Bi-Plan Anjiyografi
Girişimsel Radyoloji

Bi-Plan Anjiyografi

  Bi-Plan Anjiyografi

  Bi-Plan Flat Anjiyografi Cihazı ile Girişimsel Nöroradyoloji uygulamalarında kullanılmaktadır.

  Koru Hastanesi Nöroradyoloji bölümünde yapılan işlemlerde 3 boyutlu  “Bi Plan Flat Panel Anjiyografi Cihazı” kullanılmaktadır.

  Nöroradyoloji Nedir?

  Nöroradyoloji, beyin ve sinir sistemiyle ilgili hastalıkların tanısı, tedavisinde radyolojik görüntüleme tekniklerinin kullanılmasını içeren bir branştır. Bu teknikler arasında bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pozitron emisyon tomografi (PET) ve beyin anjiografisi sayılabilir. Nöroradyoloji uzmanları, bu teknikleri kullanarak beyin ve sinir sistemiyle ilgili hastalıkların tanısını yapabilir ve bu hastalıkların tedavisine yardımcı olabilirler.

  Girişimsel Nöroradyoloji Nedir?

  Girişimsel nöroradyoloji, beyin ve omurilikteki anormal dokuların yönetiminde radyolojik yöntemlerin kullanılmasını içerir. Bu yöntemler, beyin ve omuriliğin ağırlıklı olarak nörolojik sorunlarının tanısı ve tedavisinde kullanılır. Girişimsel nöroradyoloji uzmanları, beyin ve omuriliğin görüntüleme yöntemleri kullanarak anormal dokuların yerini belirler ve bunları işlemek için girişimler gerçekleştirir. Bu girişimler arasında, embolizasyon, stent takma ve beyin damarlarının balon genişletme gibi cerrahi olmayan yöntemler de bulunur. Girişimsel nöroradyolojinin amacı, beyin ve omurilikteki anormal dokuların yönetimi ve tedavisinde kullanılabilecek etkin ve güvenli yöntemleri sunmaktır.

  Girişimsel Nöroradyoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

  Girişimsel nöroradyoloji, beyin ve omurilikteki anormal dokuların yönetiminde radyolojik yöntemlerin kullanılmasını içeren bir tıbbi spesialitedir, bu nedenle girişimsel nöroradyologların ilgilendiği hastalıklar genellikle beyin ve omuriliği etkileyen nörolojik hastalıklardır. Bu hastalıklar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  Beyin damarlarında tıkanıklık (stenoz) veya genişleme (anevrizma) gibi durumlar

  Beyin ve omurilik tümörleri

  Beyin ve omurilikteki kanama

  Beyin ve omurilikteki sinirleri etkileyen durumlar, örneğin sinirlerin baskı altında kalması (kompresyon) veya sinirlerin hasar görmesi (nevraljisi)

  Beyin ve omurilikteki iltihap (enflamasyon)

  Beyin ve omurilikteki diğer anormal dokular

  Girişimsel nöroradyolojinin amacı, bu ve benzeri durumlarda etkin ve güvenli tedavi yöntemleri sağlamaktır.

  Tanısal Nöroradyoloji Nedir?

  Tanısal nöroradyoloji, beyin, omurilik ve sinir sistemindeki anormal dokuların tanısında radyolojik yöntemlerin kullanılmasını içerir. Tanısal nöroradyologlar, beyin ve omuriliğin görüntüleme yöntemleri kullanarak anormal dokuların yerini belirler ve bu dokuların ne olduğunu ve nasıl tedavi edilebileceğini tespit eder. Tanısal nöroradyoloji, çeşitli nörolojik hastalıkların tanısında önemli bir rol oynar, örneğin beyin ve omurilik tümörleri, beyin ve omurilikteki kanama ve beyin damarlarında tıkanıklık gibi durumların tanısında kullanılır. Tanısal nöroradyologlar, beyin ve omuriliğin görüntüleme yöntemleri arasında manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (BT), bilgisayarlı tomografi anjiyografi (CTA) ve diğerlerini kullanırlar.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."

  IşılSAATÇİ ÇEKİRGE
  Girişimsel Radyoloji

  Prof. Dr.

  Işıl SAATÇİ ÇEKİRGE

  Koru Ankara Hastanesi

  Bülent KARAMAN
  Girişimsel Radyoloji

  Doç. Dr.

  Bülent KARAMAN

  Koru Ankara Hastanesi