1974-1980 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1981-1985 Şişli Etfal Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlık

1987-1989 SSK Tokat Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı

1989-1991 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanlık

1981-1985 Şişli Etfal Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlık

1985-1987 Van Askeri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı

1987-1989 SSK Tokat Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı

1989-1991 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanlık

1991-2010 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı

2009-2018 Kayseri Özel Avrupa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı

2018-2020 Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı

Endoskopik (mide ve kalın bağırsak) inceleme ve işlemler

Karaciğer Hastalıkları

Pankreas Hastalıkları

PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

Türk Gastroenteroloji Derneği 

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.