EKG, EKO, EFOR, Ritim Holter, Tansiyon Holter Nedir
Kardiyoloji

EKG, EKO, EFOR, Ritim Holter, Tansiyon Holter Nedir

  EKG , EKO ,  EFOR , Ritim Holter ve Tansiyon Holter kardiyoloji ünitesine yönelik olarak yapılan testlerdir.

  Kardiyoloji Nedir?

  Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi ve hastalıkları, bu hastalıkları taşıdığı riskler üzerine çalışma yapan bilim dalıdır. Temel hedefi kalp sağlığı ve dolaşım sistemi sağlığını korumak ve mevcut olan kalp hastalıklarının doğru tanısını koyarak tedavi etmektir. Önceleri iç hastalıkları- dahiliye bölümünün alt bölümü olarak yer alan kardiyoloji bölümü günümüzde ana bilim dalıdır. Kardiyoloji üzerine uzmanlaşan doktorlara kardiyolog unvanı verilmektedir.

  Tıp dünyasında meydana gelen gelişmeler ve yenilikler ile birlikte kardiyoloji bölümünün girişimsel kardiyografi, girişimsel olmayan kardiyografi ve kalp elektrofizyolojisi - aritmi olmak üzere çeşitli alt dalları ortaya çıkmıştır.  Bayılma, nefes alışverişi esnasında darlanma ve zorluklar, çarpıntı, ritim bozukluğu, siyanoz, çabuk yorulma ve halsizlik gibi belirtiler çoğunlukla kardiyoloji bölümünde tedavi edilmektedir. Temel görevi kan pompalamak olan kalbin çeşitli sebeplerden ötürü bu görevini yerine getirememesi, vücutta ihtiyaç duyulan kanı yeterli şekilde pompalayamaması sonucunda kalp yetmezliği meydana gelmektedir. kardiyoloji bölümü başta kalp yetmezliği olmak üzere hipertansiyon, aort damarı darlığı, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, iskemik kalp sorunları, aterosklerotik koroner arter sorunu, kalp kapak yetmezliği, kalp ritim bozukluğu, Aort damarı yetmezliği, mitral kapağının yetersizliği, doğumsal kalp sorunları, endokart hastalıkları gibi çeşitli kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları - sorunları ile ilgilenmektedir. Bu bölüme yönelik olarak klinik çalışmalar ve laboratuvar çalışmaları yürütülmektedir. Kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkların tanısının konulmasında , EKG , EKO ,  EFOR , Ritim Holter ve Tansiyon Holter  Akciğer Grafisi, Ekokardiyografi (EKO, BT Koroner Antiyografi, Kardiyak Kateterizasyon ve Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi yöntemleri kullanılmaktadır.

  EKG Nedir?

  Elektrokardiyografi (EKG), kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının teşhisinin konulmasında kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem kalp kasının kasılması esnasında ortaya çıkan elektriksel hareketlerin grafiksel olarak kayıt altına alınması ve analiz edilmesi işlemidir. Çoğunlukla kalp kapağı rahatsızlıkları, kalp damar tıkanıkları, kalp ritmi bozuklukları ve kalp rahatsızlıklarının teşhis edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Atriyum ve ventriküllerinin kasılma ve gevşeme hareketi ile oluşan kalp atımını esnasında zayıf bir elektriksel hareket oluşmaktadır. Oluşan bu elektriksel hareket kalp ritmi, frekansı ve yayılımına yönelik pek çok bilgi sağlamaktadır. Bu elektriksel hareketin ölçülmesi için EKG cihazı kullanılmaktadır. Basit, acısız, kısa sürede tamamlanan bir testtir.

  EKG Nasıl Çekilir?

  1. Kol, göğüs ve bacak bölgelerine çıplak cildin üzerine elektrotlar yapıştırılarak kalbin elektriksel hareketinin ölçülmesi hedeflenmektedir.
  2. Cilt üzerinde EKG çekilmesi için elektrik akımını iletimini  kolaylaştırmak amacı ile elektrot yerleştirilecek kısımlara ince bir tabaka olacak biçimde jel sürülür.
  3. Sonrasında EKG kaydı başlatılır.
  4. EKG çekimi esnasında Hareket edilmemeli, vücut kasılmamalı ve konuşulmamalıdır.
  5. Çekim tamamlandıktan sonra Elektrotlar tamamlanır ve jel temizlenir.
  6. Bu işlem ortalama olarak 10 dakika sürmektedir. EKG cihazı ile EKG testinin sonucu kâğıda basılır.

