Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji

Ülkemizde ve hatta tüm dünyada birçok insanda rastlanan önemli sağlık ve yaşam sorunlarından biri kanserdir. Kişilerin hayatını tehdit eden hastalıklar sıralamasında ikinci sırada bulunan kanser hastalığı, kalp ve damar hastalığının hemen altında yer almaktadır. Ülkemizde kadınlarda sıklıkla görülen kanser türleri meme, bağırsak, akciğer, rahim ve tiroit; erkeklerde ise prostat, akciğer, mesane, mide ve bağırsak kanserleri olarak sıralanmaktadır. Kanser hastalığının tanı ve tedavi süreçleri birçok uzmanlık dalı işbirliği ile yürütülmektedir. Söz edilen bu uzmanlık dallarından biri tıbbi onkoloji bölümüdür. Tıbbi onkoloji bölümü kemoterapi yani kanser hastalığının ilaç ile tedavi aşamaları ile ilgilenmektedir.

Ankara Koru Hastanesinde yer alan tıbbi onkoloji bölümü poliklinikleri hastanenin altıncı katında yer almaktadır. Hastanenin beşinci katında ise on adet yatak kapasitesi bulunan gündüz tedavi ünitesi ve altı adet yatak kapasitesine sahip olan onkoloji servisi bulunmaktadır. Hastanemizin tıbbi onkoloji servisi, güncel ve yenilikçi tıp sistemlerinin tüm imkanlarını kullanarak tüm kanser hastalarının tedavi süreçlerini yürütmek adına hizmet vermektedir. Hastanemizin tıbbi onkoloji bölümüne, kanser tanışı koyulan ve kanser şüphesi bulunan hastalar başvurmaktadır. Kanser teşhisi koyulan hastaların tanı ve tedavi süreçleri hedefe yönelik tedaviler, radyoterapi, kemoterapi, hormonal tedaviler ve sitokin tedavileri uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Tedavi sonrası takipleri ise tıbbı onkoloji uzmanları ve radyasyon onkolojisi, fizik tedavi , radyoloji, cerrahi branşlar, nükleer tıp, patoloji, tıbbi genetik, klinik psikoloji, rehabilitasyon, psikiyatri ve beslenme uzmanları ile yapılan iş birlikleri içinde gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizin tıbbi onkoloji bölümünde safra kesesi ve safra yolu kanserleri,  pankreas kanseri, böbrek kanserleri, mesane kanserleri, malign mezenkimal tümörler, rahim ağzı (serviks) kanserler, rahim kanseri, yumurtalık kanseri, beyin tümörleri,  testis (erkek yumurtalık) kanseri, karaciğer kanserleri, meme kanseri, prostat kanseri,  melanom ve diğer cilt kanserleri, baş-boyun kanseri, akciğer kanserleri, mide-bağırsak kanserleri ve tiroid kanseri gibi tüm kanser türlerinin tanı ve tedavi süreçleri uzman hekimlerimiz kontrolünde yürütülmektedir. Tıbbi onkoloji bölümümüzde uygulanan tedaviler, batı ülkeleri sağlık standartlarına uygundur, Hastanemizde uluslararası güncel tedavi yaklaşımları her zaman takip edilmekte ve bu yaklaşımlar dışına kesinlikle çıkılmamaktadır. Hastanemizde venöz port, ayakta tedavi, gündüz tedavi ünitelerinde infüzyonel ve kısa süreli kemoterapi, ayakta tedavi ve kateter bakımı gibi hizmetler verilmektedir. Tıbbi onkoloji bölümü uzmanlarımız, tanı problemi olan, genel sağlık durumu ayakta tedavi yapmak için uygun olmayan ya da sürekli infüzyon tedavisi gerekli olan hastalarını yataklı tedavi servisine yönlendirmektedir. Ayrıca tıbbi onkoloji bölümümüzde, girişimsel tedavilerin uygulandığı hastaların ve destek tedavisi ihtiyacı olan hastaların takip ve tedavi uygulamaları uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Hangi Yöntemlerle Uygulanmaktadır ?

Tıbbı onkoloji bölümü sadece kanserli hastaların tedavi sürecini değil, erken tanı alanlarını, kanserden korunma aşamalarını ve tarama aşamalarını kapsayan önemli bir bilim dalıdır. Yani kısacası kanser ile ilgili tüm aşamalar tıbbi onkoloji bölümünün ilgi alanına dahil olmaktadır. Ayrıca tıbbi onkoloji bölümü, kanser hastalığının tedavi ve tanı süreçlerinde, hastalara yaklaşım ve bilimsel veriler doğrultusunda  radyoloji, cerrahi gibi alanlar ile iş birliği yapmaktadır.

Tıbbi onkoloji bölümü tedavi aşamalarını oral yolla verilen ya da damar yoluyla verilen ilaçlar ile gerçekleştirmektedir. Tedavi şekli, kişilerdeki kanser hücrelerinin türüne göre değişiklik göstermektedir. Tıbbi onkoloji bölümü uzmanlarımız kişilere tedavi planlaması yaparken kanserli hücrelerin tipini, yayıldığı bölgeyi ve başladığı organı dikkatlice incelemekte ve planlama aşamalarını bu doğrultuda tamamlamaktadır. Tıbbı onkoloji tedavileri kanser kitlelerini operasyona uygun şekle getirmek, organları korumak, kişilerin yaşam kalitelerini arttırmak, ileri dönemdeki hastaların yaşam sürelerini uzatmak ve hastalığın tekrarlama riskimi azaltmak amacı ile yapılmaktadır. Tedaviler, hastaların durumuna göre tek başına ya da kombinasyonlar halinde de yapılabilmektedir.

- Kemoterapi ( İlaçlı Tedavi )

Kemoterapi, tümörlerin ilaç ile tedavi edilmesi anlamına gelmektedir. Işın ve cerrahi tedavisi ile birlikte yürütülen kemoterapi, tümör tedavisinde kullanılan en önemli uygulamalardan biridir. Yapılan kemoterapi tedavisi ile birlikte, tümörlü hücreleri öldürmek ya da tümörlü hücrelerin büyümesini durdurmak hedeflenmektedir. Kemoterapi tedavileri, hastalığın durumuna göre tek ya da birkaç ilaç ile birlikte farklı yollar kullanılarak yapılabilmektedir. Tıbbi onkoloji ya da medikal onkoloji, kemoterapi işlemleri ile ilgilenen bilim dalına verilen isimdir. Bu alanda hizmet veren kişilere ise tıbbi onkolog ya da medikal onkolog adı verilmektedir. Hastanemizin tıbbi onkoloji bölümünde, kanserli hücrelerin tedavisinde uzmanlaşmış ve yeterli donanıma sahip kişiler sağlık hizmeti vermektedir.

*Kemoterapi Uygulamalarının Amacı Nedir ? ve Ne Sıklıkta Uygulanmaktadır ?

Kemoterapi uygulamaları, tümörlü hücreleri yok etmek ve hastaları iyileştirmek, tümörlü hücrelerin yayılmasını engellemek, tümörlü hücrelerin büyümesini yavaşlatmak ya da tamamen durdurmak, tümörlü hücreler nedeni ile ortaya çıkan belirtileri azaltmak ya da yok etmek için uygulanmaktadır. Tıbbi onkoloji bölümü uzmanları tarafından uygulanan en etkili yöntemlerden biri olmasına rağmen, bazı durumlarda tümör tamamen yok edilememekte ve sadece belirtiler hafifletilerek yaşam standardı yükseltilebilmektedir. Bazı tümör türlerinde uygulanabilecek tek tedavi kemoterapi yöntemidir. Bunlar dışındaki tümör türlerinde ise kemoterapi uygulamaları, cerrahi ve radyoterapi yöntemler ile eş zamanlı ya da peş peşe uygulanabilmektedir.

Kemoterapi uygulamalarının süreleri ve sıklığı, tıbbı onkoloji bölümü uzmanları tarafından hastanın ve hastalığın durumu detaylı bir şekilde incelenerek, belirlenmektedir. Tedavilerden elde edilen geri bildirimler ve yan etkilere bakılarak, kemoterapi uygulamalarının sıklığı ya da süreleri yetkili doktorlar tarafından değişebilmektedir. Kemoterapi uygulamalarının zamanlaması ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli konu, tedavilerin düzenli bir şekilde ve yan etkiler kontrol edilerek zamanında yapılmasına özen göstermektir. Tedavi sürelerinin aralıkları, sağlık ya da yan etkiler dışındaki gereksiz nedenler yüzünden uzatıldığında, tümörlerin kendini toparla ve verilen  ilaca direnç göstererek normalden daha da güçlü olma ihtimali doğabilmektedir. Düzensiz bir şekilde yürütülen tedavilerde tümörlü hücrelerin yayılması ve büyümesi devam ederek, tıbbi onkoloji bölümü uzmanlarının yürütmekte olduğu tedavilerin başarılı olma şansını büyük oranda azaltmaktadır. Bu nedenle hastalar, doktorlarının oluşturmuş olduğu kemoterapi randevularını kesinlikle doktorlarının izni dışında değiştirmemesi gerekmektedir.

-Hormon Tedavisi

Hormon tedavileri, meme ya da prostat kanseri gibi hormon nedenli tümörlerin tedavi süreçlerinde kullanılmaktadır. Hormon tedavileri genellikle ağız yolu ile yapılmaktadır. Fakat bazı durumlarda ise enjeksiyon şeklinde de uygulanabilmektedir.

Tıbbi onkoloji bölümü uzmanlarımız meme kanseri sürecinde adet gören hastalar için hormon tedavisi uygulamalarını, aylık ya da üç aylık iğneler halinde uygulamaktadır. Yapılan tedavi sayesinde, hormon kanalları kapatılmakta ve yumurtalıklar susturulmaktadır. Hormon tedaviler menopoz dönemindeki kadınlara da aynı şekilde uygulanmakta ve vücudun östrojen sentezi yapması engellenmektedir. Hormon tedavisinde verilen ilaçlar meme kanserlerinin yenilemesini, organ ya da kemik metastazlı hastalıkları kontrol altına almak adına kullanılmaktadır. Prostat kanseri de meme kanseri gibi hormonlara dayalı bir kanser türüdür. Prostat kanserinde uygulanan üç aylık iğneler sayesinde androjen hormonunun salgılanması durdurulmak ve prostat kanserinin ilerlemesini önlemek istenmektedir.

-İmmunoterapi ( Bağışıklık Tedavisi )

İmmunoterapi, tıbbı onkoloji bölümü uygulamaları dahilinde kullanılan ve bağışıklık sisteminin kanserli hücreler ile savaşmasını sağlayan, yeni bir tedavi türüdür. Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklara ya da enfeksiyonlara karşı savaşmasını sağlayan önemli bir savunucudur. Bin sekiz yüzlü yılların sonlarından bu yana kullanılan bu biyolojik tedavi yöntemi, ülkemizde yaklaşık dört, beş yıldır aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde yaklaşık yirmi adet kanser türü için kullanılan immunoterapi tedavisi, her kanser türünün tedavisinde kullanılmak istenmekte ve sürekli geliştirilmektedir. Ayrıca alerji hastaları için uygulanan bir immunoterapi tedavisi de bulunmaktadır. İmmünoterapi ilaçları birçok kanser türünde kullanılıyor olsa da, radyoterapi, kemoteropi ve cerrahi kadar sık kullanılan bir uygulama değildir. İmmünoterapi tedavisinde kullanılan ilaçlar hala geliştirilme aşamasındadır ve bu ilaçları kullanan kişilerde çeşitli yan etkiler görülmektedir. İmmünoterapi ilaçlarının ateş, titreme, baş dönmesi, zayıflama, baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, kusma, ishal, enfeksiyon olma ihtimali, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, çarpıntı, yüksek ya da düşük tansiyon, kaşıntı, döküntü, ağrı, deride kızarıklık ve organ iltihabı gibi yan etkileri bulunmaktadır.  Tıbbı onkoloji bölümü uzmanlarımız immünoterapi tedavisi için kullanılan ilaçları, kişilerin durumunu da göz önüne alarak enjeksiyon, krem, kapsül ya da tablet şeklinde vermektedir. İmmünoterapi tedavisinin ne kadar devam edeceği kanserin ilerleme durumuna, kanserin türüne, uygulanan immünoterapi türüne ve hastanın tedaviye vermiş olduğu yanıta göre değişiklik göstermektedir. İmmünoterapi tedavisi, hastalığı takip eden doktorların önerisine göre günlük, haftalık ya da aylık olarak düzenlenebilmektedir.

En Sık Rastlanan Kanser Türleri Nelerdir ?

Tıbbı onkoloji bölümü uzmanlarımız kanser türlerinin görülme sıklığının kişilerin cinsiyetine, coğrafi bölge farklılıklarına, genetik faktörlere ya da kişilerin ırkı gibi çeşitli nedenlere göre farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda en sık rastlanan kanser türü, cilt kanseridir. Ülkemizde meme kanseri, kalın bağırsak kanseri, akciğer kanseri, over kanseri, mide kanseri, rektum kanseri, serviks kanseri ve pankreas kanseri kadınlarda en sık karşılaşılan kanser türleridir. Erkeklerde en sık rastlanan kanser türleri ise prostat kanseri, rektum kanseri, akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, pankreas kanseri ve mide kanseridir. Ülkemizde özellikle son yıllarda çevresel faktörler, sigara kullanımının artması, ülke nüfusunda yaşlı sayılarının artması ve bu gibi çeşitli birçok nedenden dolayı kanser hastalıklarında ciddi oranda bir artış gözlemlenmektedir. Tıbbı onkoloji bölümü uzmanlarımız, cinsiyet ayrımı yapmadan en sık karşılaşılan kanser türlerini şu şekilde sıralamaktadır.

  • Cilt kanseri
  • Meme kanseri
  • Akciğer kanseri
  • Prostat kanseri
  • Mide kanseri
  • Kalın bağırsak kanseri
  • Rahim ağzı kanseri
  • Lenf bezi tümörleri

Kanser Oluşumu Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir ?

Kanserli hücre oluşumunun genel nedeni tam olarak bilinmese de, bu oluşumlara neden olan iki grup risk faktörü bulunmaktadır. Çevresel faktörler ve genetik yatkınlık kişilerde kanser oluşum nedenlerinin ilk sıralarında yer almaktadır. Alkol ve sigara gibi ürünlerin kullanılması, zararlı güneş ışınlarına gereğinden fazla maruz kalmak, kötü ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, radyasyon, çok fazla röntgen ışınına maruz kalmak, çeşitli virüsler, hava kirliliği ve kimyasala maruz kalmak kanser oluşumuna neden olan çevresel faktörlerdir. Ayrıca anne karnındaki bebeğinde hamilelikte döneminde maruz kaldığı faktörlerde kanserli hücrelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Kanser hastalığı her vücutta farklı belirtiler göstermektedir. Tıbbı onkoloji bölümü uzmanlarımız yüksek ateş, kuvvetli ağrılar, kronikleşen ağrılar, nedeni bilinmeyen ve hızlı kilo kayıpları, özellikle koltuk altı, meme ya da göğüs gibi bölgelerde hissedilen sertlikler, ciltte bulunan ben ya da siğillerdeki değişiklikler, diş eti ve ağızda kanamalar, kronik öksürük, kanlı balgam, nedeni belli olmayan vajinal kanamalar, dışkıda kan bulunması ve idrardan kan gelmesi gibi belirtileri, kanser belirtileri olarak göstermektedir. Fakat unutulmamalıdır ki bu belirtiler her zaman kişilerin kanser olduğu anlamına gelmemekte, bu tarz belittiler ile karşılaşıldığında mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

 
Tıbbi Onkoloji Bölümü, hastanemiz 6. katında yer alan poliklinik ile 5. katında yer alan 10 yatak kapasiteli Gündüz Tedavi Ünitesi ve 6 yatak kapasiteli Onkoloji servisi ile güncel tıbbın tüm imkanlarından yararlanarak tüm kanser hastalarına hizmet vermektedir.
Bölümümüze kanser tanısı almış hastalar veya kanserden şüphelenilen hastalar başvurmaktadır. Kanserli hastaların tanı, tedavi (Kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, sitokin tedavileri, radyoterapiyle eş zamanlı kemoterapiler, hormonal tedaviler) ve tedavi sonrası izlemleri Tıbbi Onkoloji uzmanı tarafından, multidisipliner yaklaşımla (Cerrahi branşlar, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Patoloji, Nükleer Tıp, Klinik Psikoloji, Psikiyatri, Tıbbi Genetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Beslenme uzmanları ile işbirliği içinde) gerçekleştirilmektedir.
Tıbbi Onkoloji bölümümüzde, meme kanseri, mide-barsak kanserleri, pankreas kanseri, prostat kanseri, böbrek-mesane kanserleri, akciğer kanserleri, baş-boyun kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, malign mezenkimal tümörler, beyin tümörleri, melanom ve diğer cilt kanserleri,, tiroid kanseri, testis (erkek yumurtalık) kanseri, over (kadın yumurtalık) -rahim (endometriyum)-rahim ağzı (serviks) kanserleri gibi kanserlerin tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
Uygulanan tedavilerde uluslararası güncel tedavi yaklaşımlarına sadık kalınmakta ve batı ülkeleri standartlarında tedavi verilmektedir. Ayaktan gündüz tedavi ünitesinde kısa süreli ve infüzyonel kemoterapilerin yanı sıra destek tedavileri verilmesi, venöz port ve kateter bakımı gibi hizmetler sunulmaktadır. Tanı problemi olan veya genel durumu ayaktan tedaviyi kaldıramayacak olan veya devamlı infüzyon tedavisi gerektiren hastalar ise yataklı servisimizde izlenmektedir. Tıbbi Onkoloji servisinde aynı zamanda destek tedavisi gereksinimi olan hastalar ve girişimsel işlemlerin uygulandığı hastaların takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU