1977 – 1984; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

1984 – 1986; Gaziantep, Oğuzeli İlçesi Merkez Sağlık Ocağı

1986 – 1991; Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

1991 –1999 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Başasistan

1999 – 2010 Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı ve Klinik Direktörü

2010 – 2014 T. C. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı

16.07.2014 – 30.04.2019 Gaziantep MedicalPark Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

2019-2020 Özel Natomed Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

2020-2022 Koru Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi

2023-2024 Özel Muayenehane

2024 Koru Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi

AÇIK KALP AMELİYATLARI: *Koroner by-pass cerrahisi *Kalp kapak ameliyatları (Aort, Mitral, Triküspit kapak) *Aort Damarı ameliyatları *Doğuştan kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi
KAPALI KALP VE DAMAR AMELİYATLARI: *Çalışan kalpte by-pass ameliyatları *Karotis (Şah damarı) ameliyatları *Bacak atardamarı ameliyatları *Varis Ameliyatları (Lazer, Köpük)

 1. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği,
 2. Türk Kardiyoloji Derneği,
 3. Ulusal Vaskuler Cerrahi Derneği,
 4. European Society of Cardiothoracic Surgery,
 5. The International Society of Cardiovascular Surgery,
 6. International Society of Vascular Surgery
 1. Kardiyopulmoner Fizyoterapi. Çeviri Editörleri: Uzm. Fzt. Dilek Yamak, Prof. Dr. Birol Yamak. Hipokrat Kitabevi, Ankara 2016
 2. Solunum Fonksiyon Testlerinin Yorumlanması. Uygulama Rehberi. Çeviri Editörleri: Dilek Yamak, Birol Yamak. Hipokrat Yayınevi, Ankara 2018

Üyesi bulunduğum çalışma grupları ile kazandığım ödüller; “Akut koroner arter oklüzyonu sırasında basitleştirilmiş retroperfüzyon sisteminin miyokardiyal fonksiyonun korunmasına etkileri” isimli deneysel çalışma ile Kardiyovasküler Tıp ve Cerrahi Alanında Genç Türk Araştırmacılarını Teşvik etmek amacıyla Türk Kardiyoloji Derneğince ortaya konan 1997 Araştırma 1. lik Ödülü ve “Somatostatin Analogları ile Miyointimal Proliferasyonun İnhibisyonu” isimli deneysel çalışma ile IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresinde Genç Araştırmacı 3. lük ödülleridir.

 

DIŞ ÜLKE TEMASLARIM: 1988 yılında Hollanda hükümetinin TC Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile verdiği eğitim bursunu kazanarak 10 ay süreyle Rotterdam Eramus Üniversitesi Tıp Fakültesi Dijkzigt Hastanesi Kardiyotorasik cerrahi kliniğinde (Thoraxcenter) Prof. Dr. E. Bos ile “erişkin kalp cerrahisi” ve Prof. Dr. J. M. Quagebeurr ile de “konjenital kalp cerrahisi”; Maastricht St. Annadal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyotorasik cerrahi kliniğinde Prof. Dr. O. Penn ile “aritmi cerrahisi” konularında çalıştım. 1990 yılı Temmuz ayında kendi olanaklarımla yine Rotterdam’a gittim. Bu kez Thoraxcenter’de “homograft hazırlama teknikleri”, ve Vasküler Cerrahi departmanında da “periferik vasküler hastalıkların tanısında dupplex scanning” konularında çalıştım. 1998 yılında Sağlık Bakanlığından kazandığım burs ile 3 ay İngiltere’de Bristol Royal Infirmary, Bristol Heart Institute’te “Normotermik Kardiyopulmoner bypass ve kardiyopleji uygulamaları ve Torakoskopik Cerrahi” konularında çalıştım.

 

