Mitral Kapak Ameliyatlarında Kişiye Özel Tedavi
Kalp ve Damar Cerrahisi

Mitral Kapak Ameliyatlarında Kişiye Özel Tedavi

  Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi uygulaması başarı oranını büyük oranda artırmaktadır.

  Kapak hasarlarında ameliyat zamanı belki de işin en mühim kısmıdır. Karar verme süreci hastalar, kardiyoloji uzmanları ve kalp cerrahının ortak fikriyle ve takibiyle olmaktadır. Elbette bu kararların uygulama kriterleri için uluslararası alanda bilim adamlarının toplantılar yapmak koşuluyla yayınladıkları kılavuzlar bulunmaktadır. Bu kılavuzlar tüm kapakların ameliyat zamanlamalarını ve karar anlarını açıklamaya çalışmaktadır. Fakat unutulmaması gereken bu kriterlerin her an değişebildiğidir. En doğru kararı almada yazılı kurallar ile hastaları takip eden hekimlerimizin klinik deneyimleri belirleyecektir.

  Bu bağlamda Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi operasyonları aşamalarına geçiş kriteri için;

  1. Kalp kasılması fonksiyonunun seviyesi,
  2. Kapak kan kaçaklarının yani yetersizliğinin seviyesi,
  3. Darlık söz konusuysa aktif kapak açıklığı bölümü,
  4. Atrium çapı,
  5. Ventrikül gevşemesi sonunda olan end diastol çapı,
  6. Akciğer basınç dereceleri
  7. Çarpıntı olması,

  ​gibi detaylar dikkate alınmaktadır.

  Tüm bunlardan başka doktorumuzun yapacağı titiz kontrolle hastalarımızın efor kapasiteleri ve nefes darlıkları, çarpıntılar, ayaklarda şişmeler gibi şikayetleri değerlendirilip cerrahi safhaya geçiş planı yapılır. Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi ve trikuspid kapak cerrahi için kapak yapıları ekokardiografi ile ayrıntılı olarak incelenmektedir. Kapak bozuklukları natürel yapısal bir bozukluk mu olduğu, yoksa fonksiyonel mi olduğu ortaya çıkarılır. Kapak hastalıklarının bazılarında ileri seviyede kireçlenme ve hasarlanma olabilmektedir. Bu kapsamda kapak tamir bile olsa aktif biçimde fonksiyon sağlayabilecek kapak materyali fiziksel şekilde bulunamayabilir. Bu safhada tedavi kapağın tamamıyla sökülüp yerine suni kapak yerleştirmesi şeklinde olmaktadır. Bunun haricinde ki hallerde kapağın yapısı son aşamada operasyon esnasında cerrahımız tarafından değerlendirilip kapağın tamiri uygulanmaktadır.

  Mitral Kapak Bozuklukları ve Tedavi Alternatifleri Nelerdir?

  Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi belirlenirken temelde dört ana sebebe dikkat edilir:

  1. Romatizmal kapak: Küçük yaştayken yaşanmış ateşli romatizma nedeniyle kalp kapaklarını hasarlanması sonucunda oluşur. Türkiye’de en sık mitral kapak problemi sebebidir. Kapakta kalınlaşma, destek dokularda kısalmalar ve kireçlenmeler ile kendini göstermektedir. Kapak tamirleri bu tip hastaların sadece %50-65'inde mümkün oluyor. Kapak dokusunda ileri derecede kireçlenmeler varsa tamiri mümkün değildir. O halde en iyi seçim kapak yapısının korunup kapağın değiştirilmesi işlemidir. Fakat hastalığın erken safhalarında kapakta kireçlenme yoksa tamir genellikle mümkün olur.

  2. Genç ve orta yaşlarda çıkan yapısal Mitral kapağı bozuklukları: Bu problem genelde doğumla alakalıdır ve ekseriyetle kadınlarda daha sık görülür. Kapak yapısı sertleşmiş ve uzamıştır. Bu problemde tamir %90'lar seviyesinde mümkün olur.

  3. İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan mitral kapak problemleri: Bu patolojide kapak dokusu incelip ve zayıflamıştır. Kapak desteği aşırı incelmiş ya da kopmuştur. Bu kapak probleminde yüksek başarı oranlarıyla kapak tamiri olanaklıdır.

  4. Koroner arter hastalığıyla birlikte ortaya çıkan mitral kapak sorunları: Bu patolojik durum daima kalbi besleyen koroner damarlarda tıkanma ya da daralmayla beraber olur. Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi kapsamında hastalara ameliyatla eş zamanlı biçimde koroner köprü Bypass ile mitral kapakta cerrahi operasyon yapılır. Bu tip hastalarda anatomik kriterler sağlanmaktaysa derhal tamir mümkün olur.

  Aort kapakları cerrahisinde tamir şartları daha kısıtlıdır. Kapağın sökülerek suni kapakla değişimi sık olarak uygulansa bile bugünün şartlarıyla kapakçıkların tıraş edilmesi, kireçlerin sökümü, kapakçık anatomisinin değişimi gibi tamir seçenekleri güncel olarak yapılmaktadır. Özet olarak kapak tamirinde ki başarı, uygun hastanın seçilmesiyle birlikte bu konudaki tecrübeli merkezimiz ve kalp cerrahımızın müdahalesiyle mümkün olmaktadır.

  Mitral Kapağının Tamiri Nasıl Yapılmaktadır?

  Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi bağlamında Mitral kapağı tamiri hastalara çok daha kaliteli bir yaşam sağlar. Kalp fonksiyonunun korunduğu manasına gelir. Daha az enfeksiyon ve felç geçirme ihtimali olduğu anlamına gelir. Hastalarımızın coumadin kullanmayacağı manasına da gelir.

  Mitral kapak tamirlerinde 2 seçenek vardır.

  1. Seçenek göğüs kafesi ön bölgeden açılarak, robotik ya da sağ koltuk altından yapılan mitral kapak tamiri teknikleri açık bir kalp operasyonudur. Bilindik açık kalp operasyon risklerini barındırır. Yani bu operasyon için hastalar yine genel anesteziyle uyutulup ve ameliyat sırasında kalp durdurularak suni kalp-akciğer pompasına bağlanılması zaruridir.

  2. Seçenek sol meme altından 3'cm'lik kesi şeklinde kalp durdurulmadan ve kalp-akciğer makinesine bağlanmaksızın kalp çalışırken uygulanan mitral kapak tamiri ki bu teknikte açık kalp ameliyatıyla karşılaştırıldığında tehlike ihtimali %50 daha azdır. Kapalı teknikle yani çalışan kalpte mitral kapağın tamiri için hastanemiz cerrahlarından görüşleri alınabilir.

  Hekimimiz Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi öncesinde uzman kardiyologla birlikte hastanın kalp ekokardiyografisini inceleyip ve yapacağı tamir hakkında ki bazı ipuçlarını kardiyologdan öğrenir. Hekimimiz operasyonda özel yöntemlerle mitral kapağın olduğu sol kulakçığa ulaşıp düzgün bir kesikle mitral kapağa ulaşmaktadır. Kapakta ki yapısal bozukluk incelenip uygulanacak olan tamire de bu sırada karar veriliyor. Tamir teknikleri mitral kapağın arka tarafının dikdörtgen şeklinde kesilerek dikilmesiyle tekrar yapılandırılması biçiminde olacağı gibi kapağa yeni iplikçikler konularak tutundurulması şeklinde geniş yelpazede de sürebilir. Kapağın tutunduğu yatak genişlemişse etrafını sarıp sağlamlaştıracak ring yerleştirmekle operasyon sonlandırılmış olur. Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi operasyonlarının tümünde amaçlanan kapakta ki yapısal bütünlüğün korunması ve fonksiyonelliğini tekrar kazandırmayı sağlamaktır. Operasyon sırasında kalp yeniden çalıştırılınca ameliyat sırasında yapılmakta olan ekokardioğrafi desteği ile yapılan onarımın sonuçları hasta henüz ameliyat masasındayken değerlendirilmektedir.

  Aort ve trikuspid kapaklar içinde tamir teknikleri mevcuttur. Onarımın ne şekilde olacağına cerrahımız kapakların sahip olduğu hastalığın türüne göre operasyon sırasında karar vermektedir.

  Kapakların onarımı konusunda ki kilit nokta, bu konuda deneyimli merkez ve kalp cerrahlarına baş vurmaktır. Hastanemiz cerrahlarına güvenle başvurabilirsiniz.

