Op.Dr. Osman Tuğrul GÜZELDİR, 1 Mayıs 1983 tarihinde doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerini tamamladıktan sonra, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden başarıyla mezun olmuş ve tıp doktoru unvanını almıştır. Otorhinolaryngology alanında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimi yaparak kulak burun boğaz uzmanı olmuştur.

Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, Op.Dr. Osman Tuğrul GÜZELDİR, 2013-2015 yılları arasında Afyonkarahisar Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'nde çalışmıştır. Daha sonra Ankara'da çeşitli özel hastanelerde görev yapmıştır. 2020 yılında İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde akademik kadroya katılmış olup şu anda Koru Ankara Hastanesi'nde görev yapmaktadır.

Op.Dr. Osman Tuğrul GÜZELDİR, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk Kafa Tabanı Derneği, Türk Tabipler Birliği Derneği, Türk Rinoloji Derneği ve Ankara Tabip Odası üyesidir. Ayrıca iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Tıbbi ilgi alanları şunları içermektedir:

Baş ve boyun tümörleri
Estetik ve Fonksiyonel Burun Cerrahisi (Rinoplasti, Septoplasti)
Kulak zarı ve orta kulak hastalıkları
Baş dönmesi, işitme kaybı ve denge bozuklukları
Tiroid ve paratiroid bezleri hastalıkları
Çocukluk çağı boyun kitleleri
Tükürük bezi hastalıkları ve tümörleri
Çocukluk çağı kulak-burun-boğaz hastalıkları
Burun tıkanıklığı ve sinüs hastalıkları
Ses kısıklığı ve gırtlak hastalıkları

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi: 2001-2007

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı: 2008

 

2008-2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Araştırma Görevlisi

2013-2015 Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi(Devlet hizmet Yükümlüsü) - Uzman Dr.

2015-2018 Lösante Çocuk ve Erişkin Hastanesi - Uzman Dr.

2018-         Ankara Koru Hastanesi - Uzman Dr.

2020 İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi - Öğretim Üyesi

Baş boyun ve onkolojik cerrahi  konusunda 2012 yılında Amsterdam Kanser Enstitüsünde sayın Prof.A.Balm ve Prof.Bing Tan’ın yanında gözlemci /fellow olarak bulunma şansım oldu.

Baş ve boyun tümörlerinin tanı,tedavi ve takipleri

Estetik ve Fonksiyonel  Burun Cerrahisi (Rinoplasti ,Septoplasti)

Kulak zarı ve orta kulak hastalıklarının tanı ve cerrahi tedavileri

Baş dönmesi, işitme kaybı ve denge bozukluklarının tanı ve tedavileri

Tiroid ve paratiroid bez hastalıklarının cerrahi tedavileri

Çocukluk çağı boyun kitlelerinin tanı ve tedavileri

Tükrük bezi hastalıklarının ve tümörlerinin tanı ve tedavileri

Çocukluk çağı kulak-burun-boğaz hastalıklarının tanı ve tedavileri

Kulak zarı ve orta kulak hastalıklarının tanı ve cerrahi tedavileri

Burun tıkanıkları ve sinus hastalıklarının tanı ve tedavileri

Ses kısıklığı ve larenks hastalıklarının tanı ve tedavileri

 

1.  Türk Kafa Tabanı Derneği

2.  Türk Rinoloji Derneği

3.   Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 

4. Türk Tabibler Birliği

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları:

 

‘Hayvan Modelinde İnfrahyoid Kas Kesilmesinin Hyoid Kemik Pozisyonu ve Orofarengeal Hava Sütunu Hacmi Üzerine Etkisi’ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak burun  Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı ,Ankara,2013

 

Danışmanlar: Prof. Dr. Ahmet köybaşıoğlu, Doç. Dr. Utku Aydil

 

 Poster Sunumu Birincilik Ödülü:

    Güzeldir OT, Aydil U, Kızıl Y, Akyıldız İ, Köybaşıoğlu A. Bir hayvan modelinde infrahyoid kas serbestleştirmenin hyoid kemik pozisyonu ve orofarengeal hava sütunu hacmi üzerine etkisi. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 17-19 Nisan 2014, Ankara/Türkiye.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, Baş ve Boyun Damarları Anatomisi ve Klinik  Anatomisi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Dönem 1, Baş ve Boyun Kemik ve Eklemleri

Yüksek İhtisas Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü  Dönem 1 ,Baş ve Boyun Kasları

Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Dönem 1, Solunum Sistemi  Anatomisi

Kongre, kurs, toplantı ve sempozyumlarda aldığı görevler

F1. Osman Tuğrul Güzeldir Endoskopik Hipofiz Cerrahisi 13.Uluslararası Kulak Burun ve Baş Boyun  Cerrahisi Kongresi 5 Nisan 2018.

F2. Osman Tuğrul Güzeldir  Larenks Tümörlerinde Organ Koruma Protokolleri TKBBV 3.İlkbahar Toplanatısı 12 Nisan 2018.

 

 

 

G. Katıldığı bilimsel kongre, toplantı ve kurslar

31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,,28  Ekim-1 kasım 2009,Antalya,Türkiye.

9.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Kongresi.Ankara,8-10 Nisan 2010,Ankara,Türkiye.

6.Türk Rinoloji Kongresi.19-23 Mayıs 2010 ,Antalya,Türkiye.

33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi   Kongresi,Antalya,26-30 Ekim 2011,Antalya,Türkiye.

Vertigo Akademi,13-16 Ekim 2011, Gazi Magosa,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

10th Internatonal Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery April 26-28 2012 Ankara,Turkey

34. Türk Ulusal Kulak  Burun Boğaz ve bAŞ boyun Cerrahisi Kongresi ,10-14 Ekim 2012 ,Antalya ,Türkiye

10.Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014,Antalya,Türkiye

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014   Antalya/Türkiye

33.Isian,15.IRS,4.ARS Rhinology Meeting,20-24 Kasım 2014 Dubai,UAE

11.Türk Rinoloji Kongresi,16-19 Nisan 2015,Antalya ,Türkiye

37. Ulusal KBB kongresi,,28 Ekim-1 Kasım 2015 ,Antalya,Türkiye

TKBBV 3.İlkbahar Toplanaısı 12 Nisan 2018.Antalya,Türkiye

13.Uluslararası Kulak Burun ve Baş Boyun  Cerrahisi Kongresi 5 Nisan 2018. Ankara,Türkiye

8th World Congress for endoscopic Surgery of the Paranasal Sinuses,Skull Base ,Brain and Spine ,Barcelona July 5-8 2018

 

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A1. Kızıl Y1, Aydil U, Cebeci S, Güzeldir OT, Inal E, Bayazıt Y

Characteristics and management of intractable neck involvement in tularemia: Report of 19 patients . Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Apr;269(4):1285-90. doi: 10.1007/s00405-011-1830-5.

A2. Y.Kizil, U.Aydil, M. Yilmaz, O. Ekinci, O.T.Guzeldir, V.A.Savas, A.Koybasioglu Vocal Cord Leukoplakia: Characteristics and Pathological Significance. Int J Phono Laryngology 2012; 2: 9-13.

A3. Osman T. Güzeldir Utku Aydil Yusuf Kizil Ilker Akyildiz Ahmet Köybaşioğlu

The effect of infrahyoid muscle sectioning on hyoid bone position and oropharyngeal air column volume: Infrahyoid Muscle Sectioning. Laryngoscope. 2015 Jun;125(6):1480-4. doi: 10.1002/lary.25049.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1.Güzeldir OT, Aydil U, Kızıl Y, Akyıldız İ, Köybaşıoğlu A. Bir hayvan modelinde infrahyoid kas serbestleştirmenin hyoid kemik pozisyonu ve orofarengeal hava sütunu hacmi üzerine etkisi. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 17-19 Nisan 2014, Ankara/Türkiye (Bu çalışma daha sonra uluslararası makale olarak basılmıştır. Bkz. A2)

B2. Osman Tuğrul Güzeldir , Fulya Köybaşıoğlu, Ahmet Köybaşıoğlu, Ömer Uluoğlu , Ahmet Emin Kürekçi ,Maksiller Sinüsde Odontojenik Miksofibroma ve Fibröz Displazi : Olgu Sunumu 13.Uluslararası Kulak Burun ve Baş Boyun  Cerrahisi Kongresi 5 Nisan 2018.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 Yok

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

D1. Kızıl Y, Aydil U, CebeciS, Güzeldir OT, İnalE, BayazıtY. Tedaviye dirençli boyun tutulumu olan tularemi hastalarının klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Belek, Antalya 26-30 Ekim 2011.(Bu çalışma daha sonra uluslararası makale olarak basılmıştır. Bkz. A1)

D2.Kızıl Y, Aydil U, YılmazM, EkinciÖ, GüzeldirOT, SavaşVA, KöybaşıoğluA.Benign görünümlü vokal kord lökoplazilerinin klinik ve histopatolojik özellikleri. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Belek, Antalya 26-30 Ekim 2011.(Bu çalışma daha sonra uluslararası makale olarak basılmıştır. Bkz. A3)

D3. Osman Tuğrul Güzeldıṙ 1, Gökhan Tataylak1, Selvi Ceren2, Çetin Özkan2, Hasan Can3, Koray Koraltan Demir4, Muammer Melih Şahin6, Ramazan Akbay5, Barış Erdoğan1, Orhan Kırmalı1 Şiddetli Tinnitusa Multidisipliner Yaklaşım ve Seçilmiş Hastalara Uygulanan Tinnitus Maskeleme Terapisi Sonuçları  06 Kasım 2014 Perşembe 36.Ulusal KBB-BBC Kongresi

D4. Osman Tuğrul Güzeldir .Koray Koraltan Demir, Endoskopik İntranazal Dakriyosistornostomide MVR bıçak ve T ventilasyon Tüp Kullanımı  36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Kongresi, 5-6 Kasım 2014 ,Antalya,Türkiye.

D5. Uluoğlu ,F.Köybaşıoğlu ,A.Köybaşıoğlu , Osman Tuğrul Güzeldir. Submandibuler bez lokalizasyonunda miksoinflamatuar fibroblastic  sarkom : Nadir lokalizasyonda bir olgu sunumu ,27. Ulusal  Patoloji Kongresi,15-18 Kasım 2017, Antalya ,Türkiye.

E.Atıf alan yayınlar

E1.Kızıl Y1, Aydil U, Cebeci S, Güzeldir OT, Inal E, Bayazıt Y

Characteristics and management of intractable neck involvement in tularemia: Report of 19 patients . Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Apr;269(4):1285-90. doi: 10.1007/s00405-011-1830-5.

1.Y.K.Kemaloğlu .Letter regarding "Characteristics and management of intractable neck involvement in tularemia"  Archives of Oto-Rhino-Laryngology 270(1) · August 2012 
2.Tuncer E1, Onal B, Simsek G, Elagoz S, Sahpaz A, Kilic S, Altuntas EE, Ulu Kilic A.

Tularemia: Potential role of cytopathology in differential diagnosis of cervical lymphadenitis: Multicenter experience in 53 cases and literature review. APMIS. 2014 Mar;122(3):236-42.

3.Mengeloglu Z1, Duran A, Hakyemez IN, Ocak T, Kücükbayrak A, Karadag M, Tas T, Akdeniz H.Evaluation of patients with Tularemia in Bolu province in northwestern Anatolia, Turkey. J Infect Dev Ctries. 2014 Mar 13;8(3):315-9.

4.Nguyen DT1, Félix-Ravelo M2, Toussaint B2.

A rare infection revealed by cervicofacial masses. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2014 Jun;131(3):207-9.

5. Trung Duc Nguyen B.Toussaint

 Une infection rare révélée par des masses cervico-faciales Annales Francaises d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Pathologie Cervico-Faciale 131(3):190–192 · June 2014.

6. Gozel MG1, Engin A, Altuntas EE, Salk İ, Kaya A, Celik C, Dokmetas I, Bakir M, Elaldi N.

Evaluation of Clinical and Laboratory Findings of Pediatric and Adult Patients with Oropharyngeal Tularemia in Turkey: a Combination of Surgical Drainage and Antibiotic Therapy Increases Treatment Success. pn J Infect Dis. 2014;67(4):295-9.

7.M.Tezer G. Övet N. Alataş M.Görgülü E. Koç, M.Öztürk

Clinical manifestations of 16 oropharyngeal tularemia patients: Experience of a referral hospital in the city of Konya, Turkey. Turkish Journal of Medical Sciences 43(2):227-231 · January 2013 

8. Karlı A1, Şensoy G1, Paksu Ş2, Korkmaz MF2, Ertuğrul Ö2, Karlı R3.

Treatment-failure tularemia in children.
Korean J Pediatr. 2018 Feb;61(2):49-52. doi: 10.3345/kjp.2018.61.2.49.

E2. Y.Kizil, U.Aydil, M. Yilmaz, O. Ekinci, O.T.Guzeldir, V.A.Savas, A.Koybasioglu Vocal Cord Leukoplakia: Characteristics and Pathological Significance. Int J Phono Laryngology 2012; 2: 9-13.

1. Wan‐Ni Lin MD,Li‐Yu Lee MD,Chi‐Kuang Young MD,Li‐Ang Lee MD,

Kai‐Ping Chang MD, PhD,Chun‐Ta Liao MD, Classification of vocal fold leukoplakia by clinical scoring. Head Neck. 2016 Apr;38.

2.Na Zhang, Lei Cheng, Min Chen, Jian Chen, Yue Yang, Ming Xie, Cai Li, Xiao-Ling Chen, Liang Zhou & Hai-Tao Wu

Relationship between laryngoscopic and pathological characteristics of vocal cords leukoplakia. Acta Otolaryngol. 2017 Nov;137(11):1199-1203. doi: 10.1080/00016489.2017.

3.Tetik F, Esen Akpınar M, Oruç E, Uçak I, Uslu Coşkun B. Clinical Analysis and Risk Factors in Laryngeal Leukoplasia. JAREM 2018; 8(3): 198-202.

4.lDariuszKaczmarczyk1AntoniBruzgielewicz2EwaOsuch-Wójcikiewicz2
 Histopatologia i zmiany przedrakowe w raku krtaniHistopathology of the larynx carcinoma and precancerous lesions. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Volume 3, Issue 3, July–September 2014, Pages 132-139.

İngilizce (iyi derecede) , Almanca

Netherlands Cancer Instıtute Antoni Van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam, Hollanda, 2012, Gözlemci Doktor

 

Kulak Burun Boğaz (KBB)

19 Adet Yorum

sefa mert t. 
  07.05.2024

Osman hocam tek seferde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi, burunda kıkırdak alındı, burun eti alındı ve boğazda çıkan bir parça alındı. Hepsinden gerçek anlamda memnun kaldım. Hem ameliyat öncesi, hem ameliyat sonrası ilgili ve alakalıydı. Son zamanlarda artık burundan nefes alamayacak düzeye gelmiştim ve ameliyat sonrası (tabi ki ödemler gittikten belli bir süre sonra) daha önce nefes almadığımı fark ettim, hayat kalitem arttı.

Kubilay Ç. 
  10.06.2023

Nefes almakta inanılmaz zorluk yaşıyordum, adeta nefes darlığım başlamıştı. Bu şikayetler ile bir yakınımın önerisi olan Osman Tuğrul bey'e muayneye gittim ve deviasyon + konka ameliyatı oldum. Tuğrul Bey inanılmaz ilgili, işlemlerimin başından sonuna kadar benimle ilgilendi, her geçen gün daha da iyiye gidiyorum.

Ayşegül Y. 
  14.04.2023

Oğlumda uyku apnesi ve bademcik büyüklüğü vardı. Osman Tuğrul hocamız oğlumun operasyonunu gerçekleştirdi ayrıca her iki kulağa tüp takıldı. Ameliyat önce ve sonrası her sorumuzu cevaplayıp bizleri rahatlattı. Operasyon sonrası oğlum hızlı bir şekilde toparladı ve horlaması, apnesi geçti. Bilgili ve tecrübeli ellerde bu operasyonun yapılması ile internette yazılanların aksine daha kolay ve kısa sürede iyileşiyoruz.

