Cinsel İsteksizlik
Üroloji

Cinsel İsteksizlik

  Cinsel isteksizlik neredeyse her bireyde zaman zaman görülebilen sorunlardan biridir. Kadın ve erkekte görülebilen bu rahatsızlık sosyal, psikolojik, kültürel ve çoğu zaman tıbbi durumlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığın eşler arasındaki uyum, anlayış ve diğer farklı yaklaşımlar ile yaşadıkları ilişkiden kaynaklanan bazı sorunlara neden olmaktadır.

  Cinsel isteksizlik toplumumuzda en fazla kadınlarda görülmektedir. Ancak günümüzde erkeklerde de oldukça yüksek bir oranda görülmektedir. Erkeklerde cinsel sorunlar genellikle sertleşme, erken boşalma, boşalma esnasında güçlük çekme gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. Bu da erkekleri isteksizliğe yöneltmektedir.

  Cinsel İsteksizlik Nedenleri

  Bu rahatsızlığın genellikle psikolojik sorunlara bağlı ortaya çıktığı söylenmektedir. Ancak cinsel isteksizliğin altında yatan sağlık sorunları da olabilmektedir. Cinsel isteksizlik sorunu uzun dönem cinsel beraberlik yaşamayan çiftlerde, ileri dönemlerde boşanmalara kadar varan sorunlara yol açmaktadır. Evlilikte yaşayan çatışmalar, eşe duyulan kızgınlık, öfke durumları, kadının ya da erkeğin kendisini ilişkide değersiz hissetmesi, kendi bedenini kabul etmemesi, tanımaması gibi nedenlerle başlayan durumlar olabilir. Ayrıca psikiyatrik ilaçların kullanılması veya bedensel hastalıklar yaşamak da bu soruna katkıda bulunmaktadır. Hormonsal dengesizlikler, karaciğer, böbrek, kalp rahatsızlıkları da bu durumu etkilemektedir.

  Bu sorunlar kısaca şu şekilde sıralanabilir;

  • • Cinsellikle alakalı korku ve kaygı
  • • Utanma, suçluluk duyma, günahkârlık duyguları ile başa çıkamama
  • • Cinsel birleşme esnasında özellikle kadınlarda ağrı ya da kasılma durumu
  • • Erkeklerde sertleşme sorunları
  • • Erkek adaylarda erken boşalma
  • • Kadınlarda geç uyarılma ya da hiç orgazm olamama

  • Eşler arasında cinsel uyumsuzluk
  • İlişkide yaşanılan diğer sorunları cinselliğe taşıma

  Cinsel İsteksizlik Türleri

  Cinsel isteksizliğin türleri üç farklı başlık altında incelenmektedir.

  • Primer cinsel isteksizlik; kişilerin ergenlik dönemlerinde başlayan bu türde kişi, hiçbir cinsel olaya karşı ilgi ve istek duymaz ya da cinsel arzular beslemez. Bu olayların konuşulmasından rahatsızlık duyar ve o ortamlardan kaçınır.

  • • Sekonder cinsel isteksizlik; kişi cinsel hayatına aktif bir şekilde başlamış ancak yaşadığı bazı olaylar ile zamanla cinselliğe olan bakış açısında azalma ve giderek kaybolma durumu ortaya çıkmaktadır. Eşler arasında diğer sorunların cinselliğe yansıması sonucu olarak da çıkmaktadır.

  • Durumsal cinsel isteksizlik; zamanla kişide yaşadığı duygular yüzünden cinselliğin kaybolmasıdır. Örneğin; stresli ve yoğun çalışan bireyler, aşırı maddi kayıplar yaşayan kişilerde görülmektedir. Bu durum erken dönemlerde zorla cinsel birlikteliğe zorlanan, tacizi tecavüz ve istismara uğrayan kişilerde daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu durumun teşhis edilmesi ile kişiye psikolojik yöntemlerle tedavi uygulanır.

