img

HAKKIMIZDA

Havacılık Tıp Merkezleri, tüm dünyayı kapsayan Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu I.C.A.O (International Civil Aviation Organization) ve Avrupa ülkelerini kapsayan Birleşik Havacılık Düzenlemesi PART-MED sağlık kurallarına göre yapmak kaydıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü' nün verdiği yetkiye dayanarak havacılık personelinin sağlık muayenelerini yapan merkezlerdir. Merkez bünyesinde oluşturulan sağlık kurulunda ilgili branşlardan uzman hekimler ve uçuş hekimleri yer almaktadır.
 
Havacılık personelinin muayenelerini, uluslararası ve ulusal havacılık otoritelerinin belirlediği Sağlık Kurallarına göre Havacılık Sağlık Talimatı’nın (SHT-MED), (SHT-ORA), ICAO Ek-1 ve 3 Kasım 2011 tarihli ve (AB) 1178/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün PART-MED Başlıklı 4 no’lu Eki ile kabul edilebilir uyumluluk yöntemleri (AMC) ve yönlendirici notları (GM) Hükümlerine göre SHGM’nin yetkilendirdiği HAVACILIK TIP MERKEZİ yetki belgesi alan hastaneler yapar.
Havacılık Tıp Merkezimiz, (Aeromedical Center / AeMC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından ilgili mevzuat gerekliliklerine göre yetkilendirilmiştir.

Merkezimizde Havacılıkla ilgili ve uçuş emniyeti gerektiren görevlerde çalışan personelin işe ilk giriş ve daha sonrasında ise görev özelliklerine göre periyodik muayenelerini uluslararası ve ulusal düzenlemelere göre yapıyoruz. Amacımız görevi esnasında her an sağlıklı olması gereken havacılık personelinin, sağlıklı halinin devam edip etmediğinin kontrolünü yapmak ve sağlıklı olmasını sağlamaktır.

Havacılık personeli uçuş lisanslarının verdiği yetkiyi emniyetle kullanabilmeleri için lisanslarının tipine, kullandıkları hava aracına, yaptığı işe ve yaşa göre değişen, belirli zamanlarda periyodik sağlık muayenelerine girmeleri gerekir.

Birim bünyesinde oluşturulan sağlık kurulunda ilgili branşlardan uzman hekimler ve uçuş hekimleri yer almaktadır.

Havacılık Tıp Merkezimiz, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM) yapılan denetim sonucunda ICAO ve SHT-MED gerekliliklerine göre havacılık personelinin ilk, periyodik, özel durum vb. hava sağlık muayenelerini yapmaya ve sağlık sertifikalarını onaylamaya yetkili kılınmıştır.
 

Koru Hastanesi Havacılık Tıp Merkezi:

Koru Hastanesi Havacılık Tıp Merkezi; havacılık ve uçuş personeli ile havacılık adaylarının ilk Havacılık Sağlık Muayenesi ile devamında periyodik hava sağlık muayenelerini yapmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiştir. Havacılık Tıp Merkezi, uçuş hekimleri, yardımcı sağlık personeli çeşitli malzeme ve techizat ile donatılmıştır.

Koru Hastanesi Havacılık Tıp Merkezi, Havacılık Sağlık Raporu ve hava sağlık muayenesi gerçekleştirmek üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sayılı merkezler arasında yer almaktadır.

Havacılık Tıp Merkezi, öncelikle pilotlar olmak üzere, havacılık ve uçuş personelinin ilk ve periyodik muayeneleri için gerekli tüm teknolojik altyapıya sahiptir.

Havacılık Tıp Merkezi bünyesinde oluşturulan ve uçuş hekimlerinin başkanlığını yürüttüğü sağlık kurulu tarafından havacılık sağlık muayenesi için 5 farklı branşta değerlendirme yapılmaktadır.  Nöroloji, Kulak Burun Boğaz, Göz, Dahiliye ve Psikiyatri bölümlerinin değerlendirmesi yapılmakta, Uçuş Hekimi de Sağlık Kurulu’nun başkanlığını yürütmektedir.