 1. Taşdemir O, Zorlutuna Y, Tezcaner T, Karagöz H, Yamak B, Sarıtaş A, Mavitaş B, Bayazıt K. Sol Anterior Desending Arterde Endarterektomili veya Endarterektomisiz Peç Plasti ile Safen veya İnternal Mammary Arter Greft Bypass Tekniği. T Klin Kardiyoloji 1988; 1: 47 – 5
 2. Oto O, Yamak B, Taşdemir O, Bayazıt K. An alternative technique for revascularization of posterior descending of right coronary artery. Il Coure 1989; 6(2): 199 – 202
 3. Babacan KM, Taşdemir O, Karagöz HY, Zorlutuna Y, Yamak B, Bayazıt M, Yakut C and Bayazıt K. The Association of Lower Extermity Peripheral Vascular Disease in Patients Undergoing Coronary Bypass Surgery. Vasa 1989; 18: 5 – 8
 4. Yamak B, Karagöz H, Mavitaş B, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Eralp A, Bayazıt K. Long Term Results of Mitral Valve Replacement with Bioprosthesis. Koşuyolu Heart Journal 1992; 1: 171 – 176
 5. Yamak D, Yamak B, Kunduracılar Z, Arıkan H, Taşdemir O, Bayazıt K. Koroner Bypass Cerrahisinden Sonra CPAP + Göğüs Fizyoterapisi ile Yalnızca Göğüs Fizyoterapisi Uygulamasının Kan Gazlarına Etkisi ve Karşılaştırılması. Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 1992; 20 (S1): 219 – 226
 6. Şener E, Kuzgun A, Yamak B, Karagöz H, Özerdem G, Taşdemir O, Bayazıt K. Kardiyak Reoperasyonlarda Aprotinin Kullanımı. T Klin Kardiyoloji 1993; 6: 287 – 291
 7. Mavitaş B, Yamak B, Sarıtaş A, Karagöz H, Şener E, Katırcıoğlu F, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Bayazıt K. 60 Yaş ve Üzerındeki 1004 Hastaya Uygulanan Koroner Bypass Cerrahisinin Sonuçları. T Klin Kardiyoloji 1993; 164 – 168
 8. Yamak B, Karagöz HY, Zorlutuna Y, Eralp A, Taşdemir O, Bayazıt K. Low – Dose Anticoagulant Management of Patients with St. Jude Medical Mechanical Valve Prostheses. Thorac. Cardiovasc. Surgeon 1993; 41: 38 – 42
 9. Yamak B, Şener E, Kızıltepe U, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K. Late results of mitral valve replacement with Carpentier-Edwards high profile bioprosthesis in young adults. Eur J Cardio-thorac Surg 1995; 9: 335 – 341
 10. Sarıtaş A, Yamak B, Birincioğlu L, Taşdemir O, Bayazıt K. Surgical Treatment of the Cardiac Echinococcosis: Report of Ten Cases. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1995; 3: 58 – 62
 11. Şener E, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Özerdem G, Karagöz H, Taşdemir O, Bayazıt K. Risk Factors of Reoperations For Prosthetic Heart Valve Dysfunction in the Ten Years 1984 – 1993. Thorac. cardiovasc. Surgeon 1995; 43: 148 – 152
 12. Yamak B, Şener E, Kızıltepe U, Göl K, Tarcan O, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K. Low Dose Anticoagulation After St. Jude Medical Prosthesis Implantation in Patients Under 18 Years of Age. J Heart Valve Dis 1995; 4: 274 – 278
 13. Göl MK, Yamak B, Bayazıt M. Avrupa Eğitim Gören Cerrahlar Birliği (European Association of Vascular Surgeons in Trainning). Damar Cerrahisi Dergisi 1996 (1): 1 – 3
 14. Taşdemir O, Kızıltepe U, Karagöz H, Yamak B, Korkmaz Ş, Bayazıt K. Long – Term Results of Reconstructions of the Left Anterior Descending Coronary Artery in Diffuse Atherosclerotic Lesions. J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 112: 745 – 54
 15. Katırcıoğlu F, Yamak B, Battaloğlu B, Sarıtaş A, Kızıltepe U, Kural T, Taşdemir O, Bayazıt K. Long Term Results of Mitral Valve Replacement with Preservation of the Posterior Leaflet. J Heart Valve Dis 1996; 5: 302 – 306
 16. Mavitaş B, Katırcıoğlu SF, Yamak B, Sarıtaş A, Uzunonat G, Taşdemir O, Bayazıt K. Late Surgical Closure of Secundum Type Atrial Septal Defect. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1996; 4: 164 – 167
 17. Katırcıoğlu F, Sarıtaş Z, Mavitaş B, Yamak B, Küçüker Ş, Özgencil E, Bumin A, Yavaş S, Taşdemir O, Bayazıt K. İskelet Kas Ventriküllerınin Anjiografik Değerlendirilmesi. MN Klinik Bilimler 1996; 2: 120 – 123

17        Mavitaş B, Katırcıoğlu SF, Sarıtaş A, Yamak B, Çetintaş AT, Taşdemir O, Bayazıt K. Açık Kalp Cerrahisi Sırasında Prostosiklin Kullanımının Kan Kaybına Etkisi. MN Klinik Bilimler 1996; 2: 128 – 131