  Cinsel İsteksizlik Belirtileri

  Cinsel isteksizlik ilk ve en önemli belirtisi kişilerde cinsel arzunun hiçbir şekilde olmamasıdır. Kadınlarda erkeklere oranla çok daha fazla görülmektedir. Toplumumuzda yapılan araştırmalara göre kadınların %33’ü erkeklerin %14’ü cinsel sorunlar yaşamaktadır. Yaş durumları, hamilelik, menopoz durumları yaşayan kadınlarda cinsel ilişkiye girme durumu çok azalmaktadır. Erkeklerde ise cinsel isteksizlik durumu yaşın ilerlemesi ile azalmaya başlamaktadır. Diğer belirtiler ise;

  • Libidoda azalma olması

  • • Cinsel ilişki esnasında zevk alamama
  • • Motive olmama

  • Bahaneler uydurarak ilişkiden kaçma

  Cinsel İsteksizlik Tanı Yöntemleri

  Cinsel isteksizlik her yaştaki ve her farklı sosyo- kültürel durumdaki erkek ya da kadında olabilen, yaşadıkları bazı nedenlerle de olması normal bir durumdur. Ancak tanısı konulduktan sonra kısa sürede çözülebilen bir rahatsızlıktır. Hastalığın tanısı için uzman bir hekime müracaat edilmeli ve yapılacak olan seanslara bazı durumlarda uzman doktor gerekli görürse çift olarak katılım sağlanmalıdır. Bu tarz rahatsızlıklarda çiftlerin birbirlerine olan destekleri çok önemlidir. Uzman doktor tarafından kadın ya da erkeğin cinsel sorununun neyden kaynaklandığı tespit edilerek tedaviye geçilmelidir. Uzman hekimimiz çiftlerin birbirlerine karşı tavır, durum ve davranışlarını dinler, gerekli görürse fiziki muayene başvurur ve tüm sebepleri ortaya çıkararak tedavi aşmasına geçmektedir.

  Cinsel İsteksizlik Tedavi Yöntemleri

  Cinsellik tüm canlılar için temel bir dürtüdür. Zamanı geldiğinde karşılanması gerekmektedir. Üstelik üreme olması için de cinsellik durumu şarttır. İnsanlar dışında diğer canlılarda da olan vazgeçilemeyen bir haz öğesidir. Cinsellikle alakalı bir sorun sadece sağlık değil beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Cinsellik birlikteliklerini yaşayamayan, doyum noktasına ulaşamayan bireylerde bir süre sonra psikolojik rahatsızlıklarda baş göstermektedir. Kişilerde meydana gelen bu bozulmalar başta eşler olmak üzere kişinin çevresindeki diğer kişilere de yansımaktadır.

  • Ancak bu tedavisi olan geçici bir rahatsızlıktır. Tedavi süreci boyunca eşlerden sabırla birbirlerine yaklaşmaları gerekir. Hiçbir zorlamanın olmaması tedavide kısa sürede çözüm alınmasını karşılamaktadır. Burada yapılan tedavide eşlerin arasında sorun olan tüm problemlerin açıkça masaya yatırılması ve bozulan iletişim problemlerinin yeniden onarılması çok önemlidir. Böylelikle cinsel uyum yeniden sağlanmaktadır.

  Cinsel isteksizlik sorunu giderilmesi esnasında alta yatan sebeplere bağlı olarak bazı psikolojik ilaç tedavileri de sunulabilir. Alta yatan sebepler, psikolojik ise terapi yöntemleri, bedensel aktiviteler önerilmektedir. Ancak sorun hormonsal sorunlar, anatomik nedenler, kalp, tansiyon, prostat, aşırı kilo alımı, nörolojik bazı rahatsızlıklar, daha önce yaşanmış ürolojik operasyonlara bağlı oluşmuşsa uzman hekimimiz önce bu sorunları ortadan kaldıracak ilaç tedavileri uygulamaktadır. Daha sonra diğer tedavi yöntemlerine geçilmektedir. Buna göre cinsel isteksizlik tedavi yöntemleri şu şekilde olmaktadır;

  • • Hormonsal bir sorun yaşanıyorsa yapılan test sonuçlarına göre kadın ya da erkeğe hormon takviyesi yapılabilir.
  • • Eğer kullandığınız ilaçlardan kaynaklı bir sorun varsa bu ilaçların yerine muadil ilaçlara yönlendirme sağlanabilir. Ya da yan etkisi daha az bir ilaçla ilacınız değiştirilebilir.
  • • Eğer yaşam standartlarınıza cinsel isteksizlik yapan bir durum söz konusu ise yaşam şeklinizde düzenlemeler yapılabilir.

  • Psikolojik sorunlar varsa psikolojik yardım almanız için destek verilebilir.
  • Çiftler arasında evliliği devam ettirememe, sorunlar ile başa çıkamama, ailesel sorunları cinselliğe taşıma varsa ilişki danışmanlığı terapisi alınabilir.

