Psikiyatri

Psikiyatri

Psikiyatri

Psikiyatri tıpta bulunan dallardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Günlük hayat içerisinde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinir hastalığı olarak tabir edilen durumlar psikiyatri alanı içerisinde yer almaktadır. Ruh, duygu ve düşünce değişimiyle birlikte kendini gösteren bu hastalıkların tanı ve tedavileri ise psikiyatri bölümü tarafından yapılmaktadır. Psikiyatri bu tanı ve tedavileri ruh ve beyin ilişkisi içerisinde incelemektedir. İnsanların yaşadıkları sorunların sebebi kimi zaman kendi iç dünyalarına yönelik olurken kimi zaman dışsal koşullar bu sorunların sebebi olabilmektedir. Yaşanılan sıkıntıların insanlar üzerinde yarattığı travmalar psikiyatrinin konu alanı olmakla birlikte psikiyatri bölümü bu travmaların hem tanılarını hem de tedavi süreçlerini üstlenmektedir. Koru hastanesi psikiyatri bölümü bu amaçla siz hastalarına hizmet vermektedir. Her zaman doğru tedavi yöntemleri ile doğru adımları atmakta ve sizlerin doğru çözümlere ulaşarak hayatına sağlıklı devam edebilmesi için öz veri ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Psikiyatri’nin Hizmet Alanları

Psikiyatri bölümü genel anlamda ruh ve sinir hastalıkları alanında hizmet vermektedir. Bu hizmetleri özelleştirecek olursak; panik bozukluklar, depresyon, alkol bağımlılığı, yeme bozukluğu, obsesif bozukluklar, kaygı bozuklukları, bipolar bozukluklar, psikotik bozukluklar, her çeşit fobi, aile içi iletişim sorunları, boşanma krizleri, öfke bozuklukları, kadına ve erkeğe yönelik cinsel sorunlar, ellerde ve kenversion bozuklukları gibi hastalıklar psikiyatri bölümünün tanı ve tedavi altındaki hastalıklardır. Psikiyatri, bölümü alanına dahil olan her türlü hasta ve hastalıkla ilgilenmektedir. Hastaların tedavi süreçleri en hassas, titiz ve özverili şekilde tamamlanarak hastalar sağlığına kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

Psikiyatri’nin Tedavi Yöntemleri

Psikiyatri alanı pek çok ruhsal hastalığı alanı içerisinde bulundurmaktadır. Alanı içerisinde hastalıkların bu kadar çeşitli olması tedavi yöntemlerini de etkilemektedir. Psikiyatri alanı bireysel farklılıkları da içermektedir. Genel olarak bireye yönelik çalışmalar yapılması tedavinin de kişiselleşmesine sebep olmaktadır. Her hastanın hastalığa verdiği tepki farklılaşmaktadır. Bu yüzden her hastaya uygulanacak tedavi yöntemi de farklılık göstermektedir. Aynı zamanda hastaların verdiği tepkilerdeki farklılıkları tanı koyarken de etkili olmaktadır. Bu bağlamda tedavi sürecinde uygulanan yöntemlerde bireyden bireye farklılık göstermektedir. Aynı sorunu taşıyan kişiler kimi zaman aynı yöntem ile tedavi edilememektedir. Bu alanda genellikle iki tedavi yöntemi üzerinden yola çıkılmaktadır.

 İlk yöntem direk olarak bedene uygulanan tedavi yöntemidir. Bu yöntem ilaç ve elektrokonvulfiz teknikleri kullanarak hastaları iyileştirmeyi amaçlamaktadır. İkinci yöntem ise psikoterapi yöntemidir. Bu yöntem de ise insanın duygusal ve düşünsel dünyası hedef alınmaktadır. Hatta yöntem içerisine kimi zaman insan ilişkilerindeki değişkenlerde eklenmektedir. Psikoterapi yöntemi kullanırken çoğunlukla psikoloji bölümüyle iş birliği içerisinde çalışılmaktadır. Koru hastanesi psikiyatri bölümü hastalarının tedavilerinde hasta ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktadır. Ruhsal sorunun tanısı ve hastanın bireysel farklılıklarına dikkat edilerek bu iki yöntemden en uygun olanı hastalar üzerinde uygulanmaktadır.

