağır komplikasyonlar geçirmekte ya da bu potansiyele sahip hastalardır. Bu nedenle, koroner yoğun bakım, hastaların her saniye yakından ve detaylı bir şekilde, aynı zamanda dış tüm etken ve faktörlerden uzak, tamamen izole bir şekilde incelenmesi gerçekleştirmektedir. Kardiyak sorunlara bağlı morbidite yani ölüm riski  maalesef oldukça yaygındır. Ancak, doğru ve hızlı bir müdahaleyle bu sorunları yaşayan vakaların hayata döndürülmesi, iyileştirilmesi ya da benzer sorunlarla karşılaşmalarının önlenmesi de gelişen tıp bilimleri ve yüksek mühendislikle donatılmış cihazlarla mümkündür. Koroner işleyiş başta solunum sistemi olmak üzere pek çok doku ve organla entegre bir şekilde çalışmaktadır. Akciğerler üzerinden temizlenen kan tüm vücut hücrelerini beslemek adına kalp üzerinden pompalanmaktadır. Vücudun en kalın damarından en küçük kılcal damarına kadar kusursuzca işleyen bu prosedür tahmin edilenin aksine saniyelerle ifade edilen çok kısa bir zaman diliminde meydana gelmektedir. Bu nedenle koroner düzende meydana gelen herhangi bir kriz durumu çok hızlı ve profesyonel bir tedavi gerektirmektedir. Koroner yoğun bakım, gelişmiş imkanları, yatak kapasitesi ve her biri alanında uzman ekibiyle en hızlı katater tanı ve tedaviyi sağlayarak hasta sağlığı adına uzun ve kısa vadede en doğru yol haritasını çizmektedir. 7/24 hizmet veren bu ünite daima ulaşılabilir olup etik kurallar çerçevesindeki tüm tedavileri başarıyla uygulamaktadır. Koroner hastalıkları tetikleyen ya da direkt olarak meydana gelen faktörler de kendi içinde alt kollara ayrılmaktadır. Genetik ya da çevresel tetikleyiciler (bazı ilaç kullanımları, beslenme bozuklukları vb.) bu alt kollardan bazılarıdır. Bu nedenle koroner yoğun bakım ünitesi, aile hikayeleri ve gerektiğinde konsültasyon işlemleriyle organize ve sistematik bir şekilde her hastalık sürecine özel prosedürlerle hizmet vermektedir.

Koroner Yoğun Bakım Önemi

Koroner yoğun bakım, kalp ve damar hastalıkları geçiren hastaların yatarak geçirdikleri tedavi sürecinde büyük önem arz etmektedir. Çünkü kalp problemleri yaşayan hastalar özel bir yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Enfeksiyon oluşumlarına fırsat vermeyen son derece steril bir ortamda uzman bir ekibe ek olarak yardımcı sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen denetim ve son teknoloji cihaz kullanımı koroner yoğun bakım hastaları için hayati risklerin düşürülmesi açısından önemlidir. Kliniklerimizde bu önemli faktörlerin yanı sıra yoğun bakım ünitelerinin öneminin farkında olarak ve farkındalığı yayarak profesyonel bir ekiple tam teşekkürlü hizmet verilmektedir. Yoğun bakımlar, kalp ve damar hastalıklarını ciddi bir şekilde geçiren her yaş grubundan insanın hastalık süreçlerinin gözlemlendiği, durumlarının veri tabanına kaydedildiği ve uygun tedavi sürecinin belirlendiği özel ünitelerdir. Bu ünitelerde gerçekleştirilen gözlemler ve elde edilen bulgular, operasyon geçirmiş veya geçirmemiş, bu süreci ciddi atlatan hastaların tedavisine ışık tutmaktadır.

Koroner yoğun bakım, hastalara sağladığı tamamen izole ortam ve başarılı ekibiyle 7/24 tam denetim sunmaktadır. Tam denetimin önemi esasen genel olarak yoğun bakım ünitesinin önem temeline dayanmaktadır. Çünkü kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören hastalarda meydana gelen komplikasyonlar çok ciddi boyutlara ulaşabilmekte ve acil tedavi gerektirmektedir. Bu işlemler sağlık personelinden ve tüm tıbbi alt yapıdan yoksun evlerde gerçekleştirilememekte hatta yoğun bakım ünitesi harici yetersiz tıbbi servislerde dahi tedaviler tam anlamıyla güvensiz olmaktadır. Bu nedenle, meydana gelmesi son derece muhtemel olan acil müdahale gerektiren durumlarda koroner yoğun bakım ünitesi ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Hastaların tüm süreçte oluşabilecek her türlü komplikasyona karşı denetim altında tutulması hem bu komplikasyonların etkisinin azaltılmasında hem de ani krizlerin ve belki de beraberinde gelebilecek ölümlerin önüne geçmektedir.