  Kadınlarda Cinsel İsteksizlik

  Kadınlarda cinsel isteksizlik sorunu kadınların bedenini iyi tanımaması, ilişkiden nasıl zevk alacaklarını bilmemeleri, kültürel, ahlaki ve dini değerlerin üzerlerinde kalan baskılar sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çocukluk ve ergenlik dönemlerinde taciz ya da tecavüz olaylarına maruz kalmak da kadınları cinsellikten soğutmaktadır. Bunların yanı sıra gebe kalma korkusu, görev olarak görülen ilişki yaşama durumu, çiftlerde özellikle erkekte erken boşalma ve kadının tatmin olamaması durumu.

  Erkeğin yeterince sertleşmemesi, kadınlarda kuruluk olması, cinsel ilişki esnasında ağrı hissetme, erkeklerin anlayışsız yaklaşımları, menopoz ile birlikte hormonsal seviyelerde değişim ve kullanılan bazı ilaçların yan etkileri de cinsel sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca iş yerinde yoğun çalışan, evde çocukları ve diğer işlerle tek başına ilgilenen kadınlarda da fiziksel ve ruhsal yorulma ile cinsellikten soğuma görülmektedir.

  Kadınlarda Cinsel İsteksizlik Giderme Yöntemleri

  İlişkilerdeki cinsel birliktelikler çok önemlidir. Sağlıklı her bireyin hafta en az 2 defa cinsel birliktelik yaşaması gerekir. Ancak bu birliktelikler her iki tarafı da mutlu edecek şekilde yapılması ile güzel bir netice vermektedir. Çağımızın en büyük sorunlardan biri olan cinsel isteksizlik nedeni ile birçok kadın bu durumdan bedenen ve ruhen zarar görmektedir. Kadınlarda çok fazla görülen bu rahatsızlığın giderilmesi için uzman bir hekime muayene olunmalıdır. Uzman hekimimiz alta yatan sebepleri kesin sınırları ile açıkça ortaya koyacaktır.

  Kadınlarda bu durum Vaginismus adı verilen bir durumla da açıklanabilir. Ama pek çok kadın bu korku ile yaşasa da aslında cinsel isteksizlik ve Vaginismus bambaşka iki hastalıktır. Bu durumda kendi durumunuzun hangisi olduğunu ancak uzman hekimimiz ile anlayabilirsiniz. Uzman hekimle önce hikâyenizi dinler ardından fiziki muayenenizi yapar. Bu soruna neden olan tüm nedenleri size açıklar ve tedavi yöntemine geçilir. Kısa sürede terapi ve durumunuza göre ilaç yardımı ile cinsellik bir sorun olmaktan çıkar.

  Erkeklerde Cinsel İsteksizlik

  Erkeklerde cinsel isteksizlik az görülmektedir. Ancak yine de bu durumu yaşayan erkekler vardır. Çoğunlukla aşırı alkol ve sigara tüketimi, stres, kalp ve damar hastalıkları gibi sorunlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca diyabet, karaciğer ve böbrek, tiroit sorunları ve bu hastalıklara karşı kullanılan bazı ilaçların yan etkisi de erkeklerde cinsel sorunlara yol açabilmektedir. Evlilikte eşlerin sürekli tartışması, ileri yaşa bağlı olarak gelişen durumlarda cinsel sorunlara neden olmaktadır.

  Erkeklerde Cinsel İsteksizlik Giderme Yöntemleri

  Toplumumuzda cinsel sorunlara en kapalı yaklaşan erkeklerdir. Bu durumdan utanma, sıkılma gibi duygularla hareket eden erkeklerin cinsel sorunları artmaktadır. Oysaki bu rahatsızlıkta diğer rahatsızlıklar gibi olağan bir durumdur. Üzerine gidilmesi ve tedavisinin geciktirilmemesi gerekmektedir. Erkeklerde genellikle bazı hastalıklara bağlı gelişen bu durumda uzman hekim ilaç tedavisi ile kısa sürede cinsel isteksizlik sorunu gidermektedir. Uzman doktorumuz hikâyenize en uygun tedavi seçeneğini size sunacaktır.

  Eğer sizde cinsel isteksizlik sorunu yaşıyorsanız, bu durum hayatınızdaki tüm durumları etkilemeden bu soruna neden olan sebeplerin araştırılması ve en uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması için uzman hekimimize danışmakta geç kalmayınız.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."