Gastroenteroloji

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji alanı, vücudun yemek borusundan başlayarak ilk önce mide, bağırsaklar, pankreas, karaciğer, son olarak safra kesesi ve yollarını kapsamakta olan hastalıklara tanı konulmasını ve tedavisinin yapılmasını sağlayan tıbbi bir daldır. Sindirim sistemine yönelik organ hastalıklarının tıbbi tedavisinin yanı sıra endoskopik yöntemlerin uygulamalarının da yapıldığı gastroenteroloji alanlarında hastalıklara yönelik tanıların koyulması nedeniyle safra kesesi ve yolları, mide, pankreas, ince ve kalın bağırsakların görüntülenme işlemleri de çoğu zaman bu birimde uygulanmaktadır.

Gastrointestinal sistemi organlar ile ilişkili kanser ve kanser türünde olan hastalıklarda özellikle karaciğer organı için en sık uygulanmakta olan biyopsi operasyonları da gastroenteroloji alanında cerrahi uzman hekimler ile beraber yürütülmektedir. 

Gastroenteroloji Bölümünde Yapılan Tedaviler

Gastroenteroloji bölümümüzde kronik ve akut ve bütün gastrointestinal sistemsel hastalıklara bağlı tüm tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Sindirim sisteminde oluşan kanamaların acil olarak durdurulmasına yönelik tedavisi, varis kanamaları tedavisi, sklerozan tedavisi, kolonoskopi işlemi, gastroskopi işlemi, ERCP işlemiyle kronik pankreatit tedaviler, safra kesesi taşları ve safra yolları darlıklarının tedavisi, safra kesesinden taş alma operasyonu, tıpta polipektomi adındaki bağırsak ve mide poliplerinin çıkarılması, gastrik ülser tedavisi, Crohn hastalığı tedavisi, kolit hastalığı, gastroözofageal reflü tedavisi gibi birçok kronik bağırsak hastalıklarının tedavileri, yemek borusu ile ilgili darlık sorunlarının bulunduğu kişilere  stent yerleştirme operasyonları uzman ekiplerimiz tarafından incelikle yapılmaktadır.

Gastroenteroloji bölümü içerisinde hem hastalıkların teşhis edilmesi hem de tedavi edilmesi amacıyla hastalara uygulanmakta olan işlemler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

1- Endoskopi

Endoskopi operasyonu mide başta olmak üzere, birçok organın iç kısımlarının son teknoloji optik cihazlar ile görüntülenmesi ve incelenmesi işlemlerinin tümünü kapsamaktadır. Bu operasyon bir aletin ucunda bulunan ortamın net olarak görüntülenmesini sağlayan bir ışık bulunmakta olan endoskop adındaki cihaz yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu teknolojik alet kullanılarak mide, yemek borusu, on iki parmak bağırsağı, kalın ve ince bağırsaklar net olarak görüntülenmektedir. 

Endoskopi Operasyonu Kimlere Uygulanmaktadır?

 • Midesi ağrıyan hasta şikâyeti ile diğer klinikler ve iç hastalıklarına başvuran hastalara,
 • Midesinde ekşime, göğüste yanma, mide bulantısı, ağıza asitli su gelmesi, inatçı olan kusmalar, yorgunluk, ateş gibi şikâyeti bulunan hastalara,
 • Tıpta disfaji adı verilen yutma güçlüğü bulunan ve yutkunurken boğazında takılma hissi olan kişilere,
 • Aşırı kilo kaybeden ve nedeni bulunamayan kişilere,
 • Dengeli ve yeterli ve beslenmesine rağmen anemisi yani kansızlığı olan kişilere,
 • Yakanlı ve kahverengi kusma yaşayan, siyah renkli dışkı ve kanlı ishal şikâyeti olan kişilere,
 • Birkaç yıl öncesinde gastrointestinal sisteme ilişkin cerrahi işlem geçirmiş ve kontrol edilmesi gereken hastalara,
 • İnatçı ve tedaviye yanıt vermeyen ve uzun süren kabızlık öyküsü olan kişilere,
 • Tomografi ve ultrasonografi gibi görüntüleme operasyonlarında şüphe içeren lezyonlara denk gelinmesi durumunda bu lezyonlardan endoskopi ile biyopsi alınması gereken hastalara,
 • Ağız yoluyla besin alamayan, PEJ yaniperkutan endoskopik jejunostomi ve PEG yani perkutan endoskopik gastrostomi gibi operasyonlar ile hortum ile beslenen kişilere kateter yerleştirmek ve kontrolünün yapılması gibi işlemler için endoskopi uygulamalarından yararlanılmaktadır.

