Rektum Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?
Gastroenteroloji

Rektum Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

  Rektum Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

  Rektum, kolon demektir. Kolon ise kalın bağırsağı anüs organına bağlayan son aşamadır. Rektum vücudumuzdaki kalın bağırsağın yaklaşık olarak 12 ila 15 cm’lik kısmına denmektedir. Kolonun son kısmından başlayarak anüs organına ulaşan dar ve kısa yapıdaki geçide ulaştığı anda bitmektedir. Rektum üç ana tabakadan oluşmaktadır. Vücuttan atılacak dışkının atılmasını kolaylaştırmak için bir mukus salgılama bezlerinden oluşan mukoza kısmı rektumun iç tarafını kaplamaktadır. Muskularis propria adı verilmektedir. Rektumun orta kısmındaki katman alanın büzüşmesine yardımcı kaslardan oluşmaktadır. Rektumun en son kısmı ise bir yağ tabakasından oluşmaktadır. Rektumu oluşturan üç ana kısım dışındaki bağışıklık sisteminin önemli parçalarından olan lenf bezleri rektumun çevresine sarılı şekilde yer almaktadır.

  Rektumun Görevi Nedir?

  Rektumun vücuttaki ana görevi vücuttan atılması gereken ve atılacak olan dışkıyı bünyesinde saklamasıdır.

  Rektum Kanseri Nedir?

  Rektum kanseri, malign hücreleri yani kanserli hücrelerin rektum dokusunda bir araya gelerek oluşturduğu bir kanser türüdür. Rektum kanseri genel olarak rektumun astarındaki poliplerden yararlanmaktadır. Kolon ve rektum kanserine genel olarak "Kolorektal kanser" adı verilmektedir.

  Rektum Kanseri Kimlerde Görülür? Yaygın mıdır?

  Rektum kanseri erkeklerde daha çok, kadınlarda daha az görülmektedir. Radyolojik ve endoskopik cihazlarının ve testlerinin ilerlemesiyle beraber rektum ve kolon kanseri tanısı daha kolay ortaya çıkmaktadır. Farkındalıkların artmasıyla beraber bu kanserin görülme oranıda da artış görülmektedir. Dünyada her sene yaklaşık olarak 1 milyon hastaya rektum ve kolon kanseri tanısı konmaktadır. Türkiyede kesin sonuç olmamakla beraber her sene yaklaşık olarak 35 bine yakın rektum ve kolon kanseri tanısı konulduğu bilinmektedir.

  Rektum Kanseri Hangi Yaşlarda Sıkça Görülmektedir?

  Kolon ve rektum kanserinin belirlenmiş neti bir yaşı yoktur fakat rektum kanseri 30 ya da 35 yaşından sonra sıkça görülmektedir. Genellikle hastaların büyük çoğunluğu ise yaklaşık 50-55 yaşından daha ileri yaşlarda yakalanmaktadır.

  Rektum Kanserinin Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

  Rektum kanseri belirtileri ve nedenleri nelerdir? Bu kanser birçok farklı türde kişinin karşına çıkmaktadır. Ancak birçoğu ise rektum kanserinin belirtisi olmadan rutin kontrollerde tespiti yapılmaktadır. Rektum kanseri belirtileri genel olarak aşağıdakileri içermektedir.

  • Makatta sıklıkla kanama ya da çıkan dışkıda kan fark edilmesi rektum kanserini belirleyen nedenlerin başında gelmektedir. Yaklaşık olarak 10 kişinin 8’inde dışkıda ya da makatta kanama görülmektedir.
  • Dışkıda mukus fark edilmesi belirleyen nedenler arasındadır.
  • Aşırı miktarda gaz, ishal ve kabızlık gibi bağırsaktaki değişiklik rektum kanserinin belirtileri arasındadır.
  • Bağırsağın boş olduğuna dair his ya da sıkça tuvalete gidilmesine rağmen yeteri kadar dışkı olmaması da görülmektedir.
  • Bağırsak hareketlerinde ağrı görülmesi de belirtiler arasında yer almaktadır.
  • Dışkıdaki fark edilmemiş ani kanamalar kansızlığa yol açmaktadır. Kansızlığa bağlı olan nefes darlığı, hızlı atan kalp atışları, baş dönmesi rektum kanserinin belirtileridendir.
  • Tümörün zamanla büyüyüp çıkış alanını kapatması bağırsak tıkanmasıd a yaşanabilmektedir. Bağırsakların tıkanması karında şiddetli ağrıya ve şiddetli kramplara yol açmaktadır.
  • Tümörün zamanla büyümesi dışkıda da değişimler yaratabilir. Dışkı boyutu küçülebilir. Dışkının kalem kadar ince olması rektum kanseri belirtisini gösterebilmektedir.
  • Egzersiz ya da diyet yapılmadığı takdirde ani kilo kayıpları rektum kanserinin ilk belirtisi olabilir.

