Kemik Kanseri (Tümörü) Belirtileri ve Tedavisi
Ortopedi ve Travmatoloji

Kemik Kanseri (Tümörü) Belirtileri ve Tedavisi

  Kemik kanseri (tümörü) belirtileri ve tedavisi kapsamında ortaya çıkan kemik kanseri oldukça nadir görülen kanser türlerinden olmaktadır. Kemik tümörü iyi huylu ve kötü huylu olabilmektedir. İyi huylu olan kemik tümörleri oldukça yaygın bir şekilde görülmektedir. Kemik kanserinde ise kötü huylu kemik tümörleri bulunur. kemik tümörleri ikiye ayrılmaktadır. Birinci grupta yer alanlar tümörler, kemiğin kendisinden oluşan tümörler olmaktadır. Diğer bir grup ise diğer organlardan kemiğe gelen ve metastas yaparak yayılan tümörler olmaktadır. Kemiğe metastaz şeklinde gelen tümörler daha yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle akciğer, prostat, meme, tiroid bezi ve böbrek kanserinden sonra buradaki tümörler kemiğe metastaz yapmaktadır. Bu kanser türleriyle yaygın bir şekilde karşılaşılmaktadır. Kemiğin kendi içerisinde oluşan tümörler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar habis ve selim kemik tümörleri olmaktadır.

  Kemik kanseri insan vücudunun herhangi bir bölümünde bulunan kemikte ortaya çıkabilir. Bu kemikler yaygın olarak kol, bacak ve leğen kemiği olabilir. Kemik kanseri olan bir hastada bu kanserli yapı, başka organlara yada daha uzak yapılara yayılım göstererek metastaz yapabilir. Kemik kanseri ağırlıklı olarak çocuklarda ortaya çıkmaktadır. fakat bazı türleri yetişkinlerde de görülebilmektedir. Kemik kanseri (tümörü) belirtileri ve tedavisi kapsamında primer kemik kanseri, kemiklerde başlayan yada kıkırdaklarda ortaya çıkan kanser olmaktadır. Primer kemik kanserinde kanser kemiğin kendisinden ortaya çıkmaktadır. Başka organlardan buraya yayılım göstermez. Kemik kanserinde erken tanı oldukça önemlidir erken tanıya göre uygun tedavi yöntemleri belirlenmektedir.

  Kemik Kanseri Nedenleri

  Kemik kanserinin tam olarak nedenleri belli olmamakla birlikte belirlenen risk faktörleri bulunmaktadır. Kemik kanseri (tümörü) belirtileri ve tedavisi kapsamında belli başlı kemik kanseri risk faktörleri;

  • Sağlıksız beslenme alışkanlığı
  • Düzenli olarak egzersiz yapmamak
  • Genetik özellikler
  • Önceden başka kanser tedavisi sebebiyle radyasyona maruz kalmak
  • Çocuklarda özellikle hızlı bir büyüme ve hızlı bir kemik gelişimi
  • Göbek fıtığı ile doğmuş olan kişiler
  • Çocukken göz kanseri geçirmiş olan kişiler
  • Li-Fraumeni sendromu yaşayan kişiler
  • Kemik yapısında ve kemik görüntüsünde bozukluk olan kişiler
  • Paget hastalığına sahip olan kişiler

  Kemik Kanseri Belirtileri Nelerdir ?

  Kemik kanserindeki tümörün kötü huylu olup olmadığı en başlarda pek fark edilmez ve tespit edilemez. Genellikle kemik kanseri ilerleyen dönemlerde ortaya çıkmakta ve belirti vermektedir. Bu yüzden kemik kanseri sinsice ilerleyen ve yayılım gösteren bir hastalıktır. İlerleyen dönemlerdeki en önemli belirtisi ağrı ve şişlik olmaktadır. Dolayısı ile bu iki belirti bir çok başka hastalık sebebiyle de ortaya çıkabilmektedir. Kemik iltihabı durumunda da ağrı ve şişlik hissedilebilir. Bu yüzden bu belirtilerin kemik kanseri olabileceği akla gelmemektedir. Aynı şekilde çocuklar büyürken de kemikleri büyüdüğü zaman ağrıları olabilmektedir. Bu yüzden kemik kanseri belirtisi olarak tespit etmek zordur. Fakat çocuklarda kemik ile ilgili gelişmelerin büyümesi geceleri ortaya çıkmaktadır. Kötü huylu bir tümörden kaynaklanan kemik kanserinde ise bu kemik ağrısı sürekli olarak hissedilmektedir. Böyle bir durum varsa hemen uzman bir doktora gidip, gerekli tetkiklerin yapılması gereklidir. Kemik kanseri (tümörü) belirtileri ve tedavisi kapsamında kemik kanserinin en yaygın görülen belirtileri şunlardır:

  • Yorgunluk
  • İstemsiz bir şekilde sürekli kilo kaybı
  • Zamanla gittikçe daha fazla şekilde artan ve geceleri de devam eden kemik ağrısı
  • Eklem yerinde şişme, iltihap görülmesi
  • Eklem yerinde kızarıklık olması
  • Kemik eklemi bölgesindeki kemik eklemlerinin hareketlerinde kısıtlılık olması
  • Kemik üzerinde yumru oluşması
  • Kemiklerde zayıflama meydana gelmesi
  • Kemiklerin kolayca kırılabilir şekle gelmesi

  Bununla birlikte, kemik kanserinde kötü huylu tümörlerin yol açtığı ağrı, istirahat halindeyken bile kendini gösterebilmektedir. Çok nadir durumlarda hastalarda kendi kendine kırılan kemik belirtileri ortaya çıkabilir.

  Kemik Kanseri Türleri

  Kemik kanseri (tümörü) belirtileri ve tedavisi kapsamında farklı kemik kanseri çeşitleri vardır. Kemik kanseri türleri, kanserin başladığı hücrenin yapısal özelliklerine göre üçe ayrılmaktadır. Bunlar; Osteosarkom, Kondrosarkom ve Ewing sarkom'dur. Osteosarkom kemik kanserine baktığımız zaman oldukça yaygın görülen bir kemik kanseri türü olmaktadır. Bu kanser türünde kansere ve tümöre sahip olan hücreler sürekli olarak kanserli kemik dokusu üretmektedir. Genç yetişkinlerde ve çocuklarda fazlasıyla ortaya çıkmaktadır. Özellikle kol kemiklerinde ve bacakta ortaya çıkar. Aşırı kemik büyümesi gibi önemli belirtileri bulunmaktadır.

  İkinci olarak kemik kanserinin daha fazla görülen şekli kondrosarkom kemik kanseri olmaktadır. Eklem kıkırdaklarında ortaya çıkan bir kanser türüdür. Orta yaşlılarda ve ileri yaşlılarda ortaya çıkar. Bacaklarda, kollarda ve leğen kemiğinde meydana gelir. Ewing sarkom ise genç yetişkinlerde ve çocuklarda özellikle kol ve bacak kemiklerinde ortaya çıkar. Ayrıca kan damarları, yağ gibi yumuşak dokularda da gelişebilmektedir.

  Kemik Kanseri Tedavisi

  Kemik kanseri (tümörü) belirtileri ve tedavisi kapsamında bazı faktörler kemik kanserinin tedavi şekline belirlemektedir. Bu faktörler; kanserin vücuttaki yeri, kemik kanserinin türü, kanserin agresif yapıda olup olmadığı ve kanserin yayılım gösterip göstermediği olmaktadır. Bu faktörlere göre kanser tedavisi belirlenmektedir. Tedavi yöntemleri; cerrahi tedavi radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi yöntemlerinden oluşmaktadır.

  Kemik kanseri (tümörü) belirtileri ve tedavisi kapsamında cerrahi tedavi ile hasta ameliyat edilerek tüm kanserli hücrenin kemikli dokudan alınması hedeflenmektedir. En yaygın olarak kullanılan yöntem cerrahi tedavi olmaktadır. Cerrahi tedavide kanserli olan hücrenin tamamen çıkarılması önemlidir. bir kısmı eğer çıkarılmazsa kitle yine büyümeye devam edebilir. Cerrahi tedavinin yanında ek olarak radyoterapi uygulanmaktadır. Uzuv kesilmeden yapılan ekstremite koruyucu cerrahi yöntemleri uygulanabilir. Aynı zamanda cerrahi tedaviden sonra hastanın kol ve bacak fonksiyonlarının eskisi gibi olması amacıyla düzeltme ameliyatları da yapılabilmektedir. İlk başta çıkarılan kemiğin yerini doldurmak için yapay eklenebilir. Yapay kemik, vücudun başka bir bölümünden alınmaktadır. Fakat bazı hastalar cerrahi tedaviye uygun olmayabilir. Bu durumda da uzvun kesilmesi gereklidir.

  Kemik kanseri (tümörü) belirtileri ve tedavisi için radyoterapi yöntemi birçok kanser türünde uygulanan önemli yöntemlerden birisidir. Kemik kanseri tedavisinde radyoterapi yöntemi radyasyon vererek uygulanmaktadır. Bu yöntemde yüksek orandaki ışınlar kanser hücrelerine doğru verilir. Radyoterapi tek başına verilebileceği gibi cerrahi bir ameliyat ile birlikte ek olarak da verilebilir. Özellikle ewing sarkom türündeki kanserin tedavisinde radyoterapi uygulanmaktadır. Kemik kanseri (tümörü) belirtileri ve tedavisi kapsamında uygulanan kemoterapi hastaya verilen ilaç tedavisidir. Ewing sarkom ve Osteosarkom kanser türlerine sahip kemik kanseri hastalarında kemoterapi uygulaması yapılmaktadır. Bazı durumlarda kemoterapi ve radyoterapi beraber uygulanabilir. İmmünoterapi tedavi yönteminde hastaya ilaç verilmektedir. Bu yöntem özellikle kanserli hücrenin büyümesini engellemek amacını gütmektedir. Osteosarkom kanserine sahip olan hastalarda kullanılır. Bununla birlikte, diğer tedavi yöntemlerine ek olarak da verilmektedir.

  Kemik kanseri (tümörü) belirtileri ve tedavisi kapsamında hastanın kötü huylu kemik tümörüne sahip olduğu durumlarda, bütün tedavideki amaç kötü huylu kemik tümörünün bulunduğu yerden çıkarılması ve hastanın diğer fonksiyonlarının korunmasını sağlamaktır. Hastalığın yayılmasını engellemek gerekmektedir.

  Başka Organlardaki Kanserin Kemiğe Sıçrama Durumu

  Farklı organlarda meydana gelen kanser, yaylım göstererek kemiklere gelebilir. Böyle bir durumda sekonder kemik kanseri ortaya çıkar. Bu hastalarda kemiğe yayılım gösteren kanserin ana kanser türü önemli olmaktadır. Örneğin meme kanserine sahip olan birisinin kanserli hücresi kemiğe yayılım yapmış ise ortalama yaşam süresi yaklaşık olarak bir buçuk iki yıl arasında olmaktadır.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."