 1. Mavitaş B, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Ulus T, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Ten Years Experience with Pericardiectomy. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1996; 4: 222 – 225
 2. Mavitaş B, Yamak B, Katırcıoğlu F, Sarıtaş A, Ulus T, Kızıltepe U, Taşdemir O, Bayazıt K. Bakteriyel Endokarditin Cerrahi Tedavisinde Kapak Replasmanının Erken ve Orta Dönem Sonuçları. T Kardiyol Dern Arşiv 1996; 24: 164 – 167
 3. Mavitaş B, Yamak B, Özatik MA, Taşdemir O, Bayazıt K. İzole Sirkumfleks Arter Lezyonu Olan Bir Redo Koroner Bypass Olgusunda Sol Torakotomi ile Yaklaşım (Olgu Sunumu). MN Klinik Bilimler 1996; 2: 158 – 159
 4. Mavitaş B, Sarıtaş Z, Ulus T, Yamak B, Katırcıoğlu F, Taşdemir O. Deneysel Aortik Oklüzyonda ATP – MgCl2 Kullanımının Spinal Kord Yaralanmasına Olan Etkisi. Turk J Cardiol 1997; 1: 43 – 45
 5. Mavitaş B, Yamak B, Katırcıoğlu F, Birincioğlu L, Uzunonat G, Taşdemir O, Bayazıt K. Romatizmal Aort Darlığı ve Aort Yetmezliği olan Bir Hastada Ruptüre Olmamış Sol Sinüs Valsalva Anevrizması. Turk J Cardiol 1997; 1: 49 – 51
 6. Katırcıoğlu F, Özgencil E, Yamak B, Ulus T, Sarıtaş Z, Konan A, Tuncer M, Taşdemir O, Bayazıt K. Effects of Prostacyclin on Hemodynamics After Intestinal Ischemia – Reperfusion. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1997; 5: 43 – 47
 7. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Ulus AT, İşcan HZ, Mavitaş B, Taşdemir O. Aort Valve Replacement With the St. Jude Medical Prosthesis and Fixed Dose Anticoagulation. J Card Surg 1997; 12: 363 – 370, 371
 8. Mavitaş B, Ulus AT, İşcan Z, Yamak B, Birincioğlu L, Sarıtaş A, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Twenty – Five Years of Experience with Left Atrial Myxoma. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1997; 5: 207 – 209
 9. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Ulus AT, Özsöyler İ, Yıldız Ü, Mavitaş B, Birincioğlu L, Taşdemir O. Treatment of Functional Tricuspid Regurgitation by Bicuspidalization Annuloplasty Durıng Mitral Valve Surgery. J Heart Valve Dis 1997; 6: 631 – 635
 10. Katırcıoğlu SF, Sarıtaş Z, Ulus AT, Yamak B. Comparison of the effects of Enoximone and Isoproterenol on Protamine Cardiotoxicity in Anesthetized Dogs. Jpn Circ J 1998; 62: 122 – 126

28      Yamak B, Ulus AT. WOLFF – PARKINSON – WHITE SENDROMU: Elektrofizyolojik özellikleri, Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Cerrahi Tedavi Yöntemleri. TKGD 1998; 2: 33 – 40

