2000 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
2006 Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim (Uzmanlık)

2001-2006 Asistan Doktor Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim
ve Araş. Hast. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2006-2007 Uzman Doktor Denizli Asker Hastanesi
2007-2011 Uzman Doktor Kilis Devlet Hastanesi
2011-2013 Başhekim Kilis Devlet Hastanesi
2013-2017 Başhekim Kastamonu Devlet Hastanesi
2017-2019 Uzman Doktor Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi
2019-2020 Başhekim Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2020-2022 Uzman Doktor Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi
2022-2023 Dr. Öğretim Üyesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bil. Fak.
2022-2023 Uzman Doktor Medipol Üniversitesi Esenler Araş. Ve Uyg. Hastanesi

Kalça, diz, omuz artroplasti (protez ameliyatları, robotik diz protez ameliyatı)
Ekstremite travmaları (kırık ve kas, tendon yırtılmaları)
Ortopedi onkoloji ameliyatları
Spor travma ve artroskopi artroplasti
El cerrahisi travmatoloji
Omuz dirsek cerrahisi

Bilimsel Çalışmalar:

Uluslar Arası Yayınlar

1.Characterization of primary fibular bone tumors and post-surgical and functuional
outomes,Mohamed Ali Bekir,Çoşkun Uluçay,İsmail Burak Atalay, Aras Pervane, Güray
Toğral, Bedi Şafak Güngör,Joint Diseases and Related Surgery,2022;33(2);1-7

Ulusal Yayınlar

1.Pelvis Yerleşimli Kist Hidatik Olgularında Tedavi Sonuçlarımız; Ataç Karakaş,B.Şafak
Güngör,Murat Arıkan, Mohamed Ali Bekir,SefaEke ;Acta Oncologıca
Turcıca;Vol/Cilt:37;Sayı/Number:3;Yıl/Year:2004 ;ISSN 0304-596X
2.Metastaik Kemik Tümörlerinde Tedavi Sonuçlarımız;B.Şafak Güngör,Ataç Karakaş,Murat
Arıkan, Sefa Eke, Erdal Metin, Mohamed Ali Bekir;Acta Oncologıca
Turcıca;Vol/Cilt:37;Sayı/Number:3;Yıl/Year:2004;ISSN 0304-596x
3.Images in Haematology;Turgay Fen,Kadri Yamaç,Mohamed Ali Bekir;Turkısh Journal
Of Haematology;ThOf The Turkish Society Of Haematology;Vol.20,No:1 2003,ISSN-1300-7777

Uluslar Arası Kitaplar

Mohamed Ali Bekir ,Surgical Complications ın Soft Tissue Tumors,Surgical Complications in
Orthopedics and Solutions For The Prevention Of Complications,Murat Saylık Editor ,Orcıd:0000 0002
1023 4164 Fırst Published,October 2022,Lyon ISBN : 978-2-38236-464

Sözlü Bildiri

1.Fibula Yerleşimli Tümörlerde Cerrahinin Fonksiyonel ve Klinik Sonuçları;Mohamed Ali
Bekir, Çoşkun Ulucaköy,İsmail Burak Atalay, Aras Pervane, Güray Toğral, Bedi Şafak
Güngör;Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği ;Kemik Eklem 2021;13-16 Ekim
2021;Bodrum/Sözlü Bildiri
2.Patella Fracture After Medial Patelofemoral Ligament Reconstructıon;İzzet
Korkmaz,Mohamed Ali Bekir;1.İnternatıonal Medıcıne,Health And Communıcatıon
Scences Cogress;9-12 Aralık 2021;Türkiye ;Sözlü Bildiri
3.Erişkin Bel ağrılarında Nadir Bir Sendrom:Bertolotti Sendromu; Çoşkun Ulucköy,İzzet
Korkmaz, Mohamed Ali Bekir,Uluslarasrası 4.Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi,20-22
Ekim;Antalya;Sözlü Bildiri

1.Amerıcan Academy Of Orthopaedıc Surgeons;2010 Annual Meeting;New Orleons,LA
2. Amerıcan Academy Of Orthopaedıc Surgeons;20111 Annual Meeting;San Diego,CA
3. Amerıcan Academy Of Orthopaedıc Surgeons;2012 Annual Meeting;San Francisco;CA,
4. Amerıcan Academy Of Orthopaedıc Surgeons;2013 Annual Meeting;Chicago,IL
5. Amerıcan Academy Of Orthopaedıc Surgeons;2014 Annual Meeting;New Orleon,LA
6. Amerıcan Academy Of Orthopaedıc Surgeons;2015 Annual Meeting;Las Vegas;NV
7. Amerıcan Academy Of Orthopaedıc Surgeons;2016 Annual Meeting;Orlando,FL
8.COA 2011 The Sixth Internatıonal Congress of Chinese Orthopaedic Assciation, Dec.1-4,Beijing,hina
9.12th EFORT Congress,Copenhagen,1-4 june 2011
10.Orthofix Course,27-29 March, Verona,Italy
11.The 4th Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery,May 09-13,Antalya
12.4. Türk Otopedik Onkoloji Kogresi,3-5 Ekim, İstanbul
13.18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim,İstanbul
14.19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,14-19 Mayıs,Antalya
15.22. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,31 Ekim 05 Kasım, Antalya
16.27. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,24-29 Ekim,Antalya
17.30. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,9-14 Kasım, Antalya
18.15.Türk Spor Yaralanmaları Atroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi,6-9 Ekim , Nevşehir
19.14. Türk Spor Yaralanmaları Atroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi,2-6 Ekim
20.6.Eklem Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar,29-29 Mayıs , K.K.T.C

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.