Kemik İliği Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi

 

Koru Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi, uluslararası düzeyde hizmet verebilecek bir ünite ve alt yapısına sahip olma özelliklerine sahip bir merkez olarak kurulmuştur.

Kemik İliği (kök hücre) Nakli Ünitesinde aynı anda 8 hastaya, Hematoloji Servisinde ise 10 hastaya hizmet verilebilmektedir.  

Kemik iliği (kök hücre) nakli hastalarında en önemli ölüm nedeni enfeksiyon olup bu oran gelişmiş hepafiltre sistemi (bir çeşit klimatizasyon sistemi) ve ameliyathane koşullarında oluşturulan oda hava akım hızları ile en alt düzeyde tutulması hedeflenmiştir.  Yapılan tüm hizmetler izole bir alan içerisinde, tam donanımlı ve son derece konforlu odalarda sunulmaktadır. Amacımız hasta için maddi-manevi son derece zorlu olabilecek olan bu sürecin mümkün olabildiğince rahat ve huzurlu geçirmesini sağlamaktır.

Merkezimiz; 

Kemik iliği nakli poliklinik kısmı

Kemik iliği nakli klinik kısmı

Aferez ünitesi

Kematoloji ünitesi yataklı servisi ve polikliniği

Kök hücre ayırma ve saklama birimlerinden oluşmaktadır.


Hangi Hastalıkların Tedavisi Gerçekleştirilir?

Lenfoma, Multiple Myeloma,  Akut Lösemiler (çok daha az oranda kronik lösmiler), Aplastik Anemi ve diğer kemik iliği yetmezlikleri, Hemoglobinopatiler, Miyelodisplastik ve Kronik Myeloproliferatif hastalıkların kök hücre nakli ile tedavisini hedeflemektedir.

Kök Hücre Nedir?

Kök hücreler özelleşmemiş ya da farklılaşarak birtakım işlevler kazanmamış hücreler olup sınırsız bölünebilme ve kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Vücudumuzdaki bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Hematopoietik kök hücreler kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar), beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) ve trombositleri üreterek kan dolaşımına veren hücrelerdir. Kemik iliğinde ve göbek kordonunda bol miktarda daha az oranda çevre kanında bulunmaktadır.

Kök Hücre Nakli Nedir?

İyi huylu ya da kötü huylu birtakım hastalıklar nedeniyle zarar görmüş/işlevini kaybetmiş kemik iliği kök hücrelerinin yeniden oluşturulması amacıyla kişiye kendisinden (otolog nakil) ya da bir başka uyumlu vericiden (allojeneik nakil) sağlıklı hematopoietik kök hücrelerin verilmesi işlemidir. Kemik iliği kök hücrelerden zengin olduğu için kök hücre nakillerinde ilk kullanılan kaynak olmuştur. Ancak günümüzde hem alıcı hem de verici açısından güvenilir, hızlı ve daha az rahatsız edici olması nedeniyle çevre kaynaklı kök hücreler tercih edilmektedir. Yine son yıllarda göbek kordonundan elde edilen kök hücrelerde nakillerde kullanılmaktadır.

Kök hücre nakli işlemi öncesinde hastaya kemoterapi ve/veya ilaçlar uygulanarak kemik iliği boşaltılmakta ardından hastanın kendisinden veya doku uyumlu sağlıklı vericiden alınan kök hücreler verilmektedir. Bu işlem sonrasında kök hücreler alıcının iliğine yerleşir, çoğalır ve yeniden hematopoietik hücreler üreterek yeni kan hücrelerini üretmeye ve bağışıklık sistemini yeniden yapılandırmaya başlar. Hastanın kan değerlerinin düzelmeye başlaması 2-4 hafta içerisinde gerçekleşir. Bu sırada hasta doktoru tarafından yakın takip edilir. Özellikle kan değerlerinin düşük olduğu günlerde (bazen her gün) kan desteğine ve enfeksiyon durumunda antibiyotik başlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  Bağışıklık sisteminin tam olarak iyileşmesi ise çok daha fazla zaman gerektirmekte, özellikle allojeneik ve göbek kordonundan yapılan nakillerde 1-2 yıla kadar uzayabilmektedir.