 1. Katırcıoğlu SF, Yücel D, Sarıtaş Z, Yamak B, Elsheikh AE, Köse K. Simplified Retroperfusion System Preserves the Myocardial Function Durıng Acute Coronary Artery Occlusion. Thorac. Cardiovasc. Surgeon 1998; 46: 1 – 6
 2. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Ulus T, Birincioğlu L, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Mitral valve replacement with Bioprosthesis in age group 50 to 65 years. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998; 6: 23 – 27
 3. Yamak B, Mavitaş B, Özatik MA, Ulus AT, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Bayazıt K. St. Jude Medikal kalp kapak protezi ile düşük doz antikoagülan uygulamasının takibi tam olan 1000 hastada uzun dönem sonuçları. Turk J Cardiol 1998; 1: 93 – 98
 4. Ulus AT, Yamak B, Mavitaş B, Sarıtaş Z, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Köpeklerde uzun süreli uyarımdan sonra iskelet – kas ventrikülünün etkinliği. Turk J Cardiol 1998; 1: 99 – 103
 5. Mavitaş B, İşcan Z, Yamak B, Ulus T, Sarıtaş Z, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Köpeklerde Akut Koroner Arter Oklüzyonlarında Miyokardiyal Metabolizmanın Retrograd Koroner Sinüs Perfüzyonu ve L-Karnitin ile Korunması. Türk Kardiyol Dern Arş 1998; 26: 171 – 176
 6. Katırcıoğlu SF, Sarıtaş Z, Ulus AT, Yamak B, Yücel D, Ayas S. Iloprost Added to the Cardioplegic Solutions Improves Myocardial Performance. Prostoglandins 1998; 55: 51 – 65
 7. Yamak B, Mavitaş B, Bardakçı H, Birincioğlu L, Ulus AT, İşcan Z, Bayazıt M, Taşdemir O. Infrarenal Aortik Lezyonların Cerrahi Tedavisinde Retroperitoneal Yaklaşım: 9 Vakanın Erken Sonuçları. Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 1: 1 – 5
 8. Ulus AT, İşcan Z, Sarıtaş Z, Can C, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Bayazıt M, Taşdemir O. Inhibition of Myointimal Proliferation by Octriotide in Canine Vein Interposition Grafts. Eur Surg Res 1998; 30: 318 -325
 9. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Ulus T, Taşdemir O, Bayazıt K. Mitral Valve Replacement with St. Jude Medical Prosthesis and Low Dose Anticoagulation in Patients Aged Over 50 Years. J Heart Valve Dis 1998; 7: 455 – 459
 10. Mavitaş B, Yamak B, Sarıtaş A, İşcan HZ, Erdil N, Ulus AT, Katırcıoğlu SF, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K. St. Jude Medikal Kalp Kapak Protezi ile Mitral Kapak Replasmanının Geç Dönem Sonuçları. GKDC Dergisi 1998; 6: 7 – 14
 11. Birincioğlu CL, Ulus AT, Katırcıoğlu SF, Yamak B, Kale A, Aydoğ G, Taşdemir O. Pseudoanevrizma ile Karışan Bir Anjiosarkom Olgusu. GK DC Dergisi 1998; 7: 60 – 63
 12. Mavitaş B, Ulus AT, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Membran Oksijenatörlerın Bubble Oksijenatörlere Olan Klinik üstünlüğü. T Klin Kardiyoloji 1998; 11: 22 – 24
 13. Yamak B, İşcan HZ, Ulus AT, Mavitaş B, Sarıtaş, Erdil N, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Dar aortik anülüsü olan ve 21 – 23 no St. Jude Medikal protez ile aort kapak replasmanı yapılan hastaların uzun dönem sonuçları. Turk J Cardiol 1998; 1: 165 – 16
 14. Mavitaş B, Ulus AT, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Koroner Bypass Cerrahisi. T Klin Kardiyoloji 1998; 11: 92 – 95
 15. Emir M, Uzunonat G, Yamak B, Ulus AT, Göl MK, İşcan Z, Katırcıoğlu SF, Mavitaş M, Taşdemir O, Bayazıt K. Effects of Pregnancy on Long-Term Follow-Up of Mitral Valve Bioprostheses. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998; 6: 174 – 178
 16. Mavitaş B, Ulus AT, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Özer C, Taşdemir O, Bayazıt K. Emergency Coronary Artery Bypass Grafting After Failed Angioplasty. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998; 6: 195 – 198
 17. Birincioğlu LB, Ulus AT, Yamak B, Katırcıoğlu SF; Mavitaş B, Taşdemir O. Intravenous Diltiazem for Treatment of Supraventricular Tachycardia After Coronary Artery Bypass Surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998; 6: 203 – 207
 18. Katırcıoğlu SF, Ulus AT, İşcan Z, Yamak B, Sarıtaş Z, Birincioğlu L. Preservation of myocardial metabolism in acute coronary artery occlusions with retrograde coronary sinus perfusion and iloprost. Prostoglandins Leukot Essent Fatty Acids 1998; 59; 169 – 174
 19. Yamak B, Ulus AT, Ayaz S, Katırcıoğlu SF. Oral antikoagülan tedavi ve monitorizasyonu. Turk J Cardiol 1998; 1: 244 – 248
 20. Ulus AT, Yamak B, İşcan HZ, Ayaz S, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Oral antikoagülan tedavisinin monitorizasyonunda, INR değeri ve etki eden faktörler. Turk J Cardiol 1998; 1: 239 – 243