Psikiyatri Uygulamalarının Geçerliliği

Psikiyatri alanındaki hastalıklar çeşitlidir ve bu çeşitli hastalıklar çeşitli tedaviler gerektirmektedir. Bireysel farklılıklarında tedavi sürecinde etkili olduğu psikiyatri alanında her türlü uygulama geçerli olarak görülmemektedir. Psikiyatri alanında bilgi ve uygulamalar bilimsel nitelikler taşımak zorundadır. Beyin her zaman üzerinde çalışan çok karmaşık bir yapıya sahiptir ancak teknolojik gelişmeler günümüzde insan beynine yönelik bilgi birikimini arttırmaktadır. Bu durumla birlikte psikiyatri alanındaki tedavi yöntemleri çok daha hızlı bir şekilde değişim göstermektedir. Ancak yeni tedavi yöntemlerinin uygulama alanındaki geçerlilik belli şartları gerektirmektedir. İlk olarak tedavide kullanılacak yöntem ya da ilacın deneysel bir takım çalışmalardan geçmesi gerekmektedir. Deneysel çalışmalardan geçen yöntem daha sonra hem bilimsel hem de etik olarak tanımlanmalıdır. Tedavi ve ilacın etkinliğinin kanıtlanarak meslek erbabınca kabul görmesi o uygulamayı geçerli hale getirmektedir. Bu bağlamda psikiyatri bölümü geçerliliği olmayan hiçbir tedavi ya da ilaçtan yararlanmamaktadır. Koru hastanesi hastalarına uygulama alanında başarı görmüş, herkes tarafından kabul edilen tedavi yöntemleri uygulamaktadır.

Psikiyatri Doktorlarında Olması Gereken Özellikler

Psikiyatri tıp alanındaki hassas bölümlerden birisidir. Bu yüzden uzman kadrosunun en az kendi kadar hassas nitelikler taşıması gerekmektedir. Psikiyatri doktorlarının alanında başarılı olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Sürekli olarak insanlarla iletişim kurulan bu alanda insanların ruhsal derinliklerine daha kolay inebilmek için güçlü bir iletişim becerisi gerekmektedir. Teknolojik gelişmelerin etkili olduğu bu alan sürekli olarak değişim halindedir. Bu yüzden de psikiyatri bölümde uzman kişilerin bu alana ve alan içerisindeki hastalıklara karşı ilgili olması gerekmektedir. Aynı zamanda basmakalıp uygulama ve tedavi yöntemlerine takılıp kalınmadan alanda yenilikçi olunmalıdır. İnsanların düşünsel, duygusal ve sosyal derinliklerini sürekli olarak incelemeye çalışan psikiyatri bölümündeki doktorlar alanında severek çalışmalıdır. İşinde özverili olmayan uzmanların hastalara sunabileceği çözümler kısıtlıdır. Bu yüzden de dikkat, sabır ve sorumluluk sahibi olmak psikiyatri doktorlarının en temel özelliklerinden birisidir. İnsan beynindeki sırların her geçen gün aralanması ve insan beynine yönelik yeni görüşlerin ortaya çıkması ise doktorların kendilerini ve bilgilerini sürekli olarak yenilemesini gerektirmektedir. Koru hastanesi psikiyatri bölümü doktorları tüm bu özelliklere sahip olmakla birlikte alanında uzmanlaşmış kişiler olarak sizlere hizmet vermektedir.

Psikiyatri Doktorlarının Görevleri Nedir?

Psikiyatri doktorlarının ilk olarak görevi hastalarının şikâyet ve sorunlarını dinlemektedir. Hastaya yönelik sorunun anlaşılmasında şikayetler en önemli belirleyicilerden birisidir. Hastanın şikayeti dinlendikten sonra sorunu çözmek için hastaya en uygun tanı konulmaktadır. Tanı hasta ve sorun arasında doktoru çözüme yönlendiren kısımdır. Tanı konulduktan sonra hastanın içerisinde bulunduğu durum, duygusal ve düşünsel süreçleri de göz önüne alınarak tedavi planı oluşturulmaktadır. Planlanın tedavi programı içerisinde hastanın kullanması gereken bir ilaç varsa doktor tarafından bu ilaç yazılmaktadır. Hastayı her açıdan inceleyen psikiyatri doktorları hastanın ihtiyacı durumda diğer doktorlarla da iletişime geçerek işbirliği içerisinde bulunmaktadır. Bu işbirliği; alanında uzman kişilerin fikir alışverişi ile hastanın daha çabuk tedavi olmasını sağlamaktadır. Koru hastanesi psikiyatri bölümü doktorları üstüne düşen görevleri tam anlamıyla yerine getirmekte hasta ve hastaya yönelik uygulamalara titizlikle yaklaşmaktadır.

