Yaşa Göre Yapılacak Sağlık Kontrolleri
Kardiyoloji

Yaşa Göre Yapılacak Sağlık Kontrolleri

Stres, özellikle iş dünyasında sıkça karşılaşılan bir durum olup hem kadınlar hem de erkekler için kalp damar hastalıkları ve kanser gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Günümüzde modern tıp, hem yaşam süresi hem de yaşam kalitesi açısından hastalıklar henüz ortaya çıkmadan önce alınan önlemlerle, hastalığın engellenmesine odaklanmıştır. Özellikle ileri evrelerde tedavisi zorlaşan ve belirtiler olmasa bile gizlice gelişen hastalıkları tespit etmek için düzenli muayene ve tetkikler modern tıbbın gereğidir. Aile geçmişinde kanser ya da genetik hastalık öyküsü olmayan ya da daha önceden geçirdiği bir sağlık sorunu olmayan, sağlıklı kadın ve erkeklerde 50 yaşına kadar iki yılda bir, daha sonrasında yılda bir kontrol yapılmalıdır.

  Yaşa Göre Yapılacak Sağlık Kontrolleri Nelerdir?

  Aşağıda yaşlara göre listelenmiş olarak kadın ve erkeklerde yapılması gereken sağlık kontrollerini bulabilirsiniz.

  20'li Yaşlarda Kadın Ve Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Yıllık fizik muayene, tansiyon ölçümü, boy/kilo kontrolü.
  Her 5 yılda bir kolesterol ölçümü.
  Kalp hastalığı için EKG (gerektiğinde).
  Diyabet, tiroid, karaciğer sorunları ve anemi için kan testleri (risk faktörüne bağlı olarak).
  Deri kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV ve alkol bağımlılığı taraması (risk faktörüne bağlı olarak).

  20'li Yaşlarda Kadınların Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Meme muayenesi (kendi kendine veya doktor tarafından).
  Serviks kanseri taraması (Pap smear).

  20'li Yaşlarda Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Testis kanseri için muayene ve kendi kendine testis muayenesi.

  30'lu Yaşlarda Kadın Ve Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Yıllık fizik muayene, tansiyon ölçümü, boy/kilo kontrolü.
  Her 5 yılda bir kolesterol ölçümü.
  Kalp hastalığı için EKG (gerektiğinde).
  Diyabet, tiroid, karaciğer sorunları ve anemi için kan testleri (risk faktörüne bağlı olarak).
  Deri kanseri, oral kanser, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV ve alkol bağımlılığı taraması (risk faktörüne bağlı olarak).
  Görme alanı muayenesi (risk faktörüne bağlı olarak).
  Koroner arter hastalığı taraması (risk faktörüne bağlı olarak).

  30'lu Yaşlarda Kadınların Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Meme muayenesi (kendi kendine veya doktor tarafından).
  Rahim kanseri taraması (Pap smear).

  30'lu Yaşlarda Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Testis kanseri için muayene ve kendi kendine testis muayenesi.

  40'lı Yaşlarda Kadın Ve Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Yıllık fizik muayene, tansiyon ölçümü, boy/kilo kontrolü.
  Her 5 yılda bir kolesterol ölçümü.
  Kalp hastalığı için EKG (gerektiğinde).
  Diyabet, tiroid, karaciğer sorunları ve anemi için kan testleri (risk faktörüne bağlı olarak).
  Deri kanseri, oral kanser, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV ve alkol bağımlılığı taraması (risk faktörüne bağlı olarak).
  Görme alanı muayenesi (risk faktörüne bağlı olarak).
  Koroner arter hastalığı taraması (risk faktörüne bağlı olarak).

  40'lı Yaşlarda Kadınların Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Meme muayenesi (kendi kendine veya doktor tarafından).
  Rahim kanseri taraması (Pap smear).
  Meme Kanseri Taraması

  40'lı Yaşlarda Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Testis kanseri için muayene ve kendi kendine testis muayenesi.
  Prostat kanseri taraması için PSA testi, 45 yaşından sonra 3 yılda bir.

  50'li Yaşlarda Kadın Ve Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Yıllık fizik muayene, tansiyon ölçümü, boy/kilo kontrolü.
  Her 5 yılda bir kolesterol ölçümü.
  Tip II diyabet için yıllık tarama testi.
  Gaitada gizli kan testi, sigmoidoskopi ya da kolonoskopi ile kolon kanseri taraması.
  Deri kanseri, oral kanser, akciğer kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve alkol bağımlılığı taraması (risk faktörüne bağlı olarak).
  Lipid metabolizma hastalıkları için tarama testi.
  Yıllık elektrokardiyogram (EKG) ve EKO testi.
  Görme alanı ve işitme testleri.
  Osteoporoz taraması
  Depresyon tarama testi.

  50'li Yaşlarda Kadınların Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Meme muayenesi (kendi kendine veya doktor tarafından).
  Yumurtalık (Over) kanseri için tarama testi
  Rahim kanseri için tarama testi (Pap smear testi)

  50'li Yaşlarda Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Testis kanseri için muayene ve kendi kendine testis muayenesi.
  Prostat kanseri için PSA testi.
  Penil kanserler için tarama testi

  60'lı Yaşlarda Kadın Ve Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Yıllık fizik muayene, tansiyon ölçümü, boy/kilo kontrolü.
  Lipid metabolizma hastalıkları için tarama testi.
  Yıllık elektrokardiyogram.
  Koroner arter hastalığı, abdominal aort anevrizması, karotis arteri doppler incelemesi taraması (doktora danışılarak).
  Görme alanı ve işitme testleri.
  Deri kanseri, oral kanser, akciğer kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve alkol bağımlılığı taraması (risk 
  faktörüne bağlı olarak).
  Kolon kanseri taraması (daha önceki test sonuçlarına göre).
  Osteoporoz taraması

  60'lı Yaşlarda Kadınların Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Meme muayenesi.
  Yumurtalık (Over) kanseri için tarama testi
  Rahim kanseri için tarama testi (Pap smear testi)

  60'lı Yaşlarda Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Testis kanseri için muayene
  Prostat kanseri için PSA testi
  Penil kanserler için tarama testi

  70'li Yaşlarda Kadın Ve Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Yıllık fizik muayene, tansiyon ölçümü, boy/kilo kontrolü.
  Lipid metabolizma bozuklukları için tarama testi.
  Yıllık elektrokardiyogram.
  Koroner arter hastalığı, abdominal aort anevrizması, karotis arteri doppler incelemesi taraması (doktora danışılarak).
  Görme alanı ve işitme testleri.
  Deri kanseri, oral kanser, akciğer kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve alkol bağımlılığı taraması (risk faktörüne bağlı olarak).
  Kolon kanseri taraması (daha önceki test sonuçlarına ve risk faktörlerine bağlı olarak).
  Depresyon, Demans ve Alzheimer hastalığı taraması.
  Osteoporoz taraması

  70'li Yaşlarda Kadınların Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Meme muayenesi.
  Yumurtalık (Over) kanseri için tarama testi
  Rahim kanseri için tarama testi (Pap smear testi)

  70'li Yaşlarda Erkeklerin Yaptırmaları Gereken Tarama Testleri

  Testis kanseri için muayene
  Prostat kanseri için PSA testi
  Penil kanserler için tarama testi

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."