Koroner yoğun bakım, sağladığı son teknoloji tıbbi alt yapısı sayesinde klinik hastalarına hizmet vermektedir. Cihazların güncelliği hastalıklar açısından daha doğru tanı ve teşhis başlangıcı sağlamakta ve ilerleyen aşamada tam donanımlı ve komplike bir tedavinin oluşturulmasında anahtar rol oynamaktadır. Koroner yoğun bakım kapsamında cihazların güncelliği kadar izlenecek yolun teorik boyutunun yeniliği de önemlidir. Bu nedenle alanında uzman doktorlarımız her daim literatürdeki son çalışmaları takip ederek yoğun bakım hastalarının ciddi durumlarına özel en güncel, denenmiş ve onaylanmış tedavi yöntemlerini uygulamaktadır. Bu tedaviler, koroner hastalıkların boyutuna göre şekillenebilmektedir. Yoğun bakım sürecinin bir diğer önemi de söz konusu sürecin , hastalığın her aşamasının incelenip değerlendirilerek karar verilmesine olanak sağlamasıdır.

Koroner yoğun bakım, hastaların kritik süreçlerde yaşamsal destek almasına imkan tanımaktadır. Bu yaşamsal destek, yatırılma işlemi gerçekleştirilen hastanın herhangi bir operasyona tabi tutulmasında önceki hazırlıklarının belirlenmesinden operasyon sonrası bekleme sürecine kadar tüm prosedürleri kapsayabilmektedir.  Hastaların yoğun bakım ünitesinde geçirdikleri süre de en az tedavi süreci kadar önem arz etmektedir. Çünkü bir tedavi ya da işlem sonrası meydana gelebilecek komplikasyonlar son derece karmaşık olup hiçbir zaman tam olarak tahmin edilemez. Bu anlamda sürenin önemi, meydan gelebilecek aksakların önüne geçebilmek adına çok önemlidir. Bu sürede, hasta için en güvenli ortam şartları sağlanmakta ve ilaç kullanımı, uygun beslenme yöntemi gibi pek çok detay kliniklerimizde uzman personel tarafından özveriyle ve dikkatle gerçekleştirilmektedir.

Koroner yoğun bakım Teknik Altyapı

Koroner yoğun bakım, gelişmiş bir teknik altyapıya sahiptir. En güncel görüntüleme teknikleriyle elde edilen bulgular doğru tanı ve tedavi için ciddi bir yol göstericidir. Her bakımdan donanımlı laboratuvarlarımız en doğru sonuçların alınabilmesi adına tüm detaylar hesaba katılarak tasarlanmıştır. Uzun yıllardır hem teşhis hem tedavi sürecine ek olarak tıp literatürüne katkıda bulunan başarılı doktorlarımız bu teknik altyapıyı oluşturmada en büyük danışman ve yol göstericilerimizdir.  Girişimsel işlemler dahilindeki birçok prosedür bu laboratuvar işlemlerinden geçirilmiştir. Globalleşen dünya üzerindeki en yeni, güncel ve etkili mühendislik harikası cihazlar koroner yoğun bakım teknik altyapı bünyesinde barınmaktadır.  Bu teknik altyapının sağladığı avantaj hastalar üzerinde geniş çaplı detaylı tedavi tedavi yöntemlerinin kullanılması ve etkili sonuçlar alınması şeklinde verimlilik esasıyla dönmektedir.  Bu başarılı teknik altyapı, tedavi süresince kullanılan yöntemlerin beraberinde meydan gelebilecek yan etkilerin de önüne geçmeye gayret etmek üzerine kuruludur. Bunlardan en önemlisi radyasyon maruziyetidir. Teknik görüntüleme sistemleri radyasyon oranını düşürmesine rağmen elde edilen yüksek görüntü kalitesiyle çalışmaktadır. Kateterizasyon işlemi sırasında kullanılan tüm malzemeler yüksek kalite ve birinci sınıftır. Bu sayede, kan basıncı, kalp damarları boşluklarının film eldeleri doğru bir şekilde elde edilmektedir. Zira, bu ayrıntılar üzerinde gerçekleşebilecek herhangi bir hata yanlış sonuçların eldesine ve beraberinde gelen yanlış tanı ve tedaviye zemin hazırlayacaktır. Bu da operasyonlar sırasında beklenmeyen komplikasyonlarla karşılaşılmasına neden olacaktır. Koroner yoğun bakım, başarılı teknik altyapısıyla tüm pürüzlerin önüne geçerek hastaların kliniklere girişinin yapıldığı andan itibaren tedavisinin bitirilip taburcu edilmesine kadarki tüm işlemleri sorunsuz bir şekilde atlatabilmesi için özveri ve büyük yatırımlarla tasarlanmıştır.