Bazı Hastalıkların Tanıları

Psikiyatri bölümü birçok hastalıkla ilgilenmektedir. Hastalıkların fark edilmesi ve tedavi sürecinin başlamasında tanı koyulması önemli aşamalardan biridir. Bu yüzden bazı hastalıklara ait belirtilerin bilinmesi hastaların doktora başvurması için önem teşkil etmektedir.

 • Depresyon; duygu, düşünce ve davranış bozukluklarıyla birlikte ortaya çıkan bir psikiyatrik hastalıktır. Hastalıklar arasında en yaygın olarak görülen hastalık çeşididir. Sürekli olarak üzgün ve mutsuz olunması, daha önce keyif alanın eylemlerden artık keyif alınmaması, uyku düzenindeki bozukluklar hastalığın en temel belirtilerinden birisidir.
 • Bipolar bozukluk; manik depresif ya da iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Bipolar bozukluk yaşayan hastaların duygu durumlarında keskin ve ani değişimler görülebilmektedir. Hastalığın manik depresif olarak adlandırılması duygu durumundaki aşırı iniş ve çıkışları temsil etmesinden kaynaklanmaktadır. Depresif durumdayken hasta depresyon halindedir, hayattaki hiçbir durumdan zevk almamaktadır.  Manik aşamada ise hastalarda aşırı ve uç eylemler görülmektedir.
 • Obsesif kompulsif bozukluk; bu hastalığa sahip olan kişilerde obsesyon olarak adlandırılan rahatsız edici bazı düşüncüler görülmektedir ve hasta bu düşüncelerden kurtulmak için kompulsiyon olarak adlandırılan sürekli davranışlar geliştirmektedir. Bu hastalıkta genellikle insanların beyinin bir kısmı aşırı aktivite göstermektedir. Bu durumun da daha önceden yaşadığı travmalar sonucu olabileceği düşünülmektedir.
 • Anksiyete bozuklukları; bir başka ismiyle kaygı bozukluğu her insanın ani kararlar alması gerekirken yaşadığı doğal süreçlerden bir tanesidir. Fakat kaygı bozukluğu yaşayan kişiler bu kaygı süreçlerini yürütememekte, kaygı durumu oluşmayacak zamanlar da bile tedirgin olmaktadır. Anksiyete hastalığına sahip kişiler günlük ve sosyal hayatlarında zorluk çekmektedir.
 • Şizofreni; insanın gerçek ve olağanüstü olaylar arasında ayrım yapmasını engellemektedir. Şizofreni hastalarında beynin olağan bir şekilde çalışması zorlaştığı için duygu ve davranışların kontrol altın alınması zorlaşmaktadır. Hastalığın çok yavaş bir şekilde gelişim göstermesi hastalığa yönelik tanıyı zorlaştırmaktadır.
 • Yeme bozukluğu; yeme bozuklukları iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar anoreksiya nevroza ve bulimiya nevrozadır. Beden algısındaki düşüler sebebiyle ortaya çıkan bu hastalıklar kişilerin yeme düzenini de etkilemektedir. Aneroksiya hastası kişilerde düşük kalori alma, yoğun bir spor temposu içerisinde olma ve zayıflamaya yönelik ilaç kullanımları görülürken bulimiya hastaları aşırı yemek atakları geçirdikten sonra duydukları pişmanlık ile kusma eylemi göstermektedir.

Psikiyatri bölümü belirtileri verilmiş bu hastalıkların yanı sıra daha birçok hastalıkla ilgilenmekte aynı zamanda hastalıkların tanı ve tedavisinde en özverili bir şekilde çalışmaktadır.