 21. Yamak B, Mavitaş B, Sarıtaş A, Katırcıoğlu SF, Ulus AT, Birincioğlu L, Karagöz YH, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K. Ten – Years Results of Liotta Porcine Bioprosthesis in the Mitral Position. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998: 6: 260 – 4
 22. Uzunonat G, Emir M, Yamak B, Ulus AT, Ulaş M, Uncu H, Sarıtaş Z, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Coronary Sinus Retroperfusion Durıng Acute Experimental Coronary Artery Occlusion. J Cardiovascular Surg (Torıno) 1999; 40: 197 – 201
 23. Yamak B, Ulus AT, Katırcıoğlu SF, Mavitaş B, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Surgery for Combined Rheumatic Valve and Coronary Artery Disease. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999; 7: 33 – 6
 24. Birincioğlu CL, Ulus AT, Katırcıoğlu SF, Yamak B, Kale A, Aydoğ G, Taşdemir O. Right atrial myxzoma originating from the tricuspid septal leaflet. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999; 7: 59 – 61
 25. Birincioğlu L, Küçüker ŞA, Yapar EG, Yıldız Ü, Ulus AT, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Perinatal Mitral Valve Interventions: A Report of 10 Cases. Ann Thorac Surg 1999; 67: 1312 – 4
 26. Ulus AT, Sarıtaş Z, Yamak B, Sürücü S, Tuncer M, Katırcıoğlu SF. ATP – MgCl2 utilization for spinal cord protection during experimental thoracic aortic occlusion. J Cardiovasc Surg 1999; 40: 495 – 9
 27. Ulus AT, Tütün U, Sarıtaş Z, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Spinal kord iskemisinde pentoksifilinin koruyucu etkisi. Türk J Cardiol 1999; 2: 44 – 48
 28. Mavitaş B, Ulus AT, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Bayazıt K. Masif izole şiloperikardiyum. Türk J Cardiol 1999; 2: 57 – 60
 29. Birincioğlu CL, Bardakçı H, Küçüker ŞA, Ulus AT, Arda K, Yamak B, Taşdemir O. A Clinical Dilemma: cardiac and pericardiac echinococcosis. Ann Thorac Surg 1999; 68: 1290 – 4
 30. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Battaloğlu B, Ulus AT, Unlu M, Sarıtaş Z, Vural G, Yavaş S, Taşdemir O, Bayazıt K. Experimental evalution of retrograde cerebral perfusion by single photon emission computed tomography technique (SPECT). J Cardiovasc Surg (Torino) 1999; 40: 573 – 5
 31. Yamak B, İşcan Z, Mavitaş B, Ulus AT, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Bayazıt K. Low – dose Oral Anticoagulation and Antiplatelet Therapy with St. Jude Medical Heart Valve Prosthesis. J Heart Valve Dis 1999; 8: 665 – 673
 32. Yamak B, Özsöyler İ, Ulus AT, Kızıltepe U, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Comparison of Reoperation Findings of Carpentier – Edwards (Standart) Bioprosthesis and St. Jude Bioimplant (Formerly Liotta) in Mitral Position. J Cardiovascular Surgery 1999; 7: 730 – 73
 33. Katırcıoğlu SF, Ulus T, Yamak B, Sarıtaş Z, Yıldız Ü. Experimental Inhibition of Protamine Cardiotoxicity by Prostacyclin. Angiology 1999; 50: 929 – 35
 34. Katırcıoğlu SF, Ulus AT, Yamak B, Özsöyler İ, Birincioğlu CL, Taşdemir O. Acute Mechanical Valve Thrombosis of the St. Jude Medical Prosthesis. J Cardiac Surg 1999; 14: 164 – 8
 35. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Ulus AT, Yıldız Ü, Mavitaş B, Birincioğlu CL, Taşdemir O. Comparison of 21 – 23 size St. Jude Medical Valves to the 27 – 29 Size Mechanical Valve in Aortic Position. Ten year follow – up. J Cardiovasc Surg 2000; 41: 31 – 6
 36. Yamak B, Emir M, Ulus AT, Aksöyek A, İşcan Z, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Pregnancy With St. Jude Medical Mitral Valve Prosthesis. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2000; 8: 127 – 9
 37. Asil R, Uygur F, Yalçın F, Takka T, Demirbaş Ö, Yamak B. İyatrojenik Karotis Arter Psödoanevrizmasına Bağlı Gelişen Horner Sendromunda Derin Servikal Blok İle Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer. Derg. 2002; 10: 187 – 189
 38. Darçın OT, Özdemir H, Yamak B. Tension Pneumopericardium in Chest Trauma With Gunshot Wound. Ulusal Travma Derg. 2003; 9: 304 – 306
 39. Nurözler F, Tandoğan A, Yamak B. Minimal Semptomlu Dev Sol Atriyal Mikzoma: Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerr Derg. 2003; 11: 52 – 53
 40. Tandoğan A, Uygur F, Pya Y, Serçelik A, Yamak B. Difüz LAD hastalığında Radiyal Arterin Tüp Greft Olarak Kullanıldığı ‘ Patchplasty’ tekniği. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004; 12: 126 – 127
 41. Yamak B, Tandoğan A, Uygur F, Serçelik A, Pya Y. Sağ Atriyal Kitle: Mikzoma. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004; 12: 50 – 51
