Çocuk Kalp Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi

Çocuk Kalp Cerrahisi

  Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

  Çocuk kalp ve damar cerrahisi, bebek ve çocuklar için kalp ve damar sistemini tedavi etmeyi amaçlayan bir tıbbi branştır. Bu cerrahlar, bebeklerde doğuştan olan veya sonradan ortaya çıkan kalp ve damar hastalıklarını tanımlayarak, bu hastalıkların tedavisini yaparak çocukların sağlıklı bir yaşama sahip olmalarını sağlar. Bu cerrahlar, çocukların yaşına ve cinsiyetine uygun olarak kalp ve damar sistemini tedavi ederler ve bu tedaviler genellikle cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilir.

  Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisinde Yapılan İşlemler Nelerdir?

  Çocuk kalp ve damar cerrahisi, bebek ve çocuklar için kalp ve damar sistemini tedavi etmeyi amaçlayan bir tıbbi branştır. Bu cerrahlar, çocukların kalp ve damar sisteminde meydana gelen hastalıkları tanımlayarak, bu hastalıkların tedavisini yaparak çocukların sağlıklı bir yaşama sahip olmalarını sağlar. Bu cerrahlar, çocukların yaşına ve cinsiyetine uygun olarak kalp ve damar sistemini tedavi ederler ve bu tedaviler genellikle cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilir.

  Çocuk kalp ve damar cerrahisi alanında yapılan işlemler arasında şunlar sayılabilir:

  Kalp yetmezliği tedavisi: Kalp yetmezliği olan çocuklarda, kalbin daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla cerrahi yöntemlerle işlemler yapılabilir.

  kalp kapakçığı onarımı: kalp kapakçıklarında meydana gelen bozuklukların düzeltilmesi için yapılan işlemlerdir. Bu işlemler genellikle kapakçıkların tamamen değiştirilmesi veya onarılması şeklinde gerçekleştirilir.

  kalp damarlarının genişletilmesi: kalp damarlarında meydana gelen darlıkların giderilmesi için yapılan işlemlerdir. Bu işlemler, damarların genişletilmesini sağlayarak kalbin daha iyi çalışmasını sağlar.

  kalp transplantasyonu: kalbin tamamen işlevsiz hale gelmesi durumunda yapılan işlemdir. Bu işlemde, hastanın kalbi tamamen değiştirilerek, sağlıklı bir kalp ile değiştirilir.

  Bu işlemler, çocukların kalp ve damar sisteminde meydana gelen hastalıkların tedavisinde kullanılır ve çocukların sağlıklı bir yaşama sahip olmalarını sağlar.

  Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisinde Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir?

  Çocuk kalp ve damar cerrahisi alanında tedavi edilen hastalıklar arasında şunlar sayılabilir:

  kalp yetmezliği: kalbin yeterli miktarda kan pompalamaması durumudur. Bu hastalık, çocuklarda doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Kalp yetmezliğinin tedavisi, cerrahi yöntemlerle yapılabilir.

  kalp kapakçıklarında meydana gelen bozukluklar: kalp kapakçıklarının doğuştan olarak düzgün çalışmaması veya sonradan ortaya çıkan nedenlerle bozulması durumudur. Bu bozukluklar, cerrahi yöntemlerle düzeltilebilir.

  kalp damarlarında meydana gelen darlıklar: kalp damarlarının zamanla tıkanarak daralması durumudur. Bu durum, kalbin yeterli miktarda kan pompalayamamasına neden olur. Kalp damarlarında meydana gelen darlıklar, cerrahi yöntemlerle giderilebilir.

  kalp krizi: kalbin yeterli miktarda kan alamaması durumudur. Bu durum, kalp damarlarının tıkanması veya kapalı kalması sonucu ortaya çıkar. Kalp krizi, acil cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur.

  Bu hastalıklar, çocuk kalp ve damar cerrahisi alanında tedavi edilebilir ve çocukların sağlıklı bir yaşama sahip olmalarını sağlar.

  Çocuk Kalp Hastalıklarında Teşhis Yöntemleri

  Çocuk kalp hastalıklarının teşhis edilmesinde birçok yöntem kullanılabilir. Bu yöntemler arasında şunlar sayılabilir:

  Fizik muayene: Çocuğun genel sağlık durumu ve kalp sağlığı hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan muayenedir. Bu muayenede, çocuğun nefes darlığı, çarpıntı veya kalp atış hızı gibi belirtiler de değerlendirilerek, kalp hastalığı olup olmadığı tespit edilebilir.

  Kalp seslerinin dinlenmesi: Kalp seslerinin dinlenmesi, steteskop yardımıyla kalbin işleyişini değerlendirmek amacıyla yapılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, kalp seslerinin normal olup olmadığı veya anormal bir sesin olup olmadığı tespit edilebilir.

  EKG: EKG (Elektrokardiyografi), kalbin işleyişini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, kalbin elektriksel aktivitesi kaydedilerek, kalbin işleyişi hakkında bilgi edinilebilir.

  Kalp ultrasonu: Kalp ultrasonu, kalbin işleyişini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, ultrason dalgaları yardımıyla kalbin iç yapısı ve işleyişi görüntülenir ve bu görüntüler yardımıyla kalp hastalığı olup olmadığı tespit edilebilir.

  Bu yöntemler, çocuk kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılır ve hastalığın seyrini takip etmek ve tedavi planını belirlemek amacıyla kullanılır.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."

  BirolYAMAK
  Kalp ve Damar Cerrahisi

  Prof. Dr.

  Birol YAMAK

  Koru Ankara Hastanesi