Kardiyoloji Neye Bakar?
Kardiyoloji

Kardiyoloji Neye Bakar?

  Kardiyoloji Neye Bakar?

  Kardiyoloji bölümü, kalp ve kalp damar hastaları ile ilgilenir. Kardiyoloji, kalp ve kalp damarları ile ilgili rahatsızlıkların teşhisi, tedavisi ve takip edeni ile ilgilenen tıp dalına verilen isimdir. Koru Ankara Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde görevli kardiyologlar kalp krizi, kalp ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, tansiyon yüksekliği gibi hastalıklarla ilgilenir. Peki kardiyoloji neye bakar?

  Çeşitli nedenlerden vücudun ihtiyacı bulunan kanı pompalayamayan kalpte görülen başlıca rahatsızlık kalp yetmezliğidir.

  Koru Ankara Hastanesi Kardiyoloji Kliniği kalp yetmezliklerinin yanı sıra ilgilendiği hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

  - Istemik kalp hastalıkları,

  - Ateroskleroz,

  - Hipertansiyon,

  - Akutkoroner sendromu,

  - Aort yetmezliği,

  - Mitral kapak darlığı ve yetmezliği,

  - Aort darlığı ve yetmezliği,

  - Miyokart infarktüsü,

  - Pulmoner yetmezlik ve stenoz,

  - Trisküspit stenozu,

  - Endokart hastalıklar,

  - Kardiyomiyopati,

  - Perikardiyal efüzyon,

  - Perikard tamponad,

  - Kardiyak ve primer bütünörler,

  - Kardiyak aritmiler ve arrest,

  - Atriyal miksoma,

  - Atriyal fibrilasyon,

  - Periferik arter rahatsızlıkları,

  - Wolf parkinson white sendromu.

  Kardiyoloji Muayenesi Nasıl Gerçekleşir ?

  Kardiyoloji Kliniğimize hastaların öncelikle tıbbî öyküsü alınır ve fizikî muayenesi gerçekleşir. Ardından çeşitli testler gerçekleştirilir.

  Kardiyoloji Kliniği’nde Hangi Testler Yapılır?

  Koru Ankara Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde yapılan başlıca testler ve özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

  Kan testleri: Kan testler ile başta kreatin kinaz (ck), ck-mb ve troponin şeklinde kalp enzimleri ile hormon düzeylerine bakılmaktadır. Bu kapsamda kalpte bir sorun varsa bu testlerdeki değerler yüksek çıkabilir. Ek olarak risk faktörleri olarak değerlendirilen kan kolesterol ile şeker seviyeleri de Kardiyoloji uzmanı tarafından incelenir.

  Elektrokardiyogram (ekg): Cilt üzerine yapıştırılan elektrotlar ile kalpteki elektriksel aktivite kaydının yapıldığı tanısal bir yöntemdir. Kalbin hızı, kalp kasına yetersiz oksijen ve kan gidişini gösteren emareler ile var ise geçirilen kalp krizi bulguları bu metot ile teşhis edilebilir.

  Holter ekg: Ritim bozuklukları, normal ekg'nin kısa sürmesi sebebiyle tam ortaya çıkmamaktadır. Ritim bozukluğu şüphesi bulunan hastalarda, holter ekg ile kalp ritmi 24 ile 48 saat zaman boyunca kesintisiz olarak kaydedilir. Holter aygıtı, boyna geçirilmek ya da belde kemere takılmak üzere taşınabilmektedir.

  Anjiyografi: Özel bir madde kullanılarak x ışınları desteği ile atardamarların değerlendirilmesi ve darlıkların belirlenmesi işlemidir. Bu yöntemde ince ve elastik bir tüp (kateter) kasık, kol yahut boyundaki bir kan damarı içine yerleştirilir. Röntgen ile görülebilen bir madde, kateterden arterlere enjekte edilir. Bu sayede damarlardaki kan akışı incelenebilir. Bu metot hem tanı hem de tedavi için kullanılmaktadır.