Uzman Kadromuz

Psikiyatri bölümü olarak alanında uzman hekimlerle çalışmakla birlikte hekimlerimiz işini en iyi şekilde icra etmektedir. Hasta memnuniyetine önem veren uzman kadromuz hastaların her türlü ihtiyacını göz önünde bulundurmaktadır. Hasta ve uzman ilişkisi her şeyin üzerinde tutularak hasta gizliliğine de önem verilmekte hastayla ilgili herhangi bir bilgi bir başkasıyla paylaşılmamaktadır. Uzman hekimlerimiz işlerini severek yapmakta bilimsel gelişmelerin sürekli takipçisi olmaktadır. Geçerliliği kabul edilmiş tanı ve tedavilerden yararlanırken uygulama olarak herhangi bir geçerliliği olmayan yöntemi hasta üzerinde uygulamamakta, hastaların zamanını boşa harcamamaktadır. Dikkatli yapılarıyla hastalık belirtilerini fark eden hekimlerimiz hastalarına doğru tanılar koymakta bu noktada hiçbir hastayı mağdur etmemektedir. Sabırlı ve sorumluluk sahibi oluşlarıyla durum ne olursa olsun soğukkanlılıklarını koruyarak hasta hekim arasındaki güven duygusunu da zedelememektedir. Psikiyatri bölümü olarak doktorlarda olması gereken tüm niteliklere dikkat edilmekte, bünyemizde bulundurduğumuz uzman hekim kadromuzun bu niteliklere sahip olmasına özen gösterilmektedir.

İletişim Teknikleri

Hasta ve hekim arasındaki ilişki hastane sınırları içerisinde kalmamaktadır. Hastaların psikiyatri alanında günün her saati her yerde uzman hekimlere ihtiyacı olabilmektedir. Bu durumdan dolayı hastanemizdeki hekimler hastalarıyla sürekli olarak iletişim içerisinde bulunmaktadır. Hastanın durumuna göre haftanın ya da ayın belli günleri hastalarla görüşülmektedir. Bunun yanı sıra hastaların ihtiyaç duyması durumunda ek randevularda hastanemizden alınabilmektedir. Aynı zamanda hastalarımızın ve doktorlarımızın, özel hayatı ihlal etmeyecek şekilde, iletişim bilgileri birbirinde bulunmaktadır. Bu sayede her yerde ve her saatte hekimlerimiz ile iletişime geçilebilmekte, hastaların tedaviye yönelik ihtiyaçlarına çözümler bulunabilmektedir. Tedavi sürecinde hasta ile olan bağın süreklilik gösterilmesi hastalığa yönelik çözümleri de olumlu yönde etkilemektedir.

Danışmanlık Hizmeti

Psikiyatri bölümü olarak birçok hastalığın tanı ve tedavisinde siz hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Hasta ve hastalığın durumuna göre ilaç tedavisi uyguladığımız hastaların yanı sıra aile içi sorunlar, boşanma dönemi, depresyon, ansksiyete, panik atak gibi hastalıklarda hastanın isteği doğrultusunda danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Verilen danışmanlık hizmetlerinde genellikle psikologlarla işbirliği içerisinde çalışmakta ve psikoterapi yöntemi kullanılarak hastaların tedavisi gerçekleştirilmektedir. Hastalar ihtiyaçlarına uygun bir şekilde danışmalık hizmeti almaktadır. Bu yüzden ilaç tedavisi gören hastalarımıza da psikoterapi uygulamalarıyla birlikte danışmanlık hizmeti verilmektedir. Danışmanlık hizmeti verilirken hastanın istekleri göz önüne alınmakla birlikte hastalığın tedavisinde olumlu bir sonuç doğurup doğurmayacağı hekimlerimiz tarafından kararlaştırılarak bu hizmet hastalara sunulmaktadır.

 
Koru Ankara Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları konusunda psikiyatri uzmanı ve psikolog kadrosu ile etkin ve çözümleyici bir şekilde hizmet vermektedir.
Özellikli Hizmet Alanları
 • Yaygın Anksiyete (Kaygı) Bozukluklar
 • Depresyon
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi ve Diğer Fobiler
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılı Düşünceler, Aşırı El Yıkama, Tekrarlayıcı Hareketler)
 • Somatzasyon Bozukluğu
 • Kenversion Bozukluğu (El Ayak Uyuşmaları, Bayılmalar)
 • Alkol Bağımlılığı
 • Vajinismus (Kadında Cinsel İlişki Korkusu Nedeniyle İlişkiye Girememe)
 • İki Uçlu Mizaç Bozukluğu (Bipolar Duyguların Bozukluğu)
 • Psikotik Bozukluklar (Akut Psikoz Şizofreni)
 • Yeme Bozuklukları (Kilo Alma Korkusu ile Yememe veya Kusma, Aşırı Yeme)
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Boşanma Krizlerinin Çözümü
 • Cinsel Sorunlar (Orgazm Olamama, Erken Boşalma, Sertleşme Sorunu)
 • Öfke Kontrol Bozukluğu

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU