Hipermetrop Nedir ?
Göz Hastalıkları

Hipermetrop Nedir ?

  Hipermetrop uzakta bulunan cisimlerin olması gerektiği kadar net ancak yakında yer alan cisimlerin çok bulanık olarak görüldüğü bir göz kusurudur. Hipermetrop göz kusurunun daha iyi anlaşılabilmesi için gözün normaldeki çalışma şeklinin bilinmesi gerekmektedir. Göz üzerinde görüntüye odaklı iki ana kısım bulunmaktadır. Bu kısımlardan ilki, göz yüzeyinde bulunan, hafif kubbemsi yapılı ve şeffaf renge sahip korneadır. İkinci kısım ise göz içerisinde bulunan lens veya diğer ismi ile mercektir. Normal bir gözde hem kornea hem de lens odak nokta şeklinde iş görmekte ve göze gelen ışıkların doğru şekilde kırılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde kırılan ışınlar, gözün arkasında bulunan retinaya düzgün şekilde ulaşmış olmaktadır. Bir bireyin iyi bir görüşe sahip olabilmesi için hem lensin hem de kornanın yüzeyinde herhangi bir kavis bulunmamalıdır.

  Hipermetrop Oluşumu

  Hipermetrop mercek ya da kornea üzerinde meydana gelen bozulmalar, yüzeydeki oluşan pürüzler sonucu oluşmaktadır. Kornea üzerinde ya da mercekte oluşan herhangi bir bozukluk, göze ulaşan ışınların doğru şekilde kırılamamasına neden olmaktadır. Bu durumun sonucunda keskin görüş bozulmakta, görüntü bulanık bir hale gelmektedir. Hipermetropta göz küresinin normalden çok daha kısa olduğu görülmektedir. Göz küresinde görülen bu kısalık korneanın yeterince kavisse sahip olamamasına neden olmakta ve görüntü bulanık bir hal almaktadır. Miyop ise göz küresinin olması gerekenden daha uzun bir formda bulunması sonucu oluşmaktadır. Bu nedenle korneada görülen kavis daha eğridir. Eğriliği fazla olan kornea üzerinden kırılan ışınlar retinanın ön tarafına düşmektedir. Bu durum da görüntüleri bulanık göstermektedir.

  Astigmatizm hipermetrop göz kusurundan daha farklı bir kusurdur. Bir kişide astigmat görülüyor ise kornea ya da lens eğriliği fazladır. Eğrilikte bir taraf daha yukarda iken diğer taraf daha aşağıdadır. Bu durum, ışınların her iki taraf için eşit dağılamamasına neden olmakta ve kırılmaların önüne geçilmektedir. Sonuç olarak görme netliği hipermetroptaki gibi azalmakta ve günlük hayatı olumsuz şekilde etkilemektedir. Gerek hipermetrop gerekse astigmatta erken teşhis için düzenli göz kontrolleri yaptırmak son derece önemlidir. Tanının erken bir zamanda konulması pek çok göz kusurunun ilerlemeden fark edilmesine neden olmakta ve bu göz kusurlarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

  Hipermetrop ve Yaş

  Hipermetrop için düzenli olarak yapılan glokom kontrolü erken tanı ve tedavilerde son derece önemlidir. Özellikle hipertansiyonu olan ya da diyabete sahip olan kişiler için kontroller aksatılmamalıdır. Bunun nedeni bazı kronik hastalıkların göz üzerinde hasara neden olabilmesidir. Kişilerde göz hastalıkları riski bulunmasa bile 40 yaş ve üzerindeki her yetişkin yılda en az 2 kez göz kontrolü yaptırmalı ve göz durumunu öğrenmelidir. Göz rahatsızlığına sahip olma ihtimali yüksek olan 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ise yılda 2 kez kontrol yeterli gelmemekte bu kişiler için en az 3 kez kontrol gerekmektedir.

  Yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da görülen hipermetrop teşhislerinde düzenli göz kontrolleri büyük önem arz etmektedir. Bebeklikte ya da çocukluk dönemlerinde yapılan göz kontrolleri bebeklikte 6 aylıkken, çocuklukta ise 3 yaşından itibaren başlanmalıdır. Okula başlayan çocuklarda ise her iki yılda bir kez göz kontrolü gerekmektedir. Bebeklikte yapılan göz muayenelerinde hipermetrop ile karşılaşılabilmektedir. 6 aylık iken hafif düzeyde görülen bu göz kusuru, bazı durumlarda bebek büyüdükçe düzelmektedir. Ancak bazı bebeklerde bu durum zaman içerisinde düzelmemekte ve ağır geçebilmektedir. Böylesi bir durumda bir doktora başvurulmalı ve erken tedavi işlemlerine başlanmalıdır.

  Hipermetrop Belirtileri

  Hipermetrop göz kusuruna sahip kişilerde birtakım belirtilere rastlanmaktadır. Bu belirtiler aşağıda maddelere ayrılmıştır:

  • Yakını net olarak görememe
  • Herhangi bir cismi net olarak görebilmek için şaşı bakmaya çalışma
  • Göz çevresinde meydana gelen birtakım ağrı, yanma, sızı ve göz yorgunluğu gibi durumlar
  • Herhangi bir yazıyı okuma ya da yazma durumunda ve bilgisayar ekranına bakar iken rahatsızlık hissetme
  • Uzun süre odaklanma gerektiren aktivitelerden hemen sonra baş ağrısı

  Bazı hastalarda ise yukarıda yer alan belirtiler görülmemekte ve gizli hipermetrop tanısı konmaktadır. Gizli hipermetropta hastaların göz kusurları ilerledikçe hastalar günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanır hale gelmektedir. Bunun peşi sıra gelen okumada ya da yazmada ciddi şekilde zorlanmak, hobileriyle uğraşır iken zevk alamamak ya da eğlenceli vakit geçirmede sorun yaşamak gibi durumlar da hipermetrop rahatsızlığı tarafından ortaya çıkmaktadır. Hipermetrop rahatsızlığına sahip olan kişilerde iş performansı olumsuz etkilenebilmekte ve bu durum kişileri rahatsız etmektedir. Sayılan problemlerin herhangi biri ile karşılaşan kişilerin zaman kaybetmeden bir göz doktoruna başvurması gerekmektedir. Doktorun muayenesi sonucu uygun tedavi ile göz kusurları düzeltilebilmekte ve kişi günlük aktivitelerine sağlıklı gözler ile devam edebilmektedir.

  Hipermetrop Sonucu Gelişebilecek Komplikasyonlar

  Tedavisi gerçekleştirilmeyen hipermetrop sonucunda hastalar üzerinde istenmeyen durumlar meydana gelebilmektedir. Bu istenmeyen durumlardan bazıları şunlardır:

  • Şaşılık: Özellikle küçük yaşlarda hipermetrop olan çocuklar üzerinde şaşılık komplikasyonu gelişebilmektedir. Gelişen bu komplikasyon gözlük ile önlenebilmektedir.
  • Yaşam kalitesinde meydana gelen düşüş: Hipermetrop sonucu yakını net görememe, günlük aktiviteler üzerinde olumsuz bir etki bırakmaktadır. Gerek kitap okurken gerekse telefona bakarken zorlanan kişiler doktora başvurarak uygun tedaviyi almalıdır.
  • Göz yorgunluğu: Kişilerin yakın cisimleri net olarak görmeye çalışırken gözlerini odaklama ve cisme gerekenden daha uzun süre bakma gibi davranışları hipermetropta sık karşılaşılmaktadır. Hipermetrop kişilerin yaptığı bu tarz davranışlar göz yorgunluğuna neden olmakta ve ilerleyen zamanlarda baş ağrısı oluşturmaktadır. Ayrıca bir cisme belirli süre bakmak gözde yanma da meydana getirebilmektedir.
  • Güvenlik: Kişilerde görülen yakını görememe rahatsızlığı araba sürer iken ya da ağır ekipman kullanır iken ciddi bir güvenlik problemine yol açabilmektedir.