  EKG Kimlere Yapılır?

  Göğüs ağrısı ya da nefes alışverişinde sıkıntı yaşayan hastalara, kalp ritminde düzensizlik bulunan hastalara, çarpıntısı olan hastalara, baş dönmesi, bayılma ve göz kararması şikâyeti olan hastalara, kalp pili olan hastalara, muayene esnasında kalp ritminde anormallik duyulan hastalara EKG yapılmaktadır.

  EKO Nedir?

  Ekokardiyografi (EKO) kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının teşhisinde kullanılan yöntemlerden bir diğeridir. Ses dalgaları ile kalbin iç yapısının, işlevlerinin incelenmesi ve analiz edilmesi işlemidir. Kalp ultrasonu olarak da bilinen EKO' da ses dalgalarını ileten prob, görüntüleri kayıt altına alan, ölçümü gerçekleştiren ekranı olan bir cihaz kullanılır. Kalbin pompalama işlevini, kalp kapakçığının yapısını, kalpte bulunan damarların yapısını değerlendirmede, kalpte oluşan tümör ve pıhtının tespit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Ultrosonik ses dalgaları kullanılan bu yöntem, yaklaşık olarak 15-- 20dakika sürmektedir. Ağrısız, zor olmayan bir testtir. Elde tutulan bir cihaz aracılığı ile göğüs bölgesinde gezdirilerek ultrasonik ses kalbe gönderilir ve bu ses dalgaları ile kalp kaslarında, duvarlarında ve kapakçıklarından oluşan ses dalgaları cihaza geri döner. Kalpten dönüş alınan sesler bilgisayar aracılığı ile bir grafiğe dönüştürülür. Bu grafik monitörden takip edilebilir ya da kâğıda basılabilir.

  EKO Nasıl Çekilir?

  1. Üst vücuttaki kıyafetler çıkarılır ve hasta sol yana dönük bir şekilde uzanır.
  2. Ucuna jel sürülmüş prob ile ses dalgaları yayılarak kalp üzerinde incelemeler yapılır.
  3. Bu işlem ile kalp kapakçıkları, kalp odacıkları, Aort damarı, pulmoner arterin hareketleri gözlemlenir.

  Efor Testi Nedir?

  Treadmill testi de denilen efor testi, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemlerden biridir. Hastaya motorlu koşu bandı üzerinde egzersiz yaptırılır, böylece kalbin iş yükü arttırılır. Bu egzersiz esnasında hastanın EKG kaydı ve Tansiyonu kayıt altına alınır. Motorlu koşu bandının hızı ve sahip olduğu eğim doktor tarafından gerekli ölçüde ayarlanır. Kalp ritminin arttırılması amaçlanan bu yöntem ile baş dönmesi, nefes alışveriş problemleri, çarpıntı vb. Gibi durumlar analiz edilir. EKG ile tespit edilemeyen bazı durumların tanısı efor testi ile konulabilmektedir. Hastanın göğsüne elektrotlar yapıştırılarak normal EKG ve Kan basıncı kayıt edilir. Bir dakikalık süreçte hastanın yatar pozisyonda ve ayakta derin nefes egzersizleri yaparken EKG'si çekilir. Daha sonrasında efor testinin hareket kısmına geçilir. Bant üzerinde az eğim ve yavaş tempo yürüyüş ve devamında koşu ile hız ve eğim artırılır. Yapılan testin süresi, hızı ve temposu hastanın yaşına ve sağlık durumuna göre ayarlanmaktadır. Testin süresi ortalama olarak 10 dakikadır. Test esnasında belli aralıklarda tansiyon ölçümü gerçekleştirilmektedir.

  Holter Nedir?

  Holter, Kardiyolojik problemlerin tanısında kullanılan yöntemlerden biridir. Tansiyon ya da ritmik sorunlarda holter cihazı kullanımı tercih edilmektedir. Kalp problemi yaşadığını söyleyen hastaların günlük yaşamlarında kalbin elektriksel faaliyetlerini kaydeden bir cihazdır. Günlük akış içerisinde kullanılan, herhangi bir ortamda bulunulmasına gerek yoktur. 24 saat ya da 48 saat, gerekli görülürse daha uzun süre kalbin elektriksel faaliyetleri kayıt altına alınabilmektedir. Deneysel Fizik çalışmaları gerçekleştiren Norman Holter tarafından geliştirildiği için Holter ismini taşımaktadır. EKG, Efor testi vb. ile tespit edilemeyen kalp ritim bozuklukları ya da tansiyon problemlerinin tespit edilmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

  Ritim Holter Nedir?