Ayşegül Y. 
  14.04.2023

Oğlumda uyku apnesi ve bademcik büyüklüğü vardı. Osman Tuğrul hocamız oğlumun operasyonunu gerçekleştirdi ayrıca her iki kulağa tüp takıldı. Ameliyat önce ve sonrası her sorumuzu cevaplayıp bizleri rahatlattı. Operasyon sonrası oğlum hızlı bir şekilde toparladı ve horlaması, apnesi geçti. Bilgili ve tecrübeli ellerde bu operasyonun yapılması ile internette yazılanların aksine daha kolay ve kısa sürede iyileşiyoruz.

nurcan ş. 
  14.02.2023

Merhabalar, şu an buradaysanız ve Osman hocamın sayfasını inceliyorsanız o zaman size söyleyeceğim tek şey, doğru yolda olduğunuzdur. 20 yıldır yaptırmaya korktuğum, son zamanlarda artık nefes alamayacak duruma geldiğim ve sürekli ertelediğim burun kemiği ve burun eti ameliyatımı emin ellerde yaptırmaktan çok mutluyum. Ameliyat öncesi ve sonrası süreçte gördüğüm bilgisi, samimiyeti, doğallığı ve güven vericiliği ile gerçekten memnun kaldığım bir hocadır.

gokhan a. 
  31.01.2023

merhaba 24.01.2023 tarıhınde septolastı amelıyatı oldum. İlk randevumdan ameliyat sonrası kontollerim bitene kadar herzaman ılgı ve alakasını eksık etmeyen, güleryüzlü, anlayışlı hocama saygılarımı sunuyorum.

Aleyna Ö. 
  22.11.2022

Nefes alma problemimden ve burun şeklimin görüntüsünü beğenmediğimden Osman hocaya gittim ve rinoplasti oldum Şuan diyorum ki iyi ki gitmişim iyi ki Osman hocanın ellerine bırakmışım ameliyatımı, nefes almamda problem yok ve görüntüsü de efsaaneee samimiyetiniz ve o süreçte ilginiz için şükranlarımı sunuyorum.

BÜLENT D. 
  28.10.2022

Sayın; Dr. Öğr. Üyesi Osman Tuğrul GÜZELDİR hocamıza 07.10.2022 tarihinde revizyon burun ameliyatı oldum. Kendisi kaburgamdan kıkırdak alarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi 3 hafta geçmesine rağmen nefes almakta çok iyiyim ayrıca hayatım boyunca uyku sorunu yaşadım operasyon sonucunda rahat bir uyku alıyorum.

Hulya Julia H. 
  26.05.2022

Osman hocama tşkler. Burnumun iki tarafında et vardı ve ciddi sıkıntı veriyordu. Ayrıca deviasyon da vardı. Ameliyat olmaya karar verdiğimde estetik de olmaya karar verdim. Çokkk başarılı geçti ameliyatım ve estetik olarak da muhteşem oldu. Bir taş ile iki kuş misali. Ayrica çok kibar ve nazik :) Çok tşkler hocam. l’d like to thank Dr Osman for the successful surgery l had on my nose. I had two conches and a deviation. l decided to have cosmetic surgery on my nose as well since l was going to have the procedure. I highly recommend Dr Osman to anyone who has issues with their nose. Btw, he’s a total gentleman:)

Melek Ş. 
  11.05.2022

Oğlum otit geçirdiğinde Osman hocaya başvurduk.. Hızlı bir şekilde oğluma yatış yapıp kısa sürede sağlığına kavuşmasına vesile oldu.. Her kontrole gittiğimizde Sanki yıllardır tanıyor gibi oğlumun geçmiş hikayelerini hatırlıyor..kıymetli hekimlerimizi Allah başımızdan eksik etmesin 🙏

Ayhan M. 
  28.11.2021

Sinüzit ağrılarım tedavilerime rağmen bir türlü geçmiyordu...araştırmalarım sonucu yorumları da okuyarak Osman hocama muayene olmaya karar verdim...Osman hocam sinüzitimin ameliyat olmadan iyileşmeyeceğine karar verdi....hocamın olumlu yaklaşımı ve olacağım tedaviyi çok iyi anlatması sonucu ameliyatımı oldum.çok şükür hiç ağrısız sızısız bir ameliyat geçirdim...Osman hocama saygı ve minnetleri mi sunuyorum.....