  Hipermetrop Tanısı

  Hipermetrop tanısı son derece basit bir göz muayenesi ve bunun yanı sıra bir görme testi ile konulabilmektedir. Göze gelen ışın kırılmasının değerlendirildiği test sonucunda hastada miyop, hipermetrop ya da astigmat gibi rahatsızlıklar başta olmak üzere hangi görme kusurunun olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Hipermetrop testi sonucu tanı konulan hastalara en uygun tedaviye başlanmaktadır. Tanı konulur iken kişilerin erken yaşlarda göz muayenesi olması son derece önemlidir. Yılda en az iki kez gerçekleştirilen göz muayeneleri sonucunda gözde oluşan en ufak rahatsızlık erken teşhis edilmekte ve gözlük gerektirmeden çözülebilmektedir.

  Hipermetrop Tedavisi

  Hipermetrop tedavisi genel olarak kornea ya da mercek üzerine yer alan kırılma kusurunun düzeltilmesini amaçlamaktadır. Hipermetrop tedavi yöntemleri arasında en sık görülenler gözlük ve lenslerdir. Ayrıca bazı tedavilerde cerrahi işlemlere rastlanmaktadır. Gözlük ya da lens ile basit bir şekilde düzeltilebilen bu kusur, kişilerin korkması gereken bir rahatsızlık değildir.

  Gözlük ile Hipermetrop Tedavisi

  Hipermetrop kişiler için özel olarak hazırlanan gözlükler içerisinde özel bir mercek yer almaktadır. Bu mercek sayesinde görüntü, retina üzerine normalde düşmesi gereken bölgeye düşmektedir. Gözlük kullanımı kişilerin göze dokunma ihtiyacını azaltmakta ve böylece göz enfeksiyonu riskini en aza indirmektedir. Gözlük, kuru ve hassas gözler üzerinde rahatsızlık oluşturmamaktadır. Kontak lenslerden çok daha uygun fiyata alınabilen gözlük ayrıca toz ve rüzgâra karşı göze belli bir savunma sağlamaktadır.

  İnce kenarlı olarak üretilen hipermetrop tedavisinde kullanılan mercek kişilerin yaşam kalitesini artırıcı etkiye sahiptir. Miyop göz kusurunda ise bu durumun tersi olarak kalın kenarlı mercek kullanılmakta ve ışınların retinada doğru şekilde kırılması sağlanmaktadır.

  Lens ile Hipermetrop Tedavisi

  Hipermetrop göz kusurunun kontak lens ile tedavisi mümkündür. Göz yüzeyine takılan ince yapılı bu şeffaf ürün sayesinde kişi istediği net görünüme sahip olabilmektedir. Kontak lens özellikle gözlük kullanmak istemeyen hastalar için ilk olarak başvurulan tedavi yöntemidir. Hava koşullarından herhangi bir şekilde etkilenmeyen lensler bu sayede kişilerdeki periferal görüşü de etkilememektedir. Lens kullanan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar; lens hijyeni için gerekli olan önemin verilmesi, lensin kullanma talimatına uygun şekilde kullanımı ve kornea üzerinde meydana gelebilecek aşınmanın önlenmesi adına bazı zamanlarda lens kullanmaya ara vermek şeklinde ifade edilebilmektedir. Kişi lens kullanmaya ara verdiği zaman gözlük takmalı ve bu sayede birkaç gün idare etmelidir.

  Cerrahi Yöntemler ile Hipermetrop Tedavisi

  Hipermetrop tedavisi için cerrahi yöntemlerden de yararlanılabilmektedir. Özellikle mesleki yönden gözlük takmak istemeyen ve lens kullanmak istemeyen kişiler doğrudan cerrahi yöntemi tercih etmektedir. Cerrahi yöntem sırasında gözler lazer yardımı ile çizilmekte ve kişilerde var olan görme kusuru kalıcı olarak ortadan kaldırılmaktadır. Gözlük ile ya da lens ile tamamen ortadan kaldırılamayan, yalnızca belli bir süre net görüş sağlayan tedavi yöntemleri yerine cerrahi yöntem tercih etmek daha kalıcı bir çözüm sağlamaktadır. Bu nedenle sporcular, askerler, polisler ve daha farklı meslek grupları cerrahi yönteme yönelmekte ve gözlük gibi ek bir cisim taşımayı tercih etmemektedir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."