  Kalp rahatsızlığı bulunan hastalara yönelik olarak kullanılan tanı yöntemlerinden biri olan ritim holter, hastanın kalp ritminin üç kanaldan 24 saat ya da gerekli duyulması durumunda daha uzun süre kaydedilmesi yöntemidir. Hastanın günlük rutinine devam ederken gün içerisinde gerçekleştirilen ritim holter, hastanın 24 saat ya da daha uzun süren bir periyotta kalp ritminde meydana gelen ritim değişikliklerinin kayıt altına alınmasını ve sonrasında bu kaydın değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ritim holter yöntemi ile hastanın gün içerisinde fiziksel değişkenlerini, psikolojik değişkenlerini, kullanılan ilaçların kalp ritmi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi için kullanılmaktadır. Bu işlem gerçekleştirilirken belli bir ortamda bulunmak, açlık, uyku ihtiyacı, mevcut olarak kullanılan ilacın kullanılmaması, hareketin azaltılması vb. Gibi durumlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Kalp ile ilgili hastalıkların tanısının konulmasında kullanılan yöntemlerden olan ritim holter, kalp ritminin EKG kaydının alınması ile gerçekleşmektedir ve yaşanan bir kalp krizi sonrasında ölümcül boyuta sahip bir ritim bozukluğu olup olmadığının tespit edilmesinde, çarpıntı, kalp ritim bozukluğu olup olmadığına yönelik tanı konulmasında kullanılmaktadır.

  Ritim holter, kablo ve bu kablolara bağlı durumda bulunan kayıt cihazından meydana gelen bir yapıya sahiptir. Kablolar vücuda yapışan, tek sefer kullanılan pullar ile bağlanmakta ve üzerinde elektrotlar bulunmaktadır. Bu elektrotlar göğüs bölgesinin çeşitli bölümlerine yapıştırılmaktadır. Elektrotlardan gelen veriler kayıt cihazına ulaşır ve burada EKG sinyalleri kaydedilir. Kayıt sonrasında elde edilen veriler analiz edilir. Vücuda bağlı kablolar olacağı için dar kıyafetler giyilmemesi gerekmektedir. Cihazın ıslanmaması gerekmektedir. Bu sebep ile ritim holter cihazı takılı iken duş alınmaktan kaçınılmalıdır. Kabloların ve elektrotlar bulunan tek kullanımlık pulların yerlerinde olduğundan-- çıkmadığından emin olunmalıdır. Radyasyon veren bir cihaz değildir ve sağlığa yönelik hiçbir zararı bulunmamaktadır. Çocuklara da takılabilen bir cihazdır.

  Tansiyon Holter Nedir?

  Kalp rahatsızlığı bulunan hastalara yönelik olarak kullanılan tanı yöntemlerinden bir diğeri olan Tansiyon holter yöntemi 24 saat ya da gerek duyulması durumunda daha uzun süre (48 - 72 saat) hasta günlük rutinine devam ederken tansiyonunu (kan basıncının) ölçülmesi ve kayıt altına alınması yöntemidir. Bu süreçte holter cihazı ile belli aralıklarda hastanın kan basıncı ölçülerek kayıt altına alınır. Hipertansiyon ve hipotansiyon teşhisinin konulmasında kullanılan bu cihaz hipertansiyon hastalarının gün içerisinde hangi saatlerde ve hangi faktörlere bağlı olarak tansiyonunda değişiklikler yaşandığını tespit etmek için önemli bir yöntemdir.  Ritim holter cihazına göre daha küçük boyutlu olan tansiyon holter cihazı, tansiyon aletinin bandına benzer bir manşon ile hastanın koluna geçirilir. Daha sonra kola geçirilen manşon ,kaydı gerçekleştiren üniteye bağlanır. Bu cihaz daha sonra bir kemer aracılığı ile hastanın beline sabitlenir. Gün içerisinde belirlenen aralıklarda cihaz tansiyon ölçümünü otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Cihaz takılı iken günlük rutine devam edilir. Cihazın ıslatılmaması gerekmektedir. Manşon çıkarılamamalıdır.

   EKG , EKO ,  EFOR , Ritim Holter ve Tansiyon Holter gibi yöntemler kalp ve dolaşım sistemindeki sorunların tespiti için kullanılan yöntemlerden bazılarıdır ve akciğer grafisi vb. daha farklı yöntemler de kullanılmaktadır.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."