  Mitral Kapak Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

  Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi öncesi Mitral kapak yetmezliklerinde en önemli belirti hareket halindeyken ortaya çıkan nefes darlığı ve çarpıntılardır.  Hastalar daha önce yapabildikleri hareketleri zorlanarak yapmaya başlamışlardır. Geceleyin sık sık idrara çıkmaya başlarlar. Benzer biçimde önceleri kısa aralıklarla çarpıntı atakları başlar. Bu şikâyetlerin artması kalbin yorulmaya başladığının önemli bir işaretidir. Bu durumda hastalar acilen kardiyoloji uzmanımıza başvurmaları gerekmektedir.

  Mitral Kapak Darlığının Belirtileri

  Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi öncesi hastalıktaki klinik belirtiler darlık derecesine göre değişmektedir. Başlangıç evresinde veya hafif darlıklarda hastanın aşırı bir yakınması olmaz. Bunu çok farklı ara evreler takip eder ve en sonda genel şikayetlerin oldukça arttığı, hastaların yardım almadan yapamadıkları son evreye ulaşılır. Her şeyden evvel hastalarda fiziksel etkinlikler sınırlanmaktadır. Fiziki iş yapabilme kapasitesine sahip bu azalmalar bir taraftan kas güçsüzlüğüne, bir taraftan da güç harcamayla beraber kişiden kişiye değişen seviyede nefes darlığıyla alakalıdır. Kasların zayıflığı genel dolaşıma pompalanmakta olan kan miktarının azalmasıyla oluşur ve olguların büyük kısmında belirginleşmez. Hastaların fiziksel etkinliklerinin kısıtlanması ekseriyetle nefes darlığına bağlıdır. Nefes darlıkları kaslarda ki güç kayıplarından önce ortaya çıkarlar ve hastalarda daha fazla probleme neden olur.

  Güç harcamaya bağlı olarak oluşan nefes darlığının şiddetinden hariç mitral kapağı darlıkları geceleri bastıran ani nefes darlığı nöbetine ve akut akciğer ödemine neden olabilir. Mitral sorununda rahatsız edici bronş spazmı nöbeti olabilir ve bu ansızın bastıran solunum darlığı nöbetleri "kalp astımı" diye de ifade edilir. Bronş spazmlarının bronşlarda bulunan savunma mekanizmasını zayıflatması sebebiyle, mitral kapak darlığı olan vakalarda tekrarlayan bronşit sıklaşmaktadır.

  Hareket etmekle gelen nefes darlıklarının haricinde ki çarpıntı bir başka mühim belirtidir. Hastanın hareket halinde nefes darlığının başlaması ve çarpıntı şikâyetleri doktorlarımızdan Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi yardımı almasını gerektirir.

  Mitral Kalap Ameliyatı İçin Tanı Nasıl Konulur?

  Ekokardiyografi ile mitral kapağı darlık tanısının netleşmiş olması, kapağın anatomik yapısının değerlendirilmesi, gradientin ölçümleri ve tedavi planlanması gereğince genel tanı şeklidir. İlaveten elektrokardiyografi kalp ritmini, kalp boşluğunda ki genişlemeleri ve hipertrofileri değerlendirmeye tabi tutmak, göğüs filminde kalpte olan biçim bozukluğunu saptamak amacıyla kullanılmakta olan tanısal araçlardır.

  Mitral Kapak Cerrahi Tedavisi

  Mitral kapak cerrahisi katiyen yalnızca mitral kapağı hedefleyen cerrahi tedavi manasına gelmez. Mitral kapak darlığında özellikle hastalığa çarpıntı triküspit kapağı yetmezliği de eklenir. Bu sebepledir ki mitral kapak cerrahisi yapılırken az evvel bahsettiğimiz sorunlara yönelik de cerrahi işlem yapmak gerekir. Cerrahi esnasında aritmiye yönelik ablasyon uygulaması, triküspit kapak tamiri ve muhakkak sol kulakçıktaki kör bölge diye tabir edilen appendix dışarıdan ya da içeriden kapatılmak durumundadır.

  Hastanemizde Mitral kapak ameliyatlarında kişiye özel tedavi işlemlerinde çoğunlukla sağ koltuk altında minik kesiyle yapılmaktadır. Romatizmalı mitral kapaklarda kapaklar da sertleşme olması nedeniyle tedavi şansı mitral kapağı çökmelerine nazaran daha az olmakla beraber yine de mevcuttur.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."

  BirolYAMAK
  Kalp ve Damar Cerrahisi

  Prof. Dr.

  Birol YAMAK

  Koru Ankara Hastanesi