  Rektum Kanseri Evreleri Nelerdir?

  1. Evre: Hastalığın en erken teşhis edilen evresidir. Kanser hücreleri bir araya gelerek kalın bağırsağın iç ve orta kısımlarını tutmaktadır. Ayrıca hem lenf düğümlerinde hem kalın bağırsağa uzak organlarda tutulum görülmemektedir.

  2. Evre: Bir araya gelen kanser hücreleri kalın bağırsağın tüm katmanlarını tutmaktadır. En iç tabakadan başlayarak en dış tabakaya kadar ulaşmaktadır. Komşu organlara da yayılabilmektedir. Hem lenf düğümlerinde hem kalın bağırsağa uzak organlarda tutulum görülmemektedir.

  3. Evre: Kalın bağırsağın duvarındaki kalıcı hasar hangi noktada olursa olsun, kalın bağırsağın komşusu olan lenf düğümlerinde tümör yayılımı gerçekleşmeye başlamıştır.

  4. Evre: Rektum kanserinin en ileriki safhasıdır. Lenf düğümlerindeki ve kalın bağırsak duvarındaki tümörün yayılması ne olursa olsun, periton yani karın zarı, karaciğer, akciğer, kemikler ve beyin gibi organlarda metastaz bulunmaktadır.

  Belirtilen tüm evrelerde rektum ve kolon kanserinin tedavisi cerrahidir. Ayrıca tümörün rektum ve kolondaki konumuna göre, evresine göre, boyutuna göre ve hastanın tümör komplikasyonlarına bakılarak bunlar: delinmesi, tıkanıklık ve kanama gibi aciliyeti olan sebeplerde başvurusuna bağlı olarak cerrahinin tedavisi farklılık göstermektedir.

  Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  Rektum ve kolon kanserleri birçok yöntem ile tedavi edilmektedir. Cerrahi tedaviler, ışın tedavisi olarak bilinen radyotedavi ve kemoterapi yöntemidir. Bu tedaviler oldukça sık kullanılanlarıdır.

  Rektum kanseritedavi süreci planlanmadan önce hastanın durumuna ve yaygınlığına bakılmalıdır. Bu sebeple tedavi sürecinde kanserin hangi evresinde olunduğu bilinmelidir.

  Rektum Kanseri Anlamak İçin Hangi Testler Yapılmalıdır?

  Rektum kanserinin erken teşhisi için yapılan tetkikler şunlardır;

  1- Kolonoskopi ile, 

  2- Dışkıdaki kana bakılarak, 

  3- BT yani bilgisayarlı tomografi kolonografisi tetkiki,

  4- Fleksible sigmoidoskopi tetkiki, 

  5- Dışkıdaki DNA testleri yapılmalıdır.

  Kolonoskopi İşlemi Nasıl Yapılır?

  Kolonoskopi işlemi aletin ucunda hem ışık hem de kamera olan, öncesinde bağırsakta dışkı temizliği yapılan kalın bağırsağa makattan girilip hava vererek bağırsağın hafifçe şişmesini sağlayarak bağırsak içinin incelenme işlemidir. Bu işlem yaklaşık yarım saat ile bir saat arası değişmektedir.