 42. Uygur F, Erdoğan M, Meşe B, Tandoğan A, Denker A, Serçelik A, Yamak B, Kısacıkoğlu B. Kardiyak Mikzoma: Beş Yıllık Cerrahi Deneyim. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerr Derg 2005; 13: 120 – 122
 43. Erdoğan M, Uygur F, Meşe B, Asil R, Yamak B, Kısacıkoğlu B. Karotis ve Koroner Arter Cerrahisinde Eş Zamanlı Yaklaşım. Turkish J Vasc Surg 2005; 14: 1 – 6
 44. Erdoğan M, Cankuş C, Yamak B. Penetran Thorax Yaralanmasına Bağlı Gelişen Subklavian Arter Yaralanmalarının Klavikula Transeksiyonu ile Onarımı. Turkish J Vasc Surg 2005; 14: 35 – 38
 45. Erdoğan M, Okuducu N, Yamak B, Kısacıkoğlu B. İnternal Torasik Arterin Topikal Vazodilatasyonunda Lidokain HCL kullanılabilir mi? Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerr Derg 2006; 14: 97 – 100
 46. Erdoğan MB, Uygur F, Meşe B, Tandoşan A, Hedbe L, Serçelik A, Yamak B. Otuzbeş yaş ve üzeri hastalarda atriyal septal defect cerrahisi. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerr Derg 2006; 14: 205 – 207
 47. Kösecik M, Karaoğlanoğlu M, Yamak B. Pericardial Hydatid Cyst Presenting with Cardiac Tamponade. Can J Cardiol 2006; 22: 145 – 147
 48. Erdoğan MB, Uygur F, Meşe B, Serçelik A, Öğütman CC, Yamak B, Kısacıkoğlu B. Akut miyokart infarktüsünün ilk altı saatinde acil koroner baypas uygulanan hastalarda erken dönem sonuçlar. Türk Kardiyol Dern Arş 2006; 34: 489 – 93
 49. Meşe B, Uygur F, Erdoğan MB, Asil R, Yamak B. Sağ ventrikül çıkım yoluna yerleşen izole kardiyak kist hadatiğin cerrahi tedavisi (Bilimsel Mektup). Anadolu Kardiyol Derg 2006; 6: 372 – 3
 50. Erdoğan M, Karakaş P, Uygur F, Meşe B, Yamak B, Bozkır MG. Persistant Left Superior Vena Cava, the anatomical and surgical importance. West Ind. Med. J. 2007; 56:
 51. Erdoğan MB, Uygur F, Yamak B, Batyraliev T, Kısacıkoğlu B. Surgical Treatment of Post MI VSD in Patients Who Were Hemodynamically Stabilized with Perioperative (+) Inotrops nad IABP. Türk Girişimsel Kard. Der. 2009; 13: 6 – 12
 52. Erdoğan MB, Uygur F. Batryaliev T, Yamak B. Comparision of classic left atriotomy technique and alternative transseptal and superior septal techniques in mitral valve surgery. Türk Girişimsel Kard. Der. 2010; 14: 1 – 4
 53. Benlier N, Erdoğan M, Özkur M, Yıldız O, Nacak M, Yamak B, and Aynacioglu AS. Association of E23K polymorphism of Kir6.2 gene with Coronary artery disease. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2011, 5 (4); 554 – 558
 54. Bayram A, Erdoğan MB, Ekşi F, Yamak BDemonstration of Chlamydophlia pneumoniae, Mycoplasma pneumiae, Cytomegalovirus, and Epstein – Barr virus in atherosclerotic coronary arteries, nonrheumatic calcific aortic and rheumatic stenotic mitral valves by polymerase chain reaction.Anadolu Kardiyol. Derg. 2011; 11 (3): 237 – 43
 55. Güler M, Yamak B, Erdogan M, Aydın U, Kul S, Asil R, Kısacıkoglu B. Risk factors for Gastrointestinal Complications in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgey J. Cardiothoracic Vasc Anesth. 2011; V: 25, issue: 4, 637 – 41
 56. Güler M, Yamak B. Spontaneus Splenic Rupture İmmediately after Coronary bypass grafting. Ann Thorac. Cardiovasc. Surg. 2012; 18: 156 – 7
 57. Hanedan MO, Ketenciler S, Ercişli AM, Çiftçi B, Duman Z, Polat M, Yamak B. Civil War Surgical Experience: Gun Sot or Shell Fragment Injuries. Damar Cerr. Derg 2014; 23 (1): 1 – 4
 58. Erdogan MB, Turhan H and Yamak B. Myocardial Bridge present in Two Coronary Arteries Concomitantly and Treated Surgically: A Case Report. International Journal of Advances in Case Reports 2015; 2 (19): 1164 – 1166
 59. Ketenciler S, Vuruskan E, Ercisli MA, Aras Y, Ekici A, Yamak B. Emergency endovascular intervention after mortal complication of lumbar spinal operation. Chirurgia 2015; 28: 31 – 2
 60. Erdoğan MB, Özçalışkan Ö, Meşe B, Bozoğlan O, İşgüven D, Duran E, Yamak B. Aortoiliak oklüzyonu olan hastalarda alternatif cerrahi yaklaşım: Lokal anestezi ile aksillofemoral bypass. Damar Cer Derg 2015; 24 (2): 105 – 9
 61. Turhan B, Yamak D, Cinar MA, Haznedar A, Yigit S, Yamak B. Down Syndrome is not contrindication for surgical treatment of complex cardiac anomalies: two case report. Med Science 2017; 6: 365 – 6
 62. Eksi F, Pehlivan S, Erdogan MB, Bayram A, Oguzkan-Balci S, Yamak B, and Pehlivan M. MBL2 and MIF gene polymorphism in cardiovascular patients with atherosclerotic lesions undergoing heart valve replacement. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 2017; 31 (6): 1173 – 1177
 63. Yamak B, Dökünlü E, Yamak D, Habibzadeh A, Yakut Y. Kronik venöz yetmezlikli hastalarda Türkçe Aberdeen Variköz Ven Anketi sorgulamasının geçerlik ve güvenirlik değerlendirmesi. Damar Cerrahi Dergisi 2017; 26 (1): 1 – 4