  Radyonükleid kontrol: Özel bir kamera ile hastaya verilen radyoaktif madde yardımıyla kalbin görüntüsünün kaydedilme işlemidir. Kalp kasının yeterli kan akışına haiz olup olmadığını göstermektedir.

  Ekokardiyografi (eko): Eko kalp ultrasonu olarak bilinmektedir. Kalp kas dokusunun ölümüne bağlı olarak gelişen kalp duvarlarındaki hareket bozukluğunun tespit edilmesi için başvurulan yöntemdir.

  Efor Testi: Koroner arter rahatsızlıklarının yaygınlığının teşhisinde tercih edilen efor testi, hastalığın ne denli ciddi bulunduğunu belirlemek için tercih edilir.

  Miyokart perfüzyon sintigrafisi: Gama ışınları desteği ile meydana getirilen radyo nükleer görüntüleme tekniğidir. Günümüzde kardiyoloji kliniği, girişimsel olmayan tanı ve hasta seyretme yöntemlerini içeren non-invaziv kardiyoloji ve girişimsel şekilleri içeren invaziv kardiyoloji olarak değerlendirilebilir. Non-invaziv kardiyoloji bölümü, temelde kalp hastalığı tanısı ve takibine yönelik son teknoloji cihazlar ile oluşturulur. Bu cihazlar içinde en dikkat çekici olan 64 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazıdır.

  Kardiyoloji Neye Bakar ve Kullanılan Diğer Cihazlar Nelerdir?

  Düzgüsel ekokardiyografi cihazlarında bulunmayan doku düzeyinde ve stres altındayken değerlendirme yapabilecek özelliklere sahip ekokardiyografi,

  Kardiyak kateterizasyon: İnvaziv yollarla kalpten biyopsi alındığı ve kalp odalarının basınçlarının ölçüldüğü kardiyak kateterizasyon yöntemi ile koroner arter ve kalp rahatsızlıklarının tanısı konulabilir.

  Uygar tüm analiz yöntemlerini uygulayabilen, gerçek zamanlı ve yaklaşık kıymetli çözümleme icra eden efor testi,

  Hastaların kalp ritimlerini 24 ile 48 saat süresince izleyen ritim holter,

  Hasta tansiyonlarını 24 saat süresince izleyen tansiyon holter,

  Kalp kasının damarlar tarafından ne derecede sağlıklı beslendiğini gösteren değişen teknolojinin son noktasında özelliklere haiz miyokard perfüzyon cihazı,

  Kalp damar sistemine ait hastalıkların tanısı ve takibi için kardiyak çekimler yapabilen mr cihazı.

  Koroner anjiyografi icap ettiğinde, bütün dünyada ve Türkiye’de sayılı merkezde bulunan flat panel olarak adlandırılan, elde edilmiş anjiyografi görüntülerinin kalitesini en üst düzeye çıkaran anjiyografi cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazla kalbin her yanındaki damarlar kolayca görüntülenebilmektedir.

  Kardiyoloji Neye Bakar, Kalp Rahatsızlıklarında Risk Faktörleri Nelerdir

  Iskemik kalp hastalığı olarak da bilinen koroner arter hastalıkları dünyada en fazlaca görülen ve en fazla ölüme neden olan rahatsızlık grubudur. Kararlı anjin, kararsız anjin, ani kalp ölümü ve miyokard enfarktüsünden oluşan rahatsızlık grubu, koroner kalp hastalıkları grubu sayılmaktadır. Bu rahatsızlıkların en çok görülen semptomları omuz yada göğüs ağrısı, kol, sırt, boyunu veya çeneye sıçrayan ağrılardır. Koroner kalp hastalıklarının risk faktörleri arasında şunlardır:

  - Sigara kullanımı,

  - Yüksek tansiyon,

  - Diyabet,

  - Egzersiz eksikliği,

  - Yüksek kan kolesterolü,

  - Aşırı alkol kullanımı,

  - Obezite,

  - Yetersiz beslenme,

  - Depresyon.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."