  İşlem gerçekleşirken gerekli görülürse bağırsak içinde bulunan mukozal tabakadan, anormal görüntüdeki dokulardan biyopsi örnekleri alınmaktadır. Bu işlem sırasında polip görülürse işlem sırasında polipler temizlenebilir. İşlem sırasında kalın bağırsakta bir kanama varsa kolonoskopi sırasında bu kanama dururulmaktadır.

  Rektum Kanseri Neden Meydana Gelir?

  Rektum kanserinin hangi koşullarda olduğu net olarak bilinmemektedir fakat rektum kanserine sebep olan birçok risk faktörü vardır. Bunlar:

  • Bu kanserin büyük çoğunluğu ileri yaşlarda gün yüzüne çıkmaktadır.
  • Sigara ve fazla alkol tüketimi kanser riskini artırmaktadır.
  • Yüksek yağlı hayvansal gıdalar ile beslenme düzeni edinmek rektum kanseri riskini arttırmaktadır.
  • Polip hikayesi ya da kolorektal kanser rektum kanserine sebep olmaktadır.
  • Crohn hastalığı ve ülseratif kolit yani rektum ve kolonun kronik enflamatuar hastalıkları bu kanser riskini yükseltmektedir.
  • Obezite ve gün içinde oldukça fazla hareketsiz kalmak rektum kanseri riskini arttırmaktadır.
  • Kanser tedavilerinde karın bölgesine yapılan radyoterapi tedavisi de kolon ve rektum kanser riskini arttırmaktadır.
  • Kişinin diyabet hastası olması risk faktörleri arasındadır.
  • Ailede birinci derece yakınlarda rektum ve kolon kanseri yer alması da önemli bir nedendir.

  Rektum Kanseri İçin Hangi Doktora Gidilmeli?

  Kolon ya da rektum kanserinin belirtilerini taşıyan hastaların zaman kaybetmeden Genel cerrahi ya da Gastroenteroloji bölümü hekimlerine başvurulmaları gerekir. Bu kanser türünün tedavi açıklamalarında cerrahi müdahalelerin ön plana olması sebebiyle bu konuda uzman bir hekimin tercih edilmesi oldukça önemli bir konudur. Kolorektal kanser türünün tedavisi için genel cerrahi, gastroenteroloji bölümü ya da onkoloji gibi tıbbi birimlerin ve tıbbı bakımdan oldukça yeterli alt yapısı olan hastanelerin seçilmesi çok önemlidir.

  Rektum Kanseri Bulaşıcı Olabilir mi?

  Rektum kanseri olan hasta başka bir kişiye bu hastalığı bulaştırması mümkün değildir. Kanser hava, solunum, temas ederek ya da cinsel yol ile bulaşmasına dair bir kanıt yoktur. Ayrıca kolon ve rektum kanseri genetik olarak geçmektedir. Daha önceden birinci derece yakınlarında kolon ve rektum kanseri olan kişilerde bu kanser türünün görülme ihtimali çok yüksektir.

  Rektum Kanseri ile Kolon Kanserinin Farkları Nelerdir?

  Her iki kanserinde sebepleri ve belirtileri birbirlerine çok benzemektedir. Bu kanser birbirlerine çok benzese de tedavileri oldukça farklıdır. Bu kanser türlerinin en bilindik sebebi, rektumun pelvik boşluğundaki başka yapılardan ve organlardan güçlükle bölünmüş dar bir alanda kalmasıdır.

  Hemoroid Hastalığı Rektum Kanserine Neden Olabilir mi?

  Hemoroid hastalığının rektum ve kolon kanseri ile bir ilişiği yoktur fakat özellikle makatta oluşan kanamalar,  o bölgede yaşanan ağrı rektum kanserinde de görülmektedir. Aynı şekilde hemoroid hastalığında da fark edilmektedir. Rektum ve kolon kanseri olan hastaların çoğunda onunla birlikte hemoroid belirtileri de bulunmaktadır. Hastalar bu sıkıntıları hemoroid hastalığına benzettiği için hekime başvurma da geç kalınabilmektedir. Benzer belirtilerin meydana gelmesi ile birlikte zaman kaybına uğramadan bir hekime başvurulmalıdır. Rektum ve kolon kanserini erken teşhis etmek oldukça önemlidir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."