 İngilizce

UZMANLIK TEZİ: “St. Jude medikal kalp kapak protezi ile kapak replasmanı yapılan olgularda düşük doz Coumadine uygulamasının uzun dönem takip sonuçları

30 Kasım 1998; Kalp ve Damar Cerrahisi Doçentlik

01.07.2010; Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Profesörlük

 1. Çukurova Üniversitesi ve Türk Kardiyoloji Derneği tarafından düzenlenen Kardiyoloji Toplantısı. 4 – 7 Ekim 1989 Adana
 1. 4th Annual Meeting of Mediterranian Association of Cardiology and Cardiac Surgery. 23 – 27 Eylül 1990 Antalya
 1. Türk Kardiyoloji Derneğince düzenlenen 1991 Kardiyoloji Toplantısı. 10 – 13 Eylül 1991 Trabzon
 1. Türk Kardiyoloji Derneğince düzenlenen VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim 1992 İstanbul
 2. Türk Kardiyoloji Derneğince düzenlenen IX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 28 Eylül – 1 Ekim 1993, Bursa
 3. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince düzenlenen III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 26 – 30 Eylül 1994 Kuşadası
 4. Türk Kardiyoloji Derneğince düzenlenen X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1 Ekim – 4 Ekim 1994 İzmir
 5. Türk Kardiyoloji Derneğince düzenlenen XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim 1995 İstanbul
 6. 19th Annual Meeting of European Society for Vascular Surgery. 30 Eylül – 3 Ekim 1995 Antwerp, Belçika
 7. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince düzenlenen IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 1996 Marmaris
 8. Türk Kardiyoloji Derneğince düzenlenen XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1997 İzmir
 9. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince düzenlenen V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20 – 24 Ekim 1998 Belek, Antalya
 10. 13th Annual Meeting of the European Association for Cardio – thoracic Surgery, 5 – 8 September, 1999, Glascow, Scotland
 11. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince düzenlenen VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20 – 25 Ekim 2000 Belek, Antalya
 12. 50th International Congress of the Eurppean Society for Cardiovascular Surgery June 20 – 23 Budapest Hungary
 13. Dicle Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Günleri. 19 – 23 Ekim 2001 Diyarbakır
 14. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, June 29 to July 1 2002, Helsinki, Finland
 15. 16th Annual Meeting of the European Association for Cardio – thoracic Surgery, 22 – 25 September 2002, Montecarlo, Monaco
 16. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince düzenlenen VII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 23 – 27 Ekim 2002 Kemer, Antalya
 17. Türk Kardiyoloji Derneğince düzenlenen XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5 – 8 Ekim 2002 Belek, Antalya
 18. 17th Annual Meeting of the European Association for Cardio – thoracic Surgery, 22 – 25 September 2003, Viena, Austuria
 19. 52st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, June 29 to July 1 2003, Istanbul, Turkey
 20. 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, June 2004, Ljublijana, Slovenia
 21. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneğince düzenlenen Gaziantep Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi günleri, 19 – 21 Mayıs 2006 Gaziantep
 22. 21th Annnual Meeting of European Association for Cardio – thoracic Surgery, 15 – 19 September 2007 Geneva, Switzerland
 23. 22th Annual Meeting of European Association for Cardio – thoracic Surgery 13 – 17 September 2008 Lisbon, Portugal
 24. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince düzenlenen X. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 17 – 21 Ekim 2008 Çeşme, İzmir
 25. European Society for Vascular Surgery xxIII.th Annual Meeting 3 – 6 September 2009 Oslo, Norway
 26. European Society for Vascular Surgery XXIV.th Annual Meeting 16 – 19 September 2010 Amsterdam, The Netherlands
 27. 59. ESCVS Uluslararası kongresi ve 6. Kardiyoloji ve Kardiyolojide Yenilikler Kongresi 15 – 18 Nisan 2010 İzmir
 28. Kardiyoloji – Kalp Damar Cerrahisi Zirvesi, 1. Eğitim Akademisi 11 – 13 Mart 2011, Pendik, İstanbul
 29. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04 – 07 Mayıs 2011, Gaziantep
 30. Ulusal Vaskuler Cerrahi Derneği “ Kritik Bacak İskemisinde Güncel Yaklaşımlar” Bölgesel Eğitim Toplantısı, 03 – 05 Haziaran 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya
 31. 25th Annual Meeting of European Association for Cardio – thoracic Surgery 03 – 05 October 2011 Lisbon, Portuga
 32. 22nd Congress of the World Society of Cardiovascular and Thoracic             Surgeons. 1 – 3 September 2012, Vancouver, Canada
 33. 26th Annual Meeting of European Association for Cardio – thoracic Surgery 27 – 31 October 2012 Barcelona, Spain
 34. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince düzenlenen XII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 8 – 11 Kasım 2012 Kemer, Antalya
 35. 13th ISMICS Annual Scientific Meeting, 12 – 12 June 2013 Prague, Czech Republic
 36. 14th ISMICS Annual Scientific Meeting, 28 – 31 May 2014, Boston, MA, USA
 37. 2. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi. 19 – 22 Mayıs 2016, Çeşme, İzmir
 38. European Society for Vascular Surgery xxVIII.th Annual Meeting 23 – 25 September 2014 Stockholm, Sweeden
 39. European Society for Vascular Surgery XXX.th Annual Meeting 28 – 30 September 2016 Kopenhagen, Denmark
 40. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince düzenlenen XIV. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 3 – 06 Kasım 2016 Belek, Antalya
 41. 13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March 23 – 26, 2017, Çeşme İzmir
 42. 27th Congress of the World Society of Cardiovascular and Thoracic Surgeons Bridging the Gaps. 1 – 3 September 2017, Astana Kazakhstan
 43. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi. 5 – 8 Nisan 2018, Gaziantep
 44. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince düzenlenen XV. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 26 – 29 Ekim 2012 Belek, Antalya

48,      64. Congreso Nacional de la Sociedad Espanola de Angiologia Cirugia, 5 – 8 June Madrid Spain

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

8 Adet Yorum

BAHADIR U. 
  20.04.2024

İyi ki varsınız Birol Hocam. Bugün halen nefes alabiliyorsam, evladıma sarılabiliyorsam önce Allah'ın, sonra sizin ve ekibinizin sayesinde.

