Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri

Evde Sağlık ( Evde Bakım ) Hizmeti Nedir?

İleri yaş kalp hastalıkları ya da onkolojik hastalıklar gibi kronik hastalıklar nedeniyle sağlık kurumlarına gitme sorunu olan hastalara, “muayene, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon işlemleri” gibi hizmetler, uzman doktor ve sağlık çalışanları ile bulundukları ortamda verilmesidir. 

Evde Sağlık ( Evde Bakım) Hizmeti Ne Sağlar?

Kişilerin bulundukları ortamda (ev, işyeri vb) sağlık hizmeti almasını sağlar.
Yaşlılık ya da kronik bir hastalığa bağlı olarak sağlık kurumuna gidemeyen hastalara, hizmetinin bulundukları ortamda sunulmasını sağlar.
Kişilerin; hastane ve laboratuvar risklerine maruz kalmadan bulundukları ortamda sağlık hizmetini almasını sağlar.
Hasta ve yakınlarına bakım konusunda ihtiyaç duydukları eğitim desteğini sağlar.
Kişiye özel tedavi ve bakım planının oluşturulmasını sağlar.
Yatağa dam ya da yarı bağımlı hastalara sunulan  profesyonel sağlık hizmeti ile temel ihtiyaç-öz bakım desteği sunulmasını sağlar.
Ameliyat sonrası semptomların yönetilmesini ve destek tedavilerin sürdürülmesini sağlar.
Teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte kesintisiz, kaliteli ve standart hizmet sağlar.

Evde Sağlık (Evde Bakım) Hizmeti Almak İstiyorum...

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti almak isteyen kişi, Hastanemize bizzat veya telefon ile müracaat edebilir.
Çağrı merkezi görevlisi, hizmet talep eden kişi ile görüşerek ön bilgileri alır.

İlk görüşmeyi takiben hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak sağlık hizmeti belirlenir.
Hastanın evde bakım planı oluşturulur. Evde ve İşerinde Sağlık Hizmeti planlanmasında hasta ve hasta yakınlarının istekleri göz önünde bulundurulur.
Hasta için oluşturulan evde bakım planı doğrultusunda hastaya hizmet için ekip yönlendirilir.

Evde Hekimlik Hizmetleri Nelerdir ?

Kişilerin bulundukları ortamda ilgili branş hekimi tarafından muayenesi yapılır.

Hekimin istediği tetkikler hemşire tarafından alınır. 

Tetkik sonuçları ilgili hekim tarafından incelenir, uygun tedavi planı oluşturulur ve tedavi uygulanır. 

İhtiyacınız halinde düzenli doktor ziyaretleriyle koruyucu sağlık hizmeti yerine getirilir. 

Kronik hastalıklarınız ve mevcut sağlık durumunuz yakından takip edilirek olası risklerinizin erken tespiti ve gerekli önlenlerin alınması sağlanır. 

Evde Hemşirelik Hizmetleri Nelerdir?

Yarı ya da tam yatağa bağımlı, temel ihtiyaçlarını gideremeyen hastalarımıza, 24 saat hemşirelik hizmeti sağlanır. 

Hastalarımıza reçete edilen tedavileri uygulanır. 

Evde Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

EVDE VE İŞ YERİNDE GENEL SAĞLIK HİZMETLERİ PAKETİ

EVDE VE İŞ YERİNDE KARDİYOLOJİ PAKETİ

EVDE VE İŞ YERİNDE COVİD 19 BAKIM PAKETİ

EVDE VE İŞ YERİNDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ PAKETİ 

EVDE VE İŞ YERİNDE CHECK-UP PAKETİ

EVDE YENİDOĞAN PAKETİ 

EVDE ANNE BAKIMI VE EMZİRME DESTEĞİ 

EVDE VE İŞ YERİNDE GENEL SAĞLIK HİZMETLERİ PAKETİ

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti (Doktor muayenesi, rutin kan tetkikleri)

Enjeksiyon İşlemleri                        

Serum/intravenöz infüzyon işlemleri

Pansuman

Evde ve iş yerinde aşı uygulaması 

Treakestomi kanül değişimi                                   

Hekim eşliğinde sonda takılması                                                  

Port kateter iğne değişimi ve pansumanı                                      

Portable USG Çekimi (Radyoloji uzmanı tarafından)                              

Portable EKG çekimi (Kardiyoloji uzmanı eşliğinde)                      

EVDE VE İŞ YERİNDE KARDİYOLOJİ PAKETİ

Kardiyoloji Muayenesi

EKO

EKG 

Kan Tetkikleri

İdrar Tetkikleri

EVDE YENİDOĞAN PAKETİ

Pediatri muayenesi

Göbek akımı

Bebek banyosu

Bebek alt bakımı 

İşitme testi 

Rutin kan tetkikleri 

COVİD 19 EVDE BAKIM PAKETİ

Göğüs Hastalıkları Muayenesi

Rutin Kan Tetkikleri

Covid 19 Antikor Testi

Covid 19 PCR Testi

EVDE VE İŞ YERİNDE CHECK-UP PAKETİ

Dahiliye muayenesi

Radyoloji uzmanı tarafından ultrason

Rutin kan tetkikleri 

EKG

EVDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Evde Emzirme Danışmanlığı                  

Evde Yenidoğan Bebek Bakım Danışmanlığı       

Yenidoğan  5. Gün Muayene Paketi (Uzman hekim, rutin kan tetkikleri)                     

24 saat özel hemşirelik hizmeti 

24 saat özel sağlık destek personeli hizmeti 

Koru Ankara Hastanesi Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetlerine;

0312 911 77 77  / 0535 106 73 49 numaralı hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.

EVDE VE İŞ YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ E BROŞÜR

 

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.