Havacılık Tıp Merkezi tarafından yapılan muayene sonucunda hazırlanan Havacılık Sağlık Raporu’nun biri Havacılık Tıp Merkezi’nde arşivlenir. Havacılık Sağlık Kurulu Raporu’nun diğeri müracaatçıya bir diğeri de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılır.

Koru Hastanesi Havacılık Tıp Merkezi, tüm uçuş okulları, üniversitelerin havacılık bölümleri, havayolları, balon işletmeleri, balon pilotu okulları, hava meydanları ve amatör sportif havacılık faaliyeti sürdüren tüm işletmelere hizmet vermektedir.

“Uçuş Mühendisi, Pilot, Uçuş test mühendisi, Kabin memuru, Uçuş harekat uzmanı, Hava trafik knotrolörü (ATC), Amatör sportif hava aracı, Hava trafik emniyeti elektronik personeli, İHA 2 ve İHA 3 pilotlarına” hizmet vermekteyiz.

 

Muayenelerimiz Cumartesi günleri de yapılabilmektedir.
Randevu için: 0312 911 77 77
                       0 538 940 26 22

 
Koru Hastanesi - Hava Sağlık Birimi  SHGM
 

Koru Hastanesi Havacılık Tıp Merkezi

Koru hastanesi havacılık tıp merkezi bünyesinde barındırmış olduğu uzman hekimleri ve yüksek teknoloji sahibi sağlık araçları sayesinde havacılık sektöründe hizmet veren ya da bu sektörde hizmet vermek isteyen kişilere gerekli görülen sağlık kontrollerinin yapılması için faaliyetlerini sürdürmektedir. İnsan hayatının her alanında büyü önem arz eden sağlık hizmetleri aynı zamanda havacılık sektöründe de büyük önem taşımaktadır. Uçuş ekibinin ve diğer havacılık sektöründe çalışan kişilerin sağlık kontrollerinin düzenli ve periyodik bir şekilde gerçekleştirilmesi hem sağlıklı bir uçuş hayatı için büyük önem arz etmekte hem de yolcuların hayatını riske atabilecek faktörlerin ortadan kalması için büyük önem taşımaktadır.

Üstlenmiş olduğu bu önemli görevin farkında olan koru hastanesi havacılık tıp merkezi sağlık hizmetlerini en doğru ve verimli şekilde vermekte havacılık sektöründe faaliyet gösteren kişilerin ihtiyaç duydukları periyodik sağlık hizmetlerinin profesyonelce yürütülmesine olanak hazırlamaktadır. Havacılık sektöründe büyük önem arz eden nöroloji, göz, kulak burun boğaz, dahiliye ve psikiyatri gibi farklı branşlarda alanında uzman hekimler ile beraber yürütmüş olduğu başarılı sağlık testleri sayesinde uçuş sırasında yaşanabilecek olumsuz sağlık koşulları karşında önceden önlem alan kurumumuz, uçuş ekibinin uçuş hayatları boyunca sağlık sorunlarıyla karşılaşmadan başarılı ve güvenli bir şekilde hizmetlerini sürdürmesini hedeflemektedir. Sağlık hizmetleri hastanemiz tarafından gerekli belgeler ve izinler neticesinde verilmekte olup büyük bir özenle devam ettirilmektedir.

Havacılık Sektöründe Sağlık Hizmetlerinin Önemi

Sağlık hizmetlerinin en çok değer kazandığı ve iş bütünlüğü üzerinde doğrudan etkili olduğu sektörlerin başında havacılık sektörü gelmektedir. Koru hastanesi havacılık tıp merkezi sahip olduğu uzman hekim kadrosu sayesinde havacılık sektöründe faaliyet gösteren ya da faaliyet göstermek isteyen kişilerin tanı ve teşhis işlemlerinin en güvenli ve doğru şekilde yapılmasını hedeflemektedir. Havacılık sektöründe verilen sağlık hizmetlerinin en önemli noktası periyodik bir şekilde yürütülmesi gerekliliğidir. Periyodik bir şekilde yürütülmeyen sağlık hizmetleri kısa vadede oluşabilecek sağlık sorunları karşısında uçuş ekibinin hazırlıksız yakalanmasına ve yıpranmasına sebebiyet verebilir. Bu sebeple gerçekleştirilmekte olan sağlık hizmetleri kurumumuz tarafından doğru zamanlama süreçleri oluşturularak gerçekleşmekte ve belli aralıklarla kontrol edilmektedir.

Koru hastanesi havacılık tıp merkezi olarak gerçekleştirmekte olduğumuz sağlık faaliyetlerimiz en doğru şekilde arşivlenmekte ve gerekli görüldüğü takdirde faydalanmak üzere muhafaza edilmektedir. Doğru bir şekilde arşivlenme işlemi gerçekleştirilen sağlık hizmetlerinin uzun sürede boyunca muhafaza edilmesi havacılık sektöründe faaliyet veren ekibimiz için büyük önem arz etmektedir. Gerekli uçuş protokollerinin tamamlanması için alınması gereken sağlık onayları, büyük bir özenle test edildikten sonra gerekli kurum ve kuruluşlara ulaştırılır. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen kişilerin mutlaka alması gereken sağlık onay belgeleri doktorlarımız tarafından sağlanmakta ve kişilerin uçuş hayatlarına gerekli olan kontrollerden sonra sağlıklı bir şekilde başlamaları hedeflenmektedir.

Havacılık Sektöründe Muayene Süreçleri

Koru hastanesi havacılık tıp merkezi gerçekleştirmekte olduğu sağlık hizmetlerinde muayene süreçlerini büyük bir özenle planlama ve doğru periyodik tahlillerin yapılmasını hedeflemektedir. Kulak burun boğaz, psikiyatri, göz, dahiliye gibi farklı branşlarda gerçekleştirilmekte olan muayene süreçleri uzman hekim kadromuz sayesinde doğru bir şekilde planlanmakta olup son teknoloji sağlık hizmetleri sayesinde doğru ve verimli bir muayene süreci hizmeti sunulmaktadır. Gerçekleştirilmekte olan muayene hizmetleri gerekli görüldüğü takdirde periyodik olarak tekrarlanmakta ve düzenli olarak istenebilmektedir. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmekte olan teşhis ve muayene süreci havacılık alanında hizmet veren personellerin iş hayatları boyunca sağlık sorunlarıyla karşılaşmamaları için gerekli önlemleri almalarına yardımcı olmakta aynı zamanda oluşması muhtemel sağlık sorunları karşısında önceden tedbir alarak gerekli tedavi yöntemlerinin belirlenmesine olanak sunmaktadır.

Koru hastanesi havacılık tıp merkezi bünyesinde verilen hizmetlerin en önemlileri arasında yer alan göz sağlığı periyodik olarak muayene edilmesi gereken ve pilotların uçuş hayatları boyunca büyük önem taşıyan sağlık koşullarının başında gelmektedir. Yeterli görüş seviyesi ve refleks kontrolü gibi önemli teknik detayların neticesinde gerçekleştirilmekte olan göz muayenesi alanında uzman hekimler tarafından hastanemiz bünyesinde verilmektedir. Uçuş sürecinde pilotların karşılaşabilecekleri zorluklar karşında özel olarak hazırlanan sağlık testleri hastanemiz tarafından detaylı bir şekilde uygulanmakta olup en son teknolojik gelişmeler ışığında gerekli görülen sağlık testleri de havacılık sektörü personellerine uygulanmaktadır.

Doğru Sağlık Testlerinin Ve Taramalarının Sağlanması

Koru hastanesi havacılık tıp merkezi sağlık hizmetlerini tamamen profesyonel ve uzman hekimleri ile birlikte sağlamakta ve gerekli olan son teknoloji sağlık araçlarını bünyesinde barındırmaktadır. Farklı branşlarda ihtiyaç duyulan teknolojik sağlık araçlarının tam donanımlı ve kullanılmaya hazır bir şekilde hastanemiz bünyesinde barındırılması sayesinde gerekli olan sağlık testleri etkili ve güvenli bir şekilde uygulanabilmekte aynı zamanda ihtiyaç duyulan periyodik muayeneler aksatılmadan gerçekleştirilebilmektedir. Bununla beraber gerçekleştirilmekte olan sağlık taramaları tamamen havacılık sektörünün gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmekte pilotların ve diğer uçuş ekibinin uçuş hayatları boyunca sağlık sorunlarının detaylı taramasının yapılabilmesi için dizayn edilmektedir. Gerekli görülen testler ve tetkiklerden başarıyla ayrılan uçuş personellerinin uçuş hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli olan sağlık raporu kurumumuz tarafından gerekli mercilere ulaştırılmakta ve bilgilendirme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Sağlık taramalarının doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi uçuş ekibi için önemli olduğu kadar sivil havacılık hizmetleri içinde büyük önem arz etmektedir. Gerçekleştirilmekte olan sağlık kontrolleri neticesinde yolcu taşımacılığı yapan uçuş ekiplerinin görevlerini sağlıklı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmeleri ve olumsuz sağlık koşulları ile baş başa kalmamaları hedeflenmektedir. Bununla beraber gerçekleştirilmekte olan periyodik sağlık taramaları aynı zamanda pilotların psikiyatrik süreçlerini doğru yönetmeleri içinde büyük önem arz etmektedir. Psikolojik olarak yaşanan yıpranmalar havacılık sektöründe çalışan kişilerin başına büyük sorunlar açabilmektedir. Koru hastanesi havacılık tıp merkezi bünyesinde gerçekleştirilmekte olan psikiyatrik sağlık kontrolleri neticesinde havacılık sektöründe görevli kişilerin psikolojik açıdan uçmaya engeli olup olmadığının taraması en doğru ve etkili yöntemler ile sağlanmakta ve gerekli kurumlara doğru raporlama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlemler neticesinde hazırlanmakta olan sağlık raporları büyük bir özenle muhafaza edilmekte ve gerekli mercilere ulaştırılmaktadır.

Havacılık Sektöründe Sağlanan Sağlık Hizmetlerinde Teknolojinin Önemi

Teknolojik gelişmeler hemen hemen her sektörde sürekli olarak kendine yer bulmakta ve sektör çalışanlarına belli başlı kolaylıklar sağlamakta yaşanan teknolojik gelişmelerin en çok kullanıldığı yerlerin başında ise sağlık sektörü gelmekte. Sağlık sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler hem erken tanı koyulması hem de daha etkili tedavi süreçlerinin oluşturulması için büyük önem arz etmekte. Sağlık sektörünün doğrudan etkili olduğu ve sürekli olarak bir bağlantı içinde bulunduğu havacılık sektörü de bu teknolojik gelişmeler sayesinde gelişim göstermekte. Koru hastanesi havacılık tıp merkezi bünyesinde gerçekleştirilmekte olan sağlık hizmetleri gerekli görülen teknolojik sağlık araçları ile birlikte sağlanmakta ve güvenli bir test süreci oluşturulmakta. Kişilerin uçuş hayatları boyunca en çok dikkat etmeleri gereken faktörlerin başında yer alan sağlık hizmetleri, kurumumuz tarafından sağlanan güvence kapsamında her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte kendini geliştirmekte ve hastanemiz olumlu geri dönüşler ile hizmet vermeye devam etmekte.

Sağlık hizmetlerimiz kapsamında son teknoloji sağlık araçlarının kullanılmasının yanında alanında uzman sağlık çalışanlarımızın havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan sağlık kontrollerini en doğru ve güvenli şekilde yönetmesi uçuş ekiplerinin ihtiyaç duyduğu sağlık yeterliliği konusunda büyük önem arz etmektedir. Koru hastanesi havacılık tıp merkezi bünyesinde gerçekleştirilmekte olan sağlık hizmetleri sadece uçuş ekipleri için değil havacılık sektöründe çalışan her birey için önemlidir. Hava trafik kontrolöründen uçuş mühendisine kadar havacılık sektöründe görevli herkesin yerine getirmesi gereken temel sağlık zorunluluklarının kontrolü doktorlarımız tarafından oldukça detaylı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmekte. Sağlanan hizmetler, yetkili kurumların izinleri ve kontrolleri altında gerçekleşmekte ve aynı zamanda gerekli görüldüğü takdirde kontrol edilmek üzere arşivlenmekte.

Havacılık Sektöründeki Sağlık Hizmetlerinin Doğru Uygulanmasının Önemi

Koru hastanesi havacılık tıp merkezi bünyesinde gerçekleştirilmekte olan sağlık hizmetlerinin doğru ve güvenli bir şekilde uygulanması temel ilke olarak benimsenmiş vaziyette. Gerçekleştirilen sağlık kontrolleri pilotların ve uçuş ekibinin yerine getirmesi gereken temel ve detaylı sağlık faaliyetlerinin bütününü kapsamaktadır. Yapılan muayenelerin analizi ve tanı koyma faaliyetleri alanında uzman hekimler tarafından hastanemiz bünyesinde büyük bir özenle ve doğru planlamalar ışığında gerçekleştirilmekte. Yapılan tahliller neticesinde öngörülen fiziki yetersizlik durumların vakit kaybetmeden yapılması gereken uygulamalar hastane bünyesinde gerçekleştirilmekte ve doğru bilgi akışı özenle sağlanmaktadır.

Hastanemizce gerçekleştirilmekte olan sağlık hizmetleri tamamen güvenilir ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren çalışanların en verimli çalışma hallerini ortaya çıkaracak şekilde gerçekleşmekte ve kendini geliştirmeye devam etmektedir. Havacılık sektöründe çalışan kişilerin karşılaşabilecekleri veya dikkat etmesi gereken sağlık sorunları hakkında kendilerine önemli bilgiler sunulmakta ve sağlıklı bir iş hayatı geçirmeleri hedeflenmektedir. Koru hastanesi havacılık tıp merkezi bünyesinde gerçekleştirilmekte olan sağlık hizmetlerimiz aynı zamanda üniversitelerin havacılık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerimiz içinde büyük önem arz etmektedir. Üniversitelerin havacılık bölümlerinde gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve tedbirlerin alınması gereken havacılık öğrencileri hastanemizde detaylı sağlık taramasından geçerek sağlıklı bir uçuş hayatına giriş yapmaya adım atabilirler. Havacılık sektöründe teknik bilgi ve deneyim kadar büyük önem arz eden sağlık faktörü kişilerin daha verimli ve güvenilir uçuş tecrübeleri yaşaması için gereklidir. Gerçekleştirilmekte olan sağlık faaliyetleri periyodik olarak düzenli bir şekilde yapıldığı takdirde uçuş esnasında sağlık sorunları nedeniyle oluşabilecek kaza ve benzeri kötü durumların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Koru Hastanesinin Havacılık Tıp Merkezinin Önemi

Koru hastanesi havacılık tıp merkezi gerçekleştirmekte olduğu belli başlı sağlık hizmetleri ile beraber aynı zamanda güvenli ve sağlıklı bir havacılık sektörünün oluşumunda da büyük önem arz etmektedir. Kurumumuzca gerçekleştirilmekte olan güvenilir ve doğru tarama teknikleri sayesinde havacılık sektöründe çalışan kişilerin sağlık sorunları erken tanı yöntemleriyle ortaya çıkarılabilmekte ve doğru teşhislerle ortadan kaldırılabilmektedir. Bu süreç boyunca önem arz eden tarama çalışmaları alanında uzman hekim kadromuz tarafından Koru hastanesi havacılık tıp merkezi bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Yapılan testler ve uygulamalar neticesinde elde edilen veriler havacılık konusunda uzman hekimler tarafından analiz edildikten sonra gerekli raporlama ve bilgilendirme evrakları hazırlanmakta ve gerekli kurumlara bilgilendirme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Havacılığın her alanında faaliyet gösteren kişiler için büyük önem arz eden sağlık hizmetleri doğru ve güvenilir hava taşımacılığı için büyük önem arz etmektedir. Sağlık taramalarının etkili ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için son teknoloji sağlık araçlarından yardım alınmakta ve güvenilir sağlık tarama hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Bununla beraber alanında uzman hekimler tarafından sağlık taramaları düzenli bir şekilde kontrol edilerek gerekli görülen durumlarda periyodik muayene talep edilebilir.