Kök Hücre Nakli Kimlere Uygulanır

Kök hücre nakli bazı kötü huylu (lösemi-kan kanseri, lenfoma-lenf bezi kanseri, multıpl myelom-kemik iliği kanseri vb) kan hastalıkları, aplastik anemi gibi bazı kemik iliği yetmezlikleri ile doğumsal kan hastalıklarının (talasemi vb)  tedavisinde günümüzde başarı ile uygulanmaktadır.

Kök Hücreler Nasıl Elde Edilir ve Nakil Türleri Nelerdir

Kök hücre nakli amacıyla kullanılan hücreler başlıca üç kaynaktan elde edilir: Kemik iliği, çevre kanı ve göbek kordonudur. Alıcının altta yatan hastalığı, hastalığın evresi ve son durumu, aciliyeti, uyum durumu, verici özellikleri ve tercihi bu durumlarda belirleyici olmaktadır. Çevre kanı-periferik kan günümüzde en çok tercih edilendir.

Otolog kök hücre nakli: Alıcıya kendi kök hücrelerinin verilmesi

Allogeneik kök hücre nakli: Alıcıya tam uyumlu bir başka birisinden kök hücrelerin verilmesi

Haploidentik kök hücre nakli: Alıcıya birinci derece yarı uyumlu akrabalarından alınan kök hücrelerin verilmesi

Sinjeneik kök hücre nakli: Alıcıya tek yumurta ikizinden alınan kök hücrelerin verilmesi işlemidir.


Alıcı ve Verici Arasındaki Tam Uyum Şart mıdır?

Bir başka bireyden yapılan nakillerde mümkünse tam uyum (8/8) aranmaktadır. Bu durumda başarı oranlarının daha yüksek olduğu açıktır. Ancak günümüzde teknoloji ve takip yöntemlerinin gelişmesi ile tama yakın, hatta yarı uyumlu nakiller ile de başarı oranları oldukça yüksektir. Göbek bağı kanından yapılan nakillerde ise uyum 6/6, 5/6 veya 4/6 düzeyinde kabul edilebilir oranlardır.

Kök Hücre Nakli Nasıl Gerçekleştiriliyor

Otolog kök hücre naklinde yani hastanın kendisinin kök hücreleri kullanılacağı durumlarda öncelikle altta yatan hastalığın birtakım ilaç-kemoterapilerle iyileştirilmesi gereklidir. Daha sonra ise kullanılacak kök hücre yöntemine göre bazı ilaçlar kullanılarak hastadan kök hücreler toplanarak dondurulur ve kök hücre nakli gününde tekrar çözdürülerek hastaya verilir. Allogeneik nakillerde ise yine kullanılacak kök hücre kaynağına göre vericiye bir takım ilaçlar verilerek vericiden kök hücreler toplanır ve alıcıya verilir. Böylece tedavi sırasında hasar gören kemik iliği kök hücrelerinin yeniden yapılanması ve kendini onarması sağlanmış olur.

Sonuç olarak, kök hücre nakli hasta ve yakınları hatta doktor için son derece zorlu ve stresli bir süreçtir. Ancak çok kısa bir süre öncesine kadar çaresiz gözüken, hatta ölümcül olabilen (kan kanseri, nüks eden lenf bezi kanseri, kemik iliği kanseri gibi..) bir çok hastaya yeni bir yaşam sunarak umut ışığı oluşturmuştur. Deneyimli ve tam donanımlı bir ekip tarafından yönetildiği takdirde yüksek başarı oranları ile bu dönem tamamlanmaktadır.

 

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.

Kemik İliği Biyopsisi
Kemik İliği Nakli Merkezi
Kemik İliği Kanseri Nedir?
Kemik İliği Nakli Merkezi