Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji

Ülkemizde ve hatta tüm dünyada birçok insanda rastlanan önemli sağlık ve yaşam sorunlarından biri kanserdir. Kişilerin hayatını tehdit eden hastalıklar sıralamasında ikinci sıradadır.

Kanser hastalığının tanı ve tedavi süreçleri birçok uzmanlık dalı işbirliği içinde multidisipliner bir şekilde yürütülmektedir. Bu uzmanlı dallarından en önemlilerinden biri tıbbi onkolojidir.

Tıbbi onkoloji kemoterapi yani kanser hastalığının ilaçla tedavi aşamaları ile ilgilenmektedir.

Tıbbi onkoloji bölümü için hastanemizde iki ayrı kat hizmet vermektedir. On yatak kapasiteli gündüz tedavi ünitesi ve altı yatak kapasitesine sahip onkoloji servisi bulunmaktadır.

Ankara Koru Hastanesi Tıbbi Onkoloji Servisi

Tıbbi onkoloji servisi, güncel ve yenilikçi tıp sistemlerinin tüm imkanlarını kullanarak tüm kanser hastalarının tedavi süreçlerini yürütür. Kanser teşhisi koyulan hastaların tanı ve tedavi süreçleri hedefe yönelik tedaviler; radyoterapi, kemoterapi, hormonal tedaviler ve sitokin tedavileri uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Tedavi sonrası takipleri ise tıbbi onkoloji uzmanları ve radyasyon onkolojisi, fizik tedavi, radyoloji, cerrahi branşlar, nükleer tıp, patoloji, tıbbi genetik, klinik psikoloji, rehabilitasyon, psikiyatri ve beslenme uzmanları ile yapılan işbirlikleri içinde gerçekleştirilmektedir.

Tıbbi Onkoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir ?

Tıbbi onkoloji bölümünde; safra kesesi ve safra yolu kanserleri, pankreas kanseri, böbrek kanserleri, mesane kanserleri, malign mezenkimal tümörler, rahim ağzı (serviks) kanserler, rahim kanseri, yumurtalık kanseri, beyin tümörleri,  testis (erkek yumurtalık) kanseri, karaciğer kanserleri, meme kanseri, prostat kanseri,  melanom ve diğer cilt kanserleri, baş-boyun kanseri, akciğer kanserleri, mide-bağırsak kanserleri ve tiroid kanseri gibi tüm kanser türlerinin tanı ve tedavi süreçleri uzman hekimlerimiz kontrolünde yürütülmektedir.

Tıbbi onkoloji bölümünde uygulanan tedaviler uluslararası standartlarda gerçekleştirilmekte, güncel tedavi yaklaşımları sürekli takip edilmekte ve bu yaklaşımlar dışına kesinlikle çıkılmamaktadır.

Hastanemizde venöz port, ayakta tedavi, gündüz tedavi ünitelerinde infüzyonel ve kısa süreli kemoterapi, ayakta tedavi ve kateter bakımı gibi hizmetler verilmektedir.

Tıbbi onkoloji bölümü uzmanlarımız, tanı problemi olan, genel sağlık durumu ayakta tedavi yapmak için uygun olmayan ya da sürekli infüzyon tedavisi gerekli olan hastalarını yataklı tedavi servisine yönlendirmektedir. Ayrıca tıbbi onkoloji bölümümüzde, girişimsel tedavilerin uygulandığı hastaların ve destek tedavisi ihtiyacı olan hastaların takip ve tedavi uygulamaları uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Hangi Yöntemlerle Uygulanmaktadır?

Tıbbi onkoloji bölümü sadece kanserli hastaların tedavi sürecini değil, erken tanı alanlarını, kanserden korunma aşamalarını ve tarama aşamalarını kapsayan önemli bir bilim dalıdır. Yani kısacası kanser ile ilgili tüm aşamalar tıbbi onkoloji bölümünün ilgi alanına dâhil olmaktadır. Ayrıca tıbbi onkoloji bölümü, kanser hastalığının tedavi ve tanı süreçlerinde, hastalara yaklaşım ve bilimsel veriler doğrultusunda radyoloji, cerrahi gibi alanlarla işbirliği yapmaktadır.

Kemoterapi Tedavisi

Tıbbi onkoloji bölümü tedavi aşamalarını oral yolla verilen ya da damar yoluyla verilen ilaçlar ile gerçekleştirmektedir. Tedavi şekli, kişilerdeki kanser hücrelerinin türüne göre değişiklik göstermektedir. Tıbbi onkoloji bölümü uzmanlarımız kişilere tedavi planlaması yaparken kanserli hücrelerin tipini, yayıldığı bölgeyi ve başladığı organı dikkatlice incelemekte ve planlama aşamalarını bu doğrultuda tamamlamaktadır. Tıbbi onkoloji tedavileri kanser kitlelerini operasyona uygun şekle getirmek, organları korumak, kişilerin yaşam kalitelerini artırmak, ileri dönemdeki hastaların yaşam sürelerini uzatmak ve hastalığın tekrarlama riskimi azaltmak amacı ile yapılmaktadır. Tedaviler, hastaların durumuna göre tek başına ya da kombinasyonlar halinde de yapılabilmektedir.

- Kemoterapi ( İlaçlı Tedavi )

Kemoterapi, tümörlerin ilaçla tedavi edilmesi anlamına gelmektedir. Işın ve cerrahi tedavisi ile birlikte yürütülen kemoterapi, tümör tedavisinde kullanılan en önemli uygulamalardan biridir. Yapılan kemoterapi tedavisi ile birlikte, tümörlü hücreleri öldürmek ya da tümörlü hücrelerin büyümesini durdurmak hedeflenmektedir. Kemoterapi tedavileri, hastalığın durumuna göre tek ya da birkaç ilaç ile birlikte farklı yollar kullanılarak yapılabilmektedir. Tıbbi onkoloji ya da medikal onkoloji, kemoterapi işlemleri ile ilgilenen bilim dalına verilen isimdir. Bu alanda hizmet veren kişilere ise tıbbi onkolog ya da medikal onkolog adı verilmektedir. Hastanemizin tıbbi onkoloji bölümünde, kanserli hücrelerin tedavisinde uzmanlaşmış ve yeterli donanıma sahip kişiler sağlık hizmeti vermektedir.

Kemoterapi Hangi Sıklıkla Uygulanır ?

Kemoterapi uygulamaları, tümörlü hücreleri yok etmek ve hastaları iyileştirmek, tümörlü hücrelerin yayılmasını engellemek, tümörlü hücrelerin büyümesini yavaşlatmak ya da tamamen durdurmak, tümörlü hücreler nedeni ile ortaya çıkan belirtileri azaltmak ya da yok etmek için uygulanmaktadır. Tıbbi onkoloji bölümü uzmanları tarafından uygulanan en etkili yöntemlerden biri olmasına rağmen, bazı durumlarda tümör tamamen yok edilememekte ve sadece belirtiler hafifletilerek yaşam standardı yükseltilebilmektedir. Bazı tümör türlerinde uygulanabilecek tek tedavi kemoterapi yöntemidir. Bunlar dışındaki tümör türlerinde ise kemoterapi uygulamaları, cerrahi ve radyoterapi yöntemler ile eş zamanlı ya da peş peşe uygulanabilmektedir.

-Hormon Tedavisi

Hormon tedavileri, meme ya da prostat kanseri gibi hormon nedenli tümörlerin tedavi süreçlerinde kullanılmaktadır. Hormon tedavileri genellikle ağız yolu ile yapılmaktadır. Fakat bazı durumlarda ise enjeksiyon şeklinde de uygulanabilmektedir.

Tıbbi onkoloji bölümü uzmanlarımız meme kanseri sürecinde adet gören hastalar için hormon tedavisi uygulamalarını, aylık ya da üç aylık iğneler halinde uygulamaktadır. Yapılan tedavi sayesinde, hormon kanalları kapatılmakta ve yumurtalıklar susturulmaktadır. Hormon tedaviler menopoz dönemindeki kadınlara da aynı şekilde uygulanmakta ve vücudun östrojen sentezi yapması engellenmektedir. Hormon tedavisinde verilen ilaçlar meme kanserlerinin yenilemesini, organ ya da kemik metastazlı hastalıkları kontrol altına almak adına kullanılmaktadır. Prostat kanseri de meme kanseri gibi hormonlara dayalı bir kanser türüdür. Prostat kanserinde uygulanan üç aylık iğneler sayesinde androjen hormonunun salgılanması durdurulmak ve prostat kanserinin ilerlemesini önlemek istenmektedir.

-İmmunoterapi ( Bağışıklık Tedavisi )

İmmunoterapi, tıbbi onkoloji bölümü uygulamaları dahilinde kullanılan ve bağışıklık sisteminin kanserli hücreler ile savaşmasını sağlayan, yeni bir tedavi türüdür. Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklara ya da enfeksiyonlara karşı savaşmasını sağlayan önemli bir savunucudur. Günümüzde yaklaşık yirmi adet kanser türü için kullanılan immunoterapi tedavisi, her kanser türünün tedavisinde kullanılmak istenmekte ve sürekli geliştirilmektedir. Ayrıca alerji hastaları için uygulanan bir immunoterapi tedavisi de bulunmaktadır. İmmünoterapi ilaçları birçok kanser türünde kullanılıyor olsa da, radyoterapi, kemoteropi ve cerrahi kadar sık kullanılan bir uygulama değildir.