Yasemin A. 
  10.11.2021

Hastasına çok ilgili, naif, bıkmadan sakince açıklama yapan, akılda soru işareti kalmadan tek tek anlatan, mesleğini en başarılı şekilde yerine getiren, hastalığı ivedilikle tedaviye götüren ve tedavi eden bir hekim. Eminim yine eksik anlattım ama dalında uzman bir doktor arıyorsanız tereddüt etmeden Osman hoca ile tanışın. Hocam duacınızım ameliyat sonrası şahane hissediyorum artık, ellerinize sağlık.

Adalet aslı K. 
  26.08.2021

Hani hastasının rahat hissetmesini sağlayan ve ona güven veren nadir doktorlar vardır ya.İşte Osman Bey de tam olarak öyle bi doktor.İşini severek yaptığı ve hastalarına değer verdiği her halinden belli oluyor.Kendisine rastlamış olduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum.Meslek hayatında başarılarının devamını diliyorum.

Bihter S. 
  29.06.2021

Osman hoca kulağımda yaşadığım rahatsızlığı bana detaylı olarak öyle güzel anlattı ki öğretim görevlisi olmanın farkı sanırım bu olsa gerek. Yaptırdığı tetkikler sonucu benim ufak bir operasyon ile rahatlayacağımı ifade etti. Gerçekten de dediği gibi oldu. Ben bazı sorularım ile hocamı biraz yordum ama hiç bana bunu yansıtmadan her seferinde sakince cevap verdi. KBB şikayeti olan herkesin Osman hocamı dinlemeden karar vermemesi gerektiğini düşünüyorum, ben çevremdeki tüm tanıdıklara tereddüt etmeden tavsiyede bulunuyorum. Hocam yolunuz hep açık olsun ve başarılarınız hep artarak yürüyün inşallah.

Akin A. 
  24.05.2021

Osman hocam a bugün muayene oldum. Guler yuzu pozitif yaklaşımı beni çok etkiledi. Hekim olarak kendisinden gerçekten çok memnun kaldım. Isi gücü rast gelsin. Isini iyi yapmanın yanı sıra mütevazi kişiliği ve guler yüzü ile gerçekten ihtiyacımız olan doktorlardan. Başarınız daim hersey gönlünüzce olsun hocam

Yurdakul K. 
  08.04.2021

Çocukluğumdan beri KBB doktorlarına taşınırım, yaşım oldu 52. Bu doktora kadar etkili çözüm sunan bir doktora denk gelmedim. Deviasyon ameliyatımı yaptı, çok güzel sonuç aldım.

SİNAN M. 
  20.01.2021

Burun tikanikligi( polip) ve sinuzit sikayeti ile doktorumuz a bas vurdum ameliyat olmam kararina vardik o kadar guzel gecti ki ameliyatim minnettarim hocama cevremde doktor arastiran insanlara gozum kapali hocam in ismini verecegim ellerine saglik iyi ki tanimisim sizi

Merve D. 
  20.10.2020

Geniz akıntısı şikayetiyle başvurdum dün ve burnum tıkalı olduğundan nefes alırken çok güçlük çekiyordum günlerdir, sinüzit tedavisine başlattı hemen ve tek kullanımda dahi verdiği ilaçlar sayesinde huzurlu bir gece geçirdim.İşini severek, bilerek yapan bir doktor kendisine saygılarımı sunuyorum. İyiki böyle doktorlarımız var🙏

Derya T. 
  17.09.2020

Covid 19 belirtimiz olduğu için abim ve eşi ile geldik, hızlı ve anlaşılır diliyle bizi çok şükür çok sıkıntılı içinden çıkılamayacak bu hastalığın daha da ilerlemesine De engel olarak tedavi konusunda hızla karar vererek üç günde toparlanmamızı sağlayan üstad doktor ...

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.