2- Kolonoskopi

Tanı koymak amacıyla yapılan kolonoskopik görüntüleme operasyonlarında inflamasyonlu bölge, polip, ülser ya da benzeri şüpheli lezyonların görünmesi halinde o alandan biyopsi alınarak ele alınan örnek incelenmesi için patoloji laboratuvarlarına iletilmektedir. Aynı zamanda çok sık olarak rastlanan kalın bağırsakta görülen polipleri uzman hekim tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda kolonoskopi esnasında da çıkarılmaktadır. Herhangi bir şikayeti bulunmayan özellikle de 50 yaşında veya üzerindeki kişilerde kontrol amaçlıyla kolonoskopi operasyonlarının geçirilmesi Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bireylere önerilmektedir.

Kolonoskopi İşlemi Kimlere Uygulanmaktadır?

 • Rektal kanama, dışkının siyah renkte olması ve dışkıda kan bulunması durumlarında,
 • Sebebi olmayan karın ağrıları, kabızlık ve ishallerde,
 • Gaita testinde dışkıda kan tespit edilen hastalarda,
 • Bağırsak poliplerinin tanı ve tedavi işlemlerinde,
 • Aile içinde bağırsak kanseri öyküsü bulunan hastaların kontrolleri için,
 • Sebebi olmayan kansızlık durumlarında,
 • Bağırsak kanserine yakalanan hastaların tanı, teşhis, tedavilerinde ve cerrahi işlem durumlarında,
 • Nedeni olmayan kilo kayıplarının sebeplerinin araştırılmasında,
 • Basur yani hemoroid hastalarının teşhis ve tedavileri için,
 • Bağırsak için yapılan görüntüleme operasyonları sonucunda şüphelenilen lezyonların bulunduğu hastalarda,
 • Dışkının uzun süre normalin dışında seyretmesi durumunda,
 • Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi kronik olarak bağırsak rahatsızlıkları olan hastaların kontrollerinde ve cerrahi tedavilerinde,
 • Özellikle de ileri yaşa sahip hastaların rutin olarak yaptırdığı kontrollerinde hem tanılarında hem de gerekli görülen durumlarda tedavi kısımlarında kolonoskopi operasyonlarından yararlanılmaktadır.

Hem kolonoskopi operasyonu hem de diğer endoskopik operasyonların incelemelerinden önce ve sonra dikkat edilmesi gereken konular vardır. Operasyon öncesinde belirlenen bir süre içinde hastanın aç olması ve su içmemesi gerekmektedir. Operasyon esnasında anestezi yapılamayan kişilerde endoskop cihazının ortaya çıkardığı baskı ve sindirim yolundaki kıvrımlı yapılar sebebiyle bir takım ağrı yaşanması normaldir. Endoskopi operasyonunun bitiminden sonra yine belirlenen süre boyunca operasyonun uygulandığı bölgede rahatsızlık, ağrı, kanama gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması da normal bir durumdur. Bu konularda uzaman hekimin önerdiği bilgiler göz önünde tutulmalı ve herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkması halinde kısa süre içerisinde sağlık kuruluşumuza başvurulmaları önerilmektedir.

3- Mide Hastalıkları

Mide hastalıklarında çok fazla görülen gastrit hastalığı, iyi huylu ülser ya da kötü huylu ülser denilen mide polipleri, mide kanserleri ve her türlü mide organından kaynaklanan kanamaların tanı, teşhis ve tedavilerini kapsamaktadır. Aynı zamanda mideye kaçan delici ve batan yabancı cisimlerin dışarı çıkarılmasını da oluşturmaktadır.

4- Kolon Hastalıkları

Ülseratif kolit, spastik kolon, Crohn hastalığı, divertiküller, poliplerin çıkarılması, kolondan kaynaklanan kanamalara yapılan müdahale ve kolon kanserlerin tespit edilmesinde gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılan operasyonlar sonucundan hastalıklar başarılı şekilde tedaviye ulaşmaktadır.

5- Anal Bölge Hastalıkları

Hemoroide bağlı kanamalar, hemoroid, anal fistür ve rektum kanserleri gibi teşhis konulan hastalıkların tedavisini kapsamaktadır.

6- Karaciğer ve Safra Yolu Hastalıkları

Karaciğer ve safra hastalıkları gastroenteroloji uzmanlarının çalışma alanına girmektedir. Kronik ya da akut  hepatit yapan sebeplerden Hepatit D, Hepatit C, Hepatit B, Hepatit A, ilaç ve alkol gibi birçok sebeplerin yol açtığı karaciğer hastalıkları aşı ile korunması da dahil olmak üzere kronik hepatitlerin, siroz hastalığının, sirozunun yol açtığı kanamaların, karın zarında toplanan sıvının rahatsızlığı, sirozun meydana getirdiği böbrek yetmezliğinin, siroz hastalığı sonrasında gelişmekte olan karaciğer kanserinin ve karaciğerde meydana gelen komanın tanı, teşhis ve tedavileri de gastroenteroloji uzmanları tarafından hastanemizde yapılmaktadır.

7- İnce Bağırsak Hastalıkları

Tıpta duodenum adı verilen 12 parmak bağırsağı, ince bağırsakların ilki kısmı olup midede bulunan pilor halkası denilen bir halkayla bağlanan bölgedir. Duodenum ülserleri ve buna bağlı olarak yaşanan kanamalar, bu bölgenin darlığına neden olan kötü huylu ülser iyileşmeleri sebebiyle darlıklar ve çölyak hastalığı denilen kansızlık, çocuklarda büyüme geriliği yapan rahatsızlıklar, kilo kaybına neden olan hastalık tanısının konması, ishal ve tedavileri bu bölümde uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.

Aynı zamanda karaciğerde meydan gelen safranın 12 parmak bağırsağına giden noktada bulunan papilla vateri bu bölgede olması, safranın bağırsağa olan akışı engelleyen papilla vateri darlığının, mide kanserinin, safra yolu taşlarının, safra yolu kanseri ve yakın olan organ olan pankreas hastalıklarının ve kanserlerinin tespitinde ve ameliyat olma şansını kaybeden hastaların tedavileri de gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Aynı zamanda ince bağırsaklar ile beraber mide, yemek borusu, en sık tutulum bölgesi olan ince bağırsak ve kolonu tutan Crohn hastalığı ve tüberküloz gibi rahatsızlıkların teşhisi ve tedavileri de gastroenteroloji uzman hekimlerimiz tarafından hastanemizde yapılmaktadır.

Gastroenteroloji Ünitesi, Gastroenteroloji uzmanları tarafından; yemek borusu, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda ayaktan ve yatan hasta hizmeti verebilmektedir. Poliklinik birimi ve endoskopi ünitesi binanın üçüncü katında bulunmakta olup içerisinde hasta muayene odaları, endoskopi laboratuarı ve hasta ayılma odası bulunmaktadır. Ünitemizde hasta aksi yönde istekte bulunmadığı sürece tüm endoskopik işlemler anestezi uzmanı gözetiminde hasta “sedo-aneljezi” altında iken yapılmaktadır.

Bu Bölümde Yapılan Tetkikler

 •     Endoskopi
 •     Kolonoskopi
 •     Fleksibl sigmoidoskopi
 •     Rektoskopi
 •     ERCP

Endoskopik İşlemler

 •     Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması
 •     Özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu
 •     Özofagus varislerinde band ligasyonu, Skleroterapi
 •     Kanayan lezyonlarda Skleroterapi
 •     Argon Koterizasyon, Hemoklip uygulaması
 •     Malign darlıklarda stent uygulanması
 •     Pilor Stenozunda balon Dilatasyonu
 •     Uygun lezyonlarda Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)

Kolonoskopik İşlemler

 •     Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması
 •     Polipektomi
 •     Skleroterapi
 •     Darlıklarda dilatasyon gibi işlemler
 •     Kanama sırasında Skleroterapi ve Hemoklip

ERCP İşlemleri

 •     Safra ve Pankreatik kanalların görüntülenmesi
 •     Koledoka EST (Endoskopik Sfinkterotomi) yapılması
 •     Koledoktan taş çıkarılması
 •     Safra kanalı darlıklarında stent yerleştirilmesi
 •     Safra kanalı darlıklarının balon ile dilatasyonu
 •     Nazobiliyer stent takılması

 

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.