Pınar N. 
  27.03.2024

Birol Hocam, Emre Hocam ve ekibi bugün varis ameliyatımı gerçekleştirdiler. Güler yüzleri, ilgileri, samimi yaklaşımları ve bilgilendirmelerinden dolayı çok başarılı bir süreç yaşadım. Hepinizin sayesinde konforlu bir ameliyat geçirdim.

CENGİZ B. 
  17.09.2022

2003 yılında by pass ameliyat oldum,daha yoğun bakımda iken hocamın guleryuzlulugu pozitif enerjisi beni ayaklandirdi.eli öpülesi bir insan, Allah eksikliğini vermesin

Yavuz Y. 
  15.09.2022

Yüce mevlamızın bizlere sunduğu çok kıymetli ve nadide bir tıp adamı Sn Prf. Dr. Birol Yamak hocam insan ve hastalarına olan sevgi ile dolu bir gönül insanı bir baba ve hastaları için gecesini gündüzüne katmış ve manevi duyguların en güzellerini bünyesinde bulunduran bir büyük görev insanıdır.Onu daha önceden tanıyamadığım için üzgünüm fakat hiç tanışmasam benim için daha büyük bir kayıp olurdu.Hocamı bütün ekibi ile en içten duygularımla tebrik ederim. Meslek ve insan aşkı ile çıktığı bu yolunda başarıları daim ve bahtı açık olsun.Lütfen böylesine nadide bilim adamlarımızın ve doktorlarımızın değerini bilelim.Başımıza tac edelim.Değer bilmeyenler utansınlar.

Güler P. 
  15.08.2022

Sayın Birol YAMAK hocam babamı 1 günde iki kez bypass ameliyatı yaparak önce Allah'ın sonra hocamın sayesinde tekrar hayata döndürdü ne kadar övsek azdır emekleri güler yüzü ve pozitifliğiyle bütün ailemizi kendine hayran bıraktı sanki bir yakını için mücadele eder gibi mücadele etti varlığı daim olsun minnettarız 🙏🏻

M. Hidayet Ö. 
  06.06.2022

Babamın şah damarı %99 tıkalı idi. Stant için anjiyo yapıldı. Anjiyodan önce hazır girmişken kalbe de bakalım denildi. İyi ki bakılmış 3 damarın tıkalı olduğu (şeker de olduğu için damarları iyi durumda değildi) ancak stant için uygun olmadığı görüldü. Bu esnada boyun şah damarına stant takıldı. Prof. Dr. Birol YAMAK hocamız çok önemli bir karar alarak bu operasyondan yaklaşık 1 ay sonra kalp ameliyatına aldı. 3 damarını değiştirdi. Bu operasyon 2021 yılında gerçekleşti. Ciddi korona virüs tehlikesi de vardı o zamanda. Tüm sıkıntılı koşullara rağmen Allah'a şükürler olsun Prof. Dr. Birol YAMAK hocamız başarılı bir ameliyat ile babamın yeniden hayata tutunmasına vesile oldu. Allah kendisinden ve Emre hocamızdan razı olsun. Sn. Prof. Dr. Birol YAMAK hocamız hem insani hem de doktor olarak çok değerli biri bizim için.

Birsen Deniz G. 
  10.02.2022

Ben ocak 29 da göğsümde yanma ile hastanenin aciline attım kendimi meğer kalp krizi geçiriyormuşum acilen anjiyo oldum ve akabinde hemen byy pass olmam gerektiğini söylediler Birol hocam acilen by pass ameliyatı uyguladı ve Allah razı olsun tüm ekibinden 2 günde ayağa kalktım hastane personeli hemşireler hepsi ayrı ayrı dikkatli ve işine bağlı muhteşem kadro Allah hepsinden razı olsun Birol hocam dan binlerce razı olsun Rabbim hayatımı koru hastanesi personeline ve Birol hoca ve ekibine borçluyum

Ali A. 
  02.10.2020

2020 Eylül Ortasında by-pass ameliyatı oldum. Hocamızın güven veren pozitif yaklaşımı, cerrahi yetenekleri ile birleşince harika sonuçlar çıkıyor. Ameliyat öncesi ve sonrası sürekli ilgisi ve bilgilendirmeleri ile kendisinden son derece memnun kaldım. Kesinlikle Birol hocamızı ve ekibini (Emre hocamızı) tavsiye ediyorum.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.