Klinik Ayrıcalıklarımız

Kliniğimiz başarılı doktorları, her biri alanında uzman sağlık çalışanları, laboratuvar dahil tüm departman ve branştaki ekibiyle donanımlı bir teknik altyapı kullanarak yıllardır sağlık hizmeti sunmaktadır. Koroner yoğun bakım,  üzerinde çalıştığı sağlık alanı nedeniyle koroner branşta hasta ağırlamakta ve tedavi hizmeti sunmaktadır. Bu nedenle, acil durumlara ve müdahalelere daima hazırlıklı ve gözlem prosedürüne tamamen hakimdir. Kalite standartları gereği klinikte yatan her hasta 7/24 takip edilmekte ve hasta yakınlarıyla gerekli bilgiler etik kurallar ve tedavi sürecinin gerektirdiği çerçevede paylaşılmaktadır. Günün her saati ulaşılabilir olan servis koroner rahatsızlıkları olan hastalara hizmet verse de bu hastaları da rahatsızlıklarının boyutlarına, genetik ve çevresel faktörlere göre pek çok alt sınıfta değerlendirmektedir. Dolayısıyla bu yoğun bakım ünitesinde tıp literatüründeki bilgiler dahilinde her hasta ve hastalığa özel önemli teşhis ve tedavi işlemleri uygulanmaktadır. Kateterizasyon programları bu birimin sağladığı en önemli avantajlardan biridir. Bu tanı öncesi işlem, bazı önemli inceliklere ve ayrıntılara sahip olup yine uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede kan örnekleri ve tedavi sürecinin bir parçası olan incelemek kolaylıkla yapılabilmektedir. Koroner yoğun bakım, tedavi süresince en önemli detaylardan biri gelişimsel işlemler olarak gözlemlenmektedir. Bu işlem son derece güncel olup hastalıkların hem tanı hem de tedavi işlemlerinde aktif olarak rol oynamaktadır. Klinik ayrıcalıkları gereği bu işlemlerin mekanik destekleri, malzeme çeşitleri ve işlemleri uygulayan ekip tecrübesi oldukça ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Elde edilen her bulgu detaylıca incelenmekte ve tedavinin boyutunu değiştirebilecek noktalar yeni tedavi yöntemlerine uyarlanmaktadır. Profesyonel ekibi, teknik altyapısı, güncel ve geliştirilmiş tedavi yöntemleriyle hastalara ayrıcalıklı bir sağlık hizmetinin tüm gereklilikleri avantajlı bir şekilde sunulmaktadır.

Kateter Tabanlı Tanı ve Tedavi

Kardiyoloji kliniğimiz; Koroner hastalığı olan hastalar için en son teknoloji kateter bazlı tanı ve tedavi sunar.
Kateterizasyon, doktorunuza kalp ve kan akımı ile ilgili sorunları tespit edebilmesini sağlayan bir işlemdir. Doktorunuz kol veya bacakta bir damara(arter/ ven) sentetik kılıf yerleştirme ve kalp onu besleyen damarlara bir tüp (kateter) yerleştirir . Bu sayede kan örnekleri alınabilir, kalbin içinde kan basıncını ölçülmesi mümkün olur, kalp damarlarının ve kalp boşluklarının filminin çekilmesini sağlar.
Kliniğimiz yılda 2.000 'den fazla kateterizasyon ve 1000 girişimsel prosedür uygulanan , Ankara'nın en yüksek hacimli kardiyak kateterizasyon programlarından birini işletmektedir. Personelimiz kompleks kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisini başarıyla gerçekleştirmektedir.
Ünitemizde Kalp kateterizasyonu beş tamamen dijital, düz ekran kateterizasyon laboratuvarlarında yapılmaktadır.Kateterizasyon laboratuvarımızda kan akışının çalışmak için son teknoloji hemodinamik görüntüleme donanımları vardır. Bizim dijital laboratuarlarımız koroner anjiyografi, stent yerleştirme ve diğer karmaşık ve sık görülen kalp prosedürler uygulanan hastalarda daha düşük radyasyon dozlarında yüksek çözünürlük görüntüleme sağlamak üzere tasarlanmıştır. .
Kliniğimizde kardiyoloji alanındaki tüm klinik uygulamalar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda 3 profesör ve yardımcı personel günün 24 saati hastalarımıza hizmet vermektedir. Teknolojik imkânlardan faydalanarak bir çok tetkik yöntemi ile hastalarımız değerlendirilmekte ve dünyadaki en son tekniklerle incelenmektedir. Genişletilmiş ve geliştirilmiş yeni donanımı sayesinde en güncel tanı ve tedavi girişimlerine olanak veren bu ünitede, konusunda deneyimli yardımcı sağlık personeli hizmet vermektedir.Çok uzun yıllardır hem tanı hem tedavi amaçlı girişimlerle uğraşan hekimlerimiz kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi, balon anjiyoplasti ve stent uygulaması dışında mitral balon ajiyoplasti atriyal septal defekt kapatılması gibi işlemler başarıyla gerçekleştirilmektedir. Girişimsel kardiyoloji alanındaki her yenilik laboratuvarımızda hemen uygulanmaktadır.
Girişimsel İşlemler
  • Karmaşık geleneksel anjiyoplasti
  • Koroner stent yerleştirilmesi
  • İntravasküler ultrason
  • FFR( Koroner akım yedeği)
  • Aort ve mitral valvüloplasti balon anjiyoplasti
  • Periferik girişimler
  • Transkateter foramen ovale açıklığı (PFO) ve atriyal septal defekt (ASD) kapatılması
  • Geçici ve Kalıcı kalp pili yerleştirilmesi
  • CRT ve ICD yerleştirilmesi

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU